Voditelj:

Kontakt:


Laboratorij za konzervaciju i restauraciju Državnog arhiva u Pazinu započeo je s radom 1974. godine sa svrhom da spasi od propadanja vrijedno gradivo u vlastitom fundusu. U početku se vršila samo ručna obrada oštećenog papira pomoću najosnovnije opreme za rad dok se teže oštećeno gradivo i uvez knjiga zbog nedostatka opreme povjeravalo Hrvatskom Državnom arhivu u Zagrebu. Budući da je u to vrijeme provedeno popisivanje crkvenog arhivskog gradiva, izdvajalo se jače oštećeno gradivo koje je odmah preuzimano na obradu. Otada se laboratorij razvija i obnavljao se u više navrata, tako da danas imamo dva prostora opremljena suvremenom opremom u kojima se godišnje obradi više tisuća listova pisane baštine, uglavnom rukopisnih knjiga, isprava, katastarskih skica i planova, zemljovida i sl. Starije rukopisno gradivo vrijedno je zbog unikatnosti i korištenih, ručno proizvedenih materijala, ali je u prošlosti često bilo teško oštećeno i izloženo propadanju. Novije pak gradivo, nastalo od kraja 19. stoljeća do danas, posebno je osjetljivo i ugroženo zbog loše kvalitete papira, a ponekad i neodgovarajućeg smještaja. O kvaliteti papira, vrsti uporabljenog pisala i uzroku oštećenja te konačno vrijednosti samog umjetničkog djela ovisi i izbor metode konzervacije-restauracije. Unatoč sve većem izboru i dostupnosti materijala i opreme te raznih tehnika koje nam stoje na raspolaganju, konačan rezultat uvijek ovisi o vještini samog restauratora koji svakom predmetu mora pristupiti na drugačiji način, imajući na umu i poštujući njegovu povijesnu, ali i umjetničku vrijednost. Unutar ovog odjela na zaštiti arhivskog gradiva aktivno sudjeluje i Odsjek za digitalizaciju i mikrofilmiranje.

 

Djelatnosti koje se odnose na Odjel:

 • ispituje stanje oštećenog gradiva
 • istražuje i razvija postupke restauriranja i konzerviranja
 • određuje način restauratorskog postupka
 • predlaže mjere i izrađuje elaborate za zaštitne radove
 • vodi Knjigu restauriranog i konzerviranog arhivskog gradiva i ostale evidencije o restauriranom gradivu
 • kontrolira uvjete za pohranu arhivskog gradiva u spremištima
 • predlaže poduzimanje zaštitnih mjera
 • obavlja stručni nadzor nad mjerama fizičke zaštite arhivskog i drugog gradiva izvan DAPA
 • sudjeluje u utvrđivanju prioriteta u zaštiti gradiva u suradnji s Odjelom za sređivanje i obradu arhivskog gradiva te Odjelom za crkveno gradivo
 • planira i obavlja restauriranje, konzerviranje i uvez arhivskog i drugog gradiva DAPA i drugih imatelja
 • skrbi za osposobljavanje i stručno usavršavanje djelatnika koji obavljaju poslove na konzervaciji i restauraciji arhivskog gradiva
 • vodi stručnu konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju, s fotodokumentacijom o konzerviranom i restauriranom gradivu
 • predlaže veće zahvate restauriranja i surađuje sa specijaliziranim restauratorskim radionicama
 • skrbi o stalnom tehnološkom unapređenju rada na konzerviranju i restauriranju
 • uvezuje konzervirano i restaurirano arhivsko i drugo gradivo te
 • obavlja završnu kontrolu redoslijeda listova i manje konzervatorsko-restauratorske zahvate u okviru pripreme knjiga za uvez ili preuvez.