Voditelj: Jasna Mrkonjić, viši arhivist

Kontakt: jasna.mrkonjic@dapa.hr


Unutar Odjela za sređivanje i obradu arhivskog gradiva od 1945. godine obavljaju se stručni poslovi na sređivanju i obradi arhivskog gradiva, na čemu rade djelatnici Odjela.

Izrađena obavijesna pomagala za sređeno arhivsko gradivo rezultat su tog rada, a sve s ciljem lakše dostupnosti arhivskog gradiva – arhivskih fondova korisnicima. Među djelatnicima Odjela su i skrbnici spremišta koji skrbe o uvjetima pohrane arhivskog gradiva uz svoja ostala zaduženja.

Uz navedeno dio stručnih poslova djelatnika Odjela uključuje i rad na popularizaciji arhivske djelatnosti i samoga Arhiva kroz održavanje predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola, studente, sudionike stručnih skupova, te ostale zainteresirane posjetitelje s ciljem upoznavanja javnosti s arhivskim gradivom kao bitnim dijelom naše povijesti i identiteta.