Dana 21. prosinca 2021. godine u Državnom arhivu u Rijeci izvršena je primopredaja arhivskog gradiva istarske provenijencije. Spomenutom primopredajom Državnom arhiva u  Pazinu vraćeno je arhivsko gradivo javnih bilježnika s područja Istarske županije (Alvise Bucceleni (Rovinj), Carlo Mecchia (Poreč, Motovun), Giacomo Biscontini (Motovun), Enrico de Bartolomei (Motovun), Giovanni Koller (Motovun) Antonini Servolo (Motovun), Raimondo Debeus (Pazin) i Giuseppe Koller (Poreč). Riječ je o gradivu iz razdoblja mletačke, druge austrijske i talijanske uprave koje u naravi čine bilježnički upisnici i u manjoj mjeri kazala, koja su mjestimično interpolirana i u same upisnike te bilježnički akti.