Državni arhiv u Pazinu je ustanova u kojoj se čuva arhivsko gradivo nastalo djelovanjem različitih stvaratelja (općina i ostalih upravnih organa, poduzeća i sl.) te na zahtjev stranaka izdaje preslike tog gradiva. Državni arhiv u Pazinu ne istražuje za korisnike, ali odgovorit ćemo Vam na zamolbe za čije rješavanje ne zahtijeva previše vremena.

Izdavanje preslika jedan je od oblika korištenja arhivskog gradiva, koje je regulirano Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).

Podnositelj zahtjeva za izdavanje preslika (dalje: Podnositelj) podnosi Državnom arhivu u Pazinu (dalje: DAPA) Zamolbu za izdavanje preslika. (.pdf, 120 kB)

Sukladno Zakonu o upravnom postupku, DAPA dužan je odgovoriti na svaki zaprimljeni zahtjev u roku od 30 dana od dana primitka zamolbe. Ako su dostatni svi podaci, zahtjevi se rješavaju u roku od 15 dana.

U određenim slučajevima moguće je podnijeti Zamolbu uz zahtjev za izradom odgovora po hitnom postupku. DAPA će prihvatiti zahtjev za rješavanjem po hitnom postupku nakon procjene mogućnosti njegova izvršenja. DAPA zadržava pravo odbiti rješavanje po hitnom postupku ukoliko nije u mogućnosti pružiti odgovor na Zamolbu po hitnom postupku.

Ukoliko se tijekom rješavanja zahtjeva utvrdi potreba za dopunom podataka navedenih u Zamolbi, DAPA će telefonskim putem kontaktirati Podnositelja i zatražiti dopunu podataka. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/03), na upit Podnositelja DAPA je dužan pružiti informacije o postupku rješavanja zamolbe (obavijestiti je li rješavanje u tijeku ili je dovršeno, te pružiti obavijest o nadnevku otprave odgovora). U postupku rješavanja Zamolbe te prije nego što je Podnositelj preuzeo službeno otpravljen odgovor na Zamolbu, DAPA nije dužan pružiti podnositelju informacije vezane uz sadržaj odgovora na upućenu Zamolbu.

Odgovor DAPA šalje se Podnositelju poštom, na adresu Podnositelja navedenu u Zamolbi. Naknadu za izdavanje preslika Podnositelj plaća prilikom preuzimanja odgovora DAPA.

Naknada se plaća sukladno Cjeniku usluga Državnog arhiva u Pazinu (.pdf, 248 kB).

Naknada za izradu preslika prema Zamolbi upućenoj na rješavanje po hitnom postupku se, sukladno uvjetima iskazanim u Općim odredbama Cjenika naplaćuje po 20-40% višoj cijeni.