Državni arhiv u Pazinu (dalje: DAPA) održava ciklus javnih predavanja od 2007. godine. Predavanja se načelno organiziraju jedanput mjesečno u Velikoj dvorani DAPA-e. Cilj je ovih predavanja skrenuti pozornost javnosti na arhivske ustanove te približiti građanstvu vrijednost i značaj arhivskih izvora kao temeljne i polazišne točke za istraživanja u mnogim humanističkim i društvenim znanostima, ali i za obiteljska istraživanja u privatne svrhe. Znanstvenici i stručnjaci, održavajući predavanja kao gosti predavači, obrađuju raznolike teme od šireg interesa javnosti. Okvir koji stavljamo pred svakog referenta sastoji se u sljedećem: tema se mora odnositi na Istru te se barem jednim dokumentom vezati na arhivsko gradivo. Ciklus javnih predavanja prati i istoimeni izdavački projekt. Naime, želja je da se sva održana javna predavanja predstave i u pisanom obliku te time ostanu trajno zapisana. Dosada su objavljena četiri sveska Zbornika javnih predavanja.

 

2021. GODINA


 

2020. GODINA


 

2019. GODINA


 

2018. GODINA


 

2017. GODINA


 

2016. GODINA


 

2015. GODINA


 

2014. GODINA


 

2013. GODINA


 

2012. GODINA


 

2011. GODINA


 

2010. GODINA


 

2009. GODINA


 

2008. GODINA


 

2007. GODINA