Knjižnica Državnog arhiva u Pazinu (dalje: DAPA) je specijalna knjižnica čiji je glavni zadatak osigurati arhivsko gradivo kao i same objavljene izvore koji se odnose na lokalnu, nacionalnu i svjetsku povijest te povijest institucija. Osnovana je čl. 26. Pravilima tadašnjeg Historijskog arhiva Pazin od 28. listopada 1960. godine. Glavni korisnici Knjižnice su djelatnici i korisnici arhivskog gradiva DAPA. Knjižnična građa je početnih godina pristizala bez odabira, zajedno s arhivskim gradivom preuzetim sa terena, pa je u knjižnicu pristigao značajan broj starih knjiga, objavljenih prije 1835. godine, koje su danas čine posebnu zbirku.  Fond knjižnice izgrađuje se sustavno pri čemu se uvažavaju potrebe djelatnika arhiva i samih korisnika.

 

Građa Knjižnice raspoređena je u sedam zbirki:

  • Referentna zbirka obuhvaća enciklopedije, rječnike, leksikone i druge priručnike. Smještena je u čitaonici i dostupna je svim korisnicima.
  • Zbirka stručne arhivističke literature obuhvaća monografske i serijske publikacije. Zbog važnosti te zbirke za djelatnike Arhiva nastojimo nabaviti sve publikacije izdane u Hrvatskoj, kako bi djelatnici izmjenjivali arhivsku praksu i ideje. Dio publikacija izdanih u inozemstvu dobivamo razmjenom, primjerice, sve serije talijanskog izdavača Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici (Saggi, Sussidi, Fonti… ).
  • Zbirka službenih publikacija od posebne je važnosti kako za sve korisnike koji proučavaju povijest institucija te pravne sljednike stvaratelja čije je gradivo pohranjeno u Arhivu, tako i za arhiviste DAPA. Najpotpunija cjelina unutar ove zbirke je skupina službenih publikacija jedinica lokalne i regionalne uprave u Istri nakon 1945. godine. Knjižnica posjeduje također i prilično bogat fond službenih listova Prve i Druge austrijske uprave (1797-1806, 1813-1918), Talijanske uprave (1918- 1943), ali i Savezničke vojne uprave u Puli (1945-1947).
  • Zavičajna zbirka “Histrica” podjednako je važna i za korisnike i za arhiviste, a sadrži i časopise i knjige. Unutar ove zbirke prikuplja se, obrađuje i pohranjuje sva građa koja se odnosi na istarsko područje raznovrsnih tema i sadržaja što korisnicima omogućuje širi uvid u istraživanje arhivskog gradiva.
  • Zbirka starih knjiga sadržava publikacije tiskane nakon Gutenbergove Bibilije 1455. do 1835. godine. U Istru su te knjige stigle uglavnom preko Venecije i većina knjiga tiskana je u Veneciji.
  • Opći dio fonda obuhvaća povijesnu tematiku sa hrvatskog i šireg područja.
  • Zbirka Tugomila Ujčića sadrži veoma bogatu ostavštinu knjiga i časopisa profesora Tugomila Ujčića iz Pazina, sastavljenu od preko 3.500 svezaka različite tematike. Publikacije iz ove ostavštine uglavnom su objavljene na talijanskom jeziku.

     

Građa knjižnice dostupna je za korištenje u čitaonici. Budući da se radi o specijalnoj knjižnici, otvoren pristup omogućen je jedino referentnoj zbirci, koja je smještena u čitaonici. Na ostali dio fonda knjižnice primjenjuju se pravila zatvorenog pristupa i publikacije se ne posuđuju izvan ustanove. Korisnicima,  koji žele koristiti knjižničnu građu na raspolaganju stoji djelatnik knjižnice. Fond knjižnične građe kontinuirano se nadopunjuje knjižničnom razmjenom, kupnjom, raznim donacijama te vlastitom izdavačkom djelatnošću. Ukoliko knjižnica nema zatraženu publikaciju moguća je međuknjižnična posudba. Knjižnična građa postupno se obrađuje u programu METELwin i kao takva dostupna je na internetskim stranicama Arhiva.