Državni arhiv u Pazinu (dalje: DAPA) skrbi za preko 1000 arhivskih fondova i zbirki, odnosno oko 5.000 d/m arhivskog gradiva koje pruža pregled istarske povijesti od 13. stoljeća do osamdesetih godina 20. stoljeća. Svaki će istraživač, bez obzira na to koje je razdoblje predmet njegovog interesa, u DAPA pronaći gradivo koje će osvijetliti istarsku povijest s njenim specifičnostima, ali i vezama s okolnim područjima ili onim područjima koji su sudjelovali u stvaranju njezine prošlosti. Gradivo DAPA od izuzetne je važnosti za proučavanje istarske povijesti i odnosa u širem području s obzirom na mijenjanje upravnih i kulturnih utjecaja.

Najstarije arhivsko gradivo za koje skrbi DAPA čuva se u okviru Zbirke isprava (cca. 1200-1842), a to je gotovo nečitljivi fragment isprave, nastale u Puli oko 1200. godine.

DAPA potpunije čuva pisana svjedočanstva počevši od razdoblja u kojem je Istra bila podijeljena između utjecaja Mletačke Republike i njene uprave u jednom dijelu i austrijske uprave na području Pazinske knežije. Nakon pada Mletačke Republike, 1797. godine, na povijesnoj su se pozornici smjenjivali Prva austrijska (1797-1805), Francuska (1806-1813), Druga austrijska (1813-1918), Talijanska uprava (1918-1943/(5)), itd.

Budući da je arhivsko gradivo svjedok različitih uprava koje su se smjenjivale na našem području, u fondovima i zbirkama DAPA nalazi se pravi mozaik različitih jezika: latinski, hrvatski, talijanski, njemački, francuski, slovenski…

Sačuvano je gradivo pisano najvećim dijelom latiničnim pismom, uz zanimljive, i za hrvatsku povijest veoma bitne, glagoljske zapise.