Projekt »Glagoljski rukopisi« najdugovječniji je i najplodniji projekt Državnog arhiva u Pazinu. Započet je 1992. godine kao samostalni projekt tadašnjeg Historijskog, a današnjeg Državnog arhiva u Pazinu (do 1991. godine je projekte realizirao u suradnji s Historijskim, današnjim Državnim arhivom u Rijeci).

Urednici i začetnici projekta, svjesni da na ovim prostorima postoji potreba i društveni interes za izdavačkom djelatnošću ove vrste, ali i potreba za očuvanjem i istodobnim promoviranjem glagoljske kulturne baštine, kreću s izdavanjem prvog sveska »Boljunski glagoljski rukopisi«, čiji je autor dr. Anđelko Badurina.

U glagoljskoj knjizi položeni su temelji hrvatske povijesti i kulture, književnosti i jezika. Jedna od glavnih i najvažnijih ideja projekta jest ukazati na iznimnu važnost glagoljskih rukopisa kao povijesnih i jezičnih vrela i svjedočanstava povijesti na našem tlu te ih učiniti dostupnima stručnoj i znanstvenoj javnosti, ali i širem društvenom krugu zainteresiranom za tekstove ovakve vrste.

Budući da je gore navedena knjiga dr. Anđelka Badurine iz projekta »Glagoljski rukopisi« izašla kao kontinuirani, jedanaesti u nizu, nastavak edicije Posebna izdanja Državnog arhiva u Rijeci i Pazinu, da bi se ukazalo na posebnost novonastale situacije, sva se buduća izdanja projekta »Glagoljski rukopisi« označavaju novom numeracijom od jedan nadalje, zadržavajući pritom i staru numeraciju posebnih izdanja.

Knjige iz projekta »Glagoljski rukopisi« predstavljaju izuzetno vrijedan doprinos poznavanju hrvatske glagoljske kulture, a također su neiscrpan izvor za proučavanje hrvatske povijesti te hrvatskoga jezika i književnosti općenito.

Do sada je u nakladi Državnog arhiva u Pazinu izašlo sveukupno dvanaest svezaka projekta »Glagoljski rukopisi«.

 

Kronološkim redom tiskana su sljedeća izdanja:

 1. Anđelko Badurina: Boljunski glagoljski rukopisi; 1992.
 2. Dražen Vlahov: Glagoljski rukopis iz Vranje u Istri (1609-1633); 1996.
 3. Dražen Vlahov: Glagoljski rukopis iz Huma (1608-1639); 1999.
 4. Dražen Vlahov: Glagoljski zapisi u knjizi krštenih, vjenčanih i umrlih iz Huma (1618-1672); 2003.
 5. Dražen Vlahov: Glagoljski rukopis iz Roča. Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523-1611); 2006.
 6. Dražen Vlahov: Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672); 2008.
 7. Dražen Vlahov: Knjiga računa općine Roč (1566-1628); 2009.
 8. Dražen Vlahov: Zbirka glagoljskih isprava iz Istre; 2010.
 9. Dražen Vlahov: Matična knjiga iz Boljuna: glagoljski zapisi od 1576. do 1640.; 2011.
 10. Dražen Vlahov: Matica krštenih župe Lindar (1591-1667); 2012.
 11. Dražen Vlahov: Glagoljske matice krštenih i vjenčanih iz Draguća u Istri 1579. – 1650.; 2015.
 12. Ivan Botica, Danijela Doblanović, Marta Jašo: Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini; 2017.
 13. Marta Jašo, Danijela Doblanović Šuran: Matična knjiga krštenih župe Dolina kod Trsta (1605. – 1617.); 2019.
 14. Ivan Botica, Danijela Doblanović Šuran: Registar crkve i bratovštine Sv. Ivana Krstitelja u Boljuncu (1576. – 1672.); 2022.

 

Posebna izdanja