Odakle su došli moji preci, kako se zvao moj prvi poznati predak, gdje je živio i čime se bavio, koliko je imao djece, koliko je dugo živio…? Odgovore na ta i slična pitanja najsigurnije nam pružaju matične knjige. One su zanimljive laicima koji istražuju obiteljska stabla, ali i prvorazredni izvor za proučavanje povijesti jedne mikrosredine i izučavanje demografije.

Matične knjige izvorno su javne isprave koje imaju zadatak pravovaljano dokazivati činjenice koje bilježe, a to su, prvenstveno – rođenje, vjenčanje i smrt. Zbog te svoje pravne snage predstavljaju pouzdan izvor za razne grane znanosti. One sadrže podatke o natalitetu, mortalitetu, migracijskim kretanjima, imovinskoj, socijalnoj i konfesionalnoj strukturi pučanstva, pružaju podatke o prosječnom životnom vijeku, smrtnosti novorođenčadi, etničkom sastavu stanovništva. Jezik na kojemu su pisane matične knjige je latinski i talijanski, te djelomično hrvatski i njemački. Pismo je pretežito latinica, međutim u knjigama se nalaze i upisi glagoljskim pismom. Od 1861. u župi Peroj započinju upisi ćirilicom.

Kada su se počele voditi prve matične knjige na području Istre, nemoguće je sa sigurnošću utvrditi, međutim ako je zaključivati na temelju sačuvanih matica, onda se može kazati da je to bilo dosta rano. O tome svjedoči činjenica da u Državnom arhivu u Pazinu i pojedinim župnim uredima postoji više knjiga koje su se počele voditi prije odluke Tridentinskog sabora (1563), odnosno Rimskog obrednika (Rituale Romanum) iz 1614. godine. Prema starosti sačuvanih matičnih knjiga i njihovoj kompletnosti, Istra je prva u Hrvatskoj. Evidentirane knjige u župnim, matičnim i mjesnim uredima, s onima u Državnom arhivu u Pazinu, prelaze brojku od 2000 arhivskih jedinica. To je, kad se uzme u obzir činjenica da su mnoge u ratovima i zbog drugih uzroka uništavanja arhivskog gradiva nestale, a popisi sačuvanih još nisu dovršeni, zaista poštovanja vrijedan fond matičnih knjiga koje predstavljaju prvorazredan i pouzdan povijesni izvor. Kad se tome dodaju i prijepisi koji se od 1835. prikupljaju u Biskupskom ordinarijatu u Poreču i Biskupskom ordinarijatu u Trstu (do 1943), onda je slika o sačuvanosti matičnih knjiga iz Istre uglavnom zaokružena. Popis matičnih knjiga objavljen je u Vjesniku istarskog arhiva, sv. 11-13 (2004-2006).

 

Odaberite: