POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA DRŽAVNI ARHIV U PAZINU, KAO JAVNI NARUČITELJ, NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI


Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Državni arhiv u Pazinu kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja te s njima povezane osobe u sukobu interesa:

  1. Dreamdayhr, obrt za organizaciju eventa i vjenčanja, Trviž 22, Pazin
  2. Tissue professional, obrt za proizvodnju proizvoda od papira i plastike, Trviž 1, Pazin

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE