Stvaratelji i posjednici javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Državnog arhiva u Pazinu, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i posjednika iz članka 21.a stavka 1. Zakona. Dokument možete preuzeti klikom na naziv posjednika.

 

R.br. Posjednik Gradivo stvaratelja iz čl.21a Zakona (NN 46/2017) Vrijeme nastanka gradiva Datum zaprimanja popisa Količina

(u d/m, cca)

1. Općina Kršan Mjesna zajednica Kršan 1955-1990 18.7.2017. 8,00
2. Grad Poreč Narodni odbor općine Poreč  1955-1965  16.11.2017.  
3. Grad Poreč Skupština općine Poreč  1965-1990 16.11.2017.  
4. Općina Grožnjan – Grisignana Mjesni odbor Grožnjan  1955-1990  13.10.2017.  2,10
5. Prekršajni sud u Puli – Pola Prekršajni sud u Puli 1983-1989 17.10.2017. 1,43
6. Prekršajni sud u Puli – Pola Prekršajni sud u Buzetu  1962-1990  17.10.2017. 9,27 
7. Prekršajni sud u Puli – Pola Prekršajni sud u Labinu  1988-1990  17.10.2017. 0,58 
8.  Prekršajni sud u Puli – Pola Prekršajni sud u Pazinu  1968-1990  17.10.2017. 14,33 
9.  Prekršajni sud u Puli – Pola Prekršajni sud u Poreču  1978-1990  17.10.2017.  10,90 
10. Prekršajni sud u Puli – Pola Prekršajni sud u Rovinju  1971-1990  17.10.2017.  0,73 
11. Prekršajni sud u Puli – Pola Prekršajni sud u Umagu    17.10.2017.   
12.  Općina Fažana     20.10.2017.   
13.  Općina Medulin  Mjesna zajednica Premantura 1978-1990  20.10.2017.  0,95 
14. Općina Medulin  Mjesna zajednica Banjole  1960-1990  20.10.2017.  1,12 
15.  Općina Medulin  Mjesna zajednica Medulin  1965-1990  20.10.2017.  1,56 
16. Općina Brtonigla Mjesna zajednica Brtonigla  1921(?)-1990  31.10.2017.  0,93 
17. Općina Brtonigla  Mjesna zajednica Fiorini  1977-1985  31.10.2017.  0,03 
18.  Općina Brtonigla  Mjesna zajednica Nova Vas  1978-1982  31.10.2017.  0,02 
19.  Općina Tar-Vabriga – Torre-Abrega      31.10.2017.   
20.  Grad Pula  Skupština općine Pula 1965-1990  3.11.2017.  883,30 
21.  Grad Pula  Općinska uprava Pula  1965-1990  3.11.2017.  918,05 
22.  Grad Pula SIZ za stambenu oblast i komunalne poslove  1975-1990  3.11.2017.  215,50 
23.  Policijska uprava Istarska s postajama      4.11.2017.  48,06 
24. Istarska županija – Regione Istriana     9.11.2017.   
25.  Općina Pićan  Mjesna zajednica Pićan  1984-1990  9.11.2017.  0,15 
26.  Općina Oprtalj – Portole  Mjesna zajednica Oprtalj  1976-1987  9.11.2017.  0,12 
27.  Općina Oprtalj – Portole Matični ured Oprtalj  1957-1977  9.11.2017.  0,06 
28.  Općina Oprtalj – Portole  Mjesna zajednica Livade  1965-1990  9.11.2017.  0,35 
29.  Hrvatski zavod za zapošljavanje  SIZ za zapošljavanje Pula  1960-1989  13.11.2017.  0,41 
30.  Općina Raša  Mjesna zajednica Raša  1977-1990  23.11.2017.  6,50 
31.  Grad Novigrad  Skupština općine Novigrad  1963-1975  20.11.2017.  10,16 
32.  Grad Novigrad  Mjesni narodni odbor Novigrad  1955-1962  20.11.2017.  2,10 
33.  Grad Rovinj  Skupština općine Rovinj  1965-1990  23.11.2017.  164,00
34.  Grad Rovinj  Narodni odbor Rovinj  1956-1964  23.11.2017.  1,50 
35.  Grad Vodnjan    1960-1988  20.11.2017.  23,85 
36.  Općinsko državno odvjetništvo u Puli – Pola 

Kotarsko javno tužilaštvo Pula

Općinsko javno tužilaštvo Pula

Javno pravobranilaštvo Općine Pula

Zajedničko javno pravobranilaštvo Pula i Pazin

1958-1990 20.11.2017.   
37.  Općina Sveta Nedjelja  Mjesna zajednica Nedešćina

Mjesna zajednica Martinski

Mjesna zajednica Šumber

Općina Labin 

1957-1990  20.11.2017.  10,95 
38.  Grad Pazin Narodni odbor općine Pazin

Skupština općine Pazin 

1957-1990  24.11.2017.  178,69 
39.  Općina Ližnjan  Mjesna zajednica Ližnjan 1973-1990  29.11.2017.  0,90 
40.  Županijski sud u Puli – Pola  Okružni sud u Puli  1945-1990  11.12.2017.  3,00 
41.  Grad Buje – Buie  Narodni odbor općine Buje

Skupština općine Buje 

1930(?)-1990  5.12.2017.  129,80 
42. Grad Buzet  Mjesni narodni odbor Lanišće

Narodni odbor općine Lanišće

Mjesni ured Lanišće

Mjesni ured Livade

Mjesni ured Hum

Mjesni narodni odbor Roč

Narodni odbor općine Roč

Mjesni ured Roč

Narodni odbor općine Buzet

Narodni odbor kotara Buzet

Skupština općine Buzet 

1945-1990 5.12.2017.  70,45 
43.  Grad Umag      5.12.2017.   
44.  Općina Kanfanar      8.12.2017.   
45.  Općina Vrsar      8.12.2017.   
46.  Općina Sveti Petar u Šumi      13.12.2017.   
47.  Općina Svetvinčenat  Mjesna zajednica Juršići

Mjesna zajednica Svetvinčenat 

1975-1990 18.12.2017.  1,10
48.  Općina Cerovlje     22.9.2017.   
49.  Općina Karojba      26.9.2017.   
50. Općina Tinjan     22.9.2017.   
51.  Ured državne uprave u Istarskoj županiji – Ispostava Poreč     22.9.2017.   
52. Ured državne uprave u Istarskoj županiji – Matični ured Poreč     28.9.2017.   
53.  Općinski sud u Puli – Pola Općinski sud u Pazinu, Zemljišnoknjižna služba u Buzetu      46,56 
54.  Općinski sud u Puli – Pola Kotarski narodni sud u Motovunu  1945-1947    14,80 
55.  Općinski sud u Puli – Pola Kotarski sud u Buzetu  1945-1962     
56.  Općinski sud u Puli – Pola  Općinski sud u Buzetu  1978-1990    101,54 
57.  Općinski sud u Puli – Pola  Općinski sud u Pazinu  1945-1990    428,29 
58.  Županijsko državno odvjetništvo u Puli – Pola Okružno javno tužilaštvo u Puli

Kotarsko javno tužilaštvo Pula

Kotarsko javno tužilaštvo Poreč

Javno tužioštvo za Istru, Pula

Kotarsko javno tužilaštvo Labin

Kotarsko javno tužioštvo Rovinj

Kotarsko javno tužioštvo Buje

Kotarsko javno tužilaštvo Pazin

Kotarsko javno tužilaštvo Buzet 

1946-1990  20.11.2017.   
59.  Općina Lupoglav      17.3.2017.   
60.  Općina Gračišće     17.3.2017.   
61.  Općina Lanišće      17.3.2017.   
62.  Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Pazin     16.5.2018.   
63. Centar za socijalnu skrb Pula-Pola     29.6.2018.  
64. Dječji dom Pula      17.7.2018.  
65. Centar za socijalnu skrb Pazin     18.7.2018.