Temeljem Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04) djelatnici u pismohranama državnih tijela, tijela lokalne samouprave i uprave i javnih ustanova, trebaju položiti stručni ispit pred Povjerenstvom za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatskog državnog arhiva (dalje: HDA). Ispiti se polažu prema programu koji je propisan Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04).

Detalje o programu stručnog ispita i ispitnoj literaturi pogledajte na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva.

 

Prijava ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohrani


Sukladno čl. 10 Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04) kandidati su dužni Povjerenstvu podnijeti prijavu za polaganje ispita za koju su potrebne:

  1. pisana prijava kandidata putem obrasca PRIJAVNICE
  2. ovjerena kopija svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi (SSS)
  3. potvrda ustanove o najmanje 6 mjeseci radnog iskustva zaposlenika na poslovima zaštite i obrade gradiva
  4. ispunjena NARUDŽBENICA

Prijave molimo slati na adresu:
POVJERENSTVO ZA STRUČNI ISPIT ZA ZAŠTITU I OBRADU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
MARULIĆEV TRG 21
10 000 ZAGREB
s naznakom „prijava ispita za djelatnike u pismohranama“

Molimo kandidate, odnosno ustanove u kojima su zaposleni, da plaćanje izvrše prema ispostavljenom računu Hrvatskog državnog arhiva s obvezom poziva na broj naveden u računu. Jedinična cijena ispita je 700,00 kn, s PDV-om 875,00 kn (cijena je određena Zaključkom Hrvatskoga arhivskog vijeća donesenom na 14. sjednici održanoj 3. srpnja 2008., odnosno temeljem tumačenja Ministarstva financija KLASA: 410-19/10-01/82, URBROJ: 513-07-21-01/10-2 od 24. lipnja 2010.)

Ispitu mogu pristupiti samo kandidati koji su uplatili cijenu ispita.

Za dodatne informacije molimo obratite se tajnici Povjerenstva, Suzani Hegol (tel. +385 (0)1 4801 904; +385 (0)99 2120 575, e-mail: sserdar@arhiv.hr ili na Državni arhiv u Pazinu (tel: 052/624-077, e-mail: karmen.markezic@dapa.hr ili patricija.zuzic@dapa.hr)