Iako je primarna djelatnost arhiva skrb o pisanoj kulturnoj baštini, svaki arhiv, pa tako i ovaj naš, ima niz ostalih djelatnosti kojima se bavi. Jedna od njih je postavljanje izložbi koje se upriličuju u svrhu predstavljanja javnosti izvornih arhivskih zapisa. Na svakoj se izložbi nastoji prezentirati dijelić bogatstva pisane baštine o kojoj skrbimo: statuti, urbari, zemljovidi, isprave…., ali i knjige. Postavljene izložbe od osnutka Arhiva do danas imale su različit karakter, odnosno pojedine su bile tematske, a one upriličene povodom obljetnica imale su za cilj predstaviti javnosti najvrijednije, najstarije i najzanimljivije izvorno arhivsko gradivo koje je pohranjeno u Državnom arhivu u Pazinu.

 

 

ARHIVA IZLOŽBI