Polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva zakonski je preduvjet za rad na poslovima zaštite i obrade dokumentarnog i arhivskoga gradiva u tijelima, ustanovama i organizacijama koje stvaraju ili čuvaju gradivo.

Način i program polaganja stručnog ispita propisani su Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/2019). Ispit organizira i provodi Povjerenstvo za stručni ispit za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva koje imenuje ministarstvo nadležno za poslove kulture na prijedlog Hrvatskog arhivskog vijeća.

Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnoga iskustva na obavljanju poslova upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva.

 

Detalje o programu stručnog ispita i ispitnoj literaturi pogledajte na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva.

 

Za dodatne informacije molimo obratite se tajnici Povjerenstva, Suzani Hegol (tel. +385 (0)1 4801 904; +385 (0)99 2120 575, e-mail: shegol@arhiv.hr ili na Državni arhiv u Pazinu (tel: 052/624-077, e-mail: karmen.markezic@dapa.hr ili patricija.zuzic@dapa.hr)