Odakle su došli moji preci, kako se zvao moj prvi poznati predak, gdje je živio i čime se bavio, koliko je imao djece, koliko je dugo živio…? Odgovore na ta i slična pitanja najsigurnije nam pružaju matične knjige. One su zanimljive laicima koji istražuju obiteljska stabla, ali i prvorazredni izvor za proučavanje povijesti jedne mikrosredine i izučavanje demografije.

Matične knjige izvorno su javne isprave koje imaju zadatak pravovaljano dokazivati činjenice koje bilježe, a to su, prvenstveno – rođenje, vjenčanje i smrt. Zbog te svoje pravne snage predstavljaju pouzdan izvor za razne grane znanosti. One sadrže podatke o natalitetu, mortalitetu, migracijskim kretanjima, imovinskoj, socijalnoj i konfesionalnoj strukturi pučanstva, pružaju podatke o prosječnom životnom vijeku, smrtnosti novorođenčadi, etničkom sastavu stanovništva. Jezik na kojemu su pisane matične knjige je latinski i talijanski, te djelomično hrvatski i njemački. Pismo je pretežito latinica, međutim u knjigama se nalaze i upisi glagoljskim pismom. Od 1861. u župi Peroj započinju upisi ćirilicom.

Kada su se počele voditi prve matične knjige na području Istre, nemoguće je sa sigurnošću utvrditi, međutim ako je zaključivati na temelju sačuvanih matica, onda se može kazati da je to bilo dosta rano. O tome svjedoči činjenica da u Državnom arhivu u Pazinu i pojedinim župnim uredima postoji više knjiga koje su se počele voditi prije odluke Tridentinskog sabora (1563), odnosno Rimskog obrednika (Rituale Romanum) iz 1614. godine. Prema starosti sačuvanih matičnih knjiga i njihovoj kompletnosti, Istra je prva u Hrvatskoj. Evidentirane knjige u župnim, matičnim i mjesnim uredima, s onima u Državnom arhivu u Pazinu, prelaze brojku od 2000 arhivskih jedinica. To je, kad se uzme u obzir činjenica da su mnoge u ratovima i zbog drugih uzroka uništavanja arhivskog gradiva nestale, a popisi sačuvanih još nisu dovršeni, zaista poštovanja vrijedan fond matičnih knjiga koje predstavljaju prvorazredan i pouzdan povijesni izvor. Kad se tome dodaju i prijepisi koji se od 1835. prikupljaju u Biskupskom ordinarijatu u Poreču i Biskupskom ordinarijatu u Trstu (do 1943), onda je slika o sačuvanosti matičnih knjiga iz Istre uglavnom zaokružena. Popis matičnih knjiga objavljen je u Vjesniku istarskog arhiva, sv. 11-13 (2004-2006).

 

Upute za pretraživanje: u pretrazi matične knjige su poredane abecednim redom prema imenu župe, odnosno mjesta (za novije civilne matice). Unutar svake župe/mjesta poredane su po vrsti i to: rođenih/krštenih (R), vjenčanih (V), umrlih (U) i stanje duša (SD). Unutar popisa po određenoj župi/mjestu primijenjen je kronološki red. Eventualni pojedinačni upisi izvan navedenog razdoblja nisu navedeni. Na kraju pojedinog zapisa o matičnoj knjizi navodi se podatak dali je knjiga digitalizirana odnosno dali su izrađeni preslici matične knjige u digitalnom obliku. Matične knjige moguće je pretražiti po župi/mjestu, po vrsti, po mjestu čuvanja, te razdoblju. Za pitanja u vezi dostupnosti određene matične knjige i eventualnih dodatnih informacija molimo kontaktirajte čitaonicu DAPA.

Popis kratica i oznaka: AHAZU – Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, BA – Biskupijski arhiv, DAPA – Državni arhiv u Pazinu, MK – Matična knjiga, MKR – Matična knjiga rođenih, MKV – Matična knjiga vjenčanih, MKU – Matična knjiga umrlih, MP – Matično područje, MU – Matični ured, SD – Stanje duša (Status animarum), ZMP – Zavičajni muzej Poreštine, ŽU – Župni ured.

 

#MjestoVrsta MKRazdobljeČuva se uDigitalizirana
1BačvaMKR1876-1941MU Porečne
2BačvaMKV1908-1948MU Porečne
3BačvaMKU1884-1948MU Porečne
4BačvaSDXIX-XX. st.ŽU Višnjanda
5BadernaMKR1673-1703ŽU Badernada
6BadernaMKR1700-1748ŽU Badernada
7BadernaMKR1748-1812ŽU Badernada
8BadernaMKR1810-1815ŽU Badernada
9BadernaMKR1815-1829ŽU Badernada
10BadernaMKR1828-1912DAPAda
11BadernaMKR1913-1931.1935MU Porečne
12BadernaMKR1932-2000ŽU Badernada
13BadernaMKR1947-1951MU Porečne
14BadernaMKR1951-1952MU Porečda
15BadernaMKR1959-1974MU Porečda
16BadernaMKV1748-1807ŽU Badernada
17BadernaMKV1811-1815ŽU Badernada
18BadernaMKV1815-1821ŽU Badernada
19BadernaMKV1821-1831ŽU Badernada
20BadernaMKV1827-1948MU Porečda
21BadernaMKV1947-1950MU Porečda
22BadernaMKV1949-1980ŽU Badernane
23BadernaMKV1951-1952MU Porečda
24BadernaMKV1959-1975MU Porečda
25BadernaMKU1748-1811ŽU Badernada
26BadernaMKU1810-1815ŽU Badernada
27BadernaMKU1815-1830ŽU Badernada
28BadernaMKU1831-1948MU Porečda
29BadernaMKU1948-1951MU Porečda
30BadernaMKU1949-1980ŽU Badernane
31BadernaMKU1951-1952MU Porečda
32BadernaMKU1959-1975MU Porečda
33BadernaSDXIX-XX. st.ŽU Badernada
34Bale / ValleMKR1538/1573DAPAne
35Bale / ValleMKR1606.1610-1651DAPAne
36Bale / ValleMKR1652-1697DAPAne
37Bale / ValleMKR1699-1741DAPAne
38Bale / ValleMKR1741-1794DAPAne
39Bale / ValleMKR1794-1814DAPAne
40Bale / ValleMKR1814-1829DAPAne
41Bale / ValleMKR1815-1880DAPAne
42Bale / ValleMKR1881-1929MU Rovinjne
43Bale / ValleMKR1930-1983ŽU Baleda
44Bale / ValleMKR1924MU Rovinjda
45Bale / ValleMKR1925MU Rovinjda
46Bale / ValleMKR1926MU Rovinjda
47Bale / ValleMKR1927MU Rovinjda
48Bale / ValleMKR1928MU Rovinjda
49Bale / ValleMKR1929MU Rovinjda
50Bale / ValleMKR1930MU Rovinjda
51Bale / ValleMKR1931MU Rovinjda
52Bale / ValleMKR1932MU Rovinjda
53Bale / ValleMKR1932MU Rovinjda
54Bale / ValleMKR1933MU Rovinjda
55Bale / ValleMKR1934MU Rovinjda
56Bale / ValleMKR1936MU Rovinjda
57Bale / ValleMKR1937MU Rovinjda
58Bale / ValleMKR1938MU Rovinjda
59Bale / ValleMKR1939MU Rovinjda
60Bale / ValleMKR1940MU Rovinjda
61Bale / ValleMKR1941MU Rovinjda
62Bale / ValleMKR1942MU Rovinjda
63Bale / ValleMKR1943MU Rovinjda
64Bale / ValleMKR1944MU Rovinjda
65Bale / ValleMKR1945-1946MU Rovinjda
66Bale / ValleMKR1947-1949MU Rovinjda
67Bale / ValleMKR1949-1953MU Rovinjda
68Bale / ValleMKR1953-1958MU Rovinjda
69Bale / ValleMKR1959-1980MU Rovinjda
70Bale / ValleMKV1617-1633DAPAne
71Bale / ValleMKV1672-1736DAPAne
72Bale / ValleMKV1737/1815DAPAne
73Bale / ValleMKV1815-1834DAPAne
74Bale / ValleMKV1815-1882DAPAne
75Bale / ValleMKV1883-1949MU Rovinjda
76Bale / ValleMKV1924MU Rovinjda
77Bale / ValleMKV1925MU Rovinjda
78Bale / ValleMKV1926MU Rovinjda
79Bale / ValleMKV1927MU Rovinjda
80Bale / ValleMKV1928MU Rovinjda
81Bale / ValleMKV1929MU Rovinjda
82Bale / ValleMKV1930MU Rovinjda
83Bale / ValleMKV1931MU Rovinjda
84Bale / ValleMKV1932MU Rovinjda
85Bale / ValleMKV1933MU Rovinjda
86Bale / ValleMKV1934MU Rovinjda
87Bale / ValleMKV1935MU Rovinjda
88Bale / ValleMKV1936MU Rovinjda
89Bale / ValleMKV1937MU Rovinjda
90Bale / ValleMKV1938MU Rovinjda
91Bale / ValleMKV1939MU Rovinjda
92Bale / ValleMKV1940MU Rovinjda
93Bale / ValleMKV1941MU Rovinjda
94Bale / ValleMKV1942MU Rovinjda
95Bale / ValleMKV1944MU Rovinjda
96Bale / ValleMKV1945-1946MU Rovinjda
97Bale / ValleMKV1947-1951MU Rovinjda
98Bale / ValleMKV1949-2000ŽU Balene
99Bale / ValleMKV1951-1958MU Rovinjda
100Bale / ValleMKU1606-1632.1714-1735DAPAne
101Bale / ValleMKU1735/1813DAPAne
102Bale / ValleMKU1814-1831DAPAne
103Bale / ValleMKU1815-1880DAPAne
104Bale / ValleMKU1881-1948MU Rovinjda
105Bale / ValleMKU1924MU Rovinjda
106Bale / ValleMKU1925MU Rovinjda
107Bale / ValleMKU1926MU Rovinjda
108Bale / ValleMKU1927MU Rovinjda
109Bale / ValleMKU1928MU Rovinjda
110Bale / ValleMKU1929MU Rovinjda
111Bale / ValleMKU1930MU Rovinjda
112Bale / ValleMKU1931MU Rovinjda
113Bale / ValleMKU1932MU Rovinjda
114Bale / ValleMKU1933MU Rovinjda
115Bale / ValleMKU1934MU Rovinjda
116Bale / ValleMKU1935MU Rovinjda
117Bale / ValleMKU1936MU Rovinjda
118Bale / ValleMKU1937MU Rovinjda
119Bale / ValleMKU1938MU Rovinjda
120Bale / ValleMKU1939MU Rovinjda
121Bale / ValleMKU1940MU Rovinjda
122Bale / ValleMKU1941MU Rovinjda
123Bale / ValleMKU1942MU Rovinjda
124Bale / ValleMKU1944MU Rovinjda
125Bale / ValleMKU1945-1946MU Rovinjda
126Bale / ValleMKU1947-1953MU Rovinjda
127Bale / ValleMKU1949-2000ŽU Balene
128Bale / ValleMKU1953-1958MU Rovinjda
129Bale / ValleMKU1959-1993MU Rovinjda
130Bale / ValleSD1821ŽU Balene
131Bale / ValleSD1827-1852ŽU Baleda
132Bale / ValleSD1871ŽU Baleda
133Bale / ValleSDXIX. st.ŽU Balene
134BanjoleMKR1947-1952MU Pulada
135BanjoleMKV1947-1952MU Pulada
136BanjoleMKU1947-1952MU Pulada
137BarbanMKR1629/1694ŽU Barbanda
138BarbanMKR1636-1636ŽU Barbanda
139BarbanMKR1639-1685ŽU Barbanda
140BarbanMKR1690-1693ŽU Barbanda
141BarbanMKR1691-1714ŽU Barbanda
142BarbanMKR1716-1750DAPAne
143BarbanMKR1750-1781DAPAne
144BarbanMKR1775-1791ŽU Barbanda
145BarbanMKR1781-1816DAPAne
146BarbanMKR1806-1816ŽU Barbanda
147BarbanMKR1816-1831DAPAne
148BarbanMKR1816-1835DAPAne
149BarbanMKR1831-1840DAPAne
150BarbanMKR1835-1842DAPAne
151BarbanMKR1841-1860DAPAne
152BarbanMKR1842-1853DAPAne
153BarbanMKR1853-1888ŽU Barbanda
154BarbanMKR1860-1891DAPAne
155BarbanMKR1891-1922MU Pula - MP Barbanda
156BarbanMKR1923-1940ŽU Barbanda
157BarbanMKR1923MU Pula - MP Barbanda
158BarbanMKR1924MU Pula - MP Barbanda
159BarbanMKR1924MU Pula - MP Barbanda
160BarbanMKR1925MU Pula - MP Barbanda
161BarbanMKR1926MU Pula - MP Barbanda
162BarbanMKR1927MU Pula - MP Barbanda
163BarbanMKR1928MU Pula - MP Barbanda
164BarbanMKR1929MU Pula - MP Barbanda
165BarbanMKR1930MU Pula - MP Barbanda
166BarbanMKR1931MU Pula - MP Barbanda
167BarbanMKR1932MU Pula - MP Barbanda
168BarbanMKR1933MU Pula - MP Barbanda
169BarbanMKR1934MU Pula - MP Barbanda
170BarbanMKR1935MU Pula - MP Barbanda
171BarbanMKR1936MU Pula - MP Barbanda
172BarbanMKR1937MU Pula - MP Barbanda
173BarbanMKR1938MU Pula - MP Barbanda
174BarbanMKR1939MU Pula - MP Barbanda
175BarbanMKR1940MU Pula - MP Barbanda
176BarbanMKR1940-1999ŽU Barbanda
177BarbanMKR1941MU Pula - MP Barbanda
178BarbanMKR1942MU Pula - MP Barbanda
179BarbanMKR1943-1946MU Pula - MP Barbanda
180BarbanMKR1947-1958MU Pula - MP Barbanda
181BarbanMKR1959-1979MU Pula - MP Barbanda
182BarbanMKV1669-1689ŽU Barbanda
183BarbanMKV1692-1694ŽU Barbanda
184BarbanMKV1695-1749ŽU Barbanda
185BarbanMKV1722-1727ŽU Barbanda
186BarbanMKV1753-1826ŽU Barbanda
187BarbanMKV1793-1799ŽU Barbanda
188BarbanMKV1815-1821DAPAne
189BarbanMKV1821-1840DAPAne
190BarbanMKV1826-1842DAPAne
191BarbanMKV1841-1860DAPAne
192BarbanMKV1843-1868DAPAne
193BarbanMKV1860-1920MU Pula - MP Barbanda
194BarbanMKV1868-1887DAPAne
195BarbanMKV1920-1948ŽU Barbanda
196BarbanMKV1924MU Pula - MP Barbanda
197BarbanMKV1925MU Pula - MP Barbanda
198BarbanMKV1926MU Pula - MP Barbanda
199BarbanMKV1927MU Pula - MP Barbanda
200BarbanMKV1928MU Pula - MP Barbanda
201BarbanMKV1929MU Pula - MP Barbanda
202BarbanMKV1930MU Pula - MP Barbanda
203BarbanMKV1931MU Pula - MP Barbanda
204BarbanMKV1932MU Pula - MP Barbanda
205BarbanMKV1933MU Pula - MP Barbanda
206BarbanMKV1934MU Pula - MP Barbanda
207BarbanMKV1935MU Pula - MP Barbanda
208BarbanMKV1936MU Pula - MP Barbanda
209BarbanMKV1937MU Pula - MP Barbanda
210BarbanMKV1938MU Pula - MP Barbanda
211BarbanMKV1939MU Pula - MP Barbanda
212BarbanMKV1940MU Pula - MP Barbanda
213BarbanMKV1941MU Pula - MP Barbanda
214BarbanMKV1942MU Pula - MP Barbanda
215BarbanMKV1943-1946MU Pula - MP Barbanda
216BarbanMKV1947-1958MU Pula - MP Barbanda
217BarbanMKV1949-1959ŽU Barbanne
218BarbanMKV1959-1979MU Pulada
219BarbanMKU1691-1695ŽU Barbanda
220BarbanMKU1696-1714ŽU Barbanda
221BarbanMKU1717-1751DAPAne
222BarbanMKU1751/1815DAPAne
223BarbanMKU1778-1786ŽU Barbanda
224BarbanMKU1786-1827ŽU Barbanda
225BarbanMKU1815-1821DAPAne
226BarbanMKU1821-1841DAPAne
227BarbanMKU1828-1843ŽU Barbanda
228BarbanMKU1841-1860DAPAne
229BarbanMKU1843-1879ŽU Barbanda
230BarbanMKU1860-1916MU Pula - MP Barbanda
231BarbanMKU1917-1949ŽU Barbanda
232BarbanMKU1924MU Pula - MP Barbanda
233BarbanMKU1925MU Pula - MP Barbanda
234BarbanMKU1926MU Pula - MP Barbanda
235BarbanMKU1927MU Pula - MP Barbanda
236BarbanMKU1928MU Pula - MP Barbanda
237BarbanMKU1929MU Pula - MP Barbanda
238BarbanMKU1930MU Pula - MP Barbanda
239BarbanMKU1931MU Pula - MP Barbanda
240BarbanMKU1932MU Pula - MP Barbanda
241BarbanMKU1933MU Pula - MP Barbanda
242BarbanMKU1934MU Pula - MP Barbanda
243BarbanMKU1935MU Pula - MP Barbanda
244BarbanMKU1936MU Pula - MP Barbanda
245BarbanMKU1937MU Pula - MP Barbanda
246BarbanMKU1938MU Pula - MP Barbanda
247BarbanMKU1939MU Pula - MP Barbanda
248BarbanMKU1940MU Pula - MP Barbanda
249BarbanMKU1941MU Pula - MP Barbanda
250BarbanMKU1942MU Pula - MP Barbanda
251BarbanMKU1943-1946MU Pula - MP Barbanda
252BarbanMKU1947-1958MU Pula - MP Barbanda
253BarbanMKU1949-1976ŽU Barbanne
254BarbanMKU1959-1979MU Pulada
255BarbanSD1799ŽU Barbanda
256BarbanSD1815ŽU Barbanda
257BarbanSD1825ŽU Barbanda
258BarbanSD1825ŽU Barbanda
259BarbanSD1882ŽU Barbanda
260BartićiMKR1947-1950MU Labinda
261BartićiMKU1947-1950MU Labinda
262BartićiMKV1947-1950MU Labinda
263BašanijaMKR1890-1902DAPAda
264BašanijaMKR1947-1949MU Umagda
265BašanijaMKR1950-1951MU Umagda
266BašanijaMKU1947-1949MU Umagda
267BašanijaMKU1950-1951MU Umagda
268BašanijaMKV1947-1949MU Umagda
269BašanijaMKV1950-1951MU Umagda
270BeramMKR1689-1770ŽU Beramda
271BeramMKR1770-1835ŽU Beramda
272BeramMKR1835-1921MU Pazinda
273BeramMKR1922-1923MU Pazinda
274BeramMKR1922-1949ŽU Beramda
275BeramMKR1949-ŽU Beramne
276BeramMKV1770-1834ŽU Beramda
277BeramMKV1835-1921ŽU Beramda
278BeramMKV1857-1870ŽU Beramda
279BeramMKV1922-1949MU Pazinda
280BeramMKV1930-1947ŽU Beramda
281BeramMKV1949-ŽU Beramne
282BeramMKU1770-1834ŽU Beramda
283BeramMKU1835-1921ŽU Beramda
284BeramMKU1922-1948MU Pazinda
285BeramMKU1949-ŽU Beramne
286BeramSD1837ŽU Beramda
287BeramSD1853-1863ŽU Beramda
288BeramSD1872ŽU Beramda
289BeramSDXVIII-XIX. st.ŽU Beramda
290BeramSDXX. st.ŽU Beramda
291BeramSDXX. st.ŽU Beramda
292BibaliMKR1947-1948MU Bujeda
293BibaliMKU1947-1948MU Bujeda
294BibaliMKV1947-1948MU Bujeda
295BokordićiMKR1959-1969MU Pulada
296BokordićiMKU1959-1969MU Pulada
297BokordićiMKV1959-1969MU Pulada
298BoljunMKR1598-1634AHAZUne
299BoljunMKR1729-1813ŽU Dolenja Vasda
300BoljunMKR1817-1884ŽU Dolenja Vasda
301BoljunMKR1886-1929MU Pazinda
302BoljunMKR1924MU Pazinda
303BoljunMKR1925MU Pazinda
304BoljunMKR1926MU Pazinda
305BoljunMKR1927MU Pazinda
306BoljunMKR1928MU Pazinda
307BoljunMKR1929MU Pazinda
308BoljunMKR1930-1949ŽU Dolenja Vasda
309BoljunMKR1930MU Pazinda
310BoljunMKR1931MU Pazinda
311BoljunMKR1932MU Pazinda
312BoljunMKR1933MU Pazinda
313BoljunMKR1934MU Pazinda
314BoljunMKR1935MU Pazinda
315BoljunMKR1936MU Pazinda
316BoljunMKR1937MU Pazinda
317BoljunMKR1938MU Pazinda
318BoljunMKR1939MU Pazinda
319BoljunMKR1940MU Pazinda
320BoljunMKR1940MU Pazinda
321BoljunMKR1941MU Pazinda
322BoljunMKR1942MU Pazinda
323BoljunMKR1943MU Pazinda
324BoljunMKR1947-1952MU Pazinda
325BoljunMKR1959-1988MU Pazinda
326BoljunMKV1576-1640AHAZUne
327BoljunMKV1640-1667AHAZUne
328BoljunMKV1739-1811ŽU Dolenja Vasne
329BoljunMKV1817-1925ŽU Dolenja Vasda
330BoljunMKV1925-1949ŽU Dolenja Vasda
331BoljunMKV1924MU Pazinda
332BoljunMKV1925MU Pazinda
333BoljunMKV1926MU Pazinda
334BoljunMKV1927MU Pazinda
335BoljunMKV1928MU Pazinda
336BoljunMKV1929MU Pazinda
337BoljunMKV1930MU Pazinda
338BoljunMKV1931MU Pazinda
339BoljunMKV1933MU Pazinda
340BoljunMKV1934MU Pazinda
341BoljunMKV1935MU Pazinda
342BoljunMKV1935MU Pazinda
343BoljunMKV1936MU Pazinda
344BoljunMKV1937MU Pazinda
345BoljunMKV1938MU Pazinda
346BoljunMKV1939MU Pazinda
347BoljunMKV1940MU Pazinda
348BoljunMKV1941MU Pazinda
349BoljunMKV1942MU Pazinda
350BoljunMKV1947-1952MU Pazinda
351BoljunMKV1959-1988MU Pazinda
352BoljunMKU1747-1810ŽU Dolenja Vasda
353BoljunMKU1817-1916ŽU Dolenja Vasda
354BoljunMKU1917-1948ŽU Dolenja Vasne
355BoljunMKU1924MU Pazinda
356BoljunMKU1925MU Pazinda
357BoljunMKU1926MU Pazinda
358BoljunMKU1927MU Pazinda
359BoljunMKU1928MU Pazinda
360BoljunMKU1929MU Pazinda
361BoljunMKU1930MU Pazinda
362BoljunMKU1931MU Pazinda
363BoljunMKU1932MU Pazinda
364BoljunMKU1933MU Pazinda
365BoljunMKU1934MU Pazinda
366BoljunMKU1935MU Pazinda
367BoljunMKU1936MU Pazinda
368BoljunMKU1937MU Pazinda
369BoljunMKU1938MU Pazinda
370BoljunMKU1939MU Pazinda
371BoljunMKU1940MU Pazinda
372BoljunMKU1941MU Pazinda
373BoljunMKU1942MU Pazinda
374BoljunMKU1947-1952MU Pazinda
375BoljunMKU1959-1988MU Pazinda
376BoljunSDXVIII-XIX. st.ŽU Dolenja Vasne
377BoljunSDXIX-XX. st.ŽU Dolenja Vasda
378BoljunSDXIX. st.ŽU Dolenja Vasne
379BoljunSDXIX. st.ŽU Dolenja Vasda
380BorutMKR1763-1850ŽU Cerovljeda
381BorutMKR1843-1912MU Pazinda
382BorutMKR1913-1948MU Pazinda
383BorutMKR1943-1945MU Pazinda
384BorutMKV1885-1948MU Pazinda
385BorutMKU1859-1883ŽU Cerovljeda
386BorutMKU1883-1948ŽU Cerovljeda
387BorutSD1843-1970ŽU Cerovljeda
388BrdaMKR1836-1923ŽU Momjanda
389BrdaMKR1890-1923MU Bujene
390BrdaMKR1924-2003ŽU Momjanda
391BrdaMKR1947-1948MU Bujene
392BrdaMKV1814-1839ŽU Momjanda
393BrdaMKV1838-1923ŽU Momjanda
394BrdaMKV1924-1960ŽU Momjanda
395BrdaMKU1814-1834.1839ŽU Momjanda
396BrdaMKU1836-1924ŽU Momjanda
397BrdaMKU1925-2003ŽU Momjanda
398BrdaSD1847ŽU Momjanda
399BrdaSDXIX-XX. st.ŽU Momjanda
400BrdoMKR1835-1918ŽU Kršanda
401BrdoMKR1890-1908MU Bujeda
402BrdoMKR1890-1923MU Bujeda
403BrdoMKR1916.1919-1948ŽU Kršanda
404BrdoMKR1947-1948MU Bujeda
405BrdoMKR1949-ŽU Kršanne
406BrdoMKV1835-1918ŽU Kršanda
407BrdoMKV1949-ŽU Kršanne
408BrdoMKU1835-1918ŽU Kršanda
409BrdoMKU1949-ŽU Kršanne
410BrestMKR1902-1948MU Buzetda
411BrestMKR1947-1953MU Buzetda
412BrestMKR1948-1968MU Buzetda
413BrestMKR1959-1993MU Buzetda
414BrestMKU1901-1948MU Buzetda
415BrestMKU1947-1953MU Buzetda
416BrestMKV1902-1919MU Buzetda
417BrestMKV1920-1947MU Buzetda
418BrestMKV1937-1942ŽU Lanišćene
419BrestMKV1947-1953MU Buzetda
420BrestMKV1959-1993MU Buzetda
421BrestSDXX. st.ŽU Lanišćeda
422BrgodMKR1947-1952MU Labinda
423BrgodMKV1947-1952MU Labinda
424BrgodMKU1947-1952MU Labinda
425BrijuniMKR1934MU Vodnjanda
426BrijuniMKR1935MU Vodnjanda
427BrijuniMKR1936MU Vodnjanda
428BrijuniMKR1937MU Vodnjanda
429BrijuniMKR1938MU Vodnjanda
430BrijuniMKR1939MU Vodnjanda
431BrijuniMKR1940MU Vodnjanda
432BrijuniMKR1941MU Vodnjanda
433BrijuniMKR1943MU Vodnjanda
434BrijuniMKR1944MU Vodnjanda
435BrijuniMKR1945-1947MU Vodnjanda
436BrijuniMKR1959-1973MU Vodnjanda
437BrijuniMKV1934MU Vodnjanda
438BrijuniMKV1935MU Vodnjanda
439BrijuniMKV1936MU Vodnjanda
440BrijuniMKV1937MU Vodnjanda
441BrijuniMKV1938MU Vodnjanda
442BrijuniMKV1938MU Vodnjanda
443BrijuniMKV1939MU Vodnjanda
444BrijuniMKV1940MU Vodnjanda
445BrijuniMKV1941MU Vodnjanda
446BrijuniMKV1942MU Vodnjanda
447BrijuniMKV1943MU Vodnjanda
448BrijuniMKV1944MU Vodnjanda
449BrijuniMKV1945MU Vodnjanda
450BrijuniMKV1948MU Vodnjanda
451BrijuniMKV1959-1988MU Vodnjanda
452BrijuniMKU1934MU Vodnjanda
453BrijuniMKU1935MU Vodnjanda
454BrijuniMKU1936MU Vodnjanda
455BrijuniMKU1937MU Vodnjanda
456BrijuniMKU1939MU Vodnjanda
457BrijuniMKU1940MU Vodnjanda
458BrijuniMKU1941MU Vodnjanda
459BrijuniMKU1942MU Vodnjanda
460BrijuniMKU1943MU Vodnjanda
461BrijuniMKU1944MU Vodnjanda
462BrijuniMKU1945MU Vodnjanda
463BrijuniMKU1954-1984MU Vodnjanda
464BrkačMKR1766-1815ŽU Motovunne
465BrkačMKR1815-1839ŽU Motovunda
466BrkačMKV1766-1815ŽU Motovunda
467BrkačMKV1818-1835ŽU Motovunda
468BrkačMKU1766-1815ŽU Motovunda
469BrkačMKU1815-1839ŽU Motovunda
470BrkačSD1839ŽU Motovunne
471BrkačSDXIX-XX. st.ŽU Motovunda
472BrovinjeMKR1947-1950MU Labinda
473BrovinjeMKU1947-1950MU Labinda
474BrovinjeMKV1948-1950MU Labinda
475Brtonigla / VerteneglioMKR1583-1666ŽU Umagda
476Brtonigla / VerteneglioMKR1693-1794ŽU Umagda
477Brtonigla / VerteneglioMKR1794-1808ŽU Umagda
478Brtonigla / VerteneglioMKR1806ŽU Umagda
479Brtonigla / VerteneglioMKR1808-1848ŽU Umagda
480Brtonigla / VerteneglioMKR1808ŽU Umagda
481Brtonigla / VerteneglioMKR1809-1809ŽU Umagda
482Brtonigla / VerteneglioMKR1810-1810ŽU Umagda
483Brtonigla / VerteneglioMKR1811-1811ŽU Umagda
484Brtonigla / VerteneglioMKR1812-1812ŽU Umagda
485Brtonigla / VerteneglioMKR1813-1813ŽU Umagda
486Brtonigla / VerteneglioMKR1815-1832ŽU Umagda
487Brtonigla / VerteneglioMKR1832-1837ŽU Umagda
488Brtonigla / VerteneglioMKR1834-1877ŽU Umagda
489Brtonigla / VerteneglioMKR1878-1923ŽU Umagda
490Brtonigla / VerteneglioMKR1890-1908DAPAda
491Brtonigla / VerteneglioMKR1908-1923.1944-1947MU Bujeda
492Brtonigla / VerteneglioMKR1924-1947ŽU Umagda
493Brtonigla / VerteneglioMKR1924MU Bujeda
494Brtonigla / VerteneglioMKR1925MU Bujeda
495Brtonigla / VerteneglioMKR1926MU Bujeda
496Brtonigla / VerteneglioMKR1927MU Bujeda
497Brtonigla / VerteneglioMKR1928MU Bujeda
498Brtonigla / VerteneglioMKR1929MU Bujeda
499Brtonigla / VerteneglioMKR1930MU Bujeda
500Brtonigla / VerteneglioMKR1931MU Bujeda
501Brtonigla / VerteneglioMKR1932MU Bujeda
502Brtonigla / VerteneglioMKR1933MU Bujeda
503Brtonigla / VerteneglioMKR1934MU Bujeda
504Brtonigla / VerteneglioMKR1935MU Bujeda
505Brtonigla / VerteneglioMKR1936MU Bujeda
506Brtonigla / VerteneglioMKR1937MU Bujeda
507Brtonigla / VerteneglioMKR1938MU Bujeda
508Brtonigla / VerteneglioMKR1939MU Bujeda
509Brtonigla / VerteneglioMKR1940MU Bujeda
510Brtonigla / VerteneglioMKR1941MU Bujeda
511Brtonigla / VerteneglioMKR1942MU Bujeda
512Brtonigla / VerteneglioMKR1943MU Bujeda
513Brtonigla / VerteneglioMKR1947-1949MU Bujeda
514Brtonigla / VerteneglioMKR1950-1959MU Bujeda
515Brtonigla / VerteneglioMKR1960-1988MU Bujeda
516Brtonigla / VerteneglioMKV1622-1807ŽU Brtoniglada
517Brtonigla / VerteneglioMKV1749-1816ŽU Brtoniglada
518Brtonigla / VerteneglioMKV1800-1848ŽU Brtoniglada
519Brtonigla / VerteneglioMKV1815-1833ŽU Brtoniglada
520Brtonigla / VerteneglioMKV1816-1868ŽU Brtoniglada
521Brtonigla / VerteneglioMKV1834-1836ŽU Brtoniglada
522Brtonigla / VerteneglioMKV1834-1885ŽU Brtoniglada
523Brtonigla / VerteneglioMKV1886-1924ŽU Brtoniglada
524Brtonigla / VerteneglioMKV1924-1935.1948-1982ŽU Brtoniglada
525Brtonigla / VerteneglioMKV1924MU Bujeda
526Brtonigla / VerteneglioMKV1925MU Bujeda
527Brtonigla / VerteneglioMKV1926MU Bujeda
528Brtonigla / VerteneglioMKV1927MU Bujeda
529Brtonigla / VerteneglioMKV1928MU Bujeda
530Brtonigla / VerteneglioMKV1929MU Bujeda
531Brtonigla / VerteneglioMKV1930MU Bujeda
532Brtonigla / VerteneglioMKV1931MU Bujeda
533Brtonigla / VerteneglioMKV1932MU Bujeda
534Brtonigla / VerteneglioMKV1933MU Bujeda
535Brtonigla / VerteneglioMKV1934MU Bujeda
536Brtonigla / VerteneglioMKV1935MU Bujeda
537Brtonigla / VerteneglioMKV1936-1947ŽU Brtoniglada
538Brtonigla / VerteneglioMKV1936MU Bujeda
539Brtonigla / VerteneglioMKV1937MU Bujene
540Brtonigla / VerteneglioMKV1938MU Bujene
541Brtonigla / VerteneglioMKV1939MU Bujene
542Brtonigla / VerteneglioMKV1940MU Bujeda
543Brtonigla / VerteneglioMKV1941MU Bujeda
544Brtonigla / VerteneglioMKV1942MU Bujeda
545Brtonigla / VerteneglioMKV1943MU Bujeda
546Brtonigla / VerteneglioMKV1947-1949MU Bujeda
547Brtonigla / VerteneglioMKV1950-1959MU Bujeda
548Brtonigla / VerteneglioMKV1959-1988MU Bujeda
549Brtonigla / VerteneglioMKU1631-1690ŽU Brtoniglada
550Brtonigla / VerteneglioMKU1639-1690ŽU Brtoniglada
551Brtonigla / VerteneglioMKU1692-1801ŽU Brtoniglada
552Brtonigla / VerteneglioMKU1802-1816ŽU Brtoniglada
553Brtonigla / VerteneglioMKU1811-1811ŽU Brtoniglada
554Brtonigla / VerteneglioMKU1815-1833ŽU Brtoniglada
555Brtonigla / VerteneglioMKU1816-1820ŽU Brtoniglada
556Brtonigla / VerteneglioMKU1833-1837ŽU Brtoniglada
557Brtonigla / VerteneglioMKU1833-1848ŽU Brtoniglane
558Brtonigla / VerteneglioMKU1833-1901ŽU Brtoniglada
559Brtonigla / VerteneglioMKU1902-1924ŽU Brtoniglada
560Brtonigla / VerteneglioMKU1924-1960ŽU Brtoniglada
561Brtonigla / VerteneglioMKU1924MU Bujeda
562Brtonigla / VerteneglioMKU1925MU Bujeda
563Brtonigla / VerteneglioMKU1926MU Bujeda
564Brtonigla / VerteneglioMKU1927MU Bujeda
565Brtonigla / VerteneglioMKU1928MU Bujeda
566Brtonigla / VerteneglioMKU1929MU Bujeda
567Brtonigla / VerteneglioMKU1930MU Bujeda
568Brtonigla / VerteneglioMKU1931MU Bujeda
569Brtonigla / VerteneglioMKU1932MU Bujeda
570Brtonigla / VerteneglioMKU1933MU Bujeda
571Brtonigla / VerteneglioMKU1934MU Bujeda
572Brtonigla / VerteneglioMKU1935MU Bujeda
573Brtonigla / VerteneglioMKU1936MU Bujeda
574Brtonigla / VerteneglioMKU1937MU Bujeda
575Brtonigla / VerteneglioMKU1938MU Bujeda
576Brtonigla / VerteneglioMKU1939MU Bujeda
577Brtonigla / VerteneglioMKU1940MU Bujeda
578Brtonigla / VerteneglioMKU1941MU Bujeda
579Brtonigla / VerteneglioMKU1942MU Bujeda
580Brtonigla / VerteneglioMKU1943MU Bujeda
581Brtonigla / VerteneglioMKU1947-1949MU Bujeda
582Brtonigla / VerteneglioMKU1950-1955MU Bujeda
583Brtonigla / VerteneglioMKU1956-1959MU Bujeda
584Brtonigla / VerteneglioMKU1960-1988MU Bujeda
585Brtonigla / VerteneglioSD1830ŽU Brtoniglada
586Brtonigla / VerteneglioSD1834ŽU Brtoniglada
587Brtonigla / VerteneglioSD1835ŽU Brtoniglada
588Brtonigla / VerteneglioSDXIX. st.ŽU Brtoniglada
589Brtonigla / VerteneglioSDXIX. st.ŽU Brtoniglada
590Brtonigla / VerteneglioSDXIX. st.ŽU Brtoniglada
591Brtonigla / VerteneglioSDXX. st.ŽU Brtoniglane
592Buje / BuieMKR1539-1585ŽU Bujeda
593Buje / BuieMKR1600-1615ŽU Bujeda
594Buje / BuieMKR1615-1651ŽU Bujeda
595Buje / BuieMKR1652-1689ŽU Bujeda
596Buje / BuieMKR1689-1730ŽU Bujeda
597Buje / BuieMKR1731-1776ŽU Bujeda
598Buje / BuieMKR1776-1798ŽU Bujeda
599Buje / BuieMKR1798-1835ŽU Bujeda
600Buje / BuieMKR1816-1847ŽU Bujeda
601Buje / BuieMKR1847-1879ŽU Bujeda
602Buje / BuieMKR1880-1888ŽU Bujeda
603Buje / BuieMKR1889-1903ŽU Bujeda
604Buje / BuieMKR1890-1900DAPAda
605Buje / BuieMKR1900-1911MU Bujeda
606Buje / BuieMKR1904-1923ŽU Bujeda
607Buje / BuieMKR1911-1923MU Bujeda
608Buje / BuieMKR1924-1941ŽU Bujeda
609Buje / BuieMKR1924MU Bujeda
610Buje / BuieMKR1925MU Bujeda
611Buje / BuieMKR1926MU Bujeda
612Buje / BuieMKR1927MU Bujeda
613Buje / BuieMKR1928MU Bujeda
614Buje / BuieMKR1929MU Bujeda
615Buje / BuieMKR1930MU Bujeda
616Buje / BuieMKR1931MU Bujeda
617Buje / BuieMKR1932MU Bujeda
618Buje / BuieMKR1933MU Bujeda
619Buje / BuieMKR1934MU Bujeda
620Buje / BuieMKR1935MU Bujeda
621Buje / BuieMKR1936MU Bujeda
622Buje / BuieMKR1937MU Bujeda
623Buje / BuieMKR1938MU Bujeda
624Buje / BuieMKR1939MU Bujeda
625Buje / BuieMKR1940MU Bujeda
626Buje / BuieMKR1941MU Bujeda
627Buje / BuieMKR1942MU Bujeda
628Buje / BuieMKR1942-1975ŽU Bujeda
629Buje / BuieMKR1943MU Bujeda
630Buje / BuieMKR1944MU Bujeda
631Buje / BuieMKR1945MU Bujeda
632Buje / BuieMKR1946MU Bujeda
633Buje / BuieMKR1947-1949MU Bujeda
634Buje / BuieMKR1950-1952MU Bujeda
635Buje / BuieMKR1953-1954MU Bujeda
636Buje / BuieMKR1953MU Bujeda
637Buje / BuieMKR1954MU Bujeda
638Buje / BuieMKR1956-1958MU Bujeda
639Buje / BuieMKR1959-1993MU Bujeda
640Buje / BuieMKV1590-1624.1633ŽU Bujeda
641Buje / BuieMKV1616/1733ŽU Bujeda
642Buje / BuieMKV1731-1796ŽU Bujeda
643Buje / BuieMKV1796-1835ŽU Bujeda
644Buje / BuieMKV1816-1844ŽU Bujeda
645Buje / BuieMKV1847-1869ŽU Bujeda
646Buje / BuieMKV1870-1904ŽU Bujeda
647Buje / BuieMKV1904-1929ŽU Bujeda
648Buje / BuieMKV1924MU Bujeda
649Buje / BuieMKV1925MU Bujeda
650Buje / BuieMKV1926MU Bujeda
651Buje / BuieMKV1927MU Bujeda
652Buje / BuieMKV1928MU Bujeda
653Buje / BuieMKV1929MU Bujeda
654Buje / BuieMKV1930-1952ŽU Bujeda
655Buje / BuieMKV1930MU Bujeda
656Buje / BuieMKV1931MU Bujeda
657Buje / BuieMKV1932MU Bujeda
658Buje / BuieMKV1933MU Bujeda
659Buje / BuieMKV1934MU Bujeda
660Buje / BuieMKV1935MU Bujeda
661Buje / BuieMKV1936MU Bujeda
662Buje / BuieMKV1937MU Bujeda
663Buje / BuieMKV1938MU Bujeda
664Buje / BuieMKV1939MU Bujeda
665Buje / BuieMKV1940MU Bujeda
666Buje / BuieMKV1941MU Bujeda
667Buje / BuieMKV1942MU Bujeda
668Buje / BuieMKV1943MU Bujeda
669Buje / BuieMKV1944MU Bujeda
670Buje / BuieMKV1945MU Bujeda
671Buje / BuieMKV1946MU Bujeda
672Buje / BuieMKV1947-1948MU Bujeda
673Buje / BuieMKV1949-1949MU Bujeda
674Buje / BuieMKV1950-1954MU Bujeda
675Buje / BuieMKV1953-ŽU Bujene
676Buje / BuieMKV1955-1956MU Bujeda
677Buje / BuieMKV1956-1958MU Bujeda
678Buje / BuieMKV1959-1978MU Bujeda
679Buje / BuieMKU1642-1730ŽU Bujeda
680Buje / BuieMKU1731-1792ŽU Bujeda
681Buje / BuieMKU1792-1835ŽU Bujeda
682Buje / BuieMKU1816-1886ŽU Bujeda
683Buje / BuieMKU1887-1904ŽU Bujeda
684Buje / BuieMKU1904-1923ŽU Bujeda
685Buje / BuieMKU1924-1963ŽU Bujeda
686Buje / BuieMKU1924MU Bujeda
687Buje / BuieMKU1925MU Bujeda
688Buje / BuieMKU1926MU Bujeda
689Buje / BuieMKU1927MU Bujeda
690Buje / BuieMKU1928MU Bujeda
691Buje / BuieMKU1929MU Bujeda
692Buje / BuieMKU1930MU Bujeda
693Buje / BuieMKU1931MU Bujeda
694Buje / BuieMKU1932MU Bujeda
695Buje / BuieMKU1933MU Bujeda
696Buje / BuieMKU1934MU Bujeda
697Buje / BuieMKU1935MU Bujeda
698Buje / BuieMKU1936MU Bujeda
699Buje / BuieMKU1937MU Bujeda
700Buje / BuieMKU1938MU Bujeda
701Buje / BuieMKU1939MU Bujeda
702Buje / BuieMKU1940MU Bujeda
703Buje / BuieMKU1941MU Bujeda
704Buje / BuieMKU1942MU Bujeda
705Buje / BuieMKU1943MU Bujeda
706Buje / BuieMKU1944MU Bujeda
707Buje / BuieMKU1945MU Bujeda
708Buje / BuieMKU1946MU Bujeda
709Buje / BuieMKU1947-1949MU Bujeda
710Buje / BuieMKU1950-1954MU Bujeda
711Buje / BuieMKU1956-1958MU Bujeda
712Buje / BuieMKU1959-1993MU Bujeda
713Buje / BuieSD1827ŽU Bujeda
714Buje / BuieSDXIX. st.ŽU Bujeda
715Buje / BuieSDXIX. st.ŽU Bujeda
716Buje / BuieSDXIX-XX. st.ŽU Bujeda
717Buje / BuieSDXIX-XX. st.ŽU Bujeda
718Buje / BuieSDXIX-XX. st.ŽU Bujeda
719Buje / BuieSDXIX-XX. st.ŽU Bujeda
720BuroliMKR1947MU Umagda
721BuroliMKR1959-1982MU Umagda
722BuroliMKV1947MU Umagda
723BuroliMKV1959-1982MU Umagda
724BuroliMKU1947MU Umagda
725BuroliMKU1959-1982MU Umagda
726BuzetMKR1576-1692ŽU Buzetda
727BuzetMKR1635-1685ŽU Buzetda
728BuzetMKR1692-1737ŽU Buzetda
729BuzetMKR1737-1767ŽU Buzetda
730BuzetMKR1767-1801ŽU Buzetda
731BuzetMKR1776-1815ŽU Buzetda
732BuzetMKR1801-1834ŽU Buzetda
733BuzetMKR1821-1835DAPAne
734BuzetMKR1836-1867DAPAne
735BuzetMKR1868-1887DAPAne
736BuzetMKR1888-1904DAPAda
737BuzetMKR1904-1909DAPAda
738BuzetMKR1909-1922MU Buzetda
739BuzetMKR1923-1941MU Buzetne
740BuzetMKR1924MU Buzetda
741BuzetMKR1925MU Buzetda
742BuzetMKR1926MU Buzetda
743BuzetMKR1927MU Buzetda
744BuzetMKR1928MU Buzetda
745BuzetMKR1929MU Buzetda
746BuzetMKR1930MU Buzetda
747BuzetMKR1931MU Buzetda
748BuzetMKR1932MU Buzetda
749BuzetMKR1933MU Buzetda
750BuzetMKR1934MU Buzetda
751BuzetMKR1935MU Buzetda
752BuzetMKR1936MU Buzetda
753BuzetMKR1937MU Buzetda
754BuzetMKR1938MU Buzetda
755BuzetMKR1939MU Buzetda
756BuzetMKR1940MU Buzetda
757BuzetMKR1941MU Buzetda
758BuzetMKR1942-1948MU Buzetne
759BuzetMKR1942MU Buzetda
760BuzetMKR1943MU Buzetda
761BuzetMKR1944-1945MU Buzetda
762BuzetMKR1945-1946MU Buzetda
763BuzetMKR1947MU Buzetda
764BuzetMKR1948-1950MU Buzetda
765BuzetMKR1950-1953MU Buzetda
766BuzetMKR1954-1958MU Buzetda
767BuzetMKR1959-1993MU Buzetda
768BuzetMKV1579-1664ŽU Buzetda
769BuzetMKV1666-1737ŽU Buzetda
770BuzetMKV1731-1841ŽU Buzetda
771BuzetMKV1738-1800ŽU Buzetda
772BuzetMKV1800-1819ŽU Buzetda
773BuzetMKV1821-1835DAPAne
774BuzetMKV1836-1894DAPAne
775BuzetMKV1847-1863ŽU Buzetda
776BuzetMKV1857-1863ŽU Buzetda
777BuzetMKV1895-1903DAPAne
778BuzetMKV1904-1925MU Buzetda
779BuzetMKV1924MU Buzetda
780BuzetMKV1925MU Buzetda
781BuzetMKV1926-1948MU Buzetda
782BuzetMKV1926MU Buzetda
783BuzetMKV1927MU Buzetda
784BuzetMKV1927MU Buzetda
785BuzetMKV1928MU Buzetda
786BuzetMKV1928MU Buzetda
787BuzetMKV1929MU Buzetda
788BuzetMKV1929MU Buzetda
789BuzetMKV1930-1932MU Buzetda
790BuzetMKV1930MU Buzetda
791BuzetMKV1931MU Buzetda
792BuzetMKV1932MU Buzetda
793BuzetMKV1933-1938MU Buzetda
794BuzetMKV1933-1949ŽU Buzetda
795BuzetMKV1933MU Buzetda
796BuzetMKV1934MU Buzetda
797BuzetMKV1935MU Buzetda
798BuzetMKV1936MU Buzetda
799BuzetMKV1937MU Buzetda
800BuzetMKV1938-1947MU Buzetda
801BuzetMKV1938MU Buzetda
802BuzetMKV1939MU Buzetda
803BuzetMKV1940MU Buzetda
804BuzetMKV1941MU Buzetda
805BuzetMKV1942MU Buzetda
806BuzetMKV1943MU Buzetda
807BuzetMKV1944-1945MU Buzetda
808BuzetMKV1946-1947MU Buzetda
809BuzetMKV1946MU Buzetda
810BuzetMKV1946MU Buzetda
811BuzetMKV1946MU Buzetda
812BuzetMKV1947MU Buzetda
813BuzetMKV1947MU Buzetda
814BuzetMKV1947MU Buzetda
815BuzetMKV1947MU Buzetda
816BuzetMKV1948-1949MU Buzetda
817BuzetMKV1949-1953MU Buzetda
818BuzetMKV1950-1953MU Buzetne
819BuzetMKV1954-1958MU Buzetda
820BuzetMKV1959-1975MU Buzetda
821BuzetMKU1667-1722ŽU Buzetda
822BuzetMKU1722-1737ŽU Buzetda
823BuzetMKU1737-1815ŽU Buzetda
824BuzetMKU1776-1815ŽU Buzetne
825BuzetMKU1815-1835DAPAne
826BuzetMKU1836-1886DAPAne
827BuzetMKU1887-1915MU Buzetda
828BuzetMKU1916-1948MU Buzetda
829BuzetMKU1924MU Buzetda
830BuzetMKU1925MU Buzetda
831BuzetMKU1926MU Buzetda
832BuzetMKU1927MU Buzetda
833BuzetMKU1928MU Buzetda
834BuzetMKU1929MU Buzetda
835BuzetMKU1930MU Buzetda
836BuzetMKU1931MU Buzetda
837BuzetMKU1932MU Buzetda
838BuzetMKU1933MU Buzetda
839BuzetMKU1934MU Buzetda
840BuzetMKU1935MU Buzetda
841BuzetMKU1936MU Buzetda
842BuzetMKU1937MU Buzetda
843BuzetMKU1938MU Buzetda
844BuzetMKU1939MU Buzetda
845BuzetMKU1940MU Buzetda
846BuzetMKU1941MU Buzetda
847BuzetMKU1942MU Buzetda
848BuzetMKU1943MU Buzetda
849BuzetMKU1944-1945MU Buzetda
850BuzetMKU1946MU Buzetda
851BuzetMKU1947MU Buzetda
852BuzetMKU1947-1948MU Buzetda
853BuzetMKU1948-1951MU Buzetda
854BuzetMKU1951-1953MU Buzetda
855BuzetMKU1954-1958MU Buzetda
856BuzetMKU1959-1990MU Buzetda
857BuzetSDXVIII-XIX. st.ŽU Buzetda
858BuzetSDXVIII-XIX. st.ŽU Buzetda
859BuzetSDXVIII-XIX. st.ŽU Buzetda
860BuzetSDXVIII-XIX. st.ŽU Buzetda
861BuzetSDXIX. st.ŽU Buzetda
862BuzetSDXIX-XX. st.ŽU Buzetda
863BuzetSDXIX-XX. st.ŽU Buzetda
864BuzetSDXIX-XX. st.ŽU Buzetda
865BuzetSDXIX-XX. st.ŽU Buzetda
866BuzetSDXIX-XX. st.ŽU Buzetda
867BuzetSD1909ŽU Buzetda
868BuzetSD1909ŽU Buzetda
869BužinijaMKR1947MU Novigradda
870BužinijaMKU1947MU Novigradda
871CerovljeMKR1710-1789ŽU Cerovljeda
872CerovljeMKR1783-1847ŽU Cerovljeda
873CerovljeMKR1871-1933MU Pazinda
874CerovljeMKR1933-1948MU Pazinda
875CerovljeMKR1934-ŽU Cerovljene
876CerovljeMKR1947-1951MU Pazinda
877CerovljeMKR1951-1952MU Pazinda
878CerovljeMKR1953-1958MU Pazinda
879CerovljeMKR1959-1993MU Pazinda
880CerovljeMKV1881-1949MU Pazinda
881CerovljeMKV1940-ŽU Cerovljene
882CerovljeMKV1947-1951MU Pazinda
883CerovljeMKV1951-1952MU Pazinda
884CerovljeMKV1953-1958MU Pazinda
885CerovljeMKV1959-1983MU Pazinda
886CerovljeMKU1784-1847ŽU Cerovljeda
887CerovljeMKU1872-1948MU Pazinda
888CerovljeMKU1940-ŽU Cerovljene
889CerovljeMKU1947-1952MU Pazinda
890CerovljeMKU1953-1958MU Pazinda
891CerovljeMKU1959-1993MU Pazinda
892CerovljeSDXVIII-XIX. st.ŽU Cerovljeda
893CerovljeSDXIX-XX. st.ŽU Cerovljeda
894CerovljeSDXIX-XX. st.ŽU Cerovljeda
895CrniMKR1947-1952MU Labinda
896CrniMKV1947-1952MU Labinda
897CrniMKU1947-1952MU Labinda
898CvitaniMKV1947MU Porečda
899ČepićMKR1782-1861ŽU Kršanda
900ČepićMKR1861-1898DAPAne
901ČepićMKR1899-1933MU Potpićanda
902ČepićMKR1934-1946MU Potpićanda
903ČepićMKR1934-2000ŽU Kršanda
904ČepićMKR1947-1949MU Potpićanda
905ČepićMKR1947-1952MU Potpićanda
906ČepićMKR1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
907ČepićMKV1782-1861ŽU Kršanda
908ČepićMKV1861-1898DAPAne
909ČepićMKV1898-1948MU Potpićanda
910ČepićMKV1933-1944ŽU Ćepićda
911ČepićMKV1945-2003ŽU Ćepićda
912ČepićMKV1947-1952MU Potpićanda
913ČepićMKV1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
914ČepićMKU1782-1861ŽU Kršanda
915ČepićMKU1861-1898DAPAne
916ČepićMKU1899-1948MU Potpićanda
917ČepićMKU1943-1945MU Potpićanda
918ČepićMKU1947-1952MU Potpićanda
919ČepićMKU1949-ŽU Ćepićne
920ČepićMKU1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
921ČepićSDXVIII-XIX. st.ŽU Kršanda
922ČepićSDXIX-XX. st.ŽU Kršanda
923ČepićSDXX. st.ŽU Kršanda
924ČrnicaMKR1869-1910DAPAda
925ČrnicaMKR1910-1948MU Buzetda
926ČrnicaMKR1948-1949MU Buzetda
927ČrnicaMKR1948-1953MU Buzetda
928ČrnicaMKR1959-1993MU Buzetda
929ČrnicaMKV1940-1950ŽU Buzetda
930ČrnicaMKV1948-1949MU Buzetda
931ČrnicaMKV1948-1953MU Buzetda
932ČrnicaMKV1959-1993MU Buzetda
933ČrnicaMKU1921-1976ŽU Buzetda
934ČrnicaMKU1948-1949MU Buzetda
935ČrnicaMKU1948-1953MU Buzetda
936ČrnicaMKU1959-1993MU Buzetda
937ČrnicaSDXIX. st.ŽU Buzetda
938ČrnicaSDXIX-XX. st.ŽU Buzetda
939DaneMKR1893-1933MU Buzetda
940DaneMKR1934-1941MU Buzetda
941DaneMKR1934-1947MU Buzetda
942DaneMKR1947MU Buzetda
943DaneMKR1948-1953MU Buzetda
944DaneMKR1949-1967MU Buzetda
945DaneMKR1954-1993MU Buzetda
946DaneMKV1947MU Buzetda
947DaneMKV1948-1953MU Buzetda
948DaneMKV1954-1993MU Buzetda
949DaneMKU1934-1947MU Buzetda
950DaneMKU1936-1945MU Buzetda
951DaneMKU1947MU Buzetda
952DaneMKU1948-1953MU Buzetda
953DaneMKU1954-1993MU Buzetda
954Dolenja VasMKR1656-1722DAPAne
955Dolenja VasMKR1744-1821DAPAne
956Dolenja VasMKR1822-1909DAPAda
957Dolenja VasMKR1909-1939MU Pazinda
958Dolenja VasMKR1939-1949ŽU Dolenja Vasda
959Dolenja VasMKV1744-1821ŽU Dolenja Vasne
960Dolenja VasMKV1822-1935ŽU Dolenja Vasda
961Dolenja VasMKV1936-1949ŽU Dolenja Vasda
962Dolenja VasMKU1744-1822ŽU Dolenja Vasne
963Dolenja VasMKU1770-1819ŽU Dolenja Vasne
964Dolenja VasMKU1822-1935ŽU Dolenja Vasda
965Dolenja VasMKU1936-1949ŽU Dolenja Vasda
966Dolenja VasMKU1949-ŽU Dolenja Vasne
967Dolenja VasSDXVIII-XIX. st.ŽU Dolenja Vasda
968Dolenja VasSDXVIII-XIX. st.ŽU Dolenja Vasda
969Dolenja VasSDXIX-XX. st.ŽU Dolenja Vasda
970Dolenja VasSDXX. st.ŽU Dolenja Vasda
971DračevacMKR1816-1838DAPAne
972DračevacMKU1815-1837DAPAne
973DračevacMKV1815-1838DAPAne
974DragućMKR1768/1794DAPAne
975DragućMKR1794-1807.1814-1832DAPAne
976DragućMKR1820-1825.1828-1830DAPAne
977DragućMKR1832-1899DAPAne
978DragućMKR1900-1939MU Pazinda
979DragućMKR1924MU Pazinda
980DragućMKR1925MU Pazinda
981DragućMKR1926MU Pazinda
982DragućMKR1927MU Pazinda
983DragućMKR1928MU Pazinda
984DragućMKR1939-1959ŽU Vrhda
985DragućMKR1947MU Pazinda
986DragućMKR1948-1952MU Pazinda
987DragućMKR1959-1988MU Buzetda
988DragućMKV1723-1796.1814-1819DAPAne
989DragućMKV1794-1832ŽU Vrhne
990DragućMKV1820-1828.1830.1832DAPAne
991DragućMKV1832-1923MU Pazinda
992DragućMKV1924-2004ŽU Vrhda
993DragućMKV1924MU Pazinda
994DragućMKV1925MU Pazinda
995DragućMKV1926MU Pazinda
996DragućMKV1927MU Pazinda
997DragućMKV1928MU Pazinda
998DragućMKV1933-1949ŽU Vrhne
999DragućMKV1948-1952MU Pazinda
1000DragućMKV1959-1988MU Buzetda
1001DragućMKU1711-1794DAPAne
1002DragućMKU1794-1832ŽU Vrhda
1003DragućMKU1820-1826.1828-1831DAPAne
1004DragućMKU1832-1923MU Pazinda
1005DragućMKU1924MU Pazinda
1006DragućMKU1925-2005ŽU Vrhda
1007DragućMKU1925MU Pazinda
1008DragućMKU1926MU Pazinda
1009DragućMKU1927MU Pazinda
1010DragućMKU1928MU Pazinda
1011DragućMKU1947MU Pazinda
1012DragućMKU1948-1952MU Pazinda
1013DragućMKU1959-1988MU Buzetda
1014DragućSD1829ŽU Vrhda
1015DragućSD1832ŽU Vrhda
1016DragućSDXIX-XX. st.ŽU Vrhda
1017DragućSDXIX-XX. st.ŽU Vrhda
1018DragućSDXX. st.ŽU Vrhda
1019DubrovaMKR1947-1952MU Labinda
1020DubrovaMKV1947-1949MU Labinda
1021DubrovaMKV1950-1952MU Labinda
1022DubrovaMKU1947-1952MU Labinda
1023EržišćeMKR1924-1947MU Potpićanda
1024Fažana / FasanaMKR1638-1691ŽU Fažanada
1025Fažana / FasanaMKR1691-1810ŽU Fažanada
1026Fažana / FasanaMKR1810-1851DAPAne
1027Fažana / FasanaMKR1853-1928MU Vodnjanda
1028Fažana / FasanaMKR1855-1880DAPAne
1029Fažana / FasanaMKR1929-1994ŽU Fažanada
1030Fažana / FasanaMKR1947-1952MU Vodnjanda
1031Fažana / FasanaMKR1959-1974MU Vodnjanda
1032Fažana / FasanaMKV1731-1841ŽU Fažanane
1033Fažana / FasanaMKV1817-1905MU Vodnjanda
1034Fažana / FasanaMKV1905-1949MU Vodnjanda
1035Fažana / FasanaMKV1947-1952MU Vodnjanda
1036Fažana / FasanaMKV1947-1994ŽU Fažanane
1037Fažana / FasanaMKV1959-1980MU Vodnjanda
1038Fažana / FasanaMKU1693-1779ŽU Fažanada
1039Fažana / FasanaMKU1779-1834ŽU Fažanada
1040Fažana / FasanaMKU1816-1859DAPAne
1041Fažana / FasanaMKU1835-1851ŽU Fažanane
1042Fažana / FasanaMKU1860-1948MU Vodnjanda
1043Fažana / FasanaMKU1927-1956ŽU Fažanada
1044Fažana / FasanaMKU1947-1952MU Vodnjanda
1045Fažana / FasanaMKU1947-1994ŽU Fažanane
1046Fažana / FasanaMKU1959-1980MU Vodnjanda
1047Fažana / FasanaSD1839ŽU Fažanada
1048Fažana / FasanaSD1842ŽU Fažanada
1049Fažana / FasanaSD1853ŽU Fažanada
1050Fažana / FasanaSD1900ŽU Fažanada
1051FilipanaMKR1750-1815ŽU Filipanane
1052FilipanaMKR1815-1847DAPAne
1053FilipanaMKR1848-1878DAPAne
1054FilipanaMKR1878-1897MU Vodnjanda
1055FilipanaMKR1878-1948DAPAne
1056FilipanaMKR1897-1913MU Vodnjanda
1057FilipanaMKR1913-1923MU Vodnjanda
1058FilipanaMKR1945-1952MU Vodnjanda
1059FilipanaMKR1949-2000ŽU Filipanane
1060FilipanaMKV1750-1815ŽU Filipanane
1061FilipanaMKV1815-1868DAPAne
1062FilipanaMKV1869-1948MU Vodnjanda
1063FilipanaMKV1945-1952MU Vodnjanda
1064FilipanaMKV1949-1999ŽU Filipanane
1065FilipanaMKV1959-1969MU Vodnjanda
1066FilipanaMKU1749-1815ŽU Filipanane
1067FilipanaMKU1877-1948MU Vodnjanda
1068FilipanaMKU1947-1952MU Vodnjanda
1069FilipanaMKU1949-2000ŽU Filipanane
1070FilipanaMKU1959-1969MU Vodnjanda
1071FilipanaSD1857-1899ŽU Filipanane
1072FilipanaSD1900-1960ŽU Filipanane
1073FilipanaSD1900-1960ŽU Filipanane
1074FioriniMKR1947MU Novigradda
1075FioriniMKU1947MU Novigradda
1076FuntanaMKR1737-1767DAPAda
1077FuntanaMKR1769-1794DAPAne
1078FuntanaMKR1797-1838DAPAne
1079FuntanaMKR1812-1830DAPAne
1080FuntanaMKR1830-1876DAPAne
1081FuntanaMKR1877-1923MU Porečda
1082FuntanaMKR1924-1948ŽU Žbandajda
1083FuntanaMKR1949-2003ŽU Žbandajne
1084FuntanaMKV1801-1802DAPAne
1085FuntanaMKV1813-1836DAPAne
1086FuntanaMKV1830-1883DAPAne
1087FuntanaMKV1883-1926MU Porečda
1088FuntanaMKV1926-1949ŽU Žbandajda
1089FuntanaMKV1949-ŽU Žbandajne
1090FuntanaMKU1769-1797DAPAne
1091FuntanaMKU1797-1812.1822-1838DAPAne
1092FuntanaMKU1812-1831DAPAne
1093FuntanaMKU1830-1897DAPAne
1094FuntanaMKU1897-1925MU Porečda
1095FuntanaMKU1926-1948ŽU Žbandajda
1096FuntanaMKU1949-ŽU Žbandajne
1097FuntanaSDXIX. st.ŽU Žbandajda
1098FuntanaSDXIX-XX. st.ŽU Žbandajda
1099FuškulinMKR1711-1817DAPAne
1100FuškulinMKR1815-1844ŽU Porečda
1101FuškulinMKR1817-1835DAPAne
1102FuškulinMKR1839-1846DAPAne
1103FuškulinMKR1846-1924MU Porečda
1104FuškulinMKR1900-1920ŽU Porečda
1105FuškulinMKR1923-1949ŽU Porečda
1106FuškulinMKR1947-1948MU Porečda
1107FuškulinMKR1949-2003ŽU Porečne
1108FuškulinMKV1771-1816DAPAne
1109FuškulinMKV1815-1848ŽU Porečda
1110FuškulinMKV1816-1839DAPAne
1111FuškulinMKV1840-1846DAPAne
1112FuškulinMKV1846-1948MU Porečda
1113FuškulinMKV1947-1948MU Porečda
1114FuškulinMKV1949-ŽU Porečne
1115FuškulinMKU1772-1815DAPAne
1116FuškulinMKU1815-1839DAPAne
1117FuškulinMKU1815-1848ŽU Porečda
1118FuškulinMKU1839-1846DAPAne
1119FuškulinMKU1846-1948MU Porečda
1120FuškulinMKU1947MU Porečda
1121FuškulinMKU1949-ŽU Porečne
1122FuškulinSDXIX-XX. st.ŽU Porečda
1123FuškulinSDXIX-XX. st.ŽU Porečda
1124FuškulinSDXIX-XX. st.ŽU Porečda
1125FuškulinSDXIX-XX. st.ŽU Porečne
1126GaližanaMKR1590-1615ŽU Galižanada
1127GaližanaMKR1618-1648ŽU Galižanada
1128GaližanaMKR1648-1684ŽU Galižanada
1129GaližanaMKR1684-1755ŽU Galižanada
1130GaližanaMKR1755-1823ŽU Galižanada
1131GaližanaMKR1815-1859DAPAne
1132GaližanaMKR1824-1852ŽU Galižanada
1133GaližanaMKR1860-1898DAPAne
1134GaližanaMKR1898-1922MU Pulada
1135GaližanaMKR1923-1948MU Pulada
1136GaližanaMKR1946-1952MU Pulada
1137GaližanaMKR1959-1993MU Pulada
1138GaližanaMKV1590-1637ŽU Galižanada
1139GaližanaMKV1638-1691ŽU Galižanada
1140GaližanaMKV1691-1822ŽU Galižanada
1141GaližanaMKV1815-1894DAPAne
1142GaližanaMKV1894-1948MU Pulada
1143GaližanaMKV1938-1945ŽU Galižanada
1144GaližanaMKV1947-1952MU Pulada
1145GaližanaMKV1952MU Pulada
1146GaližanaMKV1959-1993MU Pulada
1147GaližanaMKU1596-1599ŽU Galižanane
1148GaližanaMKU1635-1691ŽU Galižanada
1149GaližanaMKU1691-1823ŽU Galižanada
1150GaližanaMKU1815-1898DAPAne
1151GaližanaMKU1898-1948MU Pulane
1152GaližanaMKU1947-1952MU Pulada
1153GaližanaMKU1949-1968ŽU Galižanada
1154GaližanaMKU1959-1993MU Pulada
1155GaližanaSDXIX-XX. st.ŽU Galižanada
1156GaližanaSDXIX-XX. st.ŽU Galižanada
1157GaližanaSDXIX-XX. st.ŽU Galižanada
1158GaližanaSD1939ŽU Galižanada
1159GočanMKR1959-1979MU Pulada
1160GočanMKV1959-1979MU Pulada
1161GočanMKU1959-1979MU Pulada
1162GologoricaMKR1644-1674.1691-1763ŽU Gologoricane
1163GologoricaMKR1764-1788ŽU Gologoricada
1164GologoricaMKR1770-1781ŽU Gologoricada
1165GologoricaMKR1784-1880ŽU Gologoricada
1166GologoricaMKR1880-1948MU Pazinda
1167GologoricaMKR1940-1948ŽU Gologoricada
1168GologoricaMKR1945-ŽU Gologoricane
1169GologoricaMKV1656-1781ŽU Gologoricane
1170GologoricaMKV1770-1789ŽU Gologoricada
1171GologoricaMKV1784-1879ŽU Gologoricada
1172GologoricaMKV1880-1948MU Pazinda
1173GologoricaMKV1945-1966ŽU Gologoricane
1174GologoricaMKU1646-1777ŽU Gologoricane
1175GologoricaMKU1646-1806ŽU Gologoricada
1176GologoricaMKU1770-1789ŽU Gologoricada
1177GologoricaMKU1784-1879ŽU Gologoricada
1178GologoricaMKU1880-1948MU Pazinda
1179GologoricaMKU1945-1966ŽU Gologoricane
1180GologoricaSD1826ŽU Gologoricada
1181GologoricaSD1862ŽU Gologoricada
1182GologoricaSD1894-1894ŽU Gologoricada
1183GologoricaSD1921ŽU Gologoricada
1184GračišćeMKR1667-1745ŽU Gračišćeda
1185GračišćeMKR1746-1841ŽU Gračišćeda
1186GračišćeMKR1785-1851ŽU Gračišćeda
1187GračišćeMKR1841-1899DAPAda
1188GračišćeMKR1900-1923MU Pazinda
1189GračišćeMKR1912-1948MU Pazinda
1190GračišćeMKR1926-1937ŽU Gračišćeda
1191GračišćeMKR1926-1977ŽU Gračišćeda
1192GračišćeMKR1947-1952MU Pazinda
1193GračišćeMKR1959-1988MU Pazinda
1194GračišćeMKV1671-1835ŽU Gračišćeda
1195GračišćeMKV1785-1850ŽU Gračišćeda
1196GračišćeMKV1836-1876ŽU Gračišćeda
1197GračišćeMKV1877-1911DAPAda
1198GračišćeMKV1912-1948MU Pazinne
1199GračišćeMKV1930-1952ŽU Gračišćeda
1200GračišćeMKV1947-1952MU Pazinda
1201GračišćeMKV1959-1988MU Pazinda
1202GračišćeMKU1775-1840ŽU Gračišćeda
1203GračišćeMKU1785-1850ŽU Gračišćeda
1204GračišćeMKU1841-1936MU Pazinda
1205GračišćeMKU1936-2004ŽU Gračišćeda
1206GračišćeMKU1947-1952MU Pazinda
1207GračišćeMKU1959-1988MU Pazinda
1208GračišćeSD1775ŽU Gračišćeda
1209GračišćeSD1825ŽU Gračišćeda
1210GračišćeSD1841ŽU Gračišćeda
1211GračišćeSD1865ŽU Gračišćeda
1212GračišćeSD1870ŽU Gračišćeda
1213GračišćeSD1881ŽU Gračišćeda
1214GračišćeSD1897ŽU Gračišćeda
1215GračišćeSD1925ŽU Gračišćeda
1216GradinMKR1780-1854DAPAne
1217GradinMKU1779-1854DAPAne
1218GradinaMKR1720-1820ŽU Sveti Lovreč Pazenatičkida
1219GradinaMKR1845-1889DAPAne
1220GradinaMKR1889-1924MU Porečda
1221GradinaMKR1924-1948ŽU Sveti Lovreč Pazenatičkida
1222GradinaMKR1947-1950MU Porečda
1223GradinaMKR1959-1975MU Porečda
1224GradinaMKV1720-1819ŽU Sveti Lovreč Pazenatičkida
1225GradinaMKV1848-1926MU Porečda
1226GradinaMKV1924-1948ŽU Sveti Lovreč Pazenatičkida
1227GradinaMKV1947-1950MU Porečne
1228GradinaMKV1959-1975MU Porečda
1229GradinaMKU1733-1820ŽU Sveti Lovreč Pazenatičkida
1230GradinaMKU1848-1923MU Porečda
1231GradinaMKU1924-1948ŽU Sveti Lovreč Pazenatičkida
1232GradinaMKU1948-1950MU Porečda
1233GradinaMKU1959-1975MU Porečda
1234GradinaSD1850ŽU Sveti Lovreč Pazenatičkida
1235GradinaSD1900ŽU Sveti Lovreč Pazenatičkida
1236GrdoseloMKR1713-1722.1746-1784ŽU Grdoseloda
1237GrdoseloMKR1784-1850ŽU Grdoseloda
1238GrdoseloMKR1847-1900DAPAne
1239GrdoseloMKR1901-1923MU Pazinda
1240GrdoseloMKR1947-ŽU Grdoselone
1241GrdoseloMKV1784-1849ŽU Grdoseloda
1242GrdoseloMKV1847-1929ŽU Grdoseloda
1243GrdoseloMKV1930-1949ŽU Grdoseloda
1244GrdoseloMKV1949-ŽU Grdoselone
1245GrdoseloMKU1784-1850ŽU Grdoseloda
1246GrdoseloMKU1847-1895ŽU Grdoseloda
1247GrdoseloMKU1896-1949MU Pazinda
1248GrdoseloMKU1947-ŽU Grdoselone
1249GrdoseloSD1828ŽU Grdoseloda
1250GrdoseloSD1849ŽU Grdoseloda
1251GrdoseloSD1885ŽU Grdoselone
1252GrdoseloSD1910ŽU Grdoselone
1253GrdoseloSD1935ŽU Grdoselone
1254GrimaldaMKR1849-1895DAPAne
1255GrimaldaMKR1896-1939MU Pazinda
1256GrimaldaMKR1939-1948MU Pazinda
1257GrimaldaMKR1947-1952MU Pazinda
1258GrimaldaMKR1939-2004ŽU Grimaldane
1259GrimaldaMKV1849-1895ŽU Grimaldada
1260GrimaldaMKV1896-1932MU Pazinda
1261GrimaldaMKV1933-1948ŽU Grimaldada
1262GrimaldaMKV1947-1952MU Pazinda
1263GrimaldaMKV1949-ŽU Grimaldane
1264GrimaldaMKU1849-1895ŽU Grimaldada
1265GrimaldaMKU1896-1949MU Pazinda
1266GrimaldaMKU1947-1952MU Pazinda
1267GrimaldaMKU1949-ŽU Grimaldane
1268GrimaldaSDXVIII-XIX. st.ŽU Grimaldane
1269GrimaldaSDXIX-XX. st.ŽU Grimaldada
1270GrobnikMKR1803-1869ŽU Tupljakda
1271GrobnikMKV1803-1869ŽU Tupljakda
1272GrobnikMKU1803-1870ŽU Tupljakda
1273Grožnjan / GrisignanaMKR1641-1724ŽU Grožnjanda
1274Grožnjan / GrisignanaMKR1723-1783ŽU Grožnjanda
1275Grožnjan / GrisignanaMKR1783-1837ŽU Grožnjanda
1276Grožnjan / GrisignanaMKR1837-1887ŽU Grožnjanda
1277Grožnjan / GrisignanaMKR1888-1914ŽU Grožnjanda
1278Grožnjan / GrisignanaMKR1890-1907DAPAda
1279Grožnjan / GrisignanaMKR1907-1923.1943-1946MU Bujeda
1280Grožnjan / GrisignanaMKR1915-1923ŽU Grožnjanda
1281Grožnjan / GrisignanaMKR1924-1941ŽU Grožnjanda
1282Grožnjan / GrisignanaMKR1924MU Bujeda
1283Grožnjan / GrisignanaMKR1925MU Bujeda
1284Grožnjan / GrisignanaMKR1926MU Bujeda
1285Grožnjan / GrisignanaMKR1927MU Bujeda
1286Grožnjan / GrisignanaMKR1928MU Bujeda
1287Grožnjan / GrisignanaMKR1929MU Bujeda
1288Grožnjan / GrisignanaMKR1930MU Bujeda
1289Grožnjan / GrisignanaMKR1931MU Bujeda
1290Grožnjan / GrisignanaMKR1932MU Bujeda
1291Grožnjan / GrisignanaMKR1933MU Bujeda
1292Grožnjan / GrisignanaMKR1934MU Bujeda
1293Grožnjan / GrisignanaMKR1935MU Bujeda
1294Grožnjan / GrisignanaMKR1936MU Bujeda
1295Grožnjan / GrisignanaMKR1937MU Bujeda
1296Grožnjan / GrisignanaMKR1938MU Bujeda
1297Grožnjan / GrisignanaMKR1939MU Bujeda
1298Grožnjan / GrisignanaMKR1940MU Bujeda
1299Grožnjan / GrisignanaMKR1941MU Bujeda
1300Grožnjan / GrisignanaMKR1942MU Bujeda
1301Grožnjan / GrisignanaMKR1942-2004ŽU Grožnjanda
1302Grožnjan / GrisignanaMKR1947-1949MU Bujeda
1303Grožnjan / GrisignanaMKR1950-1958MU Bujeda
1304Grožnjan / GrisignanaMKR1959-1988MU Bujeda
1305Grožnjan / GrisignanaMKV1641-1745ŽU Grožnjanda
1306Grožnjan / GrisignanaMKV1745-1834ŽU Grožnjanda
1307Grožnjan / GrisignanaMKV1828-1840ŽU Grožnjanda
1308Grožnjan / GrisignanaMKV1837-1898ŽU Grožnjanda
1309Grožnjan / GrisignanaMKV1899-1923ŽU Grožnjanda
1310Grožnjan / GrisignanaMKV1924-2004ŽU Grožnjanda
1311Grožnjan / GrisignanaMKV1924MU Bujeda
1312Grožnjan / GrisignanaMKV1925MU Bujeda
1313Grožnjan / GrisignanaMKV1926MU Bujeda
1314Grožnjan / GrisignanaMKV1927MU Bujeda
1315Grožnjan / GrisignanaMKV1928MU Bujeda
1316Grožnjan / GrisignanaMKV1929MU Bujeda
1317Grožnjan / GrisignanaMKV1930MU Bujeda
1318Grožnjan / GrisignanaMKV1931MU Bujeda
1319Grožnjan / GrisignanaMKV1932MU Bujene
1320Grožnjan / GrisignanaMKV1933MU Bujeda
1321Grožnjan / GrisignanaMKV1934MU Bujeda
1322Grožnjan / GrisignanaMKV1935MU Bujeda
1323Grožnjan / GrisignanaMKV1936MU Bujeda
1324Grožnjan / GrisignanaMKV1937MU Bujeda
1325Grožnjan / GrisignanaMKV1938MU Bujeda
1326Grožnjan / GrisignanaMKV1939MU Bujeda
1327Grožnjan / GrisignanaMKV1940MU Bujeda
1328Grožnjan / GrisignanaMKV1941MU Bujeda
1329Grožnjan / GrisignanaMKV1942MU Bujeda
1330Grožnjan / GrisignanaMKV1947-1949MU Bujeda
1331Grožnjan / GrisignanaMKV1950-1958MU Bujeda
1332Grožnjan / GrisignanaMKV1959-1988MU Bujeda
1333Grožnjan / GrisignanaMKU1641-1729ŽU Grožnjanda
1334Grožnjan / GrisignanaMKU1729-1863ŽU Grožnjanda
1335Grožnjan / GrisignanaMKU1837-1899ŽU Grožnjanda
1336Grožnjan / GrisignanaMKU1900-1923ŽU Grožnjanda
1337Grožnjan / GrisignanaMKU1924-2004ŽU Grožnjanda
1338Grožnjan / GrisignanaMKU1924MU Bujeda
1339Grožnjan / GrisignanaMKU1925MU Bujeda
1340Grožnjan / GrisignanaMKU1926MU Bujeda
1341Grožnjan / GrisignanaMKU1927MU Bujeda
1342Grožnjan / GrisignanaMKU1928MU Bujeda
1343Grožnjan / GrisignanaMKU1929MU Bujeda
1344Grožnjan / GrisignanaMKU1930MU Bujeda
1345Grožnjan / GrisignanaMKU1931MU Bujeda
1346Grožnjan / GrisignanaMKU1932MU Bujeda
1347Grožnjan / GrisignanaMKU1933MU Bujeda
1348Grožnjan / GrisignanaMKU1934MU Bujeda
1349Grožnjan / GrisignanaMKU1935MU Bujeda
1350Grožnjan / GrisignanaMKU1936MU Bujeda
1351Grožnjan / GrisignanaMKU1937MU Bujeda
1352Grožnjan / GrisignanaMKU1938MU Bujeda
1353Grožnjan / GrisignanaMKU1939MU Bujeda
1354Grožnjan / GrisignanaMKU1940MU Bujeda
1355Grožnjan / GrisignanaMKU1941MU Bujeda
1356Grožnjan / GrisignanaMKU1942MU Bujeda
1357Grožnjan / GrisignanaMKU1947-1949MU Bujeda
1358Grožnjan / GrisignanaMKU1950-1956MU Bujeda
1359Grožnjan / GrisignanaMKU1956-1958MU Bujeda
1360Grožnjan / GrisignanaMKU1959-1988MU Bujeda
1361Grožnjan / GrisignanaSD1676ŽU Grožnjanda
1362Grožnjan / GrisignanaSD1685ŽU Grožnjanda
1363Grožnjan / GrisignanaSD1718ŽU Grožnjanda
1364Grožnjan / GrisignanaSD1726ŽU Grožnjanda
1365Grožnjan / GrisignanaSDXVIII-XIX. st.ŽU Grožnjanda
1366Grožnjan / GrisignanaSDXVIII-XIX. st.ŽU Grožnjanda
1367Grožnjan / GrisignanaSDXIX-XX. st.ŽU Grožnjanda
1368HreljićiMKR1959-1979MU Pulada
1369HreljićiMKV1959-1979MU Pulada
1370HreljićiMKU1959-1979MU Pulada
1371HumMKR1673-1725DAPAne
1372HumMKR1725-1821ŽU Ročda
1373HumMKR1819-1839DAPAne
1374HumMKR1839-1888DAPAne
1375HumMKR1889-1910DAPAda
1376HumMKR1911-1941MU Buzetda
1377HumMKR1941-ŽU Ročne
1378HumMKR1943-1947MU Buzetda
1379HumMKR1959-1993MU Buzetda
1380HumMKV1677-1725DAPAne
1381HumMKV1732-1819ŽU Ročda
1382HumMKV1815-1844DAPAne
1383HumMKV1845-1904DAPAne
1384HumMKV1905-1948MU Buzetda
1385HumMKV1931-1947MU Buzetda
1386HumMKV1949-ŽU Ročne
1387HumMKU1674-1725DAPAne
1388HumMKU1725-1751ŽU Ročda
1389HumMKU1750-1819DAPAne
1390HumMKU1815-1852DAPAne
1391HumMKU1853-1901DAPAne
1392HumMKU1902-1948MU Buzetda
1393HumMKU1949-ŽU Ročne
1394HumMKU1959-1993MU Buzetda
1395HumSDXIX-XX. st.ŽU Ročda
1396HumSDXIX-XX. st.ŽU Ročda
1397HumSDXIX-XX. st.ŽU Ročda
1398HumSDXIX-XX. st.ŽU Ročne
1399JuršićiMKR1945.1950-1952MU Vodnjanda
1400JuršićiMKR1947-1950MU Vodnjanda
1401JuršićiMKR1959-1969MU Vodnjanda
1402JuršićiMKV1947-1950MU Vodnjanda
1403JuršićiMKV1951-1952MU Vodnjanda
1404JuršićiMKV1959-1969MU Vodnjanda
1405JuršićiMKU1952MU Vodnjanda
1406JuršićiMKU1947-1951MU Vodnjanda
1407JuršićiMKU1959-1969MU Vodnjanda
1408JuršićiSDXIX. st.ŽU Svetvinčenatda
1409JuršićiSD1910ŽU Svetvinčenatda
1410KaldanijaMKR1947MU Bujeda
1411KaldirMKR1726-1815ŽU Karojbane
1412KaldirMKR1815-1858ŽU Karojbada
1413KaldirMKR1854-1899ŽU Karojbada
1414KaldirMKR1900-2003ŽU Karojbada
1415KaldirMKV1758-1815ŽU Karojbane
1416KaldirMKV1815-1857ŽU Karojbada
1417KaldirMKV1946-ŽU Karojbane
1418KaldirMKU1726-1815ŽU Karojbada
1419KaldirMKU1816-1858ŽU Karojbada
1420KaldirMKU1939-2004ŽU Karojbada
1421KaldirSDXIX-XX. st.ŽU Karojbada
1422KaldirSDXIX-XX. st.ŽU Karojbane
1423KanfanarMKR1678-1750ŽU Kanfanarda
1424KanfanarMKR1744-1765ŽU Kanfanarda
1425KanfanarMKR1765-1828ŽU Kanfanarda
1426KanfanarMKR1815-1829DAPAne
1427KanfanarMKR1830-1886DAPAne
1428KanfanarMKR1886-1922MU Rovinjda
1429KanfanarMKR1922-1923MU Rovinjda
1430KanfanarMKR1922-1949ŽU Kanfanarda
1431KanfanarMKR1924MU Rovinjda
1432KanfanarMKR1925MU Rovinjda
1433KanfanarMKR1926MU Rovinjda
1434KanfanarMKR1927MU Rovinjda
1435KanfanarMKR1928MU Rovinjda
1436KanfanarMKR1929MU Rovinjda
1437KanfanarMKR1930MU Rovinjda
1438KanfanarMKR1931MU Rovinjda
1439KanfanarMKR1932MU Rovinjda
1440KanfanarMKR1933MU Rovinjda
1441KanfanarMKR1934MU Rovinjda
1442KanfanarMKR1935MU Rovinjda
1443KanfanarMKR1936MU Rovinjda
1444KanfanarMKR1937MU Rovinjda
1445KanfanarMKR1938MU Rovinjda
1446KanfanarMKR1939MU Rovinjda
1447KanfanarMKR1940MU Rovinjda
1448KanfanarMKR1941MU Rovinjda
1449KanfanarMKR1942MU Rovinjda
1450KanfanarMKR1942-1946MU Rovinjda
1451KanfanarMKR1947-1949MU Rovinjda
1452KanfanarMKR1949-1953MU Rovinjda
1453KanfanarMKR1949-1964ŽU Kanfanarne
1454KanfanarMKR1953-1958MU Rovinjda
1455KanfanarMKR1959-1981MU Rovinjda
1456KanfanarMKV1677-1744ŽU Kanfanarda
1457KanfanarMKV1752-1754ŽU Kanfanarda
1458KanfanarMKV1763-1827DAPAne
1459KanfanarMKV1815-1827ŽU Kanfanarda
1460KanfanarMKV1827-1924MU Rovinjda
1461KanfanarMKV1924MU Rovinjda
1462KanfanarMKV1925-1931ŽU Kanfanarda
1463KanfanarMKV1925MU Rovinjda
1464KanfanarMKV1926MU Rovinjda
1465KanfanarMKV1927MU Rovinjda
1466KanfanarMKV1928MU Rovinjda
1467KanfanarMKV1929MU Rovinjda
1468KanfanarMKV1929MU Rovinjda
1469KanfanarMKV1930MU Rovinjda
1470KanfanarMKV1931-1943ŽU Kanfanarda
1471KanfanarMKV1931MU Rovinjda
1472KanfanarMKV1932MU Rovinjda
1473KanfanarMKV1933MU Rovinjda
1474KanfanarMKV1934MU Rovinjda
1475KanfanarMKV1935MU Rovinjda
1476KanfanarMKV1936MU Rovinjda
1477KanfanarMKV1937MU Rovinjda
1478KanfanarMKV1937MU Rovinjda
1479KanfanarMKV1938MU Rovinjda
1480KanfanarMKV1939MU Rovinjda
1481KanfanarMKV1940MU Rovinjda
1482KanfanarMKV1941MU Rovinjda
1483KanfanarMKV1942MU Rovinjda
1484KanfanarMKV1943-1946MU Rovinjda
1485KanfanarMKV1943-1954ŽU Kanfanarda
1486KanfanarMKV1947-1948MU Rovinjda
1487KanfanarMKV1948-1951MU Rovinjda
1488KanfanarMKV1951-1958MU Rovinjda
1489KanfanarMKV1954-1993ŽU Kanfanarne
1490KanfanarMKV1959-1981MU Rovinjda
1491KanfanarMKU1674-1741ŽU Kanfanarda
1492KanfanarMKU1765-1828DAPAne
1493KanfanarMKU1815-1840ŽU Kanfanarda
1494KanfanarMKU1840-1919MU Rovinjda
1495KanfanarMKU1920-1949MU Rovinjda
1496KanfanarMKU1924MU Rovinjda
1497KanfanarMKU1925MU Rovinjda
1498KanfanarMKU1926MU Rovinjda
1499KanfanarMKU1927MU Rovinjda
1500KanfanarMKU1928MU Rovinjda
1501KanfanarMKU1929MU Rovinjda
1502KanfanarMKU1930MU Rovinjda
1503KanfanarMKU1931MU Rovinjda
1504KanfanarMKU1932MU Rovinjda
1505KanfanarMKU1933MU Rovinjda
1506KanfanarMKU1934MU Rovinjda
1507KanfanarMKU1935MU Rovinjda
1508KanfanarMKU1936MU Rovinjda
1509KanfanarMKU1937MU Rovinjda
1510KanfanarMKU1937MU Rovinjda
1511KanfanarMKU1938MU Rovinjda
1512KanfanarMKU1939MU Rovinjda
1513KanfanarMKU1940MU Rovinjda
1514KanfanarMKU1941MU Rovinjda
1515KanfanarMKU1942MU Rovinjda
1516KanfanarMKU1947-1952MU Rovinjda
1517KanfanarMKU1949-1979ŽU Kanfanarne
1518KanfanarMKU1953-1958MU Rovinjda
1519KanfanarMKU1959-1993MU Rovinjda
1520KanfanarSD1823DAPAne
1521KanfanarSD1855ŽU Kanfanarda
1522KanfanarSDXVIII-XIX. st.ŽU Kanfanarda
1523KanfanarSDXIX. st.ŽU Kanfanarda
1524KanfanarSDXIX-XX. st.ŽU Kanfanarda
1525KanfanarSDXIX-XX. st.ŽU Kanfanarda
1526KarojbaMKR1710-1826ŽU Karojbada
1527KarojbaMKR1815-1904ŽU Karojbada
1528KarojbaMKR1860-1923MU Pazinda
1529KarojbaMKR1905-1948ŽU Karojbada
1530KarojbaMKR1947-1950MU Pazinda
1531KarojbaMKR1949-2004ŽU Karojbane
1532KarojbaMKR1950-1952MU Pazinda
1533KarojbaMKR1959-1993MU Pazinda
1534KarojbaMKV1710-1825ŽU Karojbada
1535KarojbaMKV1816-1903DAPAda
1536KarojbaMKV1905-1948MU Pazinda
1537KarojbaMKV1929-1937ŽU Karojbane
1538KarojbaMKV1947-1951MU Pazinda
1539KarojbaMKV1949-1983ŽU Karojbane
1540KarojbaMKV1951-1952MU Pazinda
1541KarojbaMKV1959-1993MU Pazinda
1542KarojbaMKU1711-1825ŽU Karojbane
1543KarojbaMKU1815-1904DAPAne
1544KarojbaMKU1905-1948MU Pazinne
1545KarojbaMKU1947-1952MU Pazinne
1546KarojbaMKU1949-2004ŽU Karojbane
1547KarojbaMKU1952MU Pazinne
1548KarojbaMKU1959-1993MU Pazinne
1549KarojbaSD1892ŽU Karojbada
1550KarojbaSD1905ŽU Karojbada
1551KarojbaSDXVIII-XIX. st.ŽU Karojbada
1552KašćergaMKR1677-1757ŽU Trvižda
1553KašćergaMKR1784-1847ŽU Trvižda
1554KašćergaMKR1848-1923MU Pazinda
1555KašćergaMKR1930-1948ŽU Trvižda
1556KašćergaMKR1949-ŽU Trvižne
1557KašćergaMKR1955-1998MU Pazinda
1558KašćergaMKV1784-1847ŽU Trvižda
1559KašćergaMKV1848-1948MU Pazinda
1560KašćergaMKV1930-1949ŽU Trvižda
1561KašćergaMKV1949-1988ŽU Trvižne
1562KašćergaMKV1959-1988MU Pazinda
1563KašćergaMKU1676-1786ŽU Trvižda
1564KašćergaMKU1784-1847ŽU Trvižda
1565KašćergaMKU1848-1948MU Pazinda
1566KašćergaMKU1949-2001ŽU Trvižne
1567KašćergaSD1862ŽU Trvižda
1568KašćergaSD1897ŽU Trvižda
1569KaštelMKR1663-1749BA Porečda
1570KaštelMKR1749-1825ŽU Savudrijada
1571KaštelMKR1815-1848ŽU Savudrijada
1572KaštelMKR1848-1904ŽU Savudrijada
1573KaštelMKR1890-1908MU Bujeda
1574KaštelMKR1904-1923ŽU Savudrijada
1575KaštelMKR1908-1923MU Bujeda
1576KaštelMKR1924-1949ŽU Savudrijada
1577KaštelMKR1947-1949MU Bujeda
1578KaštelMKR1950-1952MU Bujeda
1579KaštelMKR1950-2008ŽU Savudrijane
1580KaštelMKR1959-1982MU Bujeda
1581KaštelMKV1691-1748ŽU Savudrijada
1582KaštelMKV1750-1825ŽU Savudrijada
1583KaštelMKV1815-1899ŽU Savudrijada
1584KaštelMKV1899-1923ŽU Savudrijada
1585KaštelMKV1924-1936ŽU Savudrijada
1586KaštelMKV1937-1954ŽU Savudrijada
1587KaštelMKV1947-1949MU Bujeda
1588KaštelMKV1950-1952MU Bujeda
1589KaštelMKV1959-1982MU Bujeda
1590KaštelMKU1670-1749ŽU Savudrijada
1591KaštelMKU1749-1825ŽU Savudrijada
1592KaštelMKU1815-1873ŽU Savudrijada
1593KaštelMKU1873-1924ŽU Savudrijada
1594KaštelMKU1924-1974ŽU Savudrijada
1595KaštelMKU1947-1949MU Bujeda
1596KaštelMKU1950-1952MU Bujeda
1597KaštelMKU1959-1982MU Bujeda
1598KaštelSDXIX. st.ŽU Savudrijane
1599KaštelSDXIX. st.ŽU Savudrijada
1600KaštelSDXIX. st.ŽU Savudrijada
1601KaštelSDXIX. st.ŽU Savudrijada
1602KaštelirMKR1753-1799DAPAne
1603KaštelirMKR1799-1858DAPAne
1604KaštelirMKR1813.1822-1823DAPAne
1605KaštelirMKR1858-1893DAPAne
1606KaštelirMKR1893-1911DAPAda
1607KaštelirMKR1912-1935MU Porečda
1608KaštelirMKR1935-1998ŽU Kaštelirda
1609KaštelirMKR1947-1952MU Porečda
1610KaštelirMKR1948-1949MU Porečda
1611KaštelirMKR1952-1960MU Porečda
1612KaštelirMKR1961-1980MU Porečda
1613KaštelirMKV1857-1913MU Porečda
1614KaštelirMKV1913-1948MU Porečda
1615KaštelirMKV1947-1951MU Porečda
1616KaštelirMKV1952-1960MU Porečda
1617KaštelirMKV1961-1980MU Porečda
1618KaštelirMKU1797-1858DAPAne
1619KaštelirMKU1858-1907DAPAne
1620KaštelirMKU1907-1945MU Porečda
1621KaštelirMKU1947-1954MU Porečda
1622KaštelirMKU1954-1960MU Porečda
1623KaštelirMKU1961-1980MU Porečda
1624KaštelirSD1883ŽU Kaštelirda
1625KaštelirSD1896ŽU Kaštelirda
1626KavranMKR1682-1728ŽU Marčanada
1627KavranMKR1697-1730ŽU Marčanada
1628KavranMKR1959-1993MU Pulada
1629KavranMKV1682-1728ŽU Marčanada
1630KavranMKV1927-1936ŽU Marčanane
1631KavranMKV1959-1993MU Pulada
1632KavranMKU1682-1729ŽU Marčanada
1633KavranMKU1704-1719ŽU Marčanada
1634KavranMKU1927-1936ŽU Marčanada
1635KavranMKU1959-1993MU Pulada
1636KavranSD1820ŽU Marčanada
1637KavranSDXIX. st.ŽU Marčanada
1638KavranSDXIX-XX. st.ŽU Marčanane
1639KostanjicaMKR1805-1833ŽU Grožnjanda
1640KostanjicaMKR1815-1903ŽU Grožnjanda
1641KostanjicaMKR1890-1923.1943-1946MU Bujeda
1642KostanjicaMKR1904-1923ŽU Grožnjanda
1643KostanjicaMKR1923-2004ŽU Grožnjanda
1644KostanjicaMKR1959-1982MU Bujeda
1645KostanjicaMKV1803-1833ŽU Grožnjanda
1646KostanjicaMKV1816-1903ŽU Grožnjanda
1647KostanjicaMKV1904-2004ŽU Grožnjanda
1648KostanjicaMKV1959-1982MU Bujeda
1649KostanjicaMKU1815-1903ŽU Grožnjanda
1650KostanjicaMKU1904-1923ŽU Grožnjanda
1651KostanjicaMKU1923-2004ŽU Grožnjanda
1652KostanjicaMKU1959-1982MU Bujeda
1653KostanjicaSD1883ŽU Grožnjanda
1654KostanjicaSD1903ŽU Grožnjanda
1655KostanjicaSD1945ŽU Grožnjanne
1656KožljakMKR1767-1785ŽU Plominda
1657KožljakMKR1784-1797ŽU Plominda
1658KožljakMKR1798-1845ŽU Plominda
1659KožljakMKR1846-1923MU Potpićanda
1660KožljakMKR1924-2004ŽU Plominda
1661KožljakMKR1947-1948MU Potpićanda
1662KožljakMKR1947-1950MU Potpićanda
1663KožljakMKR1949-2006ŽU Plominne
1664KožljakMKV1781-1797ŽU Plominda
1665KožljakMKV1798-1877DAPAne
1666KožljakMKV1878-1924MU Potpićanda
1667KožljakMKV1924-1948ŽU Plominda
1668KožljakMKV1947-1950MU Potpićanda
1669KožljakMKV1949-2001ŽU Plominne
1670KožljakMKU1775-1781ŽU Plominda
1671KožljakMKU1798-1879DAPAne
1672KožljakMKU1879-1923MU Potpićanda
1673KožljakMKU1924-1948ŽU Plominda
1674KožljakMKU1947-1950MU Potpićanda
1675KožljakMKU1949-2002ŽU Plominne
1676KožljakSD1823ŽU Plominda
1677KožljakSD1847ŽU Plominda
1678KožljakSDXVIII-XIX. st.ŽU Plominda
1679KožljakSDXIX-XX. st.ŽU Plominda
1680KranjciMKR1947-1952MU Labinda
1681KrasicaMKR1791-1835ŽU Grožnjanda
1682KrasicaMKR1820-1867ŽU Grožnjanda
1683KrasicaMKR1867-1906ŽU Grožnjanda
1684KrasicaMKR1890-1923MU Bujeda
1685KrasicaMKR1907-1923ŽU Grožnjanda
1686KrasicaMKR1924-1952ŽU Grožnjanda
1687KrasicaMKR1947-1949MU Bujeda
1688KrasicaMKR1950-1952MU Bujeda
1689KrasicaMKR1952-2000ŽU Grožnjanne
1690KrasicaMKR1959-1983MU Bujeda
1691KrasicaMKV1851-1923ŽU Grožnjanda
1692KrasicaMKV1924-1941ŽU Grožnjanda
1693KrasicaMKV1941-1955ŽU Grožnjanda
1694KrasicaMKV1947-1949MU Bujeda
1695KrasicaMKV1950-1952MU Bujeda
1696KrasicaMKV1952-ŽU Grožnjanne
1697KrasicaMKV1959-1982MU Bujeda
1698KrasicaMKU1791-1835ŽU Grožnjanda
1699KrasicaMKU1821-1866ŽU Grožnjanda
1700KrasicaMKU1867-1923ŽU Grožnjanda
1701KrasicaMKU1924-2004ŽU Grožnjanda
1702KrasicaMKU1947-1949MU Bujeda
1703KrasicaMKU1950-1952MU Bujeda
1704KrasicaMKU1959-1982MU Bujeda
1705KrasicaSD1836ŽU Grožnjanda
1706KrasicaSD1847ŽU Grožnjanda
1707KrasicaSD1870ŽU Grožnjanda
1708KrasicaSD1905ŽU Grožnjanda
1709Krbune - TupljakMKR1698-1769ŽU Tupljakda
1710Krbune - TupljakMKR1803-1869ŽU Tupljakda
1711Krbune - TupljakMKR1870-1913MU Potpićanda
1712Krbune - TupljakMKR1913-1948MU Potpićanda
1713Krbune - TupljakMKR1947-1950MU Potpićanda
1714Krbune - TupljakMKR1947-1952MU Potpićanda
1715Krbune - TupljakMKR1959-1962MU Potpićanda
1716Krbune - TupljakMKV1698-1771ŽU Tupljakda
1717Krbune - TupljakMKV1720-1771ŽU Tupljakda
1718Krbune - TupljakMKV1803-1870DAPAda
1719Krbune - TupljakMKV1870-1939MU Potpićanda
1720Krbune - TupljakMKV1940-1948MU Potpićanda
1721Krbune - TupljakMKV1947-1952MU Potpićanda
1722Krbune - TupljakMKV1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
1723Krbune - TupljakMKV1803-1869ŽU Tupljakne
1724Krbune - TupljakMKU1698-1764ŽU Tupljakda
1725Krbune - TupljakMKU1803-1869DAPAda
1726Krbune - TupljakMKU1803-1870ŽU Tupljakne
1727Krbune - TupljakMKU1870-1924ŽU Tupljakda
1728Krbune - TupljakMKU1925-1949MU Potpićanda
1729Krbune - TupljakMKU1947-1952MU Potpićanda
1730Krbune - TupljakMKU1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
1731Krbune - TupljakSD1870ŽU Tupljakda
1732Krbune - TupljakSDXIX-XX. st.ŽU Tupljakda
1733KringaMKR1656-1720ŽU Kringada
1734KringaMKR1721-1783ŽU Kringada
1735KringaMKR1784-1826ŽU Kringada
1736KringaMKR1826-1840ŽU Kringada
1737KringaMKR1840-1886DAPAne
1738KringaMKR1887-1946MU Pazinda
1739KringaMKR1947-1952MU Pazinda
1740KringaMKR1947-2004ŽU Kringane
1741KringaMKV1734-1784ŽU Kringada
1742KringaMKV1784-1836ŽU Kringada
1743KringaMKV1836-1873ŽU Kringada
1744KringaMKV1874-1939ŽU Kringada
1745KringaMKV1940-1948ŽU Kringada
1746KringaMKV1943-2003ŽU Kringane
1747KringaMKV1947-1951MU Pazinda
1748KringaMKV1951-1952MU Pazinda
1749KringaMKU1721-1784ŽU Kringada
1750KringaMKU1784-1826ŽU Kringada
1751KringaMKU1826-1840ŽU Kringada
1752KringaMKU1840-1886ŽU Kringada
1753KringaMKU1887-1948MU Pazinda
1754KringaMKU1947-1952MU Pazinda
1755KringaMKU1948-1997ŽU Kringane
1756KringaSD1791ŽU Kringada
1757KringaSD1826ŽU Kringada
1758KringaSD1834ŽU Kringada
1759KringaSD1858-1888ŽU Kringada
1760KringaSDXVIII-XIX. st.ŽU Kringada
1761KringaSDXIX-XX. st.ŽU Kringada
1762KringaSD1912ŽU Kringada
1763KrnicaMKR1621-1634ŽU Rakaljda
1764KrnicaMKR1675-1722ŽU Rakaljda
1765KrnicaMKR1724-1739ŽU Rakaljda
1766KrnicaMKR1739-1824ŽU Rakaljda
1767KrnicaMKR1813-1819ŽU Rakaljda
1768KrnicaMKR1833-1871DAPAne
1769KrnicaMKR1872-1895DAPAne
1770KrnicaMKR1896-1907MU Pula - MP Krnicada
1771KrnicaMKR1908-1923MU Pula - MP Krnicada
1772KrnicaMKR1924-1928MU Pula - MP Krnicada
1773KrnicaMKR1924-1933ŽU Rakaljda
1774KrnicaMKR1928MU Pula - MP Krnicada
1775KrnicaMKR1929MU Pula - MP Krnicada
1776KrnicaMKR1930MU Pula - MP Krnicada
1777KrnicaMKR1931MU Pula - MP Krnicada
1778KrnicaMKR1932MU Pula - MP Krnicada
1779KrnicaMKR1933MU Pula - MP Krnicada
1780KrnicaMKR1934-2000ŽU Rakaljda
1781KrnicaMKR1934MU Pula - MP Krnicada
1782KrnicaMKR1935MU Pula - MP Krnicada
1783KrnicaMKR1936MU Pula - MP Krnicada
1784KrnicaMKR1937MU Pula - MP Krnicada
1785KrnicaMKR1938MU Pula - MP Krnicada
1786KrnicaMKR1939MU Pula - MP Krnicada
1787KrnicaMKR1940MU Pula - MP Krnicada
1788KrnicaMKR1941MU Pula - MP Krnicada
1789KrnicaMKR1942MU Pula - MP Krnicada
1790KrnicaMKR1943MU Pula - MP Krnicada
1791KrnicaMKR1944MU Pula - MP Krnicada
1792KrnicaMKR1945MU Pula - MP Krnicada
1793KrnicaMKR1946-1952MU Pula - MP Krnicada
1794KrnicaMKR1953-1958MU Pula - MP Krnicada
1795KrnicaMKR1959-1969MU Pulada
1796KrnicaMKV1670-1722ŽU Rakaljda
1797KrnicaMKV1729-1782ŽU Rakaljne
1798KrnicaMKV1783-1820ŽU Rakaljne
1799KrnicaMKV1872-1937MU Pula - MP Krnicada
1800KrnicaMKV1938-1945MU Pula - MP Krnicada
1801KrnicaMKV1938-2000ŽU Rakaljda
1802KrnicaMKV1946-1952MU Pula - MP Krnicada
1803KrnicaMKV1953-1958MU Pula - MP Krnicada
1804KrnicaMKV1959-1969MU Pulada
1805KrnicaMKU1694-1703ŽU Rakaljda
1806KrnicaMKU1738-1825ŽU Rakaljda
1807KrnicaMKU1813-1819ŽU Rakaljda
1808KrnicaMKU1830-1832ŽU Rakaljda
1809KrnicaMKU1872-1932MU Pula - MP Krnicada
1810KrnicaMKU1928MU Pula - MP Krnicada
1811KrnicaMKU1929MU Pula - MP Krnicada
1812KrnicaMKU1933-2000ŽU Rakaljne
1813KrnicaMKU1930MU Pula - MP Krnicada
1814KrnicaMKU1931MU Pula - MP Krnicada
1815KrnicaMKU1932MU Pula - MP Krnicada
1816KrnicaMKU1933MU Pula - MP Krnicada
1817KrnicaMKU1934MU Pula - MP Krnicada
1818KrnicaMKU1935MU Pula - MP Krnicada
1819KrnicaMKU1936MU Pula - MP Krnicada
1820KrnicaMKU1937MU Pula - MP Krnicada
1821KrnicaMKU1938MU Pula - MP Krnicada
1822KrnicaMKU1939MU Pula - MP Krnicada
1823KrnicaMKU1940MU Pula - MP Krnicada
1824KrnicaMKU1941MU Pula - MP Krnicada
1825KrnicaMKU1942MU Pula - MP Krnicada
1826KrnicaMKU1943MU Pula - MP Krnicada
1827KrnicaMKU1944MU Pula - MP Krnicada
1828KrnicaMKU1945MU Pula - MP Krnicada
1829KrnicaMKU1945-1947MU Pula - MP Krnicada
1830KrnicaMKU1947-1952MU Pula - MP Krnicada
1831KrnicaMKU1953-1958MU Pula - MP Krnicada
1832KrnicaMKU1959-1969MU Pulada
1833KrnicaSD1895ŽU Rakaljne
1834KrnicaSDXIX. st.ŽU Rakaljda
1835KrnicaSD1910ŽU Rakaljda
1836KršanMKR1713-1748DAPAne
1837KršanMKR1751-1858DAPAne
1838KršanMKR1859-1896DAPAne
1839KršanMKR1897-1924MU Potpićanda
1840KršanMKR1924-1957ŽU Kršanda
1841KršanMKR1931-1947MU Potpićanda
1842KršanMKR1947-1949MU Potpićanda
1843KršanMKR1947-1952MU Potpićanda
1844KršanMKR1953-1954MU Potpićanda
1845KršanMKR1955-1958MU Potpićanda
1846KršanMKR1961-1962.1963-1993MU Potpićanda
1847KršanMKV1741-1784ŽU Kršanda
1848KršanMKV1844-1904DAPAne
1849KršanMKV1905-1924MU Potpićanda
1850KršanMKV1915-1919.1924-1948ŽU Kršanda
1851KršanMKV1943-1945MU Potpićanda
1852KršanMKV1947-1952MU Potpićanda
1853KršanMKV1953-1954MU Potpićanda
1854KršanMKV1955-1958MU Potpićanda
1855KršanMKV1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
1856KršanMKU1749-1784ŽU Kršanda
1857KršanMKU1859-1923MU Potpićanda
1858KršanMKU1912-1916.1926-2001ŽU Kršanda
1859KršanMKU1947-1952MU Potpićanda
1860KršanMKU1953-1954MU Potpićanda
1861KršanMKU1955-1958MU Potpićanda
1862KršanMKU1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
1863KršanSDXVIII-XIX. st.ŽU Kršanda
1864KršanSDXIX. st.ŽU Kršanda
1865KršanSDXIX-XX. st.ŽU Kršanda
1866KršanSDXIX-XX. st.ŽU Kršanda
1867KršeteMKR1740-1823ŽU Umagda
1868KršeteMKR1817-1832ŽU Umagda
1869KršeteMKR1820-1854ŽU Umagda
1870KršeteMKR1832-1879ŽU Umagda
1871KršeteMKR1880-1923ŽU Umagda
1872KršeteMKR1890-1923MU Bujeda
1873KršeteMKR1924-1999ŽU Umagda
1874KršeteMKV1741-1777ŽU Umagda
1875KršeteMKV1947MU Umagda
1876KršeteMKV1904-1910.1950-1999ŽU Umagda
1877KršeteMKV1930-1950ŽU Umagda
1878KršeteMKU1741-1822ŽU Umagda
1879KršeteMKU1832-1879ŽU Umagda
1880KršeteMKU1880-1924ŽU Umagda
1881KršeteMKU1924-1999ŽU Umagda
1882KršeteSD1861ŽU Umagda
1883KršeteSDXIX-XX. st.ŽU Umagda
1884KršeteSD1906ŽU Umagda
1885KršiklaMKR1726-1815ŽU Grdoseloda
1886KršiklaMKR1764-1857ŽU Grdoseloda
1887KršiklaMKR1858-1941MU Pazinda
1888KršiklaMKR1942-1948ŽU Grdoseloda
1889KršiklaMKR1949-1992ŽU Grdoselone
1890KršiklaMKV1758-1815ŽU Grdoseloda
1891KršiklaMKV1764-1856ŽU Grdoseloda
1892KršiklaMKV1858-1948MU Pazinda
1893KršiklaMKV1949-1992ŽU Grdoselone
1894KršiklaMKU1764-1857ŽU Grdoseloda
1895KršiklaMKU1858-1948MU Pazinda
1896KršiklaMKU1949-1992ŽU Grdoselone
1897KršiklaSD1840ŽU Grdoseloda
1898KršiklaSDXVIII-XIX. st.ŽU Grdoseloda
1899KršiklaSDXVIII-XX. st.ŽU Grdoseloda
1900KršiklaSDXVIII-XX. st.ŽU Grdoseloda
1901KršiklaSD1926ŽU Grdoseloda
1902LabinMKR1536-1583DAPAda
1903LabinMKR1584-1608DAPAne
1904LabinMKR1609-1642DAPAne
1905LabinMKR1643-1662ŽU Labin Gornjine
1906LabinMKR1662-1682DAPAne
1907LabinMKR1682-1700DAPAne
1908LabinMKR1700-1721DAPAne
1909LabinMKR1721-1755DAPAne
1910LabinMKR1755-1791DAPAne
1911LabinMKR1791-1815DAPAne
1912LabinMKR1815-1861DAPAne
1913LabinMKR1861-1879DAPAne
1914LabinMKR1879-1900MU Labinda
1915LabinMKR1900-1912MU Labinda
1916LabinMKR1911-1923ŽU Labin Gornjida
1917LabinMKR1912-1924MU Labinda
1918LabinMKR1924-1941ŽU Labin Gornjida
1919LabinMKR1924MU Labinda
1920LabinMKR1924MU Labinda
1921LabinMKR1925MU Labinda
1922LabinMKR1926MU Labinda
1923LabinMKR1926MU Labinda
1924LabinMKR1927MU Labinda
1925LabinMKR1928MU Labinda
1926LabinMKR1929MU Labinda
1927LabinMKR1930MU Labinda
1928LabinMKR1931MU Labinda
1929LabinMKR1932MU Labinda
1930LabinMKR1933MU Labinda
1931LabinMKR1934MU Labinda
1932LabinMKR1935MU Labinda
1933LabinMKR1936MU Labinda
1934LabinMKR1937MU Labinda
1935LabinMKR1938MU Labinda
1936LabinMKR1939MU Labinda
1937LabinMKR1940-1955ŽU Labin Gornjida
1938LabinMKR1940MU Labinda
1939LabinMKR1941MU Labinda
1940LabinMKR1942MU Labinda
1941LabinMKR1943MU Labinda
1942LabinMKR1944MU Labinda
1943LabinMKR1945-1946MU Labinda
1944LabinMKR1947-1948MU Labinda
1945LabinMKR1948-1950MU Labinda
1946LabinMKR1951-1952MU Labinda
1947LabinMKR1953MU Labinda
1948LabinMKR1954MU Labinda
1949LabinMKR1955MU Labinda
1950LabinMKR1956-1957MU Labinda
1951LabinMKR1958MU Labinda
1952LabinMKR1959-1961MU Labinda
1953LabinMKR1961-1965MU Labinda
1954LabinMKV1580-1627ŽU Labin Gornjine
1955LabinMKV1662-1747DAPAne
1956LabinMKV1747-1815DAPAne
1957LabinMKV1815-1868DAPAne
1958LabinMKV1868-1911MU Labinda
1959LabinMKV1912-1924MU Labinda
1960LabinMKV1924-1948ŽU Labin Gornjida
1961LabinMKV1924MU Labinda
1962LabinMKV1925MU Labinda
1963LabinMKV1926MU Labinda
1964LabinMKV1927MU Labinda
1965LabinMKV1928MU Labinda
1966LabinMKV1929MU Labinda
1967LabinMKV1930MU Labinda
1968LabinMKV1931MU Labinda
1969LabinMKV1932MU Labinda
1970LabinMKV1933MU Labinda
1971LabinMKV1934MU Labinda
1972LabinMKV1935MU Labinda
1973LabinMKV1936MU Labinda
1974LabinMKV1937MU Labinda
1975LabinMKV1938MU Labinda
1976LabinMKV1939MU Labinda
1977LabinMKV1940MU Labinda
1978LabinMKV1941MU Labinda
1979LabinMKV1942MU Labinda
1980LabinMKV1943MU Labinda
1981LabinMKV1944MU Labinda
1982LabinMKV1945-1946MU Labinda
1983LabinMKV1947-1949MU Labinda
1984LabinMKV1949-1969ŽU Labin Gornjine
1985LabinMKV1951-1952MU Labinda
1986LabinMKV1953MU Labinda
1987LabinMKV1954MU Labinda
1988LabinMKV1955-1956MU Labinda
1989LabinMKV1957-1958MU Labinda
1990LabinMKV1959-1962MU Labinda
1991LabinMKV1962-1967MU Labinda
1992LabinMKV1962-1967MU Labinda
1993LabinMKU1585-1616DAPAne
1994LabinMKU1616-1650DAPAne
1995LabinMKU1650-1651DAPAne
1996LabinMKU1651-1682DAPAne
1997LabinMKU1683-1732ŽU Labin Gornjine
1998LabinMKU1733-1775DAPAne
1999LabinMKU1775-1815DAPAne
2000LabinMKU1814-1839ŽU Labin Gornjine
2001LabinMKU1815-1860DAPAne
2002LabinMKU1861-1908DAPAne
2003LabinMKU1910-1923MU Labinda
2004LabinMKU1923-1947ŽU Labin Gornjida
2005LabinMKU1924MU Labinda
2006LabinMKU1925MU Labinda
2007LabinMKU1926MU Labinda
2008LabinMKU1927MU Labinda
2009LabinMKU1928MU Labinda
2010LabinMKU1929MU Labinda
2011LabinMKU1930MU Labinda
2012LabinMKU1931MU Labinda
2013LabinMKU1931MU Labinda
2014LabinMKU1932MU Labinda
2015LabinMKU1933MU Labinda
2016LabinMKU1934MU Labinda
2017LabinMKU1935MU Labinda
2018LabinMKU1936MU Labinda
2019LabinMKU1937MU Labinda
2020LabinMKU1938MU Labinda
2021LabinMKU1939MU Labinda
2022LabinMKU1940MU Labinda
2023LabinMKU1941MU Labinda
2024LabinMKU1942MU Labinda
2025LabinMKU1943MU Labinda
2026LabinMKU1944MU Labinda
2027LabinMKU1945-1946MU Labinda
2028LabinMKU1947-1949MU Labinda
2029LabinMKU1947-1966ŽU Labin Gornjine
2030LabinMKU1953MU Labinda
2031LabinMKU1954MU Labinda
2032LabinMKU1955-1958MU Labinda
2033LabinMKU1959-1973MU Labinda
2034LabinSDXVIII-XIX. st.ŽU Labin Gornjida
2035LabinSDXVIII-XX. st.ŽU Labin Gornjida
2036LabinSDXVIII-XX. st.ŽU Labin Gornjine
2037LabinSDXIX-XX. st.ŽU Labin Gornjida
2038LabinSDXIX-XX. st.ŽU Labin Gornjida
2039LabinSDXX. st.ŽU Labin Gornjine
2040LabinSD1925-2014ŽU Labin Gornjine
2041LabinciMKR1612-1614.1630-1639AHAZUne
2042LabinciMKR1654-1662DAPAne
2043LabinciMKR1781-1861DAPAne
2044LabinciMKR1815-1823DAPAne
2045LabinciMKR1824-1858DAPAne
2046LabinciMKR1859-1904DAPAne
2047LabinciMKR1904-1948MU Porečda
2048LabinciMKV1681-1692AHAZUne
2049LabinciMKV1816-1822DAPAne
2050LabinciMKV1824-1858DAPAne
2051LabinciMKV1836-1861DAPAne
2052LabinciMKV1859-1932MU Porečda
2053LabinciMKU1815-1823DAPAne
2054LabinciMKU1859-1932MU Porečda
2055LabinciSD1892ŽU Kaštelirda
2056LabinciSDXIX-XX. st.ŽU Kaštelirda
2057LanišćeMKR1632/1671ŽU Lanišćeda
2058LanišćeMKR1712-1764ŽU Lanišćeda
2059LanišćeMKR1767-1812ŽU Lanišćeda
2060LanišćeMKR1812-1822ŽU Lanišćeda
2061LanišćeMKR1822-1827ŽU Lanišćeda
2062LanišćeMKR1826-1863DAPAne
2063LanišćeMKR1864-1880DAPAne
2064LanišćeMKR1881-1901DAPAda
2065LanišćeMKR1901-1921MU Buzetda
2066LanišćeMKR1922-1949MU Buzetda
2067LanišćeMKR1924MU Buzetda
2068LanišćeMKR1924MU Buzetda
2069LanišćeMKR1925MU Buzetda
2070LanišćeMKR1926MU Buzetda
2071LanišćeMKR1927MU Buzetda
2072LanišćeMKR1928MU Buzetda
2073LanišćeMKR1929MU Buzetda
2074LanišćeMKR1930MU Buzetda
2075LanišćeMKR1931MU Buzetda
2076LanišćeMKR1932MU Buzetda
2077LanišćeMKR1933MU Buzetda
2078LanišćeMKR1934MU Buzetda
2079LanišćeMKR1935MU Buzetda
2080LanišćeMKR1936MU Buzetda
2081LanišćeMKR1937MU Buzetda
2082LanišćeMKR1938MU Buzetda
2083LanišćeMKR1939MU Buzetda
2084LanišćeMKR1940MU Buzetda
2085LanišćeMKR1941MU Buzetda
2086LanišćeMKR1942MU Buzetda
2087LanišćeMKR1943MU Buzetda
2088LanišćeMKR1947MU Buzetda
2089LanišćeMKR1948-1950MU Buzetda
2090LanišćeMKR1948-1950MU Buzetda
2091LanišćeMKR1951-1953MU Buzetda
2092LanišćeMKR1954-1993MU Buzetda
2093LanišćeMKV1728-1811ŽU Lanišćeda
2094LanišćeMKV1812-1822ŽU Lanišćeda
2095LanišćeMKV1826-1846DAPAne
2096LanišćeMKV1846-1862DAPAne
2097LanišćeMKV1863-1886DAPAne
2098LanišćeMKV1887-1946MU Buzetda
2099LanišćeMKV1924MU Buzetda
2100LanišćeMKV1925MU Buzetda
2101LanišćeMKV1926MU Buzetda
2102LanišćeMKV1927MU Buzetda
2103LanišćeMKV1928MU Buzetda
2104LanišćeMKV1929MU Buzetda
2105LanišćeMKV1930MU Buzetda
2106LanišćeMKV1930-1938MU Buzetda
2107LanišćeMKV1931MU Buzetda
2108LanišćeMKV1932MU Buzetda
2109LanišćeMKV1933MU Buzetda
2110LanišćeMKV1934MU Buzetda
2111LanišćeMKV1935MU Buzetda
2112LanišćeMKV1936MU Buzetda
2113LanišćeMKV1937MU Buzetda
2114LanišćeMKV1938MU Buzetda
2115LanišćeMKV1938-1948ŽU Lanišćeda
2116LanišćeMKV1939MU Buzetda
2117LanišćeMKV1940MU Buzetda
2118LanišćeMKV1941MU Buzetda
2119LanišćeMKV1942MU Buzetda
2120LanišćeMKV1943MU Buzetda
2121LanišćeMKV1947MU Buzetda
2122LanišćeMKV1948-1950MU Buzetda
2123LanišćeMKV1951-1953MU Buzetda
2124LanišćeMKV1954-1993MU Buzetda
2125LanišćeMKU1728-1812ŽU Lanišćeda
2126LanišćeMKU1812-1822ŽU Lanišćeda
2127LanišćeMKU1822-1827ŽU Lanišćeda
2128LanišćeMKU1826-1863ŽU Lanišćeda
2129LanišćeMKU1864-1888DAPAne
2130LanišćeMKU1888-1918MU Buzetda
2131LanišćeMKU1919-1948MU Buzetda
2132LanišćeMKU1924MU Buzetda
2133LanišćeMKU1925MU Buzetda
2134LanišćeMKU1926MU Buzetda
2135LanišćeMKU1927MU Buzetda
2136LanišćeMKU1928MU Buzetda
2137LanišćeMKU1929MU Buzetda
2138LanišćeMKU1930MU Buzetda
2139LanišćeMKU1931MU Buzetda
2140LanišćeMKU1932MU Buzetda
2141LanišćeMKU1933MU Buzetda
2142LanišćeMKU1934MU Buzetda
2143LanišćeMKU1935MU Buzetda
2144LanišćeMKU1936MU Buzetda
2145LanišćeMKU1937MU Buzetda
2146LanišćeMKU1938MU Buzetda
2147LanišćeMKU1939MU Buzetda
2148LanišćeMKU1940MU Buzetda
2149LanišćeMKU1941MU Buzetda
2150LanišćeMKU1942MU Buzetda
2151LanišćeMKU1947MU Buzetda
2152LanišćeMKU1948-1950MU Buzetda
2153LanišćeMKU1951-1953MU Buzetda
2154LanišćeMKU1954-1993MU Buzetda
2155LanišćeSD1850ŽU Lanišćeda
2156LanišćeSD1874ŽU Lanišćeda
2157LanišćeSD1875ŽU Lanišćene
2158LanišćeSDXIX. st.ŽU Lanišćeda
2159LanišćeSDXIX-XX. st.ŽU Lanišćeda
2160LanišćeSDXIX-XX. st.ŽU Lanišćeda
2161LanišćeSDXIX-XX. st.ŽU Lanišćeda
2162LanišćeSDXIX-XX. st.ŽU Lanišćeda
2163LanišćeSDXIX-XX. st.ŽU Lanišćeda
2164LanišćeSD1900ŽU Lanišćeda
2165LindarMKR1590.1670-1717.1726-1734ŽU Lindarda
2166LindarMKR1591-1667AHAZUne
2167LindarMKR1750-1838ŽU Lindarda
2168LindarMKR1838-1898DAPAda
2169LindarMKR1899-1948MU Pazinda
2170LindarMKR1947-1950MU Pazinda
2171LindarMKR1949-1997ŽU Lindarne
2172LindarMKV1784-1864ŽU Lindarda
2173LindarMKV1865-1948MU Pazinda
2174LindarMKV1949-ŽU Lindarne
2175LindarMKU1668-1781ŽU Lindarda
2176LindarMKU1781-1864ŽU Lindarda
2177LindarMKU1865-1948MU Pazinda
2178LindarMKU1949-ŽU Lindarne
2179LindarSD1765-1866ŽU Lindarda
2180LindarSD1866-1901ŽU Lindarda
2181LindarSD1901-ŽU Lindarne
2182LivadeMKR1947MU Buzetda
2183LivadeMKR1948-1949MU Buzetda
2184LivadeMKR1948-1950MU Buzetda
2185LivadeMKR1950-1951MU Buzetda
2186LivadeMKR1950-1953MU Buzetda
2187LivadeMKR1959-1993MU Buzetda
2188LivadeMKV1947MU Buzetda
2189LivadeMKV1948-1950MU Buzetda
2190LivadeMKV1950-1953MU Buzetda
2191LivadeMKV1959-1993MU Buzetda
2192LivadeMKU1947MU Buzetda
2193LivadeMKU1948-1950MU Buzetda
2194LivadeMKU1950-1953MU Buzetda
2195LivadeMKU1959-1993MU Buzetda
2196LižnjanMKR1683-1745ŽU Ližnjanda
2197LižnjanMKR1816-1864DAPAne
2198LižnjanMKR1864-1883DAPAne
2199LižnjanMKR1884-1948MU Pulada
2200LižnjanMKR1946-1952MU Pulada
2201LižnjanMKR1949-1992ŽU Ližnjanne
2202LižnjanMKR1959-1993MU Pulada
2203LižnjanMKV1680-1812ŽU Ližnjanda
2204LižnjanMKV1812-1829ŽU Ližnjanda
2205LižnjanMKV1815-1902DAPAne
2206LižnjanMKV1902-1944MU Pulane
2207LižnjanMKV1947-1952MU Pulane
2208LižnjanMKV1948-ŽU Ližnjanne
2209LižnjanMKU1682-1733ŽU Ližnjanda
2210LižnjanMKU1733-1812ŽU Ližnjanda
2211LižnjanMKU1815-1900DAPAne
2212LižnjanMKU1901-1948MU Pulada
2213LižnjanMKU1927-1936ŽU Ližnjanda
2214LižnjanMKU1947-1952MU Pulada
2215LižnjanMKU1949-ŽU Ližnjanne
2216LižnjanMKU1959-1993MU Pulada
2217LižnjanSDXVIII-XIX. st.ŽU Ližnjanda
2218LižnjanSDXVIII-XIX. st.ŽU Ližnjanne
2219LižnjanSDXVIII-XX. st.ŽU Ližnjanda
2220LoborikaMKR1729-1767ŽU Marčanada
2221LoborikaMKR1767-1803ŽU Marčanada
2222LoborikaMKR1833-1859ŽU Marčanada
2223LoborikaMKR1860-1908MU Pulada
2224LoborikaMKR1908-1948MU Pulada
2225LoborikaMKR1959-1993MU Pulada
2226LoborikaMKV1734/1902ŽU Marčanada
2227LoborikaMKV1767-1832ŽU Marčanada
2228LoborikaMKV1834-1860ŽU Marčanada
2229LoborikaMKV1860-1941MU Pulada
2230LoborikaMKV1959-1993MU Pulada
2231LoborikaMKU1729-1766.1802ŽU Marčanada
2232LoborikaMKU1767-1833ŽU Marčanada
2233LoborikaMKU1833-1859ŽU Marčanada
2234LoborikaMKU1861-1948MU Pulada
2235LoborikaMKU1937-1946ŽU Marčanada
2236LoborikaMKU1959-1993MU Pulada
2237LoborikaSDXIX-XX. st.ŽU Marčanada
2238Logor GmündMKR1915MU Pulada
2239Logor GmündMKR1915-1916MU Pulada
2240Logor PottendorfMKR1915-1917MU Pulada
2241Logor PottendorfMKU1915MU Pulada
2242Logor PottendorfMKU1916-1918MU Pulada
2243Logor SteinklammMKR1916-1917MU Pulada
2244Logor SteinklammMKU1916-1917MU Pulada
2245Logor WagnaMKR1915-1916MU Pulada
2246Logor WagnaMKR1915-1918MU Pulada
2247Logor WagnaMKU1915MU Pulada
2248Logor WagnaMKU1915MU Pulada
2249Logor WagnaMKV1916-1917MU Pulada
2250Logor WagnaMKV1916-1918MU Pulada
2251Logori - razniMKU1918MU Pulada
2252Logori - razniMKV1916-1919MU Pulada
2253LovrečicaMKR1786-1820ŽU Lovrečicada
2254LovrečicaMKR1815-1883ŽU Lovrečicada
2255LovrečicaMKR1884-1924ŽU Lovrečicada
2256LovrečicaMKR1890-1899DAPAda
2257LovrečicaMKR1900-1923MU Umagda
2258LovrečicaMKR1924-1939ŽU Lovrečicada
2259LovrečicaMKR1940-1998ŽU Lovrečicada
2260LovrečicaMKR1947-1949MU Umagda
2261LovrečicaMKR1950-1952MU Umagda
2262LovrečicaMKR1959-1982MU Umagda
2263LovrečicaMKV1731-1787ŽU Lovrečicada
2264LovrečicaMKV1838-1924ŽU Lovrečicada
2265LovrečicaMKV1924-1977ŽU Lovrečicada
2266LovrečicaMKV1947-1949MU Umagda
2267LovrečicaMKV1950-1952MU Umagda
2268LovrečicaMKV1959-1982MU Umagda
2269LovrečicaMKU1686-1789ŽU Lovrečicada
2270LovrečicaMKU1786-1819ŽU Lovrečicada
2271LovrečicaMKU1816-1838ŽU Lovrečicada
2272LovrečicaMKU1838-1924ŽU Lovrečicada
2273LovrečicaMKU1921-1987ŽU Lovrečicada
2274LovrečicaMKU1947-1949MU Umagda
2275LovrečicaMKU1950-1952MU Umagda
2276LovrečicaMKU1959-1982MU Umagda
2277LovrečicaSD1840ŽU Lovrečicada
2278LovrečicaSD1851ŽU Lovrečicada
2279LovrečicaSDXIX-XX. st.ŽU Lovrečicada
2280LupoglavMKR1943-1945MU Pazinda
2281LupoglavMKR1946MU Pazinda
2282LupoglavMKR1947-1952MU Pazinda
2283LupoglavMKR1952MU Pazinda
2284LupoglavMKR1953-1958MU Pazinda
2285LupoglavMKR1959-1993MU Pazinda
2286LupoglavMKV1943-1946MU Pazinda
2287LupoglavMKV1947-1951MU Pazinda
2288LupoglavMKV1951-1952MU Pazinda
2289LupoglavMKV1953-1958MU Pazinda
2290LupoglavMKV1959-1993MU Pazinda
2291LupoglavMKU1943-1946MU Pazinda
2292LupoglavMKU1947-1952MU Pazinda
2293LupoglavMKU1953-1958MU Pazinda
2294LupoglavMKU1959-1993MU Pazinda
2295Mali VareškiMKR1946-1952MU Pulada
2296Mali VareškiMKU1946-1952MU Pulada
2297Mali VareškiMKV1946-1952MU Pulada
2298MarčanaMKR1663-1778ŽU Marčanane
2299MarčanaMKR1778-1824ŽU Marčanada
2300MarčanaMKR1865-1896DAPAne
2301MarčanaMKR1897-1912MU Pulada
2302MarčanaMKR1905-1912ŽU Marčanada
2303MarčanaMKR1912-1924MU Pulada
2304MarčanaMKR1924-2004ŽU Marčanada
2305MarčanaMKR1928MU Pulada
2306MarčanaMKR1929MU Pulada
2307MarčanaMKR1930MU Pulada
2308MarčanaMKR1931MU Pulada
2309MarčanaMKR1932MU Pulada
2310MarčanaMKR1933MU Pulada
2311MarčanaMKR1934MU Pulada
2312MarčanaMKR1935MU Pulada
2313MarčanaMKR1936MU Pulada
2314MarčanaMKR1937MU Pulada
2315MarčanaMKR1938MU Pulada
2316MarčanaMKR1939MU Pulada
2317MarčanaMKR1940MU Pulada
2318MarčanaMKR1941MU Pulada
2319MarčanaMKR1942MU Pulada
2320MarčanaMKR1943MU Pulada
2321MarčanaMKR1944MU Pulada
2322MarčanaMKR1945MU Pulada
2323MarčanaMKR1947-1951MU Pulada
2324MarčanaMKR1951-1953MU Pulada
2325MarčanaMKR1959-1993MU Pulada
2326MarčanaMKV1676-1778ŽU Marčanada
2327MarčanaMKV1813/1838ŽU Marčanada
2328MarčanaMKV1905-1910ŽU Marčanada
2329MarčanaMKV1912-1949MU Pulada
2330MarčanaMKV1946-1950MU Pulada
2331MarčanaMKV1949-1981ŽU Marčanane
2332MarčanaMKV1950-1953MU Pulada
2333MarčanaMKV1959-1993MU Pulada
2334MarčanaMKU1735-1778ŽU Marčanane
2335MarčanaMKU1778-1824ŽU Marčanada
2336MarčanaMKU1865-1910DAPAne
2337MarčanaMKU1912-1949MU Pulada
2338MarčanaMKU1928MU Pulada
2339MarčanaMKU1929MU Pulada
2340MarčanaMKU1930MU Pulada
2341MarčanaMKU1931MU Pulada
2342MarčanaMKU1932MU Pulada
2343MarčanaMKU1933MU Pulada
2344MarčanaMKU1934MU Pulada
2345MarčanaMKU1935MU Pulada
2346MarčanaMKU1936MU Pulada
2347MarčanaMKU1937MU Pulada
2348MarčanaMKU1938MU Pulada
2349MarčanaMKU1939MU Pulada
2350MarčanaMKU1940MU Pulada
2351MarčanaMKU1941MU Pulada
2352MarčanaMKU1942MU Pulada
2353MarčanaMKU1943MU Pulada
2354MarčanaMKU1944MU Pulada
2355MarčanaMKU1945MU Pulada
2356MarčanaMKU1947-1953MU Pulada
2357MarčanaMKU1949-1980ŽU Marčanane
2358MarčanaMKU1959-1993MU Pulada
2359MarčanaSD1829ŽU Marčanada
2360MarčanaSD1840ŽU Marčanada
2361MarčanaSD1857ŽU Marčanada
2362MarčanaSD1865ŽU Marčanada
2363MarčanaSDXVIII-XIX. st.ŽU Marčanada
2364MarčanaSDXIX. st.ŽU Marčanada
2365MarčanaSDXIX. st.ŽU Marčanada
2366MarčanaSDXIX. st.ŽU Marčanada
2367MarčanaSDXIX-XX. st.ŽU Marčanada
2368MartinčićiMKR1947-1949MU Bujeda
2369MartinčićiMKV1947MU Bujeda
2370MarušićiMKR1947-1949MU Bujene
2371MarušićiMKR1950-1952MU Bujeda
2372MarušićiMKV1947-1949MU Bujeda
2373MarušićiMKV1950-1952MU Bujeda
2374MarušićiMKU1947-1949MU Bujeda
2375MarušićiMKU1950-1952MU Bujeda
2376MateradaMKR1728-1826ŽU Umagda
2377MateradaMKR1816-1852ŽU Umagda
2378MateradaMKR1826-1842ŽU Umagda
2379MateradaMKR1853-1894ŽU Umagda
2380MateradaMKR1890-1905MU Umagda
2381MateradaMKR1895-1915ŽU Umagda
2382MateradaMKR1895-1924ŽU Umagda
2383MateradaMKR1900-1923MU Umagda
2384MateradaMKR1915-1941ŽU Umagda
2385MateradaMKR1924-1954ŽU Umagda
2386MateradaMKR1947-1949MU Umagda
2387MateradaMKR1950-1952MU Umagda
2388MateradaMKR1959-1982MU Umagda
2389MateradaMKV1777-1842ŽU Umagda
2390MateradaMKV1821-1852ŽU Umagda
2391MateradaMKV1853-1909ŽU Umagda
2392MateradaMKV1909-1929ŽU Umagda
2393MateradaMKV1930-1940ŽU Umagda
2394MateradaMKV1941-1954ŽU Umagda
2395MateradaMKV1947-1949MU Umagda
2396MateradaMKV1950-1952MU Umagda
2397MateradaMKV1959-1982MU Umagda
2398MateradaMKU1728-1812ŽU Umagda
2399MateradaMKU1812-1842ŽU Umagda
2400MateradaMKU1816-1852ŽU Umagda
2401MateradaMKU1853-1924ŽU Umagda
2402MateradaMKU1890-1905DAPAda
2403MateradaMKU1924-1999ŽU Umagda
2404MateradaMKU1947-1948MU Umagda
2405MateradaMKU1949-1949MU Umagda
2406MateradaMKU1950-1952MU Umagda
2407MateradaMKU1959-1982MU Umagda
2408MateradaSD1840ŽU Umagda
2409MateradaSD1853-1896ŽU Umagda
2410MateradaSDXVIII-XIX. st.ŽU Umagne
2411MateradaSDXIX-XX. st.ŽU Umagda
2412MateradaSDXIX-XX. st.ŽU Umagda
2413MedulinMKR1677-1704AHAZUne
2414MedulinMKR1796-1831ŽU Medulinda
2415MedulinMKR1801-1887DAPAne
2416MedulinMKR1817-1823ŽU Medulinda
2417MedulinMKR1847-1875ŽU Medulinda
2418MedulinMKR1888-1913MU Pulada
2419MedulinMKR1914-1924MU Pulada
2420MedulinMKR1915-1918.1924-1950ŽU Medulinda
2421MedulinMKR1945-1952MU Pulada
2422MedulinMKR1951-1979ŽU Medulinne
2423MedulinMKR1959-1993MU Pulane
2424MedulinMKV1666-1690AHAZUne
2425MedulinMKV1831-1899DAPAne
2426MedulinMKV1847-1874ŽU Medulinne
2427MedulinMKV1890-1924ŽU Medulinda
2428MedulinMKV1900-1924MU Pulada
2429MedulinMKV1924-1948ŽU Medulinda
2430MedulinMKV1946-1952MU Pulada
2431MedulinMKV1959-1993MU Pulada
2432MedulinMKU1791-1830ŽU Medulinda
2433MedulinMKU1801-1899DAPAne
2434MedulinMKU1847-1875ŽU Medulinda
2435MedulinMKU1900-1926MU Pulada
2436MedulinMKU1924-1999ŽU Medulinne
2437MedulinMKU1947-1952MU Pulada
2438MedulinMKU1959-1993MU Pulada
2439MedulinSD1891ŽU Medulinda
2440MedulinSDXVIII-XIX. st.ŽU Medulinne
2441MedulinSDXVIII-XIX. st.ŽU Medulinne
2442MedulinSDXIX. st.ŽU Medulinne
2443MedulinSDXIX-XX. st.ŽU Medulinda
2444MomjanMKR1584-1690ŽU Momjanda
2445MomjanMKR1691-1734ŽU Momjanda
2446MomjanMKR1737-1791ŽU Momjanda
2447MomjanMKR1792-1841ŽU Momjanda
2448MomjanMKR1815-1858ŽU Momjanda
2449MomjanMKR1858-1888ŽU Momjanda
2450MomjanMKR1888-1909ŽU Momjanda
2451MomjanMKR1890-1907DAPAda
2452MomjanMKR1907-1923MU Bujeda
2453MomjanMKR1910-1923ŽU Momjanda
2454MomjanMKR1924-1960ŽU Momjanda
2455MomjanMKR1940MU Bujeda
2456MomjanMKR1941MU Bujeda
2457MomjanMKR1942MU Bujeda
2458MomjanMKR1943MU Bujeda
2459MomjanMKR1944MU Bujeda
2460MomjanMKR1945MU Bujeda
2461MomjanMKR1947-1949MU Bujeda
2462MomjanMKR1950-1958MU Bujeda
2463MomjanMKR1959-1988MU Bujeda
2464MomjanMKV1580-1658ŽU Momjanda
2465MomjanMKV1694-1792ŽU Momjanda
2466MomjanMKV1791-1874ŽU Momjanda
2467MomjanMKV1831-1930ŽU Momjanda
2468MomjanMKV1930-1937ŽU Momjanda
2469MomjanMKV1937-1959ŽU Momjanda
2470MomjanMKV1940MU Bujeda
2471MomjanMKV1941MU Bujeda
2472MomjanMKV1942MU Bujeda
2473MomjanMKV1943MU Bujeda
2474MomjanMKV1944MU Bujeda
2475MomjanMKV1945MU Bujeda
2476MomjanMKV1947-1949MU Bujeda
2477MomjanMKV1950-1958MU Bujeda
2478MomjanMKV1959-1988MU Bujeda
2479MomjanMKU1644-1644ŽU Momjanda
2480MomjanMKU1693-1787ŽU Momjanda
2481MomjanMKU1787-1842ŽU Momjanda
2482MomjanMKU1815-1886ŽU Momjanda
2483MomjanMKU1886-1918ŽU Momjanda
2484MomjanMKU1918-1925ŽU Momjanda
2485MomjanMKU1925-1962ŽU Momjanda
2486MomjanMKU1940MU Bujeda
2487MomjanMKU1941MU Bujeda
2488MomjanMKU1942MU Bujeda
2489MomjanMKU1943MU Bujeda
2490MomjanMKU1944MU Bujeda
2491MomjanMKU1945MU Bujeda
2492MomjanMKU1947-1949MU Bujeda
2493MomjanMKU1950-1956MU Bujeda
2494MomjanMKU1959-1988MU Bujeda
2495MomjanSD1840ŽU Momjanda
2496MomjanSD1873-1873ŽU Momjanda
2497MomjanSD1881ŽU Momjanda
2498MomjanSDXVIII-XIX. st.ŽU Momjanda
2499MomjanSDXVIII-XIX. st.ŽU Momjanda
2500MondelakoMKR1947MU Rovinjda
2501MondelakoMKV1947MU Rovinjda
2502MondelakoMKU1947MU Rovinjda
2503Motovun / MontonaMKR1586-1644ŽU Motovunda
2504Motovun / MontonaMKR1645-1736ŽU Motovunda
2505Motovun / MontonaMKR1737-1815ŽU Motovunda
2506Motovun / MontonaMKR1815-1834ŽU Motovunda
2507Motovun / MontonaMKR1835-1865ŽU Motovunda
2508Motovun / MontonaMKR1860-1869DAPAda
2509Motovun / MontonaMKR1866-1915ŽU Motovunda
2510Motovun / MontonaMKR1869-1880DAPAda
2511Motovun / MontonaMKR1881-1899DAPAda
2512Motovun / MontonaMKR1900-1915MU Pazinda
2513Motovun / MontonaMKR1915-1940ŽU Motovunda
2514Motovun / MontonaMKR1916-1923MU Pazinda
2515Motovun / MontonaMKR1924MU Pazinda
2516Motovun / MontonaMKR1925MU Pazinda
2517Motovun / MontonaMKR1926MU Pazinda
2518Motovun / MontonaMKR1927MU Pazinda
2519Motovun / MontonaMKR1928MU Pazinda
2520Motovun / MontonaMKR1929MU Pazinda
2521Motovun / MontonaMKR1930MU Pazinda
2522Motovun / MontonaMKR1931MU Pazinda
2523Motovun / MontonaMKR1932MU Pazinda
2524Motovun / MontonaMKR1933MU Pazinda
2525Motovun / MontonaMKR1934MU Pazinda
2526Motovun / MontonaMKR1935MU Pazinda
2527Motovun / MontonaMKR1936MU Pazinda
2528Motovun / MontonaMKR1937MU Pazinda
2529Motovun / MontonaMKR1938MU Pazinda
2530Motovun / MontonaMKR1939MU Pazinda
2531Motovun / MontonaMKR1940MU Pazinda
2532Motovun / MontonaMKR1940-1964ŽU Motovunda
2533Motovun / MontonaMKR1941MU Pazinda
2534Motovun / MontonaMKR1942MU Pazinda
2535Motovun / MontonaMKR1943MU Pazinda
2536Motovun / MontonaMKR1944MU Pazinda
2537Motovun / MontonaMKR1945MU Pazinda
2538Motovun / MontonaMKR1946-1947MU Pazinda
2539Motovun / MontonaMKR1947-1949MU Pazinda
2540Motovun / MontonaMKR1949-1952MU Pazinda
2541Motovun / MontonaMKR1952MU Pazinda
2542Motovun / MontonaMKR1953-1958MU Pazinda
2543Motovun / MontonaMKR1959-1993MU Pazinda
2544Motovun / MontonaMKV1630-1713ŽU Motovunda
2545Motovun / MontonaMKV1712-1742ŽU Motovunda
2546Motovun / MontonaMKV1743-1815ŽU Motovunda
2547Motovun / MontonaMKV1815-1820ŽU Motovunda
2548Motovun / MontonaMKV1821-1834ŽU Motovunda
2549Motovun / MontonaMKV1835-1865ŽU Motovunda
2550Motovun / MontonaMKV1866-1920MU Pazinda
2551Motovun / MontonaMKV1920-1948MU Pazinda
2552Motovun / MontonaMKV1924MU Pazinda
2553Motovun / MontonaMKV1925MU Pazinda
2554Motovun / MontonaMKV1926MU Pazinda
2555Motovun / MontonaMKV1927MU Pazinda
2556Motovun / MontonaMKV1928MU Pazinda
2557Motovun / MontonaMKV1929MU Pazinda
2558Motovun / MontonaMKV1929MU Pazinda
2559Motovun / MontonaMKV1930MU Pazinda
2560Motovun / MontonaMKV1930MU Pazinda
2561Motovun / MontonaMKV1931MU Pazinda
2562Motovun / MontonaMKV1932MU Pazinda
2563Motovun / MontonaMKV1933MU Pazinda
2564Motovun / MontonaMKV1934MU Pazinda
2565Motovun / MontonaMKV1935MU Pazinda
2566Motovun / MontonaMKV1936MU Pazinda
2567Motovun / MontonaMKV1937MU Pazinda
2568Motovun / MontonaMKV1938MU Pazinda
2569Motovun / MontonaMKV1939MU Pazinda
2570Motovun / MontonaMKV1940MU Pazinda
2571Motovun / MontonaMKV1941MU Pazinda
2572Motovun / MontonaMKV1942MU Pazinda
2573Motovun / MontonaMKV1943MU Pazinda
2574Motovun / MontonaMKV1944MU Pazinda
2575Motovun / MontonaMKV1945MU Pazinda
2576Motovun / MontonaMKV1945-1947MU Pazinda
2577Motovun / MontonaMKV1947-1949MU Pazinda
2578Motovun / MontonaMKV1950-1952MU Pazinda
2579Motovun / MontonaMKV1953-1958MU Pazinda
2580Motovun / MontonaMKV1959-1987MU Pazinda
2581Motovun / MontonaMKU1630-1759ŽU Motovunda
2582Motovun / MontonaMKU1714-1732ŽU Motovunda
2583Motovun / MontonaMKU1737-1815ŽU Motovunda
2584Motovun / MontonaMKU1815-1834ŽU Motovunda
2585Motovun / MontonaMKU1835-1865ŽU Motovunda
2586Motovun / MontonaMKU1866-1912DAPAda
2587Motovun / MontonaMKU1912-1941MU Pazinda
2588Motovun / MontonaMKU1924MU Pazinda
2589Motovun / MontonaMKU1925MU Pazinda
2590Motovun / MontonaMKU1926MU Pazinda
2591Motovun / MontonaMKU1927MU Pazinda
2592Motovun / MontonaMKU1928MU Pazinda
2593Motovun / MontonaMKU1929MU Pazinda
2594Motovun / MontonaMKU1930MU Pazinda
2595Motovun / MontonaMKU1931MU Pazinda
2596Motovun / MontonaMKU1932MU Pazinda
2597Motovun / MontonaMKU1933MU Pazinda
2598Motovun / MontonaMKU1934MU Pazinda
2599Motovun / MontonaMKU1935MU Pazinda
2600Motovun / MontonaMKU1936MU Pazinda
2601Motovun / MontonaMKU1937MU Pazinda
2602Motovun / MontonaMKU1938MU Pazinda
2603Motovun / MontonaMKU1939MU Pazinda
2604Motovun / MontonaMKU1940MU Pazinda
2605Motovun / MontonaMKU1941MU Pazinda
2606Motovun / MontonaMKU1941MU Pazinda
2607Motovun / MontonaMKU1941-1949ŽU Motovunda
2608Motovun / MontonaMKU1942MU Pazinda
2609Motovun / MontonaMKU1943MU Pazinda
2610Motovun / MontonaMKU1944MU Pazinda
2611Motovun / MontonaMKU1945MU Pazinda
2612Motovun / MontonaMKU1946MU Pazinda
2613Motovun / MontonaMKU1947-1952MU Pazinda
2614Motovun / MontonaMKU1949-ŽU Motovunne
2615Motovun / MontonaMKU1952MU Pazinda
2616Motovun / MontonaMKU1953-1958MU Pazinda
2617Motovun / MontonaMKU1959-1988MU Pazinda
2618Motovun / MontonaSDXVIII-XIX. st.ŽU Motovunda
2619Motovun / MontonaSDXIX. st.ŽU Motovunda
2620Motovun / MontonaSDXIX. st.ŽU Motovunda
2621Motovun / MontonaSDXIX-XX. st.ŽU Motovunda
2622Motovun / MontonaSDXIX-XX. st.ŽU Motovunda
2623Motovun / MontonaSDXIX-XX. st.ŽU Motovunda
2624Motovun / MontonaSD1911ŽU Motovunda
2625Motovunski NovakiMKR1701-1748DAPAne
2626Motovunski NovakiMKR1748-1815ŽU Motovunski Novakida
2627Motovunski NovakiMKR1815-1861ŽU Motovunski Novakida
2628Motovunski NovakiMKR1862-1893ŽU Motovunski Novakida
2629Motovunski NovakiMKR1862-1923MU Pazinda
2630Motovunski NovakiMKR1893-1929ŽU Motovunski Novakida
2631Motovunski NovakiMKR1929-1941ŽU Motovunski Novakida
2632Motovunski NovakiMKR1941-1948ŽU Motovunski Novakida
2633Motovunski NovakiMKR1949-1967ŽU Motovunski Novakine
2634Motovunski NovakiMKR1959-1988MU Pazinda
2635Motovunski NovakiMKV1680-1815DAPAne
2636Motovunski NovakiMKV1815-1861ŽU Motovunski Novakida
2637Motovunski NovakiMKV1862-1917ŽU Motovunski Novakida
2638Motovunski NovakiMKV1919-1948MU Pazinda
2639Motovunski NovakiMKV1949-1989ŽU Motovunski Novakida
2640Motovunski NovakiMKV1959-1988MU Pazinda
2641Motovunski NovakiMKU1689-1748DAPAne
2642Motovunski NovakiMKU1748-1815ŽU Motovunski Novakida
2643Motovunski NovakiMKU1815-1861ŽU Motovunski Novakida
2644Motovunski NovakiMKU1862-1916ŽU Motovunski Novakida
2645Motovunski NovakiMKU1917-1948MU Pazinda
2646Motovunski NovakiMKU1949-1954ŽU Motovunski Novakine
2647Motovunski NovakiMKU1959-1988MU Pazinda
2648Motovunski NovakiSDXVIII-XIX. st.ŽU Motovunski Novakida
2649Motovunski NovakiSDXIX. st.ŽU Motovunski Novakida
2650MuntićMKR1860-1929MU Pulada
2651MuntićMKR1930-2002ŽU Muntićda
2652MuntićMKR1959-1993MU Pulada
2653MuntićMKV1731-1757ŽU Muntićda
2654MuntićMKV1861-1949MU Pulane
2655MuntićMKV1949-ŽU Muntićne
2656MuntićMKV1959-1993MU Pulada
2657MuntićMKU1833-1859ŽU Muntićne
2658MuntićMKU1860-1948MU Pulada
2659MuntićMKU1948-2007ŽU Muntićne
2660MuntićMKU1959-1993MU Pulada
2661MuntićSDXIX-XX. st.ŽU Muntićda
2662MuntriljMKR1731-1754AHAZUne
2663MuntriljMKR1754-1775AHAZUne
2664MuntriljMKR1839-1948ŽU Kringada
2665MuntriljMKR1860-1923MU Pazinda
2666MuntriljMKR1947-1950MU Pazinda
2667MuntriljMKR1949-2004ŽU Kringane
2668MuntriljMKR1959-1988MU Pazinda
2669MuntriljMKV1730/1753AHAZUne
2670MuntriljMKV1754-1811AHAZUne
2671MuntriljMKV1838-1948MU Pazinda
2672MuntriljMKV1931-1946ŽU Kringane
2673MuntriljMKV1947-1950MU Pazinda
2674MuntriljMKV1949-2003ŽU Kringane
2675MuntriljMKV1959-1988MU Pazinda
2676MuntriljMKUXVIII-XIX. st.AHAZUne
2677MuntriljMKU1731-1743AHAZUne
2678MuntriljMKU1896-1948MU Pazinda
2679MuntriljMKU1947-1950MU Pazinda
2680MuntriljMKU1948-2003ŽU Kringane
2681MuntriljMKU1959-1988MU Pazinda
2682MuntriljSDXIX-XX. st.ŽU Kringada
2683MusaležMKR1960-1968MU Porečda
2684MusaležMKU1959-1975MU Porečda
2685MusaležMKV1961-1974MU Porečda
2686MutvoranMKR1665-1669ŽU Rakaljda
2687MutvoranMKR1670-1675ŽU Rakaljda
2688MutvoranMKR1706-1720ŽU Rakaljda
2689MutvoranMKR1730-1782ŽU Rakaljda
2690MutvoranMKR1783-1820ŽU Rakaljda
2691MutvoranMKR1783-1829ŽU Rakaljda
2692MutvoranMKV1633-1781ŽU Rakaljda
2693MutvoranMKV1706-1723ŽU Rakaljda
2694MutvoranMKV1722-1746ŽU Rakaljda
2695MutvoranMKV1729-1782.1805ŽU Rakaljda
2696MutvoranMKV1737-1781ŽU Rakaljda
2697MutvoranMKV1834-1871ŽU Rakaljda
2698MutvoranMKU1682-1727ŽU Rakaljda
2699MutvoranMKU1727-1738ŽU Rakaljda
2700MutvoranMKU1730-1782ŽU Rakaljda
2701MutvoranMKU1783-1829ŽU Rakaljda
2702MutvoranMKU1830-1871ŽU Rakaljda
2703MutvoranSD1840ŽU Rakaljda
2704Nova Vas - NovigradskaMKR1748-1864ŽU Brtoniglada
2705Nova Vas - NovigradskaMKR1815-1880ŽU Brtoniglada
2706Nova Vas - NovigradskaMKR1881-1923ŽU Brtoniglada
2707Nova Vas - NovigradskaMKR1890-1923MU Novigradda
2708Nova Vas - NovigradskaMKR1924-1973ŽU Brtoniglada
2709Nova Vas - NovigradskaMKR1944-1946MU Novigradda
2710Nova Vas - NovigradskaMKR1947-1949MU Novigradda
2711Nova Vas - NovigradskaMKR1950-1951MU Novigradda
2712Nova Vas - NovigradskaMKR1959-1985MU Novigradda
2713Nova Vas - NovigradskaMKV1749-1816ŽU Brtoniglane
2714Nova Vas - NovigradskaMKV1816-1856ŽU Brtoniglada
2715Nova Vas - NovigradskaMKV1816-1868ŽU Brtoniglane
2716Nova Vas - NovigradskaMKV1869-1923ŽU Brtoniglada
2717Nova Vas - NovigradskaMKV1924-1935.1947-1983ŽU Brtoniglada
2718Nova Vas - NovigradskaMKV1929-1957ŽU Brtoniglada
2719Nova Vas - NovigradskaMKV1947-1949MU Novigradda
2720Nova Vas - NovigradskaMKV1950-1951MU Novigradda
2721Nova Vas - NovigradskaMKV1959-1982MU Novigradda
2722Nova Vas - NovigradskaMKU1749-1839ŽU Brtoniglada
2723Nova Vas - NovigradskaMKU1815-1896ŽU Brtoniglada
2724Nova Vas - NovigradskaMKU1897-1923ŽU Brtoniglada
2725Nova Vas - NovigradskaMKU1924-2000ŽU Brtoniglada
2726Nova Vas - NovigradskaMKU1944-1946MU Novigradda
2727Nova Vas - NovigradskaMKU1947-1949MU Novigradda
2728Nova Vas - NovigradskaMKU1950-1951MU Novigradda
2729Nova Vas - NovigradskaMKU1959-1981MU Novigradda
2730Nova Vas - NovigradskaSDXIX. st.ŽU Brtoniglada
2731Nova Vas - NovigradskaSDXIX-XX. st.ŽU Brtoniglada
2732Nova Vas - NovigradskaSDXIX-XX. st.ŽU Brtoniglada
2733Nova Vas - PorečkaMKR1627/1738BA Porečda
2734Nova Vas - PorečkaMKR1740-1771BA Porečda
2735Nova Vas - PorečkaMKR1772-1825ŽU Nova Vas Porečkada
2736Nova Vas - PorečkaMKR1825-1864DAPAne
2737Nova Vas - PorečkaMKR1864-1893DAPAne
2738Nova Vas - PorečkaMKR1894-1907DAPAda
2739Nova Vas - PorečkaMKR1894-1923ŽU Nova Vas Porečkada
2740Nova Vas - PorečkaMKR1907-1919MU Porečda
2741Nova Vas - PorečkaMKR1920-1923MU Porečda
2742Nova Vas - PorečkaMKR1924-1950ŽU Nova Vas Porečkada
2743Nova Vas - PorečkaMKR1948-1952MU Porečda
2744Nova Vas - PorečkaMKR1959-1972MU Porečda
2745Nova Vas - PorečkaMKV1731-1825BA Porečda
2746Nova Vas - PorečkaMKV1825-1850ŽU Nova Vas Porečkada
2747Nova Vas - PorečkaMKV1851-1875ŽU Nova Vas Porečkada
2748Nova Vas - PorečkaMKV1877-1927MU Porečda
2749Nova Vas - PorečkaMKV1929-1950ŽU Nova Vas Porečkada
2750Nova Vas - PorečkaMKV1947-1952MU Porečda
2751Nova Vas - PorečkaMKV1951-2000ŽU Nova Vas Porečkane
2752Nova Vas - PorečkaMKV1959-1975MU Porečda
2753Nova Vas - PorečkaMKU1760-1795ŽU Nova Vas Porečkada
2754Nova Vas - PorečkaMKU1795-1825DAPAne
2755Nova Vas - PorečkaMKU1879-1942MU Porečda
2756Nova Vas - PorečkaMKU1943-1971ŽU Nova Vas Porečkada
2757Nova Vas - PorečkaMKU1948-1952MU Porečda
2758Nova Vas - PorečkaMKU1959-1975MU Porečda
2759Nova Vas - PorečkaSDXIX-XX. st.ŽU Nova Vas Porečkada
2760Nova Vas - PorečkaSDXX. st.ŽU Nova Vas Porečkada
2761Novigrad / CittanovaMKR1592-1632ŽU Novigradda
2762Novigrad / CittanovaMKR1624-1695ŽU Novigradda
2763Novigrad / CittanovaMKR1694-1755ŽU Novigradda
2764Novigrad / CittanovaMKR1755-1796ŽU Novigradda
2765Novigrad / CittanovaMKR1796-1813ŽU Novigradda
2766Novigrad / CittanovaMKR1806ŽU Novigradda
2767Novigrad / CittanovaMKR1812-1812ŽU Novigradda
2768Novigrad / CittanovaMKR1813-1813ŽU Novigradda
2769Novigrad / CittanovaMKR1813-1833ŽU Novigradda
2770Novigrad / CittanovaMKR1815-1833ŽU Novigradda
2771Novigrad / CittanovaMKR1833-1847ŽU Novigradda
2772Novigrad / CittanovaMKR1847-1895ŽU Novigradda
2773Novigrad / CittanovaMKR1890-1901MU Novigradda
2774Novigrad / CittanovaMKR1896-1920ŽU Novigradda
2775Novigrad / CittanovaMKR1902-1911MU Novigradda
2776Novigrad / CittanovaMKR1912-1923MU Novigradda
2777Novigrad / CittanovaMKR1920-1924ŽU Novigradda
2778Novigrad / CittanovaMKR1924MU Novigradda
2779Novigrad / CittanovaMKR1924-1975ŽU Novigradda
2780Novigrad / CittanovaMKR1925MU Novigradda
2781Novigrad / CittanovaMKR1926MU Novigradda
2782Novigrad / CittanovaMKR1927MU Novigradda
2783Novigrad / CittanovaMKR1928MU Novigradda
2784Novigrad / CittanovaMKR1929MU Novigradda
2785Novigrad / CittanovaMKR1930MU Novigradda
2786Novigrad / CittanovaMKR1931MU Novigradda
2787Novigrad / CittanovaMKR1932MU Novigradda
2788Novigrad / CittanovaMKR1933MU Novigradda
2789Novigrad / CittanovaMKR1934MU Novigradda
2790Novigrad / CittanovaMKR1935MU Novigradda
2791Novigrad / CittanovaMKR1936MU Novigradda
2792Novigrad / CittanovaMKR1937MU Novigradda
2793Novigrad / CittanovaMKR1938MU Novigradda
2794Novigrad / CittanovaMKR1939MU Novigradda
2795Novigrad / CittanovaMKR1940MU Novigradda
2796Novigrad / CittanovaMKR1941MU Novigradda
2797Novigrad / CittanovaMKR1942MU Novigradda
2798Novigrad / CittanovaMKR1943MU Novigradda
2799Novigrad / CittanovaMKR1944MU Novigradda
2800Novigrad / CittanovaMKR1945MU Novigradda
2801Novigrad / CittanovaMKR1946-1947MU Novigradda
2802Novigrad / CittanovaMKR1947-1949MU Novigradda
2803Novigrad / CittanovaMKR1950-1958MU Novigradda
2804Novigrad / CittanovaMKR1959-1992MU Novigradda
2805Novigrad / CittanovaMKV1591-1624ŽU Novigradda
2806Novigrad / CittanovaMKV1640-1799ŽU Novigradda
2807Novigrad / CittanovaMKV1800-1813ŽU Novigradda
2808Novigrad / CittanovaMKV1813-1834ŽU Novigradda
2809Novigrad / CittanovaMKV1815-1833ŽU Novigradda
2810Novigrad / CittanovaMKV1833-1847ŽU Novigradda
2811Novigrad / CittanovaMKV1834-1846ŽU Novigradda
2812Novigrad / CittanovaMKV1847-1924ŽU Novigradda
2813Novigrad / CittanovaMKV1924MU Novigradda
2814Novigrad / CittanovaMKV1924-2001ŽU Novigradda
2815Novigrad / CittanovaMKV1925MU Novigradda
2816Novigrad / CittanovaMKV1926MU Novigradda
2817Novigrad / CittanovaMKV1927MU Novigradda
2818Novigrad / CittanovaMKV1928MU Novigradda
2819Novigrad / CittanovaMKV1929MU Novigradda
2820Novigrad / CittanovaMKV1929MU Novigradda
2821Novigrad / CittanovaMKV1929-1941ŽU Novigradda
2822Novigrad / CittanovaMKV1930MU Novigradda
2823Novigrad / CittanovaMKV1931MU Novigradda
2824Novigrad / CittanovaMKV1932MU Novigradda
2825Novigrad / CittanovaMKV1933MU Novigradda
2826Novigrad / CittanovaMKV1934MU Novigradda
2827Novigrad / CittanovaMKV1935MU Novigradda
2828Novigrad / CittanovaMKV1936MU Novigradda
2829Novigrad / CittanovaMKV1937MU Novigradda
2830Novigrad / CittanovaMKV1938MU Novigradda
2831Novigrad / CittanovaMKV1939MU Novigradda
2832Novigrad / CittanovaMKV1940MU Novigradda
2833Novigrad / CittanovaMKV1941MU Novigradda
2834Novigrad / CittanovaMKV1942MU Novigradda
2835Novigrad / CittanovaMKV1943MU Novigradda
2836Novigrad / CittanovaMKV1944MU Novigradda
2837Novigrad / CittanovaMKV1945MU Novigradda
2838Novigrad / CittanovaMKV1946-1947MU Novigradda
2839Novigrad / CittanovaMKV1947-1949MU Novigradda
2840Novigrad / CittanovaMKV1950-1958MU Novigradda
2841Novigrad / CittanovaMKV1959-1973MU Novigradda
2842Novigrad / CittanovaMKU1640-1693ŽU Novigradda
2843Novigrad / CittanovaMKU1696-1789ŽU Novigradda
2844Novigrad / CittanovaMKU1789-1813ŽU Novigradda
2845Novigrad / CittanovaMKU1813-1834ŽU Novigradda
2846Novigrad / CittanovaMKU1833-1847ŽU Novigradda
2847Novigrad / CittanovaMKU1847-1895ŽU Novigradda
2848Novigrad / CittanovaMKU1896-1923ŽU Novigradda
2849Novigrad / CittanovaMKU1924MU Novigradda
2850Novigrad / CittanovaMKU1924-2001ŽU Novigradda
2851Novigrad / CittanovaMKU1925MU Novigradda
2852Novigrad / CittanovaMKU1926MU Novigradda
2853Novigrad / CittanovaMKU1927MU Novigradda
2854Novigrad / CittanovaMKU1928MU Novigradda
2855Novigrad / CittanovaMKU1929MU Novigradda
2856Novigrad / CittanovaMKU1930MU Novigradda
2857Novigrad / CittanovaMKU1931MU Novigradda
2858Novigrad / CittanovaMKU1932MU Novigradda
2859Novigrad / CittanovaMKU1933MU Novigradda
2860Novigrad / CittanovaMKU1934MU Novigradda
2861Novigrad / CittanovaMKU1935MU Novigradda
2862Novigrad / CittanovaMKU1936MU Novigradda
2863Novigrad / CittanovaMKU1937MU Novigradda
2864Novigrad / CittanovaMKU1938MU Novigradda
2865Novigrad / CittanovaMKU1939MU Novigradda
2866Novigrad / CittanovaMKU1940MU Novigradda
2867Novigrad / CittanovaMKU1941MU Novigradda
2868Novigrad / CittanovaMKU1942MU Novigradda
2869Novigrad / CittanovaMKU1943MU Novigradda
2870Novigrad / CittanovaMKU1944MU Novigradda
2871Novigrad / CittanovaMKU1945MU Novigradda
2872Novigrad / CittanovaMKU1946MU Novigradda
2873Novigrad / CittanovaMKU1947-1949MU Novigradda
2874Novigrad / CittanovaMKU1950-1954MU Novigradda
2875Novigrad / CittanovaMKU1959-1987MU Novigradda
2876Novigrad / CittanovaSD1897ŽU Novigradda
2877Novigrad / CittanovaSDXVIII-XIX. st.ŽU Novigradda
2878Novigrad / CittanovaSDXVIII-XIX. st.ŽU Novigradda
2879Novigrad / CittanovaSDXIX. st.ŽU Novigradda
2880Novigrad / CittanovaSDXIX-XX. st.ŽU Novigradda
2881Novigrad / CittanovaSDXIX-XX. st.ŽU Novigradda
2882Novigrad / CittanovaSDXX. st.ŽU Novigradda
2883Oprtalj / PortoleMKR1660-1706ŽU Oprtaljda
2884Oprtalj / PortoleMKR1706-1761ŽU Oprtaljda
2885Oprtalj / PortoleMKR1761-1809ŽU Oprtaljda
2886Oprtalj / PortoleMKR1815-1835ŽU Oprtaljda
2887Oprtalj / PortoleMKR1836-1876ŽU Oprtaljda
2888Oprtalj / PortoleMKR1877-1891ŽU Oprtaljda
2889Oprtalj / PortoleMKR1890-1896DAPAda
2890Oprtalj / PortoleMKR1892-1902ŽU Oprtaljda
2891Oprtalj / PortoleMKR1896-1902DAPAda
2892Oprtalj / PortoleMKR1903-1909MU Bujeda
2893Oprtalj / PortoleMKR1903-1923ŽU Oprtaljda
2894Oprtalj / PortoleMKR1909-1917MU Bujeda
2895Oprtalj / PortoleMKR1917-1923MU Bujeda
2896Oprtalj / PortoleMKR1924MU Bujeda
2897Oprtalj / PortoleMKR1924-1948ŽU Oprtaljda
2898Oprtalj / PortoleMKR1925MU Bujeda
2899Oprtalj / PortoleMKR1926MU Bujeda
2900Oprtalj / PortoleMKR1927MU Bujeda
2901Oprtalj / PortoleMKR1928MU Bujeda
2902Oprtalj / PortoleMKR1929MU Bujeda
2903Oprtalj / PortoleMKR1930MU Bujeda
2904Oprtalj / PortoleMKR1931MU Bujeda
2905Oprtalj / PortoleMKR1932MU Bujeda
2906Oprtalj / PortoleMKR1933MU Bujeda
2907Oprtalj / PortoleMKR1934MU Bujeda
2908Oprtalj / PortoleMKR1935MU Bujeda
2909Oprtalj / PortoleMKR1936MU Bujeda
2910Oprtalj / PortoleMKR1937MU Bujeda
2911Oprtalj / PortoleMKR1938MU Bujeda
2912Oprtalj / PortoleMKR1939MU Bujeda
2913Oprtalj / PortoleMKR1940MU Bujeda
2914Oprtalj / PortoleMKR1941MU Bujeda
2915Oprtalj / PortoleMKR1942MU Bujeda
2916Oprtalj / PortoleMKR1943-1948MU Bujeda
2917Oprtalj / PortoleMKR1945MU Bujeda
2918Oprtalj / PortoleMKR1947-1959MU Bujeda
2919Oprtalj / PortoleMKR1949-1960ŽU Oprtaljda
2920Oprtalj / PortoleMKR1959-1993MU Bujeda
2921Oprtalj / PortoleMKV1660-1704ŽU Oprtaljda
2922Oprtalj / PortoleMKV1706-1815ŽU Oprtaljda
2923Oprtalj / PortoleMKV1816-1865ŽU Oprtaljda
2924Oprtalj / PortoleMKV1866-1923ŽU Oprtaljda
2925Oprtalj / PortoleMKV1924MU Bujeda
2926Oprtalj / PortoleMKV1924-1929ŽU Oprtaljda
2927Oprtalj / PortoleMKV1925MU Bujeda
2928Oprtalj / PortoleMKV1926MU Bujeda
2929Oprtalj / PortoleMKV1927MU Bujeda
2930Oprtalj / PortoleMKV1928MU Bujeda
2931Oprtalj / PortoleMKV1929MU Bujeda
2932Oprtalj / PortoleMKV1930MU Bujeda
2933Oprtalj / PortoleMKV1930-1934ŽU Oprtaljda
2934Oprtalj / PortoleMKV1931MU Bujeda
2935Oprtalj / PortoleMKV1932MU Bujeda
2936Oprtalj / PortoleMKV1933MU Bujeda
2937Oprtalj / PortoleMKV1934MU Bujeda
2938Oprtalj / PortoleMKV1934-1943ŽU Oprtaljda
2939Oprtalj / PortoleMKV1935MU Bujeda
2940Oprtalj / PortoleMKV1936MU Bujeda
2941Oprtalj / PortoleMKV1937MU Bujeda
2942Oprtalj / PortoleMKV1938MU Bujeda
2943Oprtalj / PortoleMKV1939MU Bujeda
2944Oprtalj / PortoleMKV1940MU Bujeda
2945Oprtalj / PortoleMKV1941MU Bujeda
2946Oprtalj / PortoleMKV1942MU Bujeda
2947Oprtalj / PortoleMKV1943-1948MU Bujeda
2948Oprtalj / PortoleMKV1943-1948ŽU Oprtaljda
2949Oprtalj / PortoleMKV1947-1958MU Bujeda
2950Oprtalj / PortoleMKV1959-1993MU Bujeda
2951Oprtalj / PortoleMKU1659-1703ŽU Oprtaljda
2952Oprtalj / PortoleMKU1714-1806ŽU Oprtaljda
2953Oprtalj / PortoleMKU1717-1866ŽU Oprtaljda
2954Oprtalj / PortoleMKU1815-1856DAPAne
2955Oprtalj / PortoleMKU1856-1918ŽU Oprtaljda
2956Oprtalj / PortoleMKU1919-1949ŽU Oprtaljda
2957Oprtalj / PortoleMKU1924MU Bujeda
2958Oprtalj / PortoleMKU1925MU Bujeda
2959Oprtalj / PortoleMKU1926MU Bujeda
2960Oprtalj / PortoleMKU1927MU Bujeda
2961Oprtalj / PortoleMKU1928MU Bujeda
2962Oprtalj / PortoleMKU1929MU Bujeda
2963Oprtalj / PortoleMKU1930MU Bujeda
2964Oprtalj / PortoleMKU1931MU Bujeda
2965Oprtalj / PortoleMKU1932MU Bujeda
2966Oprtalj / PortoleMKU1933MU Bujeda
2967Oprtalj / PortoleMKU1934MU Bujeda
2968Oprtalj / PortoleMKU1935MU Bujeda
2969Oprtalj / PortoleMKU1936MU Bujeda
2970Oprtalj / PortoleMKU1937MU Bujeda
2971Oprtalj / PortoleMKU1938MU Bujeda
2972Oprtalj / PortoleMKU1939MU Bujeda
2973Oprtalj / PortoleMKU1940MU Bujeda
2974Oprtalj / PortoleMKU1941MU Bujeda
2975Oprtalj / PortoleMKU1942MU Bujeda
2976Oprtalj / PortoleMKU1945MU Bujeda
2977Oprtalj / PortoleMKU1947MU Bujeda
2978Oprtalj / PortoleMKU1948-1950MU Bujeda
2979Oprtalj / PortoleMKU1949-ŽU Oprtaljne
2980Oprtalj / PortoleMKU1951-1953MU Bujeda
2981Oprtalj / PortoleMKU1954-1958MU Bujeda
2982Oprtalj / PortoleMKU1959-1993MU Bujeda
2983Oprtalj / PortoleSDXVIII-XIX. st.ŽU Oprtaljda
2984Oprtalj / PortoleSD1800ŽU Oprtaljda
2985Oprtalj / PortoleSD1842ŽU Oprtaljda
2986Oprtalj / PortoleSD1891ŽU Oprtaljda
2987Oprtalj / PortoleSDXIX. st.ŽU Oprtaljda
2988Oprtalj / PortoleSDXIX. st.ŽU Oprtaljda
2989Oprtalj / PortoleSDXIX. st.ŽU Oprtaljda
2990Oprtalj / PortoleSDXIX-XX. st.ŽU Oprtaljda
2991Oprtalj / PortoleSDXIX-XX. st.ŽU Oprtaljda
2992PazMKR1784-1865ŽU Pazda
2993PazMKR1866-1948MU Pazinda
2994PazMKR1941-2002ŽU Pazda
2995PazMKR1947-1952MU Pazinda
2996PazMKR1959-1988MU Pazinda
2997PazMKV1751-1771ŽU Pazda
2998PazMKV1784-1859ŽU Pazda
2999PazMKV1860-1948ŽU Pazda
3000PazMKV1929-1948MU Pazinda
3001PazMKV1941-2003ŽU Pazda
3002PazMKV1947-1951MU Pazinda
3003PazMKV1959-1988MU Pazinda
3004PazMKU1784-1865ŽU Pazda
3005PazMKU1866-1948MU Pazinda
3006PazMKU1940-2003ŽU Pazda
3007PazMKU1947-1952MU Pazinda
3008PazMKU1959-1988MU Pazinda
3009PazSD18.061.818ŽU Pazda
3010PazSDXIX. st.ŽU Pazda
3011PazSDXIX. st.ŽU Pazda
3012PazSDXIX-XX. st.ŽU Pazne
3013PazinMKR1582-1624DAPAda
3014PazinMKR1643-1655DAPAne
3015PazinMKR1655-1689DAPAne
3016PazinMKR1689-1734DAPAne
3017PazinMKR1735-1783DAPAne
3018PazinMKR1784-1812DAPAne
3019PazinMKR1812-1847DAPAne
3020PazinMKR1847-1882DAPAne
3021PazinMKR1883-1907DAPAda
3022PazinMKR1908-1915MU Pazinda
3023PazinMKR1916-1933MU Pazinda
3024PazinMKR1924MU Pazinda
3025PazinMKR1925MU Pazinda
3026PazinMKR1926MU Pazinda
3027PazinMKR1927MU Pazinda
3028PazinMKR1928MU Pazinda
3029PazinMKR1929MU Pazinda
3030PazinMKR1930MU Pazinda
3031PazinMKR1931MU Pazinda
3032PazinMKR1932MU Pazinda
3033PazinMKR1933MU Pazinda
3034PazinMKR1934MU Pazinda
3035PazinMKR1934-1958ŽU Pazinne
3036PazinMKR1935MU Pazinda
3037PazinMKR1936MU Pazinda
3038PazinMKR1937MU Pazinda
3039PazinMKR1938MU Pazinda
3040PazinMKR1939MU Pazinda
3041PazinMKR1940MU Pazinda
3042PazinMKR1941MU Pazinda
3043PazinMKR1942MU Pazinda
3044PazinMKR1943MU Pazinda
3045PazinMKR1944MU Pazinda
3046PazinMKR1945MU Pazinda
3047PazinMKR1946MU Pazinda
3048PazinMKR1947MU Pazinda
3049PazinMKR1951-1952MU Pazinda
3050PazinMKR1953-1954MU Pazinda
3051PazinMKR1955-1956MU Pazinda
3052PazinMKR1957-1958MU Pazinda
3053PazinMKR1959-1962MU Pazinda
3054PazinMKR1962-1966MU Pazinda
3055PazinMKR1962-1966MU Pazinda
3056PazinMKV1597-1635DAPAne
3057PazinMKV1656-1742DAPAne
3058PazinMKV1743-1812DAPAne
3059PazinMKV1812-1847DAPAne
3060PazinMKV1847-1912MU Pazinda
3061PazinMKV1913-1921MU Pazinda
3062PazinMKV1921-1946MU Pazinda
3063PazinMKV1924MU Pazinda
3064PazinMKV1925MU Pazinda
3065PazinMKV1926MU Pazinda
3066PazinMKV1926MU Pazinda
3067PazinMKV1927MU Pazinda
3068PazinMKV1928MU Pazinda
3069PazinMKV1929MU Pazinda
3070PazinMKV1929MU Pazinda
3071PazinMKV1929-1934ŽU Pazinne
3072PazinMKV1930MU Pazinda
3073PazinMKV1931MU Pazinda
3074PazinMKV1932MU Pazinda
3075PazinMKV1933MU Pazinda
3076PazinMKV1934MU Pazinda
3077PazinMKV1935MU Pazinda
3078PazinMKV1935-1939ŽU Pazinne
3079PazinMKV1936MU Pazinda
3080PazinMKV1937MU Pazinda
3081PazinMKV1938MU Pazinda
3082PazinMKV1939MU Pazinda
3083PazinMKV1940MU Pazinda
3084PazinMKV1941MU Pazinda
3085PazinMKV1942MU Pazinda
3086PazinMKV1943MU Pazinda
3087PazinMKV1944MU Pazinda
3088PazinMKV1945MU Pazinda
3089PazinMKV1946MU Pazinda
3090PazinMKV1946MU Pazinda
3091PazinMKV1947MU Pazinda
3092PazinMKV1949-1962ŽU Pazinne
3093PazinMKV1951-1952MU Pazinda
3094PazinMKV1953-1954MU Pazinda
3095PazinMKV1953-1954MU Pazinda
3096PazinMKV1955-1956MU Pazinda
3097PazinMKV1957-1958MU Pazinda
3098PazinMKV1959-1964MU Pazinda
3099PazinMKU1655-1715DAPAne
3100PazinMKU1716-1776DAPAne
3101PazinMKU1777-1812DAPAne
3102PazinMKU1812-1847DAPAne
3103PazinMKU1847-1909DAPAda
3104PazinMKU1910-1941MU Pazinda
3105PazinMKU1924MU Pazinda
3106PazinMKU1925MU Pazinda
3107PazinMKU1926MU Pazinda
3108PazinMKU1927MU Pazinda
3109PazinMKU1928MU Pazinda
3110PazinMKU1929MU Pazinda
3111PazinMKU1930MU Pazinda
3112PazinMKU1931MU Pazinda
3113PazinMKU1932MU Pazinda
3114PazinMKU1933MU Pazinda
3115PazinMKU1934MU Pazinda
3116PazinMKU1935MU Pazinda
3117PazinMKU1936MU Pazinda
3118PazinMKU1937MU Pazinda
3119PazinMKU1938MU Pazinda
3120PazinMKU1939MU Pazinda
3121PazinMKU1939MU Pazinda
3122PazinMKU1940MU Pazinda
3123PazinMKU1941MU Pazinda
3124PazinMKU1942MU Pazinda
3125PazinMKU1942-1985ŽU Pazinda
3126PazinMKU1943MU Pazinda
3127PazinMKU1943MU Pazinda
3128PazinMKU1944MU Pazinda
3129PazinMKU1944MU Pazinda
3130PazinMKU1945MU Pazinda
3131PazinMKU1946-1947MU Pazinda
3132PazinMKU1951-1952MU Pazinda
3133PazinMKU1953-1954MU Pazinda
3134PazinMKU1955-1956MU Pazinda
3135PazinMKU1957-1958MU Pazinda
3136PazinMKU1959-1971MU Pazinda
3137PazinMKU1959-1971MU Pazinda
3138PazinSD1804-1804ŽU Pazinda
3139PazinSD1817-1817ŽU Pazinda
3140PazinSDXVIII-XIX. st.ŽU Pazinda
3141PazinSDXIX-XX. st.ŽU Pazinda
3142PazinSDXIX-XX. st.ŽU Pazinda
3143PazinSDXIX-XX. st.ŽU Pazinda
3144PazinSDXIX-XX. st.ŽU Pazinda
3145PazinSDXIX-XX. st.ŽU Pazinda
3146PazinSDXIX-XX. st.ŽU Pazinda
3147PazinSDXIX-XX. st.ŽU Pazinda
3148PazinSDXIX-XX. st.ŽU Pazinda
3149PazinSDXIX-XX. st.ŽU Pazinda
3150PazinSDXIX-XX. st.ŽU Pazinda
3151PazinSD1908-1908ŽU Pazinda
3152Pazinski NovakiMKR1848-1948MU Pazinda
3153Pazinski NovakiMKR1930-ŽU Pazinski Novakine
3154Pazinski NovakiMKV1848-1946ŽU Pazinski Novakida
3155Pazinski NovakiMKV1947-ŽU Pazinski Novakine
3156Pazinski NovakiMKU1848-1946ŽU Pazinski Novakida
3157Pazinski NovakiMKU1947-ŽU Pazinski Novakine
3158Pazinski NovakiSDXIX. st.ŽU Pazinski Novakida
3159Pazinski NovakiSD1913ŽU Pazinski Novakida
3160PerojMKR1784-1827DAPAne
3161PerojMKR1820-1881.1936-1948MU Vodnjanda
3162PerojMKR1882-1907MU Vodnjanda
3163PerojMKR1907-1936MU Vodnjanda
3164PerojMKR1947-1952MU Vodnjanda
3165PerojMKR1959-1988MU Vodnjanda
3166PerojMKV1784-1842DAPAne
3167PerojMKV1841-1881DAPAne
3168PerojMKV1882-1948MU Vodnjanda
3169PerojMKV1947-1952MU Vodnjanda
3170PerojMKV1959-1990MU Vodnjanda
3171PerojMKU1784-1824DAPAne
3172PerojMKU1820-1881DAPAne
3173PerojMKU1882-1913MU Vodnjanda
3174PerojMKU1913-1948MU Vodnjanda
3175PerojMKU1947-1952MU Vodnjanda
3176PerojMKU1959-1983MU Vodnjanda
3177PetrovijaMKR1861-1877ŽU Umagda
3178PetrovijaMKR1913-1923ŽU Umagda
3179PetrovijaMKR1924-1991ŽU Umagda
3180PetrovijaMKR1947MU Umagda
3181PetrovijaMKV1930-1941ŽU Umagda
3182PetrovijaMKV1941-1955ŽU Umagda
3183PetrovijaMKV1947MU Umagda
3184PetrovijaMKU1861-1877ŽU Umagne
3185PetrovijaMKU1912-1925ŽU Umagda
3186PetrovijaMKU1947MU Umagda
3187PetrovijaSD1800-ŽU Umagne
3188PetrovijaSD1834-ŽU Umagne
3189PićanMKR1664-1732ŽU Pićanda
3190PićanMKR1733-1756ŽU Pićanda
3191PićanMKR1756-1784ŽU Pićanda
3192PićanMKR1860/1928ŽU Pićanda
3193PićanMKR1861-1925MU Potpićanda
3194PićanMKR1926-1981ŽU Pićanda
3195PićanMKR1947-1950MU Potpićanda
3196PićanMKR1947-1951MU Potpićanda
3197PićanMKR1951-1952MU Potpićanda
3198PićanMKR1953-1958MU Potpićanda
3199PićanMKR1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
3200PićanMKV1664-1775ŽU Pićanda
3201PićanMKV1776-1784ŽU Pićanda
3202PićanMKV1784-1859ŽU Pićanda
3203PićanMKV1859/1928ŽU Pićanda
3204PićanMKV1860-1948MU Potpićanda
3205PićanMKV1947-1952MU Potpićanda
3206PićanMKV1948-1971ŽU Pićanne
3207PićanMKV1952MU Potpićanda
3208PićanMKV1953-1958MU Potpićanda
3209PićanMKV1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
3210PićanMKU1664-1775ŽU Pićanda
3211PićanMKU1776-1860ŽU Pićanda
3212PićanMKU1860/1928ŽU Pićanda
3213PićanMKU1861-1948MU Potpićanda
3214PićanMKU1947-1952MU Potpićanda
3215PićanMKU1953-1958MU Potpićanda
3216PićanMKU1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
3217PićanSD1785ŽU Pićanda
3218PićanSD1806ŽU Pićanda
3219PićanSD1807ŽU Pićanda
3220PićanSD1830ŽU Pićanda
3221PićanSDXIX-XX. st.ŽU Pićanda
3222PićanSDXIX-XX. st.ŽU Pićanda
3223PlominMKR1661-1749.1754-1755ŽU Plominda
3224PlominMKR1757-1812ŽU Plominda
3225PlominMKR1813-1817ŽU Plominda
3226PlominMKR1815-1829ŽU Plominda
3227PlominMKR1829-1844ŽU Plominda
3228PlominMKR1844-1894DAPAne
3229PlominMKR1895-1924MU Potpićanda
3230PlominMKR1924MU Potpićanda
3231PlominMKR1924-1948ŽU Plominda
3232PlominMKR1925MU Potpićanda
3233PlominMKR1926.1943-1947MU Potpićanda
3234PlominMKR1927MU Potpićanda
3235PlominMKR1928MU Potpićanda
3236PlominMKR1929MU Potpićanda
3237PlominMKR1930MU Potpićanda
3238PlominMKR1931MU Potpićanda
3239PlominMKR1932MU Potpićanda
3240PlominMKR1933MU Potpićanda
3241PlominMKR1934MU Potpićanda
3242PlominMKR1935MU Potpićanda
3243PlominMKR1936MU Potpićanda
3244PlominMKR1937MU Potpićanda
3245PlominMKR1938MU Potpićanda
3246PlominMKR1939MU Potpićanda
3247PlominMKR1940MU Potpićanda
3248PlominMKR1941MU Potpićanda
3249PlominMKR1942MU Potpićanda
3250PlominMKR1945-1946MU Potpićanda
3251PlominMKR1947-1950MU Potpićanda
3252PlominMKR1947-1952MU Potpićanda
3253PlominMKR1949-ŽU Plominne
3254PlominMKR1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
3255PlominMKV1656-1690ŽU Plominda
3256PlominMKV1718-1815ŽU Plominda
3257PlominMKV1816-1831ŽU Plominda
3258PlominMKV1831-1847ŽU Plominda
3259PlominMKV1848-1910MU Potpićanda
3260PlominMKV1911-1924MU Potpićanda
3261PlominMKV1924MU Potpićanda
3262PlominMKV1925MU Potpićanda
3263PlominMKV1926MU Potpićanda
3264PlominMKV1926-1936.1948-2003ŽU Plominda
3265PlominMKV1927MU Potpićanda
3266PlominMKV1928MU Potpićanda
3267PlominMKV1929MU Potpićanda
3268PlominMKV1930MU Potpićanda
3269PlominMKV1931MU Potpićanda
3270PlominMKV1932MU Potpićanda
3271PlominMKV1933MU Potpićanda
3272PlominMKV1934MU Potpićanda
3273PlominMKV1935MU Potpićanda
3274PlominMKV1936MU Potpićanda
3275PlominMKV1936-1948ŽU Plominda
3276PlominMKV1937MU Potpićanda
3277PlominMKV1938MU Potpićanda
3278PlominMKV1939MU Potpićanda
3279PlominMKV1940MU Potpićanda
3280PlominMKV1941MU Potpićanda
3281PlominMKV1942MU Potpićanda
3282PlominMKV1945-1946MU Potpićanda
3283PlominMKV1947-1952MU Potpićanda
3284PlominMKV1949-ŽU Plominne
3285PlominMKV1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
3286PlominMKU1678-1690ŽU Plominda
3287PlominMKU1718-1788ŽU Plominda
3288PlominMKU1788-1817ŽU Plominda
3289PlominMKU1815-1851ŽU Plominda
3290PlominMKU1852-1924MU Potpićanda
3291PlominMKU1924MU Potpićanda
3292PlominMKU1924-2004ŽU Plominda
3293PlominMKU1925MU Potpićanda
3294PlominMKU1926MU Potpićanda
3295PlominMKU1927MU Potpićanda
3296PlominMKU1928MU Potpićanda
3297PlominMKU1929MU Potpićanda
3298PlominMKU1930MU Potpićanda
3299PlominMKU1931MU Potpićanda
3300PlominMKU1932MU Potpićanda
3301PlominMKU1933MU Potpićanda
3302PlominMKU1934MU Potpićanda
3303PlominMKU1935MU Potpićanda
3304PlominMKU1936MU Potpićanda
3305PlominMKU1937MU Potpićanda
3306PlominMKU1938MU Potpićanda
3307PlominMKU1939MU Potpićanda
3308PlominMKU1940MU Potpićanda
3309PlominMKU1941MU Potpićanda
3310PlominMKU1942MU Potpićanda
3311PlominMKU1945-1946MU Potpićanda
3312PlominMKU1947-1952MU Potpićanda
3313PlominMKU1949-2000ŽU Plominne
3314PlominMKU1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
3315PlominSDXVIII-XIX. st.ŽU Plominda
3316PlominSDXVIII-XIX. st.ŽU Plominda
3317PlominSDXIX. st.ŽU Plominda
3318PlominSDXIX-XX. st.ŽU Plominda
3319PlominSDXX. st.ŽU Plominda
3320PodlabinMKR1947-1949MU Labinda
3321PodlabinMKU1947-1948MU Labinda
3322PodlabinMKU1949-1952MU Labinda
3323PodlabinMKV1947-1948MU Labinda
3324PomerMKR1731-1744ŽU Premanturane
3325PomerMKR1745-1860ŽU Premanturane
3326PomerMKR1816-1866DAPAne
3327PomerMKR1866-1900DAPAne
3328PomerMKR1900-1935MU Pulada
3329PomerMKR1935-1953ŽU Premanturane
3330PomerMKR1959-1993MU Pulada
3331PomerMKV1837/1865DAPAne
3332PomerMKV1867-1885.1929-1948MU Pulada
3333PomerMKV1885-1910DAPAne
3334PomerMKV1911-1948MU Pulane
3335PomerMKV1951-ŽU Premanturane
3336PomerMKV1959-1993MU Pulada
3337PomerMKV1745-1866ŽU Premanturane
3338PomerMKU1729-1743ŽU Premanturane
3339PomerMKU1745-1866ŽU Premanturane
3340PomerMKU1842-1866DAPAne
3341PomerMKU1867-1911DAPAne
3342PomerMKU1911-1944MU Pulada
3343PomerMKU1949-1949ŽU Premanturane
3344PomerMKU1959-1993MU Pulada
3345PomerSDXVIII-XIX. st.ŽU Premanturane
3346PomerSDXX. st.ŽU Premanturane
3347PomerSDXX. st.ŽU Premanturane
3348PorečMKR1657-1692DAPAne
3349PorečMKR1692-1710DAPAne
3350PorečMKR1710-1734DAPAne
3351PorečMKR1734-1745DAPAne
3352PorečMKR1745-1753DAPAne
3353PorečMKR1753-1765DAPAne
3354PorečMKR1766-1791DAPAne
3355PorečMKR1792-1804DAPAne
3356PorečMKR1799-1829DAPAne
3357PorečMKR1804-1817DAPAne
3358PorečMKR1815-1839DAPAne
3359PorečMKR1838-1841DAPAne
3360PorečMKR1839-1874-1874DAPAne
3361PorečMKR1842-1843DAPAne
3362PorečMKR1844-1846DAPAne
3363PorečMKR1874-1912MU Porečda
3364PorečMKR1889-1900ŽU Porečda
3365PorečMKR1900-1930ŽU Porečda
3366PorečMKR1913-1924MU Porečda
3367PorečMKR1924MU Porečda
3368PorečMKR1925MU Porečda
3369PorečMKR1926MU Porečda
3370PorečMKR1927MU Porečda
3371PorečMKR1928MU Porečda
3372PorečMKR1929MU Porečda
3373PorečMKR1930ŽU Porečda
3374PorečMKR1931MU Porečda
3375PorečMKR1932MU Porečda
3376PorečMKR1933MU Porečda
3377PorečMKR1934MU Porečda
3378PorečMKR1935MU Porečda
3379PorečMKR1936MU Porečda
3380PorečMKR1937MU Porečda
3381PorečMKR1938MU Porečda
3382PorečMKR1939MU Porečda
3383PorečMKR1940MU Porečda
3384PorečMKR1941MU Porečda
3385PorečMKR1942MU Porečda
3386PorečMKR1943MU Porečda
3387PorečMKR1944-1945MU Porečda
3388PorečMKR1945-1946MU Porečda
3389PorečMKR1947-1948MU Porečda
3390PorečMKR1949-1950MU Porečda
3391PorečMKR1950-1954MU Porečda
3392PorečMKR1958MU Porečda
3393PorečMKR1959-1963MU Porečda
3394PorečMKV1657-1705DAPAne
3395PorečMKV1710-1733DAPAne
3396PorečMKV1733-1753DAPAne
3397PorečMKV1753-1803DAPAne
3398PorečMKV1803-1811DAPAne
3399PorečMKV1813-1815DAPAne
3400PorečMKV1815-1825DAPAne
3401PorečMKV1842-1870DAPAne
3402PorečMKV1870-1887DAPAne
3403PorečMKV1888-1911DAPAda
3404PorečMKV1912-1929MU Porečda
3405PorečMKV1924MU Porečda
3406PorečMKV1925MU Porečda
3407PorečMKV1926MU Porečda
3408PorečMKV1927MU Porečda
3409PorečMKV1928MU Porečda
3410PorečMKV1929MU Porečda
3411PorečMKV1929-1935ŽU Porečda
3412PorečMKV1930MU Porečda
3413PorečMKV1931MU Porečda
3414PorečMKV1932MU Porečda
3415PorečMKV1933MU Porečda
3416PorečMKV1934MU Porečda
3417PorečMKV1935MU Porečda
3418PorečMKV1935-1942ŽU Porečda
3419PorečMKV1936MU Porečda
3420PorečMKV1937MU Porečda
3421PorečMKV1938MU Porečda
3422PorečMKV1939MU Porečda
3423PorečMKV1940MU Porečda
3424PorečMKV1941MU Porečda
3425PorečMKV1942MU Porečda
3426PorečMKV1942-1948ŽU Porečda
3427PorečMKV1943MU Porečda
3428PorečMKV1944MU Porečda
3429PorečMKV1944-1947MU Porečda
3430PorečMKV1945-1946MU Porečda
3431PorečMKV1947-1948MU Porečda
3432PorečMKV1948MU Porečda
3433PorečMKV1949-1950MU Porečda
3434PorečMKV1950-1954MU Porečda
3435PorečMKV1954-1958MU Porečda
3436PorečMKV1959-1968MU Porečda
3437PorečMKU1710-1733DAPAne
3438PorečMKU1733-1753DAPAne
3439PorečMKU1753-1782DAPAne
3440PorečMKU1777-1788DAPAne
3441PorečMKU1783-1807DAPAne
3442PorečMKU1788-1793DAPAne
3443PorečMKU1798-1829DAPAne
3444PorečMKU1807-1816DAPAne
3445PorečMKU1815-1838DAPAne
3446PorečMKU1838-1841DAPAne
3447PorečMKU1838-1887DAPAne
3448PorečMKU1842-1843DAPAne
3449PorečMKU1844-1845DAPAne
3450PorečMKU1846-1847DAPAne
3451PorečMKU1887-1930MU Porečda
3452PorečMKU1924MU Porečda
3453PorečMKU1925MU Porečda
3454PorečMKU1926MU Porečda
3455PorečMKU1927MU Porečda
3456PorečMKU1928MU Porečda
3457PorečMKU1929MU Porečda
3458PorečMKU1929-1935ŽU Porečne
3459PorečMKU1929-1962ŽU Porečne
3460PorečMKU1930MU Porečda
3461PorečMKU1931MU Porečda
3462PorečMKU1931-1953ŽU Porečda
3463PorečMKU1932MU Porečda
3464PorečMKU1933MU Porečda
3465PorečMKU1934MU Porečda
3466PorečMKU1935MU Porečda
3467PorečMKU1935-1942ŽU Porečne
3468PorečMKU1936MU Porečda
3469PorečMKU1937MU Porečda
3470PorečMKU1938MU Porečda
3471PorečMKU1939MU Porečda
3472PorečMKU1940MU Porečda
3473PorečMKU1941MU Porečda
3474PorečMKU1942MU Porečda
3475PorečMKU1942-1948ŽU Porečne
3476PorečMKU1943MU Porečda
3477PorečMKU1944-1947MU Porečda
3478PorečMKU1945-1946MU Porečda
3479PorečMKU1947-1948MU Porečda
3480PorečMKU1949-1952MU Porečda
3481PorečMKU1952-1958MU Porečda
3482PorečMKU1959-1979MU Porečda
3483PorečSD1862ŽU Katedrala Porečda
3484PorečSDXIX-XX. st.ŽU Katedrala Porečda
3485PorečSDXIX-XX. st.ŽU Katedrala Porečda
3486PorečSDXIX-XX. st.ŽU Katedrala Porečda
3487PotpićanMKV1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
3488PotpićanMKU1959-1962.1963-1993MU Potpićanda
3489PremanturaMKR1623-1723ŽU Premanturane
3490PremanturaMKR1724-1789ŽU Premanturada
3491PremanturaMKR1791-1834DAPAne
3492PremanturaMKR1800-1948MU Pulada
3493PremanturaMKR1827-1860ŽU Premanturada
3494PremanturaMKR1834-1837ŽU Premanturada
3495PremanturaMKR1948-2000ŽU Premanturane
3496PremanturaMKR1959-1993MU Pulada
3497PremanturaMKV1665-1722ŽU Premanturane
3498PremanturaMKV1722-1790ŽU Premanturada
3499PremanturaMKV1800-1834ŽU Premanturada
3500PremanturaMKV1800-1892DAPAne
3501PremanturaMKV1834-1837ŽU Premanturada
3502PremanturaMKV1893-1948MU Pulada
3503PremanturaMKV1948-ŽU Premanturane
3504PremanturaMKV1959-1993MU Pulada
3505PremanturaMKU1727-1833ŽU Premanturada
3506PremanturaMKU1800-1948MU Pulada
3507PremanturaMKU1828-1866ŽU Premanturada
3508PremanturaMKU1834-1837ŽU Premanturada
3509PremanturaMKU1949-1992ŽU Premanturane
3510PremanturaMKU1959-1993MU Pulada
3511PremanturaSD1840-1846ŽU Premanturada
3512PremanturaSD1846-1851ŽU Premanturada
3513PremanturaSD1852-1863ŽU Premanturada
3514PremanturaSD1863-1882ŽU Premanturada
3515PremanturaSD1882-1886ŽU Premanturada
3516PremanturaSD1931-1936ŽU Premanturada
3517PremanturaSD1940ŽU Premanturada
3518PresikaMKR1815-1847DAPAne
3519PresikaMKR1947-1949MU Labinda
3520PresikaMKV1817-1847DAPAne
3521PresikaMKV1947-1949MU Labinda
3522PresikaMKU1816-1847DAPAne
3523PresikaMKU1947-1949MU Labinda
3524PrnjaniMKR1959-1979MU Pulada
3525PrnjaniMKV1959-1979MU Pulada
3526PrnjaniMKU1959-1979MU Pulada
3527Pula - KatedralaMKR1613-1678DAPAne
3528Pula - KatedralaMKR1678-1717DAPAne
3529Pula - KatedralaMKR1717-1767DAPAne
3530Pula - KatedralaMKR1767-1817DAPAne
3531Pula - KatedralaMKR1815-1857DAPAne
3532Pula - KatedralaMKR1857-1868DAPAne
3533Pula - KatedralaMKR1869-1875DAPAne
3534Pula - KatedralaMKR1875-1881DAPAne
3535Pula - KatedralaMKR1881-1887DAPAne
3536Pula - KatedralaMKR1887-1889DAPAne
3537Pula - KatedralaMKR1890-1893DAPAne
3538Pula - KatedralaMKR1893-1896DAPAne
3539Pula - KatedralaMKR1896-1899DAPAne
3540Pula - KatedralaMKR1899-1901MU Pulada
3541Pula - KatedralaMKR1901-1904MU Pulada
3542Pula - KatedralaMKR1904-1906MU Pulada
3543Pula - KatedralaMKR1906-1909MU Pulada
3544Pula - KatedralaMKR1909-1911MU Pulada
3545Pula - KatedralaMKR1911-1913MU Pulada
3546Pula - KatedralaMKR1913-1919MU Pulada
3547Pula - KatedralaMKR1919-1921MU Pulada
3548Pula - KatedralaMKR1922-1923MU Pulada
3549Pula - KatedralaMKR1924MU Pulada
3550Pula - KatedralaMKR1924MU Pulada
3551Pula - KatedralaMKR1924MU Pulada
3552Pula - KatedralaMKR1924MU Pulada
3553Pula - KatedralaMKR1924-1928ŽU Katedrala Pulada
3554Pula - KatedralaMKR1925MU Pulada
3555Pula - KatedralaMKR1926MU Pulada
3556Pula - KatedralaMKR1927MU Pulada
3557Pula - KatedralaMKR1928MU Pulada
3558Pula - KatedralaMKR1928-1932ŽU Katedrala Pulada
3559Pula - KatedralaMKR1929MU Pulada
3560Pula - KatedralaMKR1930MU Pulada
3561Pula - KatedralaMKR1930MU Pulada
3562Pula - KatedralaMKR1931MU Pulada
3563Pula - KatedralaMKR1931MU Pulada
3564Pula - KatedralaMKR1932MU Pulada
3565Pula - KatedralaMKR1932MU Pulada
3566Pula - KatedralaMKR1932MU Pulada
3567Pula - KatedralaMKR1933MU Pulada
3568Pula - KatedralaMKR1933MU Pulada
3569Pula - KatedralaMKR1933MU Pulada
3570Pula - KatedralaMKR1933-1935ŽU Katedrala Pulada
3571Pula - KatedralaMKR1934MU Pulada
3572Pula - KatedralaMKR1934MU Pulada
3573Pula - KatedralaMKR1934MU Pulada
3574Pula - KatedralaMKR1935MU Pulada
3575Pula - KatedralaMKR1935MU Pulada
3576Pula - KatedralaMKR1935MU Pulada
3577Pula - KatedralaMKR1935MU Pulada
3578Pula - KatedralaMKR1935-1939ŽU Katedrala Pulada
3579Pula - KatedralaMKR1936MU Pulada
3580Pula - KatedralaMKR1936MU Pulada
3581Pula - KatedralaMKR1936MU Pulada
3582Pula - KatedralaMKR1937MU Pulada
3583Pula - KatedralaMKR1937MU Pulada
3584Pula - KatedralaMKR1937MU Pulada
3585Pula - KatedralaMKR1938MU Pulada
3586Pula - KatedralaMKR1938MU Pulada
3587Pula - KatedralaMKR1938MU Pulada
3588Pula - KatedralaMKR1938-1943ŽU Katedrala Pulada
3589Pula - KatedralaMKR1939MU Pulada
3590Pula - KatedralaMKR1939MU Pulada
3591Pula - KatedralaMKR1939MU Pulada
3592Pula - KatedralaMKR1940MU Pulada
3593Pula - KatedralaMKR1940MU Pulada
3594Pula - KatedralaMKR1940MU Pulada
3595Pula - KatedralaMKR1940MU Pulada
3596Pula - KatedralaMKR1940MU Pulada
3597Pula - KatedralaMKR1941MU Pulada
3598Pula - KatedralaMKR1941MU Pulada
3599Pula - KatedralaMKR1941MU Pulada
3600Pula - KatedralaMKR1941MU Pulada
3601Pula - KatedralaMKR1942MU Pulada
3602Pula - KatedralaMKR1942MU Pulada
3603Pula - KatedralaMKR1942MU Pulada
3604Pula - KatedralaMKR1942MU Pulada
3605Pula - KatedralaMKR1943MU Pulada
3606Pula - KatedralaMKR1943MU Pulada
3607Pula - KatedralaMKR1943MU Pulada
3608Pula - KatedralaMKR1943MU Pulada
3609Pula - KatedralaMKR1943-1954ŽU Katedrala Pulada
3610Pula - KatedralaMKR1944MU Pulada
3611Pula - KatedralaMKR1944MU Pulada
3612Pula - KatedralaMKR1944MU Pulada
3613Pula - KatedralaMKR1944MU Pulada
3614Pula - KatedralaMKR1945MU Pulada
3615Pula - KatedralaMKR1945MU Pulada
3616Pula - KatedralaMKR1945MU Pulada
3617Pula - KatedralaMKR1946MU Pulada
3618Pula - KatedralaMKR1946MU Pulada
3619Pula - KatedralaMKR1946MU Pulada
3620Pula - KatedralaMKR1946MU Pulada
3621Pula - KatedralaMKR1947MU Pulada
3622Pula - KatedralaMKR1947MU Pulada
3623Pula - KatedralaMKR1947MU Pulada
3624Pula - KatedralaMKR1947-1948MU Pulada
3625Pula - KatedralaMKR1948-1949MU Pulada
3626Pula - KatedralaMKR1949-1950MU Pulada
3627Pula - KatedralaMKR1950MU Pulada
3628Pula - KatedralaMKR1950-1951MU Pulada
3629Pula - KatedralaMKR1951-1952MU Pulada
3630Pula - KatedralaMKR1952-1953MU Pulada
3631Pula - KatedralaMKR1953MU Pulada
3632Pula - KatedralaMKR1953MU Pulada
3633Pula - KatedralaMKR1953-1954MU Pulada
3634Pula - KatedralaMKR1954MU Pulada
3635Pula - KatedralaMKR1954-1962ŽU Katedrala Pulane
3636Pula - KatedralaMKR1955MU Pulada
3637Pula - KatedralaMKR1956MU Pulada
3638Pula - KatedralaMKR1956MU Pulada
3639Pula - KatedralaMKR1957MU Pulada
3640Pula - KatedralaMKR1958MU Pulada
3641Pula - KatedralaMKR1959MU Pulada
3642Pula - KatedralaMKR1960MU Pulada
3643Pula - KatedralaMKR1960-1961MU Pulada
3644Pula - KatedralaMKR1961MU Pulada
3645Pula - KatedralaMKR1961-1962MU Pulada
3646Pula - KatedralaMKR1962-1963MU Pulada
3647Pula - KatedralaMKV1613-1685DAPAne
3648Pula - KatedralaMKV1685-1776DAPAne
3649Pula - KatedralaMKV1776-1818DAPAne
3650Pula - KatedralaMKV1815-1857DAPAne
3651Pula - KatedralaMKV1858-1873DAPAne
3652Pula - KatedralaMKV1874-1882DAPAne
3653Pula - KatedralaMKV1874-1883DAPAne
3654Pula - KatedralaMKV1882-1889DAPAne
3655Pula - KatedralaMKV1889-1896DAPAne
3656Pula - KatedralaMKV1896-1901DAPAne
3657Pula - KatedralaMKV1901-1907MU Pulada
3658Pula - KatedralaMKV1907-1913MU Pulada
3659Pula - KatedralaMKV1913-1921MU Pulada
3660Pula - KatedralaMKV1921-1929MU Pulada
3661Pula - KatedralaMKV1924MU Pulada
3662Pula - KatedralaMKV1924MU Pulada
3663Pula - KatedralaMKV1924MU Pulada
3664Pula - KatedralaMKV1925MU Pulada
3665Pula - KatedralaMKV1926MU Pulada
3666Pula - KatedralaMKV1926MU Pulada
3667Pula - KatedralaMKV1927MU Pulada
3668Pula - KatedralaMKV1928MU Pulada
3669Pula - KatedralaMKV1929MU Pulada
3670Pula - KatedralaMKV1929MU Pulada
3671Pula - KatedralaMKV1929MU Pulada
3672Pula - KatedralaMKV1929-1935ŽU Katedrala Pulada
3673Pula - KatedralaMKV1930MU Pulada
3674Pula - KatedralaMKV1931MU Pulada
3675Pula - KatedralaMKV1932MU Pulada
3676Pula - KatedralaMKV1933MU Pulada
3677Pula - KatedralaMKV1934MU Pulada
3678Pula - KatedralaMKV1935MU Pulada
3679Pula - KatedralaMKV1935MU Pulada
3680Pula - KatedralaMKV1935-1937ŽU Katedrala Pulada
3681Pula - KatedralaMKV1936MU Pulada
3682Pula - KatedralaMKV1936MU Pulada
3683Pula - KatedralaMKV1937MU Pulada
3684Pula - KatedralaMKV1937MU Pulada
3685Pula - KatedralaMKV1937-1943ŽU Katedrala Pulada
3686Pula - KatedralaMKV1938MU Pulada
3687Pula - KatedralaMKV1938MU Pulada
3688Pula - KatedralaMKV1939MU Pulada
3689Pula - KatedralaMKV1939MU Pulada
3690Pula - KatedralaMKV1940MU Pulada
3691Pula - KatedralaMKV1940MU Pulada
3692Pula - KatedralaMKV1940MU Pulada
3693Pula - KatedralaMKV1941MU Pulada
3694Pula - KatedralaMKV1941MU Pulada
3695Pula - KatedralaMKV1942MU Pulada
3696Pula - KatedralaMKV1942MU Pulada
3697Pula - KatedralaMKV1943MU Pulada
3698Pula - KatedralaMKV1944MU Pulada
3699Pula - KatedralaMKV1944MU Pulada
3700Pula - KatedralaMKV1944-1947ŽU Katedrala Pulada
3701Pula - KatedralaMKV1945MU Pulada
3702Pula - KatedralaMKV1945MU Pulada
3703Pula - KatedralaMKV1945-1948MU Pulada
3704Pula - KatedralaMKV1946MU Pulada
3705Pula - KatedralaMKV1946MU Pulada
3706Pula - KatedralaMKV1947MU Pulada
3707Pula - KatedralaMKV1947MU Pulada
3708Pula - KatedralaMKV1947MU Pulada
3709Pula - KatedralaMKV1948-ŽU Katedrala Pulane
3710Pula - KatedralaMKV1948-1950MU Pulada
3711Pula - KatedralaMKV1950-1951MU Pulada
3712Pula - KatedralaMKV1951-1953MU Pulada
3713Pula - KatedralaMKV1953MU Pulada
3714Pula - KatedralaMKV1953-1954MU Pulada
3715Pula - KatedralaMKV1954MU Pulada
3716Pula - KatedralaMKV1955MU Pulada
3717Pula - KatedralaMKV1956MU Pulada
3718Pula - KatedralaMKV1957MU Pulada
3719Pula - KatedralaMKV1958MU Pulada
3720Pula - KatedralaMKV1959MU Pulada
3721Pula - KatedralaMKV1960MU Pulada
3722Pula - KatedralaMKV1961MU Pulada
3723Pula - KatedralaMKV1962-1963MU Pulada
3724Pula - KatedralaMKU1625-1685DAPAne
3725Pula - KatedralaMKU1685-1732DAPAne
3726Pula - KatedralaMKU1732-1773DAPAne
3727Pula - KatedralaMKU1773-1817DAPAne
3728Pula - KatedralaMKU1815-1857DAPAne
3729Pula - KatedralaMKU1858-1874DAPAne
3730Pula - KatedralaMKU1874-1890DAPAne
3731Pula - KatedralaMKU1890-1898DAPAne
3732Pula - KatedralaMKU1898-1904MU Pulada
3733Pula - KatedralaMKU1904-1909MU Pulada
3734Pula - KatedralaMKU1909-1914MU Pulada
3735Pula - KatedralaMKU1914-1924MU Pulada
3736Pula - KatedralaMKU1924MU Pulada
3737Pula - KatedralaMKU1924MU Pulada
3738Pula - KatedralaMKU1924MU Pulada
3739Pula - KatedralaMKU1924-1931ŽU Katedrala Pulada
3740Pula - KatedralaMKU1925MU Pulada
3741Pula - KatedralaMKU1925MU Pulada
3742Pula - KatedralaMKU1926MU Pulada
3743Pula - KatedralaMKU1926MU Pulada
3744Pula - KatedralaMKU1927MU Pulada
3745Pula - KatedralaMKU1927MU Pulada
3746Pula - KatedralaMKU1928MU Pulada
3747Pula - KatedralaMKU1929MU Pulada
3748Pula - KatedralaMKU1930MU Pulada
3749Pula - KatedralaMKU1931MU Pulada
3750Pula - KatedralaMKU1931MU Pulada
3751Pula - KatedralaMKU1931-1936ŽU Katedrala Pulada
3752Pula - KatedralaMKU1932MU Pulada
3753Pula - KatedralaMKU1932MU Pulada
3754Pula - KatedralaMKU1933MU Pulada
3755Pula - KatedralaMKU1933MU Pulada
3756Pula - KatedralaMKU1934MU Pulada
3757Pula - KatedralaMKU1934MU Pulada
3758Pula - KatedralaMKU1935MU Pulada
3759Pula - KatedralaMKU1935MU Pulada
3760Pula - KatedralaMKU1936MU Pulada
3761Pula - KatedralaMKU1936MU Pulada
3762Pula - KatedralaMKU1937MU Pulada
3763Pula - KatedralaMKU1937MU Pulada
3764Pula - KatedralaMKU1938MU Pulada
3765Pula - KatedralaMKU1938MU Pulada
3766Pula - KatedralaMKU1939MU Pulada
3767Pula - KatedralaMKU1939MU Pulada
3768Pula - KatedralaMKU1940MU Pulada
3769Pula - KatedralaMKU1940MU Pulada
3770Pula - KatedralaMKU1941MU Pulada
3771Pula - KatedralaMKU1941MU Pulada
3772Pula - KatedralaMKU1941-1942.1945.1953-2004ŽU Katedrala Pulada
3773Pula - KatedralaMKU1942MU Pulada
3774Pula - KatedralaMKU1942MU Pulada
3775Pula - KatedralaMKU1943MU Pulada
3776Pula - KatedralaMKU1943MU Pulada
3777Pula - KatedralaMKU1944MU Pulada
3778Pula - KatedralaMKU1944MU Pulada
3779Pula - KatedralaMKU1945MU Pulada
3780Pula - KatedralaMKU1945MU Pulada
3781Pula - KatedralaMKU1946MU Pulada
3782Pula - KatedralaMKU1946MU Pulada
3783Pula - KatedralaMKU1947MU Pulada
3784Pula - KatedralaMKU1947MU Pulada
3785Pula - KatedralaMKU1947-1948MU Pulada
3786Pula - KatedralaMKU1948-1950MU Pulada
3787Pula - KatedralaMKU1950-1951MU Pulada
3788Pula - KatedralaMKU1951-1953MU Pulada
3789Pula - KatedralaMKU1953MU Pulada
3790Pula - KatedralaMKU1954MU Pulada
3791Pula - KatedralaMKU1955MU Pulada
3792Pula - KatedralaMKU1956MU Pulada
3793Pula - KatedralaMKU1957MU Pulada
3794Pula - KatedralaMKU1958MU Pulada
3795Pula - KatedralaMKU1959-1960MU Pulada
3796Pula - KatedralaMKU1960-1962MU Pulada
3797Pula - KatedralaMKU1962-1964MU Pulada
3798Pula - KatedralaSDXIX. st.DAPAne
3799Pula - KatedralaSDXIX. st.DAPAne
3800Pula - KatedralaSDXX. st.DAPAne
3801Pula - Ratna mornaricaMKR1799-1824DAPAne
3802Pula - Ratna mornaricaMKR1819-1821DAPAne
3803Pula - Ratna mornaricaMKR1820-1851DAPAne
3804Pula - Ratna mornaricaMKR1820-1851DAPAne
3805Pula - Ratna mornaricaMKR1821-1850DAPAne
3806Pula - Ratna mornaricaMKR1821-1851DAPAne
3807Pula - Ratna mornaricaMKR1835-1850ŽU Katedrala Pulane
3808Pula - Ratna mornaricaMKR1848-1851DAPAne
3809Pula - Ratna mornaricaMKR1848-1866DAPAne
3810Pula - Ratna mornaricaMKR1848-1883DAPAne
3811Pula - Ratna mornaricaMKR1849-1866DAPAne
3812Pula - Ratna mornaricaMKR1850-1851ŽU Katedrala Pulane
3813Pula - Ratna mornaricaMKR1856-1866DAPAne
3814Pula - Ratna mornaricaMKR1860-1894DAPAne
3815Pula - Ratna mornaricaMKR1862-1918MU Pulane
3816Pula - Ratna mornaricaMKR1863-1876DAPAne
3817Pula - Ratna mornaricaMKR1866-1871DAPAne
3818Pula - Ratna mornaricaMKR1874-1874.1883DAPAne
3819Pula - Ratna mornaricaMKR1876-1884DAPAne
3820Pula - Ratna mornaricaMKR1877-1892DAPAne
3821Pula - Ratna mornaricaMKR1883/1903.1904-1909MU Pulane
3822Pula - Ratna mornaricaMKR1883/1914.1915-1918MU Pulada
3823Pula - Ratna mornaricaMKR1887/1897.1898-1904MU Pulada
3824Pula - Ratna mornaricaMKR1889/1912.1913-1915MU Pulada
3825Pula - Ratna mornaricaMKR1889-1898DAPAne
3826Pula - Ratna mornaricaMKR1904/1909.1910-1912MU Pulada
3827Pula - Ratna mornaricaMKR1907-1914MU Pulada
3828Pula - Ratna mornaricaMKR1915-1918MU Pulada
3829Pula - Ratna mornaricaMKV1799-1821DAPAne
3830Pula - Ratna mornaricaMKV1802-1822DAPAne
3831Pula - Ratna mornaricaMKV1818-1821DAPAne
3832Pula - Ratna mornaricaMKV1821-1850DAPAne
3833Pula - Ratna mornaricaMKV1821-1851DAPAne
3834Pula - Ratna mornaricaMKV1822-1850DAPAne
3835Pula - Ratna mornaricaMKV1835-1850ŽU Katedrala Pulane
3836Pula - Ratna mornaricaMKV1848-1851DAPAne
3837Pula - Ratna mornaricaMKV1848-1863DAPAne
3838Pula - Ratna mornaricaMKV1848-1863DAPAne
3839Pula - Ratna mornaricaMKV1848-1867DAPAne
3840Pula - Ratna mornaricaMKV1856-1870DAPAne
3841Pula - Ratna mornaricaMKV1861-1881DAPAne
3842Pula - Ratna mornaricaMKV1864-1867DAPAne
3843Pula - Ratna mornaricaMKV1866/1918DAPAne
3844Pula - Ratna mornaricaMKV1881-1891DAPAne
3845Pula - Ratna mornaricaMKV1891-1898DAPAne
3846Pula - Ratna mornaricaMKV1898-1904DAPAne
3847Pula - Ratna mornaricaMKV1898-1905DAPAne
3848Pula - Ratna mornaricaMKV1904-1910MU Pulada
3849Pula - Ratna mornaricaMKV1907-1914MU Pulada
3850Pula - Ratna mornaricaMKV1910-1912MU Pulada
3851Pula - Ratna mornaricaMKV1912-1914MU Pulada
3852Pula - Ratna mornaricaMKV1914-1914MU Pulada
3853Pula - Ratna mornaricaMKV1914-1915MU Pulada
3854Pula - Ratna mornaricaMKV1915MU Pulada
3855Pula - Ratna mornaricaMKV1916MU Pulada
3856Pula - Ratna mornaricaMKV1916-1917MU Pulada
3857Pula - Ratna mornaricaMKV1917-1918MU Pulada
3858Pula - Ratna mornaricaMKV1916-1919MU Pulada
3859Pula - Ratna mornaricaMKU1799-1821DAPAne
3860Pula - Ratna mornaricaMKU1802-1821DAPAne
3861Pula - Ratna mornaricaMKU1802-1850DAPAne
3862Pula - Ratna mornaricaMKU1819-1821ŽU Katedrala Pulane
3863Pula - Ratna mornaricaMKU1821-1849DAPAne
3864Pula - Ratna mornaricaMKU1821-1850DAPAne
3865Pula - Ratna mornaricaMKU1821-1850DAPAne
3866Pula - Ratna mornaricaMKU1833-1852DAPAne
3867Pula - Ratna mornaricaMKU1835-1850ŽU Katedrala Pulane
3868Pula - Ratna mornaricaMKU1848-1864DAPAne
3869Pula - Ratna mornaricaMKU1848-1866DAPAne
3870Pula - Ratna mornaricaMKU1848-1868DAPAne
3871Pula - Ratna mornaricaMKU1850-1857DAPAne
3872Pula - Ratna mornaricaMKU1856-1866DAPAne
3873Pula - Ratna mornaricaMKU1858-1894DAPAne
3874Pula - Ratna mornaricaMKU1862-1874DAPAne
3875Pula - Ratna mornaricaMKU1864-1879DAPAne
3876Pula - Ratna mornaricaMKU1866-1913DAPAne
3877Pula - Ratna mornaricaMKU1867-1871DAPAne
3878Pula - Ratna mornaricaMKU1870-1885DAPAne
3879Pula - Ratna mornaricaMKU1874-1891DAPAne
3880Pula - Ratna mornaricaMKU1878-1886DAPAne
3881Pula - Ratna mornaricaMKU1886-1900DAPAne
3882Pula - Ratna mornaricaMKU1892-1907MU Pulada
3883Pula - Ratna mornaricaMKU1901-1914MU Pulada
3884Pula - Ratna mornaricaMKU1907-1915MU Pulane
3885Pula - Ratna mornaricaMKU1914-1917MU Pulada
3886Pula - Ratna mornaricaMKU1915-1916DAPAne
3887Pula - Ratna mornaricaMKU1915-1918MU Pulada
3888Pula - Ratna mornaricaMKU1915-1918MU Pulada
3889Pula - Ratna mornaricaMKU1917-1918MU Pulada
3890Pula - Ratna mornaricaMKU1918MU Pulada
3891Pula - Ratna mornaricaMKU1918-1922MU Pulada
3892Pula - Sveti Antun PadovanskiMKR1940-1947ŽU Sveti Antun Pulada
3893Pula - Sveti Antun PadovanskiMKR1940-1948ŽU Sveti Antun Pulada
3894Pula - Sveti Antun PadovanskiMKR1946-1949ŽU Sveti Antun Pulane
3895Pula - Sveti Antun PadovanskiMKV1940-1947ŽU Sveti Antun Pulada
3896Pula - Sveti Antun PadovanskiMKV1947-1953ŽU Sveti Antun Pulane
3897Pula - Sveti Antun PadovanskiMKU1944-1948ŽU Sveti Antun Pulada
3898Pula - Sveti JosipMKR1942-1947.1950-1952ŽU Sveti Josip Pulada
3899Pula - Sveti JosipMKR1942-1950ŽU Sveti Josip Pulada
3900Pula - Sveti JosipMKV1942-1947ŽU Sveti Josip Pulada
3901Pula - Sveti JosipMKU1942-1948ŽU Sveti Josip Pulada
3902RabacMKR1947-1950MU Labinda
3903RabacMKV1948-1950MU Labinda
3904RabacMKU1947-1949MU Labinda
3905RačiceMKR1815-1904DAPAda
3906RačiceMKR1905-1932MU Buzetda
3907RačiceMKR1933-1948MU Buzetda
3908RačiceMKR1951-1953MU Buzetda
3909RačiceMKR1959-1993MU Buzetda
3910RačiceMKV1817-1912DAPAda
3911RačiceMKV1856-1912MU Buzetda
3912RačiceMKV1913-1948MU Buzetda
3913RačiceMKV1951-1953MU Buzetda
3914RačiceMKV1959-1993MU Buzetda
3915RačiceMKU1856-1912DAPAda
3916RačiceMKU1913-1948MU Buzetda
3917RačiceMKU1951-1953MU Buzetda
3918RačiceMKU1959-1993MU Buzetda
3919RačiceSDXIX-XX. st.ŽU Vrhda
3920RakaljMKR1619-1743ŽU Rakaljda
3921RakaljMKR1743-1820ŽU Rakaljda
3922RakaljMKR1829-1877DAPAne
3923RakaljMKR1877-1913MU Pula - MP Krnicada
3924RakaljMKR1914-1935MU Pula - MP Krnicada
3925RakaljMKR1914-2000ŽU Rakaljda
3926RakaljMKR1936MU Pula - MP Krnicada
3927RakaljMKR1937MU Pula - MP Krnicada
3928RakaljMKR1938MU Pula - MP Krnicada
3929RakaljMKR1939MU Pula - MP Krnicada
3930RakaljMKR1939MU Pula - MP Krnicada
3931RakaljMKR1940MU Pula - MP Krnicada
3932RakaljMKR1941MU Pula - MP Krnicada
3933RakaljMKR1942MU Pula - MP Krnicada
3934RakaljMKR1943-1945MU Pula - MP Krnicada
3935RakaljMKR1947-1953MU Pula - MP Krnicada
3936RakaljMKR1954MU Pula - MP Krnicada
3937RakaljMKR1960-1969MU Pulada
3938RakaljMKV1829-1901ŽU Rakaljda
3939RakaljMKV1901-1946MU Pula - MP Krnicada
3940RakaljMKV1901-2000ŽU Rakaljda
3941RakaljMKV1947-1952MU Pula - MP Krnicada
3942RakaljMKV1959-1969MU Pulada
3943RakaljMKU1829-1905ŽU Rakaljne
3944RakaljMKU1906-2000ŽU Rakaljda
3945RakaljMKU1936MU Pula - MP Krnicada
3946RakaljMKU1937MU Pula - MP Krnicada
3947RakaljMKU1938MU Pula - MP Krnicada
3948RakaljMKU1939MU Pula - MP Krnicada
3949RakaljMKU1940MU Pula - MP Krnicada
3950RakaljMKU1941MU Pula - MP Krnicada
3951RakaljMKU1942MU Pula - MP Krnicada
3952RakaljMKU1943-1946MU Pula - MP Krnicada
3953RakaljMKU1947-1952MU Pula - MP Krnicada
3954RakaljMKU1959-1969MU Pulada
3955RakaljSD1864ŽU Rakaljda
3956RakaljSD1895ŽU Rakaljda
3957RakaljSD1875ŽU Rakaljda
3958RakaljSD1943ŽU Rakaljda
3959RakotuleMKR1657-1827ŽU Karojbada
3960RakotuleMKR1815-1866ŽU Karojbada
3961RakotuleMKR1860-1923MU Pazinda
3962RakotuleMKR1949-2004ŽU Karojbane
3963RakotuleMKV1815-1837ŽU Karojbada
3964RakotuleMKV1835-1865ŽU Karojbada
3965RakotuleMKV1860-1866ŽU Karojbada
3966RakotuleMKV1860-1948MU Pazinda
3967RakotuleMKV1938-1942ŽU Karojbada
3968RakotuleMKV1949-2004ŽU Karojbane
3969RakotuleMKU1713/1826DAPAne
3970RakotuleMKU1815-1866ŽU Karojbada
3971RakotuleMKU1866-1947MU Pazinda
3972RakotuleMKU1949-2004ŽU Karojbane
3973RakotuleSD1850ŽU Karojbada
3974RakotuleSDXIX-XX. st.ŽU Karojbada
3975RakotuleSDXX. st.ŽU Karojbada
3976RašaMKR1937MU Labinda
3977RašaMKR1938MU Labinda
3978RašaMKR1938MU Labinda
3979RašaMKR1938-1957ŽU Labin Gornjida
3980RašaMKR1939MU Labinda
3981RašaMKR1940MU Labinda
3982RašaMKR1941MU Labinda
3983RašaMKR1942MU Labinda
3984RašaMKR1943MU Labinda
3985RašaMKR1944MU Labinda
3986RašaMKR1945-1946MU Labinda
3987RašaMKR1947-1949MU Labinda
3988RašaMKR1949-1952MU Labinda
3989RašaMKR1953-1954MU Labinda
3990RašaMKR1955-1958MU Labinda
3991RašaMKR1959-1969MU Labinda
3992RašaMKV1937MU Labinda
3993RašaMKV1938MU Labinda
3994RašaMKV1938-2000ŽU Labin Gornjida
3995RašaMKV1939MU Labinda
3996RašaMKV1940MU Labinda
3997RašaMKV1941MU Labinda
3998RašaMKV1942MU Labinda
3999RašaMKV1943MU Labinda
4000RašaMKV1944MU Labinda
4001RašaMKV1945-1946MU Labinda
4002RašaMKV1947-1950MU Labinda
4003RašaMKV1950-1952MU Labinda
4004RašaMKV1953-1954MU Labinda
4005RašaMKV1955-1958MU Labinda
4006RašaMKV1959-1975MU Labinda
4007RašaMKU1937MU Labinda
4008RašaMKU1938MU Labinda
4009RašaMKU1938-2000ŽU Labin Gornjida
4010RašaMKU1939MU Labinda
4011RašaMKU1940MU Labinda
4012RašaMKU1940MU Labinda
4013RašaMKU1941MU Labinda
4014RašaMKU1941MU Labinda
4015RašaMKU1942MU Labinda
4016RašaMKU1943MU Labinda
4017RašaMKU1943MU Labinda
4018RašaMKU1943MU Labinda
4019RašaMKU1944MU Labinda
4020RašaMKU1944MU Labinda
4021RašaMKU1945-1946MU Labinda
4022RašaMKU1947-1952MU Labinda
4023RašaMKU1953-1954MU Labinda
4024RašaMKU1955-1958MU Labinda
4025RašaMKU1959-1993MU Labinda
4026RebićiMKR1959-1979MU Pulada
4027RebićiMKV1959-1979MU Pulada
4028RebićiMKU1959-1979MU Pulada
4029RipendaMKR1947-1949MU Labinda
4030RipendaMKR1959-1993MU Labinda
4031RipendaMKV1947-1950MU Labinda
4032RipendaMKV1959-1993MU Labinda
4033RipendaMKU1947-1949MU Labinda
4034RipendaMKU1959-1993MU Labinda
4035RočMKR1618-1670BA Porečda
4036RočMKR1651-1789DAPAne
4037RočMKR1790-1815DAPAne
4038RočMKR1815-1834DAPAne
4039RočMKR1835-1871DAPAne
4040RočMKR1872-1910DAPAda
4041RočMKR1910-1945MU Buzetda
4042RočMKR1924MU Buzetda
4043RočMKR1925MU Buzetda
4044RočMKR1926MU Buzetda
4045RočMKR1927MU Buzetda
4046RočMKR1928MU Buzetda
4047RočMKR1929MU Buzetda
4048RočMKR1930MU Buzetda
4049RočMKR1931MU Buzetda
4050RočMKR1932MU Buzetda
4051RočMKR1933MU Buzetda
4052RočMKR1934MU Buzetda
4053RočMKR1935MU Buzetda
4054RočMKR1936MU Buzetda
4055RočMKR1937MU Buzetda
4056RočMKR1938MU Buzetda
4057RočMKR1939MU Buzetda
4058RočMKR1940MU Buzetda
4059RočMKR1941MU Buzetda
4060RočMKR1942MU Buzetda
4061RočMKR1946-1947MU Buzetda
4062RočMKR1947MU Buzetda
4063RočMKR1948MU Buzetda
4064RočMKR1948MU Buzetda
4065RočMKR1949-1958MU Buzetda
4066RočMKR1950MU Buzetda
4067RočMKV1618-1674BA Porečda
4068RočMKV1651-1815DAPAne
4069RočMKV1815-1843DAPAne
4070RočMKV1844-1871DAPAne
4071RočMKV186.419.011.904ŽU Ročda
4072RočMKV1872-1948MU Buzetda
4073RočMKV1924MU Buzetda
4074RočMKV1925MU Buzetda
4075RočMKV1926MU Buzetda
4076RočMKV1927MU Buzetda
4077RočMKV1928MU Buzetda
4078RočMKV1928MU Buzetda
4079RočMKV1929MU Buzetda
4080RočMKV1929MU Buzetda
4081RočMKV1930MU Buzetda
4082RočMKV1930-1941ŽU Ročne
4083RočMKV1931MU Buzetda
4084RočMKV1932MU Buzetda
4085RočMKV1933MU Buzetda
4086RočMKV1934MU Buzetda
4087RočMKV1935MU Buzetda
4088RočMKV1936MU Buzetda
4089RočMKV1937MU Buzetda
4090RočMKV1938MU Buzetda
4091RočMKV1939MU Buzetda
4092RočMKV1939MU Buzetda
4093RočMKV1941MU Buzetda
4094RočMKV1942MU Buzetda
4095RočMKV1947MU Buzetda
4096RočMKV1948MU Buzetda
4097RočMKV1949-1958MU Buzetda
4098RočMKV1959-1993MU Buzetda
4099RočMKU1618-1673BA Porečda
4100RočMKU1659-1790DAPAne
4101RočMKU1790-1812DAPAne
4102RočMKU1813-1813DAPAne
4103RočMKU1815-1843DAPAne
4104RočMKU1844-1871DAPAne
4105RočMKU1872-1949MU Buzetda
4106RočMKU1924MU Buzetda
4107RočMKU1925MU Buzetda
4108RočMKU1926MU Buzetda
4109RočMKU1927MU Buzetda
4110RočMKU1928MU Buzetda
4111RočMKU1929MU Buzetda
4112RočMKU1930MU Buzetda
4113RočMKU1931MU Buzetda
4114RočMKU1932MU Buzetda
4115RočMKU1933MU Buzetda
4116RočMKU1934MU Buzetda
4117RočMKU1935MU Buzetda
4118RočMKU1936MU Buzetda
4119RočMKU1937MU Buzetda
4120RočMKU1938MU Buzetda
4121RočMKU1939MU Buzetda
4122RočMKU1940MU Buzetda
4123RočMKU1941MU Buzetda
4124RočMKU1942MU Buzetda
4125RočMKU1947MU Buzetda
4126RočMKU1948MU Buzetda
4127RočMKU1949-1958MU Buzetda
4128RočMKU1959-1993MU Buzetda
4129RočSD1855ŽU Ročne
4130RočSD1857ŽU Ročne
4131RočSDXIX-XX. st.ŽU Ročda
4132RočSDXIX-XX. st.ŽU Ročda
4133RočSDXIX-XX. st.ŽU Ročda
4134RogočanaMKV1947-1952MU Labinda
4135RogočanaMKU1947-1952MU Labinda
4136Rovinj / RovignoMKR1560-1587DAPAne
4137Rovinj / RovignoMKR1587-1612DAPAne
4138Rovinj / RovignoMKR1612-1639DAPAne
4139Rovinj / RovignoMKR1639-1655DAPAne
4140Rovinj / RovignoMKR1655-1666DAPAne
4141Rovinj / RovignoMKR1666-1683DAPAne
4142Rovinj / RovignoMKR1683-1692DAPAne
4143Rovinj / RovignoMKR1692-1701DAPAne
4144Rovinj / RovignoMKR1701-1715DAPAne
4145Rovinj / RovignoMKR1715-1727DAPAne
4146Rovinj / RovignoMKR1727-1738DAPAne
4147Rovinj / RovignoMKR1738-1748DAPAne
4148Rovinj / RovignoMKR1748-1758DAPAne
4149Rovinj / RovignoMKR1758-1767DAPAne
4150Rovinj / RovignoMKR1767-1778DAPAne
4151Rovinj / RovignoMKR1778-1786DAPAne
4152Rovinj / RovignoMKR1786-1796DAPAne
4153Rovinj / RovignoMKR1796-1808DAPAne
4154Rovinj / RovignoMKR1808-1812DAPAne
4155Rovinj / RovignoMKR1812-1816DAPAne
4156Rovinj / RovignoMKR1816-1827DAPAne
4157Rovinj / RovignoMKR1827-1839DAPAne
4158Rovinj / RovignoMKR1839-1851DAPAne
4159Rovinj / RovignoMKR1851-1862DAPAne
4160Rovinj / RovignoMKR1863-1874DAPAne
4161Rovinj / RovignoMKR1874-1882DAPAne
4162Rovinj / RovignoMKR1882-1890DAPAne
4163Rovinj / RovignoMKR1890-1892ŽU Rovinjda
4164Rovinj / RovignoMKR1890-1901DAPAda
4165Rovinj / RovignoMKR1892-1894ŽU Rovinjda
4166Rovinj / RovignoMKR1901-1912MU Rovinjda
4167Rovinj / RovignoMKR1901-1914ŽU Rovinjne
4168Rovinj / RovignoMKR1912-1931MU Rovinjda
4169Rovinj / RovignoMKR1915-1917ŽU Rovinjda
4170Rovinj / RovignoMKR1924MU Rovinjda
4171Rovinj / RovignoMKR1925MU Rovinjda
4172Rovinj / RovignoMKR1925MU Rovinjda
4173Rovinj / RovignoMKR1926MU Rovinjda
4174Rovinj / RovignoMKR1927MU Rovinjda
4175Rovinj / RovignoMKR1928MU Rovinjda
4176Rovinj / RovignoMKR1928ŽU Rovinjne
4177Rovinj / RovignoMKR1929MU Rovinjda
4178Rovinj / RovignoMKR1929MU Rovinjda
4179Rovinj / RovignoMKR1930MU Rovinjda
4180Rovinj / RovignoMKR1931MU Rovinjda
4181Rovinj / RovignoMKR1931-1965ŽU Rovinjda
4182Rovinj / RovignoMKR1932MU Rovinjda
4183Rovinj / RovignoMKR1933MU Rovinjda
4184Rovinj / RovignoMKR1933-1936ŽU Rovinjda
4185Rovinj / RovignoMKR1934MU Rovinjda
4186Rovinj / RovignoMKR1935MU Rovinjda
4187Rovinj / RovignoMKR1936MU Rovinjda
4188Rovinj / RovignoMKR1937MU Rovinjda
4189Rovinj / RovignoMKR1938MU Rovinjda
4190Rovinj / RovignoMKR1939MU Rovinjda
4191Rovinj / RovignoMKR1940MU Rovinjda
4192Rovinj / RovignoMKR1941MU Rovinjda
4193Rovinj / RovignoMKR1942MU Rovinjda
4194Rovinj / RovignoMKR1943MU Rovinjda
4195Rovinj / RovignoMKR1944MU Rovinjda
4196Rovinj / RovignoMKR1945MU Rovinjda
4197Rovinj / RovignoMKR1946MU Rovinjda
4198Rovinj / RovignoMKR1946MU Rovinjda
4199Rovinj / RovignoMKR1947MU Rovinjda
4200Rovinj / RovignoMKR1947-1949MU Rovinjda
4201Rovinj / RovignoMKR1949-1951MU Rovinjda
4202Rovinj / RovignoMKR1951-1953MU Rovinjda
4203Rovinj / RovignoMKR1954MU Rovinjda
4204Rovinj / RovignoMKR1956-1958MU Rovinjda
4205Rovinj / RovignoMKR1959-1983MU Rovinjda
4206Rovinj / RovignoMKV1564-1640DAPAne
4207Rovinj / RovignoMKV1641-1687DAPAne
4208Rovinj / RovignoMKV1678-1687DAPAne
4209Rovinj / RovignoMKV1679-1741DAPAne
4210Rovinj / RovignoMKV1741-1766DAPAne
4211Rovinj / RovignoMKV1766-1794DAPAne
4212Rovinj / RovignoMKV1794-1812DAPAne
4213Rovinj / RovignoMKV1812-1825DAPAne
4214Rovinj / RovignoMKV1816/1833DAPAne
4215Rovinj / RovignoMKV1825-1846DAPAne
4216Rovinj / RovignoMKV1846-1859DAPAne
4217Rovinj / RovignoMKV1860-1872DAPAne
4218Rovinj / RovignoMKV1872-1907DAPAne
4219Rovinj / RovignoMKV1908-1933MU Rovinjda
4220Rovinj / RovignoMKV1915-1917ŽU Rovinjda
4221Rovinj / RovignoMKV1924MU Rovinjda
4222Rovinj / RovignoMKV1925MU Rovinjda
4223Rovinj / RovignoMKV1925MU Rovinjda
4224Rovinj / RovignoMKV1926MU Rovinjda
4225Rovinj / RovignoMKV1926MU Rovinjda
4226Rovinj / RovignoMKV1927MU Rovinjda
4227Rovinj / RovignoMKV1927MU Rovinjda
4228Rovinj / RovignoMKV1928MU Rovinjda
4229Rovinj / RovignoMKV1929MU Rovinjda
4230Rovinj / RovignoMKV1929MU Rovinjda
4231Rovinj / RovignoMKV1930MU Rovinjda
4232Rovinj / RovignoMKV1931MU Rovinjda
4233Rovinj / RovignoMKV1932MU Rovinjda
4234Rovinj / RovignoMKV1933MU Rovinjda
4235Rovinj / RovignoMKV1933-1935ŽU Rovinjda
4236Rovinj / RovignoMKV1934MU Rovinjda
4237Rovinj / RovignoMKV1935MU Rovinjda
4238Rovinj / RovignoMKV1935-1938ŽU Rovinjda
4239Rovinj / RovignoMKV1936MU Rovinjda
4240Rovinj / RovignoMKV1937MU Rovinjda
4241Rovinj / RovignoMKV1938MU Rovinjda
4242Rovinj / RovignoMKV1938-1944ŽU Rovinjda
4243Rovinj / RovignoMKV1939MU Rovinjda
4244Rovinj / RovignoMKV1940MU Rovinjda
4245Rovinj / RovignoMKV1941MU Rovinjda
4246Rovinj / RovignoMKV1942MU Rovinjda
4247Rovinj / RovignoMKV1943MU Rovinjda
4248Rovinj / RovignoMKV1944MU Rovinjda
4249Rovinj / RovignoMKV1944-1949ŽU Rovinjda
4250Rovinj / RovignoMKV1945MU Rovinjda
4251Rovinj / RovignoMKV1946MU Rovinjda
4252Rovinj / RovignoMKV1946MU Rovinjda
4253Rovinj / RovignoMKV1947MU Rovinjda
4254Rovinj / RovignoMKV1947-1948MU Rovinjda
4255Rovinj / RovignoMKV1949-1951MU Rovinjda
4256Rovinj / RovignoMKV1949-1989ŽU Rovinjne
4257Rovinj / RovignoMKV1951-1952MU Rovinjda
4258Rovinj / RovignoMKV1953-1954MU Rovinjda
4259Rovinj / RovignoMKV1954-1958MU Rovinjda
4260Rovinj / RovignoMKV1959-1963MU Rovinjda
4261Rovinj / RovignoMKU1553-1601DAPAne
4262Rovinj / RovignoMKU1602-1640DAPAne
4263Rovinj / RovignoMKU1640-1671DAPAne
4264Rovinj / RovignoMKU1722-1744DAPAne
4265Rovinj / RovignoMKU1745-1757DAPAne
4266Rovinj / RovignoMKU1757-1768DAPAne
4267Rovinj / RovignoMKU1768-1777DAPAne
4268Rovinj / RovignoMKU1777-1787DAPAne
4269Rovinj / RovignoMKU1787-1797DAPAne
4270Rovinj / RovignoMKU1797-1805DAPAne
4271Rovinj / RovignoMKU1805-1811DAPAne
4272Rovinj / RovignoMKU1811-1816DAPAne
4273Rovinj / RovignoMKU1816-1835DAPAne
4274Rovinj / RovignoMKU1836-1869DAPAne
4275Rovinj / RovignoMKU1869-1872DAPAne
4276Rovinj / RovignoMKU1873-1913DAPAne
4277Rovinj / RovignoMKU1914-1933MU Rovinjda
4278Rovinj / RovignoMKU1915-1917ŽU Rovinjda
4279Rovinj / RovignoMKU1924MU Rovinjda
4280Rovinj / RovignoMKU1925MU Rovinjda
4281Rovinj / RovignoMKU1926MU Rovinjda
4282Rovinj / RovignoMKU1927MU Rovinjda
4283Rovinj / RovignoMKU1928MU Rovinjda
4284Rovinj / RovignoMKU1929MU Rovinjda
4285Rovinj / RovignoMKU1929MU Rovinjda
4286Rovinj / RovignoMKU1930MU Rovinjda
4287Rovinj / RovignoMKU1931MU Rovinjda
4288Rovinj / RovignoMKU1932MU Rovinjda
4289Rovinj / RovignoMKU1933MU Rovinjda
4290Rovinj / RovignoMKU1933-1937ŽU Rovinjda
4291Rovinj / RovignoMKU1934MU Rovinjda
4292Rovinj / RovignoMKU1935MU Rovinjda
4293Rovinj / RovignoMKU1936MU Rovinjda
4294Rovinj / RovignoMKU1937MU Rovinjda
4295Rovinj / RovignoMKU1938MU Rovinjda
4296Rovinj / RovignoMKU1938-1945ŽU Rovinjda
4297Rovinj / RovignoMKU1939MU Rovinjda
4298Rovinj / RovignoMKU1940MU Rovinjda
4299Rovinj / RovignoMKU1941MU Rovinjda
4300Rovinj / RovignoMKU1942MU Rovinjda
4301Rovinj / RovignoMKU1942MU Rovinjda
4302Rovinj / RovignoMKU1943MU Rovinjda
4303Rovinj / RovignoMKU1944MU Rovinjda
4304Rovinj / RovignoMKU1945MU Rovinjda
4305Rovinj / RovignoMKU1945-1975ŽU Rovinjda
4306Rovinj / RovignoMKU1946MU Rovinjda
4307Rovinj / RovignoMKU1947MU Rovinjda
4308Rovinj / RovignoMKU1947-1951MU Rovinjda
4309Rovinj / RovignoMKU1952-1955MU Rovinjda
4310Rovinj / RovignoMKU1956-1957MU Rovinjda
4311Rovinj / RovignoMKU1957-1958MU Rovinjda
4312Rovinj / RovignoMKU1959-1967MU Rovinjda
4313Rovinj / RovignoSD1861-1866ŽU Rovinjda
4314Rovinj / RovignoSDXIX. st.ŽU Rovinjda
4315Rovinj / RovignoSDXIX-XX. st.ŽU Rovinjda
4316Rovinj / RovignoSDXIX-XX. st.ŽU Rovinjda
4317Rovinj / RovignoSD1905-1920ŽU Rovinjda
4318Rovinj / RovignoSD1908-1923ŽU Rovinjda
4319Rovinj / RovignoSD1914-1923ŽU Rovinjda
4320Rovinj / RovignoSD1923ŽU Rovinjda
4321Rovinj / RovignoSD1923-1942ŽU Rovinjda
4322Rovinj / RovignoSD1928ŽU Rovinjda
4323Rovinjsko SeloMKR1690-1740ŽU Rovinjsko Seloda
4324Rovinjsko SeloMKR1740-1774ŽU Rovinjsko Seloda
4325Rovinjsko SeloMKR1774-1823ŽU Rovinjsko Seloda
4326Rovinjsko SeloMKR1818-1874DAPAne
4327Rovinjsko SeloMKR1824-1836ŽU Rovinjsko Seloda
4328Rovinjsko SeloMKR1875-1927MU Rovinjda
4329Rovinjsko SeloMKR1928-1938ŽU Rovinjsko Seloda
4330Rovinjsko SeloMKR1939-1984ŽU Rovinjsko Seloda
4331Rovinjsko SeloMKR1943-1945MU Rovinjda
4332Rovinjsko SeloMKR1945MU Rovinjda
4333Rovinjsko SeloMKR1947-1948MU Rovinjda
4334Rovinjsko SeloMKV1698-1739ŽU Rovinjsko Seloda
4335Rovinjsko SeloMKV1741-1836ŽU Rovinjsko Seloda
4336Rovinjsko SeloMKV1819-1873DAPAne
4337Rovinjsko SeloMKV1874-1927MU Rovinjda
4338Rovinjsko SeloMKV1928-1983ŽU Rovinjsko Seloda
4339Rovinjsko SeloMKV1947-1948MU Rovinjda
4340Rovinjsko SeloMKU1675-1740ŽU Rovinjsko Seloda
4341Rovinjsko SeloMKU1740-1824ŽU Rovinjsko Seloda
4342Rovinjsko SeloMKU1818-1867DAPAne
4343Rovinjsko SeloMKU1825-1836ŽU Rovinjsko Seloda
4344Rovinjsko SeloMKU1868-1948MU Rovinjda
4345Rovinjsko SeloMKU1945MU Rovinjda
4346Rovinjsko SeloMKU1947-1948MU Rovinjda
4347Rovinjsko SeloMKU1951-1984ŽU Rovinjsko Selone
4348Rovinjsko SeloSDXIX-XX. st.ŽU Rovinjsko Seloda
4349Rovinjsko SeloSDXIX-XX. st.ŽU Rovinjsko Seloda
4350SavudrijaMKR1729-1815DAPAne
4351SavudrijaMKR1815-1845ŽU Savudrijada
4352SavudrijaMKR1845-1889ŽU Savudrijada
4353SavudrijaMKR1889-1911ŽU Savudrijada
4354SavudrijaMKR1900-1923MU Umagda
4355SavudrijaMKR1911-1923ŽU Savudrijada
4356SavudrijaMKR1924-1957ŽU Savudrijada
4357SavudrijaMKR1959-1982MU Umagda
4358SavudrijaMKV1724-1822ŽU Savudrijada
4359SavudrijaMKV1815-1824ŽU Savudrijada
4360SavudrijaMKV1825-1847ŽU Savudrijada
4361SavudrijaMKV1848-1886ŽU Savudrijada
4362SavudrijaMKV1857-1877ŽU Savudrijada
4363SavudrijaMKV1886-1924ŽU Savudrijada
4364SavudrijaMKV1924-1930ŽU Savudrijada
4365SavudrijaMKV1930-1941ŽU Savudrijada
4366SavudrijaMKV1942-1983ŽU Savudrijada
4367SavudrijaMKV1959-1982MU Umagda
4368SavudrijaMKU1729-1815ŽU Savudrijada
4369SavudrijaMKU1815-1847ŽU Savudrijada
4370SavudrijaMKU1848-1923ŽU Savudrijada
4371SavudrijaMKU1923-1983ŽU Savudrijada
4372SavudrijaMKU1924-1945MU Umagda
4373SavudrijaMKU1959-1982MU Umagda
4374SavudrijaSDXIX. st.ŽU Savudrijada
4375SavudrijaSDXIX-XX. st.ŽU Savudrijada
4376SavudrijaSD1857ŽU Savudrijada
4377SavudrijaSD1865-1890ŽU Savudrijada
4378Skitača - Sveta LucijaMKR1690-1803DAPAne
4379Skitača - Sveta LucijaMKR1803-1829DAPAne
4380Skitača - Sveta LucijaMKR1852-1901MU Labinne
4381Skitača - Sveta LucijaMKR1902-1912MU Labinne
4382Skitača - Sveta LucijaMKR1912-1924MU Labinne
4383Skitača - Sveta LucijaMKR1924-1954ŽU Labin Gornjida
4384Skitača - Sveta LucijaMKV1738-1828DAPAne
4385Skitača - Sveta LucijaMKV1828-1864DAPAne
4386Skitača - Sveta LucijaMKV1865-1910MU Labinne
4387Skitača - Sveta LucijaMKV1911-1924MU Labinne
4388Skitača - Sveta LucijaMKV1924-1948ŽU Labin Gornjida
4389Skitača - Sveta LucijaMKV1949-2000ŽU Labin Gornjine
4390Skitača - Sveta LucijaMKU1693-1812DAPAne
4391Skitača - Sveta LucijaMKU1812-1829DAPAne
4392Skitača - Sveta LucijaMKU1828-1863DAPAne
4393Skitača - Sveta LucijaMKU1864-1909DAPAne
4394Skitača - Sveta LucijaMKU1910-1923MU Labinne
4395Skitača - Sveta LucijaMKU1923-1958ŽU Labin Gornjida
4396Skitača - Sveta LucijaSDXIX-XX. st.ŽU Labin Gornjida
4397Skitača - Sveta LucijaSDXIX-XX. st.ŽU Labin Gornjine
4398Skitača - Sveta LucijaSDXIX-XX. st.ŽU Labin Gornjine
4399Skitača - Sveta LucijaSDXIX-XX. st.ŽU Labin Gornjine
4400SlumMKR1906-1933MU Buzetda
4401SlumMKR1934-1938MU Buzetda
4402SlumMKR1934-1949MU Buzetda
4403SlumMKR1934-1949ŽU Lanišćeda
4404SlumMKV1907-1947MU Buzetda
4405SlumMKV1933-1944ŽU Lanišćeda
4406SlumMKU1906-1948MU Buzetda
4407SlumSD1900ŽU Lanišćeda
4408SmoljanciMKR1959-1969MU Pulada
4409SmoljanciMKV1959-1969MU Pulada
4410SmoljanciMKU1959-1969MU Pulada
4411SošićiMKR1947MU Rovinjda
4412SošićiMKV1947MU Rovinjda
4413SošićiMKU1947-1948MU Rovinjda
4414SovinjakMKR1645-1713ŽU Buzetne
4415SovinjakMKR1720-1758DAPAne
4416SovinjakMKR1758-1815DAPAne
4417SovinjakMKR1816-1846DAPAne
4418SovinjakMKR1835-1838ŽU Buzetda
4419SovinjakMKR1839-1840ŽU Buzetda
4420SovinjakMKR1845-1877DAPAne
4421SovinjakMKR1878-1912DAPAda
4422SovinjakMKR1912-1937MU Buzetda
4423SovinjakMKR1937-1948MU Buzetda
4424SovinjakMKR1947MU Buzetda
4425SovinjakMKR1948-1953MU Buzetda
4426SovinjakMKR1959-1993MU Buzetda
4427SovinjakMKV1720-1768DAPAne
4428SovinjakMKV1768-1815DAPAne
4429SovinjakMKV1816-1846DAPAne
4430SovinjakMKV1835-1838ŽU Buzetne
4431SovinjakMKV1839ŽU Buzetda
4432SovinjakMKV1845-1867DAPAne
4433SovinjakMKV1857-1863ŽU Buzetda
4434SovinjakMKV1863-1872ŽU Buzetda
4435SovinjakMKV1867-1910DAPAne
4436SovinjakMKV1911-1935MU Buzetda
4437SovinjakMKV1939-1949MU Buzetda
4438SovinjakMKV1948-1953MU Buzetda
4439SovinjakMKV1959-1993MU Buzetda
4440SovinjakMKU1707-1768DAPAne
4441SovinjakMKU1768-1815DAPAne
4442SovinjakMKU1815-1824DAPAne
4443SovinjakMKU1835-1838ŽU Buzetda
4444SovinjakMKU1839-1840ŽU Buzetda
4445SovinjakMKU1845-1876DAPAne
4446SovinjakMKU1877-1916MU Buzetda
4447SovinjakMKU1917-1948MU Buzetda
4448SovinjakMKU1947MU Buzetda
4449SovinjakMKU1948-1953MU Buzetda
4450SovinjakMKU1959-1993MU Buzetda
4451SovinjakSD1857ŽU Buzetne
4452SovinjakSDXVIII-XIX. st.ŽU Buzetda
4453SovinjakSDXIX-XX. st.</