O IZLOŽBI


U kontekstu tradicionalnog obilježavanja Međunarodnog dana arhiva, koji se ove godine obilježava sadržajima pod okvirnom temom Katastrofe u arhivima, Državni arhiv u Pazinu virtualnom se izložbom Prirodne nepogode i zarazne bolesti na području Pazinštine priključuje navedenoj manifestaciji predstavljajući zanimljive izvatke iz arhivskog gradiva vezane za razne prirodne nepogode (tuče, suše, požari, poplave i sl.), zarazne bolesti (tifus, sifilis, kolera, šarlah, tuberkuloza, hripavac i dr.) te životinjske nametnike (bruceloza, slinavka i šap, goveđa kuga) koje su zadesile područje Pazina i Pazinštine tijekom 19. i 20. stoljeća. Kroz prikazane izloške dobivamo uvid u razmjere djelovanja samih katastrofa i nepogoda, jer su iste u većini slučajeva prouzrokovale veliku glad, bijedu i neimaštinu među lokalnim stanovništvom.

Cjelokupno se gradivo prikazano na izložbi sastoji od zapisa i fotografija pohranjenih u Državnom arhivu u Pazinu. S obzirom na opsežnost fondova i gradiva koje se čuva u Državnom arhivu u Pazinu, izloženo gradivo predstavlja izbor iz sljedećih arhivskih fondova i zbirki: HR-DAPA-12 Pazinska knežija, HR-DAPA-27 Kotarsko poglavarstvo u Pazinu, HR-DAPA-55 Prefektura Istre u Puli, HR-DAPA-66 Općina Pazin, HR-DAPA-75 Karabinjerska četa Pazin, HR-DAPA-79 Oblasni narodni odbor za Istru, HR-DAPA-132 Narodni odbor gradske općine Pazin, HR-DAPA-194 Mjesni narodni odbor Pazin, HR-DAPA-433 Carsko-kraljevski kotarski komesarijat u Pazinu i HR-DAPA-799 Zbirka plakata i drugih tiskovina.

Također je iz fundusa knjižnične građe Državnog arhiva u Pazinu predstavljen izbor članaka s foto-prilozima iz dnevnih novina Glas Istre. Predstavljeni se članci odnose na velike poplave koje su zadesile Pazin i Pazinštinu 1964., 1974.  i 1993. godine.

S obzirom na da to da korisnici u Arhivu prilikom istraživanja povijesti raznih bolesti najčešće konzultiraju gradivo arhivske zbirke matičnih knjiga, ovom prilikom u izložbu nije uključeno spomenuto gradivo, nego je prikazano gradivo koje je pohranjeno u ostalim fondovima i zbirkama.

Izložba je tematski podijeljena u tri glavne cjeline: Prirodne nepogode i požari, Zarazne bolesti i Bolesti životinja. Unutar svake cjeline gradivo je posloženo kronološkim redom. Najstariji dokument uključen u izložbu datira iz 1805. godine, a riječ je propisanim kaznama za prekršitelje zakona o zaraznim bolestima. Najmlađi su prikazani dokumenti fotografije poplave koja je 1993. zadesila Pazin.[1]

Na virtualnoj je izložbi Prirodne nepogode i zarazne bolesti na području Pazinštine prikazano sveukupno 124 izloška.

Svrha je izložbe omogućiti širem krugu ljudi uvid u izbor iz fundusa bogatog arhivskog gradiva pazinskog arhiva te i ovom prilikom predstaviti Arhiv kao nezaobilazno mjesto kulturnih zbivanja.

 

[1] Ovom prilikom najljepše zahvaljujemo obiteljima koje su nam za potrebe izložbe ljubazno ustupile fotografije poplava u Pazinu 1964. i 1993. godine.

 

 

POGLEDAJ IZLOŽBU