Historijski arhiv u Pazinu (danas: Državni arhiv u Pazinu) sve do 1991. godine u suradnji s Historijskim arhivom Rijeka (danas: Državni arhiv u Rijeci) izdaje Posebna izdanja. Nakon sv. 10 (1991. godine) Posebnih izdanja Historijski arhiv Pazin (danas: Državni arhiv u Pazinu) i Historijski arhiv Rijeka (danas: Državni arhiv u Rijeci) samostalno objavljuju svoja izdanja. Državni arhivu u Pazinu, nastavio je objavljivati seriju Posebna izdanja, a numeracija samostalnih izdanja nadovezuje se na ranije objavljena, pa je prvi samostalno objavljeni svezak numeriran brojem 11. Ipak, unutar Posebnih izdanja formirana je podserija Glagoljski rukopisi, a prva knjiga izlazi 1992. godine. Godine 2008. Državni arhiv u Pazinu unutar Posebnih izdanja objavljuje prvu knjigu nove podserije Spisi istarskih bilježnika.

Sva izdanja dostupna su za korištenje u Čitaonici.

 

Detaljnije o izdanjima:

 

Posebna izdanja Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu


  • Sv. 10 – Ivan PEDERIN, Marija ZANINOVIĆ-RUMORA, Šime PERIČIĆ, Nikola CRNKOVIĆ, “Prinosi za gospodarsku povijest otoka Paga” (1988)
  • Sv. 9 – Nada KLAIĆ, “Vinodol : od antičkih vremena do knezova Krčkih i Vinodolskog zakona” (1988)
  • Sv. 8 – Bernard STULLI, “Istarsko okružje 1825 – 1860: upravni sustav – demografske prilike – gospodarska struktura” (1984)
  • Sv. 7 – “Vodič Historijskog arhiva Rijeka” (1980)
  • Sv. 6 – Zlatko HERKOV, “Gradnja ratnih brodova u Kraljevici 1764-1767” (1979)
  • Sv. 5 – Petar STRČIĆ, “Zapisnici sjednica Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Hrvatsko primorje 1943-1945. godine” (1975)
  • Sv. 4 – Zlatko HERKOV, “Mjere Hrvatskog primorja: s osobitim osvrtom na solne mjere i solnu trgovinu” (1971)
  • Sv. 3Petar STRČIĆ, “Građa o talijanskoj okupaciji otoka Krka: od kraja 1918. do polovine 1919. god. (1970)
  • Sv. 2 – Danilo KLEN, “Fratrija: feud opatije Sv. Mihovila nad Limom u Istri i njegova sela (XI-XVIII. st.)” (1969)
  • Sv. 1 – Petar STRČIĆ, Otok Krk 1918: građa o narodnim vijećima SHS i talijanskoj okupaciji 1918. godine (1968)