Upute za pretraživanje: podaci u ovom pregledu su informativne prirode. Pretraživati možete po signaturi, naslovu (nazivu fonda/zbirke), vremenu nastanka gradiva (razdoblju), te statusu. Ukoliko je status “dostupno na upit” za provjeru dostupnosti gradiva potrebno je kontaktirati čitaonicu, a ukoliko je status “nedostupno” gradivo se ne može naručiti za korištenje. Svakako, za više informacija kontaktirajte čitaonicu.

 

SIGNATURANASLOVRAZDOBLJESTATUS
HR-DAPA-1Općina Buje1608/1784Nedostupno
HR-DAPA-2Općina Labin1420/1797Dostupno
HR-DAPA-3Općina Motovun1652/1792Dostupno
HR-DAPA-4Općina Novigrad1471-1797Dostupno
HR-DAPA-5Općina Poreč1444/1797Dostupno na upit
HR-DAPA-6Bilježnici Labina i Plomina1570/1803Dostupno
HR-DAPA-7Bilježnici Novigrada1679-1797 [1798-1806]Dostupno na upit
HR-DAPA-8Bilježnici Poreča1433/1820 [1821/1841]Dostupno
HR-DAPA-9Bilježnici Vodnjana1616/1797 [1797-1821]Dostupno
HR-DAPA-10Rašporski kapetanat1394/1797 [1791/1810]Dostupno na upit
HR-DAPA-11Feudalna uprava Završje1557/1797 [1797/1874]Dostupno na upit
HR-DAPA-12Pazinska knežija[1539] 1571/1848 [1849/1937]Dostupno
HR-DAPA-14Općina Buje1801/1805Nedostupno
HR-DAPA-15Općina Labin1802/1805Nedostupno
HR-DAPA-16Općina Novigrad1797/1805Nedostupno
HR-DAPA-17Općina Poreč1797/1805Nedostupno
HR-DAPA-18Općina Buje1807-1813Nedostupno
HR-DAPA-19Općina Labin1807-1813Dostupno na upit
HR-DAPA-20Općina Novigrad1806/1813Nedostupno
HR-DAPA-21Općina Poreč[1800/1803] 1806-1813Dostupno
HR-DAPA-22Općina Rovinj1806/1813Dostupno
HR-DAPA-24Istarsko okružje u Pazinu1826-1860Dostupno
HR-DAPA-25Kotarski komesarijat u Labinu1814/1849 [1850]Dostupno
HR-DAPA-26Kotarski komesarijat u Poreču1814-1849Dostupno
HR-DAPA-27Kotarsko poglavarstvo (kapetanat) u Pazinu1868-1918Dostupno na upit
HR-DAPA-28Kotarsko poglavarstvo (kapetanat) u Poreču1868-1918Dostupno
HR-DAPA-29Kotarsko poglavarstvo (kapetanat) u Puli1899/1917Dostupno na upit
HR-DAPA-30Kotarska komisija za potporu u Pazinu1914-1918Dostupno
HR-DAPA-31Općina Brtonigla1900/1917Dostupno na upit
HR-DAPA-32Općina Buje1813/1918Nedostupno
HR-DAPA-33Općina Buzet1838-1918 [1918/1927]Dostupno
HR-DAPA-34Općina Grožnjan1815/1918Dostupno
HR-DAPA-35Općina Labin1813/1918Nedostupno
HR-DAPA-36Općina Momjan1850-1868 [1869]Dostupno
HR-DAPA-37Općina Novigrad1814/1918 [1919/1922]Nedostupno
HR-DAPA-38Općina Pazin[1832/1868] 1868/1918Dostupno na upit
HR-DAPA-39Općina Poreč1814/1896Dostupno na upit
HR-DAPA-40Općina Pula1845/1918Dostupno na upit
HR-DAPA-41Općina Rovinj1815-1918 [1919-1939]Dostupno
HR-DAPA-42Općina Višnjan[1807/1826] 1878/1918 [1919]Dostupno
HR-DAPA-43Općina Vodnjan1814/1918 [1919-1923]Nedostupno
HR-DAPA-44Mjesno školsko vijeće Buje1870/1918 [1919-1923]Dostupno
HR-DAPA-45Mjesno školsko vijeće Grožnjan[1861/1868] 1869/1918 [1919/1923]Dostupno na upit
HR-DAPA-46Mjesno školsko vijeće Labin1870/1918 [1919-1920]Nedostupno
HR-DAPA-47Mjesno školsko vijeće Novigrad1870-1918 [1919-1920]Nedostupno
HR-DAPA-48Gradsko školsko vijeće Rovinj1880-1912Nedostupno
HR-DAPA-49Mjesno školsko vijeće Vodnjan1871/1920Dostupno
HR-DAPA-50Mjesno školsko vijeće Završje1875/1918 [1919-1924]Nedostupno
HR-DAPA-51Policijski komesarijat u Rovinju1910/1915Dostupno na upit
HR-DAPA-52Podopćina Kostanjica1871/1917Dostupno na upit
HR-DAPA-53Podopćina Završje1814/1918 [1919-1924]Nedostupno
HR-DAPA-54Generalni civilni vicekomesarijat za Istarsku provinciju u Poreču1921/1922Dostupno
HR-DAPA-55Prefektura Istre u Puli1923-1943 [1943-1945]Dostupno
HR-DAPA-56Pokrajinsko školsko nadzorništvo za Istru u Puli[1900.1935] 1936/1943 [1945/1949]Dostupno na upit
HR-DAPA-57Kvestura Istre u Puli1923-1945Dostupno
HR-DAPA-58Potprefektura u Pazinu1923/1927Dostupno na upit
HR-DAPA-59Potprefektura u Poreču1923-1927Dostupno
HR-DAPA-60Civilni komesarijat u Puli1918-1922Dostupno
HR-DAPA-61Općina Brtonigla1919/1943 [1943-1945]Dostupno na upit
HR-DAPA-62Općina Buje1918/1943 [1943-1945]Nedostupno
HR-DAPA-63Općina Buzet1919/1943 [1943-1945]Dostupno na upit
HR-DAPA-64Općina Grožnjan1918-1945Dostupno
HR-DAPA-65Općina Labin1918/1943 [1943-1945]Nedostupno
HR-DAPA-66Općina Pazin1918/1943 [1943-1945]Dostupno na upit
HR-DAPA-67Općina Pula1919/1943 [1943-1947]Dostupno na upit
HR-DAPA-68Općina Rovinj1918/1943 [1943-1945]Dostupno na upit
HR-DAPA-69Općina Višnjan1919/1943 [1943-1945]Dostupno na upit
HR-DAPA-70Općina Vodnjan1918/1943 [1943-1945]Nedostupno
HR-DAPA-71Ured za katastar Labin1895/1943 [1943/1948]Dostupno
HR-DAPA-72Ured za katastar Rovinj1881-1946Dostupno
HR-DAPA-73Bilježnici Buzeta1881-1943Dostupno
HR-DAPA-74Bilježnici Pazina1858/1943Dostupno
HR-DAPA-75Karabinjerska četa Pazin1919-1945Dostupno
HR-DAPA-76Karabinjerska četa Rovinj1919/1940Dostupno na upit
HR-DAPA-77Lučka kapetanija Pula1920-1955Dostupno
HR-DAPA-78Lučka kapetanija Rovinj[1875/1918] 1919-1943 [1943-1955]Dostupno
HR-DAPA-79Oblasni narodni odbor za Istru1945-1947Dostupno
HR-DAPA-80Oblasna agrarna komisija za Istru1947-1949Dostupno
HR-DAPA-81Oblasna komisija za ratnu štetu za Istru[1945] 1946-1947Dostupno
HR-DAPA-82Narodni odbor kotara Buje1945-1955Dostupno
HR-DAPA-83Narodni odbor kotara Buzet1945-1955Dostupno
HR-DAPA-84Kotarski narodnooslobodilački odbor Kras11.02.1944.-23.12.1945.Dostupno
HR-DAPA-85Narodni odbor kotara Labin1945-1955Dostupno
HR-DAPA-86Kotarski narodni odbor Motovun1945/1947Dostupno
HR-DAPA-87Narodni odbor kotara Pazin1945-1955Dostupno
HR-DAPA-88Narodni odbor kotara Poreč1945-1955Dostupno
HR-DAPA-89Narodni odbor kotara Pula1948-1955Dostupno
HR-DAPA-90Kotarski narodnooslobodilački odbor Umag1944/1945Dostupno
HR-DAPA-91Kotarski narodni odbor Vodnjan1945-1947Dostupno
HR-DAPA-92Kotarska agrarna komisija Buzet1947-1949Dostupno na upit
HR-DAPA-93Zavod za školstvo Pula1947-1966Dostupno
HR-DAPA-94Kotarski sudac za prekršaje Buzet1952-1955Nedostupno
HR-DAPA-95Kotarski sudac za prekršaje Pazin1951-1955Dostupno
HR-DAPA-96Kotarski sudac za prekršaje Pula1949/1955Dostupno
HR-DAPA-97Okružni inspektorat kontrolnih komisija Pazin1948-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-98Okružni inspektorat kontrolnih komisija Pula1947-1948Dostupno na upit
HR-DAPA-99Narodni odbor općine Buje1955-1962Dostupno
HR-DAPA-100Narodni odbor općine Buzet1955-1962Nedostupno
HR-DAPA-101Narodni odbor općine Labin1946-1974Dostupno
HR-DAPA-102Narodni odbor općine Pazin1955-1960Nedostupno
HR-DAPA-103Narodni odbor općine Poreč1955-1962Nedostupno
HR-DAPA-104Narodni odbor općine Pula1955-1962Dostupno
HR-DAPA-105Narodni odbor općine Umag1955-1962Dostupno
HR-DAPA-106Općinski sudac za prekršaje Buje1954-1974Nedostupno
HR-DAPA-107Općinski sudac za prekršaje Buzet1955-1963Nedostupno
HR-DAPA-108Općinski sudac za prekršaje Motovun1955-1959Nedostupno
HR-DAPA-109Općinski sudac za prekršaje Novigrad1955-1974Nedostupno
HR-DAPA-110Općinski sudac za prekršaje Pazin1955-1961Nedostupno
HR-DAPA-111Općinski sudac za prekršaje Pula1955-1964Nedostupno
HR-DAPA-112Općinski sudac za prekršaje Umag1956-1975Nedostupno
HR-DAPA-113Općinski sudac za prekršaje Vodnjan1955-1959Nedostupno
HR-DAPA-114Narodni odbor Grada Pule1947-1955Dostupno
HR-DAPA-115Gradski narodni odbor Rovinj1945-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-116Ured za katastar Rovinj1945-1971Dostupno
HR-DAPA-117Narodni odbor općine Barban1952-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-118Narodni odbor općine Buje1952-1955Dostupno
HR-DAPA-119Narodni odbor općine Buzet1952-1955Dostupno
HR-DAPA-120Narodni odbor općine Cerovlje1954-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-121Narodni odbor općine Dane1952/1955Dostupno na upit
HR-DAPA-122Narodni odbor općine Gradin1952-1954Dostupno na upit
HR-DAPA-123Narodni odbor općine Kaštelir1952-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-124Narodni odbor općine Krnica1952-1955Nedostupno
HR-DAPA-125Narodni odbor gradske općine Labin1952-1955Nedostupno
HR-DAPA-126Narodni odbor općine Lanišće1948-1955Nedostupno
HR-DAPA-127Narodni odbor općine Lovreč1952-1955Nedostupno
HR-DAPA-128Narodni odbor gradske općine Lupoglav1952-1955Nedostupno
HR-DAPA-129Narodni odbor općine Motovun1952-1955Dostupno
HR-DAPA-130Narodni odbor općine Novigrad1952-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-131Narodni odbor gradske općine Oprtalj1952-1955Dostupno
HR-DAPA-132Narodni odbor gradske općine Pazin1952-1955Dostupno
HR-DAPA-133Narodni odbor općine Podpićan1955-1960Dostupno
HR-DAPA-134Narodni odbor gradske općine Poreč[1951] 1952 -1955Dostupno na upit
HR-DAPA-135Narodni odbor gradske općine Raša1952-1955Dostupno
HR-DAPA-136Narodni odbor općine Roč1952-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-137Narodni odbor općine Sveta Nedelja1952-1955Nedostupno
HR-DAPA-138Narodni odbor općine Svetvinčenat1952-1955Nedostupno
HR-DAPA-139Narodni odbor općine Tar1952-1955Dostupno
HR-DAPA-140Narodni odbor općine Tinjan1952-1955Dostupno
HR-DAPA-141Narodni odbor gradske općine Umag1952-1955Dostupno
HR-DAPA-142Narodni odbor općine Višnjan1952-1955Dostupno
HR-DAPA-143Narodni odbor općine Vižinada1952-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-144Narodni odbor gradske općine Vodnjan1952/1955Dostupno
HR-DAPA-145Mjesni narodni odbor Baderna1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-146Mjesni narodni odbor Banjole1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-147Mjesni narodni odbor Barban1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-148Mjesni narodni odbor Bašanija1947-1952Dostupno
HR-DAPA-149Mjesni narodni odbor Boljun1951-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-150Mjesni narodni odbor Brest1947Dostupno na upit
HR-DAPA-151Mjesni narodni odbor Buje1947-1952Dostupno
HR-DAPA-152Mjesni narodni odbor Buzet1947/1952Nedostupno
HR-DAPA-153Mjesni narodni odbor Cerovlje1947-1948Dostupno na upit
HR-DAPA-154Mjesni narodni odbor Crni1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-155Mjesni narodni odbor Črnica1947-1948Dostupno na upit
HR-DAPA-156Mjesni narodni odbor Draguć1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-157Mjesni narodni odbor Dubrova1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-158Mjesni narodni odbor Divšići1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-159Mjesni narodni odbor Fažana1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-160Mjesni narodni odbor Funtana1947/1950Dostupno na upit
HR-DAPA-161Mjesni narodni odbor Fuškulin1947/1949Dostupno na upit
HR-DAPA-162Mjesni narodni odbor Galižana1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-163Mjesni narodni odbor Gračišće1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-164Mjesni narodni odbor Gradin1947-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-165Mjesni narodni odbor Gradina1947-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-166Mjesni narodni odbor Grdoselo1947Dostupno na upit
HR-DAPA-167Mjesni narodni odbor Grimalda1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-168Mjesni narodni odbor Juršići1949-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-169Mjesni narodni odbor Sveti Lovreč Pazenatički1946-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-170Mjesni narodni odbor Karojba1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-171Mjesni narodni odbor Kašćerga1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-172Mjesni narodni odbor Kaštelir1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-173Mjesni narodni odbor Katun Trviški1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-174Mjesni narodni odbor Kranjci1948-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-175Mjesni narodni odbor Krnica1947Dostupno na upit
HR-DAPA-176Mjesni narodni odbor Krušvari1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-177Mjesni narodni odbor Labin1947-1952Nedostupno
HR-DAPA-178Mjesni narodni odbor Lanišće1947-1952Nedostupno
HR-DAPA-179Mjesni narodni odbor Lindar1947-1948Dostupno na upit
HR-DAPA-180Mjesni narodni odbor Ližnjan1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-181Mjesni narodni odbor Livade1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-182Mjesni narodni odbor Lovrečica1948-1952Nedostupno
HR-DAPA-183Mjesni narodni odbor Lupoglav1952Nedostupno
HR-DAPA-184Mjesni narodni odbor Marčana1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-185Mjesni narodni odbor Marija na Krasu1948-1952Nedostupno
HR-DAPA-186Mjesni narodni odbor Materada1948-1952Nedostupno
HR-DAPA-187Mjesni narodni odbor Medulin1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-188Mjesni narodni odbor Močibobi1947-1949Dostupno na upit
HR-DAPA-189Mjesni narodni odbor Motovun1947-1952Dostupno
HR-DAPA-190Mjesni narodni odbor Nova Vas1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-191Mjesni narodni odbor Novigrad1947-1952Nedostupno
HR-DAPA-192Mjesni narodni odbor Oprtalj1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-193Mjesni narodni odbor Paz1948/1952Dostupno na upit
HR-DAPA-194Mjesni narodni odbor Pazin1947-1952Dostupno
HR-DAPA-195Mjesni narodni odbor Peroj1947/1951Dostupno na upit
HR-DAPA-196Mjesni narodni odbor Petrovija1947/1949Nedostupno
HR-DAPA-197Mjesni narodni odbor Poreč1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-198Mjesni narodni odbor Pregara1947-1948Dostupno na upit
HR-DAPA-199Mjesni narodni odbor Presika1947/1952Dostupno na upit
HR-DAPA-200Mjesni narodni odbor Rabac1947/1952Dostupno na upit
HR-DAPA-201Mjesni narodni odbor Rakalj1947Dostupno na upit
HR-DAPA-202Mjesni narodni odbor Raša1948-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-203Mjesni narodni odbor Ripenda1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-204Mjesni narodni odbor Roč1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-205Mjesni narodni odbor Savudrija1947Nedostupno
HR-DAPA-206Mjesni narodni odbor Sovinjak1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-207Mjesni narodni odbor Sveta Nedelja1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-208Mjesni narodni odbor Sveti Ivan od Šterne1947Dostupno na upit
HR-DAPA-209Mjesni narodni odbor Sveti Lovreč1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-210Mjesni narodni odbor Sveti Martin1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-211Mjesni narodni odbor Sveti Petar u Šumi1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-212Mjesni narodni odbor Šišan1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-213Mjesni narodni odbor Štrped1947-1952Nedostupno
HR-DAPA-214Mjesni narodni odbor Šumber1948-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-215Mjesni narodni odbor Tar1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-216Mjesni narodni odbor Tinjan1947-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-217Mjesni narodni odbor Umag1948-1951Dostupno
HR-DAPA-218Mjesni narodni odbor Valtura1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-219Mjesni narodni odbor Vareški1947Dostupno na upit
HR-DAPA-220Mjesni narodni odbor Veli Mlun1947Dostupno na upit
HR-DAPA-221Mjesni narodni odbor Vinež1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-222Mjesni narodni odbor Višnjan1945-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-223Mjesni narodni odbor Vižinada1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-224Mjesni narodni odbor Vodice1947-1948Dostupno na upit
HR-DAPA-225Mjesni narodni odbor Vodnjan1947/1951Dostupno na upit
HR-DAPA-226Mjesni narodni odbor Vrh1947/1952Dostupno na upit
HR-DAPA-227Mjesni narodni odbor Vrsar1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-228Mjesni narodni odbor Zabrežani1947-1948Dostupno na upit
HR-DAPA-229Mjesni narodni odbor Zrenj1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-230Mjesni narodni odbor Žbandaj1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-231Mjesni ured Kaštelir1956/1957Dostupno na upit
HR-DAPA-232Mjesni ured Lovreč1955/1957Dostupno na upit
HR-DAPA-233Mjesni ured Motovun1961-1965Dostupno na upit
HR-DAPA-234Mjesni ured Nedešćina1955-1958Nedostupno
HR-DAPA-235Mjesni ured Raša1955-1958Nedostupno
HR-DAPA-236Mjesni ured Tar1955/1960Nedostupno
HR-DAPA-237Mjesni ured Višnjan1961-1966Nedostupno
HR-DAPA-238Mjesni ured Vrsar1957Nedostupno
HR-DAPA-239Stambena zajednica "Arena"1960-1967Dostupno
HR-DAPA-240Stambena zajednica "Stari Grad" 1961-1965Dostupno
HR-DAPA-241Stambena zajednica "Stoja"1960-1962Nedostupno
HR-DAPA-242Stambena Zajednica "Veruda"1960-1966Dostupno
HR-DAPA-243Stambena zajednica Višnjan[1955] 1956-1960Dostupno
HR-DAPA-244Okružni sud u Puli1868 /1947 [1948-1949]Nedostupno
HR-DAPA-245Kotarski sud u Bujama[1815-1848] 1849/1918 [1919/1944]Dostupno na upit
HR-DAPA-246Kotarski sud u Buzetu[1815-1848] 1849/1942Dostupno na upit
HR-DAPA-247Kotarski sud u Labinu[1813-1848] 1849/1940Nedostupno
HR-DAPA-248Kotarski sud u Motovunu[1814/1848] 1849/1942Dostupno na upit
HR-DAPA-249Kotarski sud u Pazinu[1830/1848] 1849/1943Nedostupno
HR-DAPA-250Kotarski sud u Poreču1815-1918Nedostupno
HR-DAPA-251Kotarski sud u Puli1815/1845Nedostupno
HR-DAPA-252Kotarski sud u Rovinju1813/1945Nedostupno
HR-DAPA-253Kotarski sud u Vodnjanu[1810-1848] 1849/1945Nedostupno
HR-DAPA-254Kotarski sud Buje1948/1962Nedostupno
HR-DAPA-255Rudarsko industrijska škola Labin1957-1962Dostupno na upit
HR-DAPA-256Poljoprivredna škola Pazin1920-1963Dostupno na upit
HR-DAPA-257Željeznički tehnikum Pula[1945] 1947-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-258Kino "Radnik"1954-1958Dostupno
HR-DAPA-259Đački dom rudarsko-industrijske škole Labin1955-1962Dostupno na upit
HR-DAPA-260Đački dom Podlabin1953-1956Nedostupno
HR-DAPA-261Đački dom osmogodišnje škole Poreč1946-1961Nedostupno
HR-DAPA-262Dom starih i nemoćnih Poreč1947-1960Dostupno na upit
HR-DAPA-263Ustanova za dnevni boravak djece "Bodi Francesca" Rovinj1956-1966Dostupno na upit
HR-DAPA-264Starački dom Rovinj1948/1956Nedostupno
HR-DAPA-265Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Labin1946-1955Dostupno
HR-DAPA-266Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Pazin1951-1954Dostupno
HR-DAPA-267Zadružna ekonomija Motovun1955-1963Dostupno
HR-DAPA-268Kotarsko građevno poduzeće Labin1947-1956Nedostupno
HR-DAPA-269Kotarsko građevno poduzeće Pula1948-1950Dostupno
HR-DAPA-270Kotarsko građevno poduzeće "Progres" Buje1950-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-271Istarska tvornica obuće Pula1951-1964Nedostupno
HR-DAPA-272Istarski boksiti Rovinj1949/1958Dostupno na upit
HR-DAPA-273"Istra". Poduzeće za obradu duhana Rovinj1951-1960Dostupno
HR-DAPA-274Industrijsko građevno montažno poduzeće "Ingrad" Umag1961-1966Dostupno na upit
HR-DAPA-275Rudnici boksita-poduzeće za istraživanje i prodaju boksita i kvarcita u zemlji i inozemstvu Umag1951-1956Dostupno
HR-DAPA-276Kotarsko građevna grupa Vodnjan1947-1949Dostupno
HR-DAPA-277Kotarsko poljoprivredno poduzeće "Klavar" Nedešćina1949-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-278Kotarsko poljoprivredno dobro Bale1951-1952Nedostupno
HR-DAPA-279Kotarsko poljoprivredno dobro Barbariga1948-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-280Poljoprivredno dobro Čepić1950-1960Dostupno na upit
HR-DAPA-281Republičko poljoprivredno dobro Valtura Pula1947-1956Dostupno na upit
HR-DAPA-282Mjesna ekonomija Bale/Mjesno privredno poduzeće1948-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-283Mjesno privredno poduzeće Fažana1948-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-284Mjesna ekonomija Vodnjan1948-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-285Poljoprivredni kombinat Labin1963-1965Dostupno na upit
HR-DAPA-286Kotarsko trgovačko poduzeće "Rudar" Labin1951-1954Dostupno na upit
HR-DAPA-287Zadružno trgovačko poduzeće "Žitopromet" Pazin[1951- 1956] 1956 - 1959Dostupno
HR-DAPA-288Trgovačko poduzeće "Jedinstvo" Rovinj1955/1958Dostupno na upit
HR-DAPA-289Kotarsko opskrbno poduzeće Buzet1947-1951Dostupno
HR-DAPA-290Kotarsko trgovačko poduzeće "Raša" Labin1946-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-291Gradsko opskrbno poduzeće Rovinj1949-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-292Trgovačka radnja "Opskrba" Nedešćina1953-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-293Trgovačka radnja "Ishrana" Ravni1953-1958Dostupno na upit
HR-DAPA-294Trgovačka radnja voćem i povrćem "Istra" Rovinj1954-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-295Trgovačka radnja "Prehrana" Rovinj[1948-1952] 1955Dostupno na upit
HR-DAPA-296Trgovačka radnja "Pod svodom" Rovinj1954Dostupno na upit
HR-DAPA-297Trgovinska radnja tekstilom i galanterijom "Valdibora" Rovinj1954Dostupno na upit
HR-DAPA-298Trgovačka radnja "Sloboda" Zartinj1953-1956Dostupno na upit
HR-DAPA-299Stambena zajednica "Šijana" Pula1951/1964Nedostupno
HR-DAPA-300Poduzeće za preradu i promet otpadcima "Otpad-Produkt" Umag1954-1962 [1963]Nedostupno
HR-DAPA-301Mjesno privredno poduzeće Divšići1948-1949Nedostupno
HR-DAPA-302Kotarsko ugostiteljsko poduzeće Labin1946-1953Dostupno
HR-DAPA-303Gradsko ugostiteljsko poduzeće Poreč1947-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-304Gradsko hotelsko poduzeće "Jadran" Pula1947-1955Dostupno
HR-DAPA-305Kotarsko ugostiteljsko poduzeće Pula1949-1953Dostupno
HR-DAPA-306Gradsko ugostiteljsko poduzeće "Trudbenik" Pula1951-1954Dostupno na upit
HR-DAPA-307Gradsko ugostiteljsko poduzeće Rovinj1948-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-308Ugostiteljska radnja "Radnik" Koromačno1953-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-309Ugostiteljska radnja "Danica" Labin1957-1959Nedostupno
HR-DAPA-310Ugostiteljska radnja "Vrt" Šumber1957-1970Dostupno na upit
HR-DAPA-311Ugostiteljska radnja "Dobrom prijatelju" Nedešćina1957-1961Dostupno na upit
HR-DAPA-312Ugostiteljska radnja "Željezničar" Most Raša1953-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-313Kavana "Viecia Batana" Rovinj1951/1959 [1960]Dostupno na upit
HR-DAPA-314Ugostiteljska radnja "Mornar" Trget1954-1960Dostupno na upit
HR-DAPA-315Radnički restoran kotarskih ustanova - Kotarska menza Pula1948-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-316Turističko društvo Motovun1961-1968Dostupno na upit
HR-DAPA-317Turistički savez kotara Pula1955-1965Dostupno na upit
HR-DAPA-318Kotarsko auto-transportno poduzeće Labin1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-319Autotransportno poduzeće Rovinj1952/1958Dostupno na upit
HR-DAPA-320Jadransko linijska plovidba Poreč1949Dostupno na upit
HR-DAPA-321Poduzeće za slobodnu plovidbu, međunarodni transport putnika "Istraplovidba" Pula[1955-1959] 1960-1961Dostupno
HR-DAPA-322Poduzeće "Utovar-istovar" Rovinj[1952] 1953-1962Nedostupno
HR-DAPA-323„Kvarner“ poduzeće za plovidbu, transport i međunarodnu špediciju Umag1954-1963Dostupno
HR-DAPA-324Gradska ustanova "Stoja" Pula1949/1955Dostupno na upit
HR-DAPA-325Komunalno poduzeće "1. Maj" Labin1955-1962Nedostupno
HR-DAPA-326Komunalno zanatsko poduzeće "Usluga" Labin[1960] 1961-1965Dostupno
HR-DAPA-327Stolarska radnja Nedešćina1961-1967Nedostupno
HR-DAPA-328Zanatsko krojačka zadruga "Moda" Pula1954-1960Dostupno
HR-DAPA-329Čamčarska stolarska zadruga "Omladinac" Pula1959-1967Nedostupno
HR-DAPA-330Ustanova za komunalne službe "Usluga" Rovinj1955-1962Dostupno
HR-DAPA-331Poduzeće "Voda-Plin" Rovinj1946-1961Dostupno
HR-DAPA-332Stolarska zadruga "Bratstvo" Savudrija1951/1954Nedostupno
HR-DAPA-333Zanatska zadruga "Obućar" Pula1959-1969Nedostupno
HR-DAPA-334Zanatska uslužna zadruga "Mladost" Pula1965-1966Dostupno na upit
HR-DAPA-335Zanatska zadruga "Sloboda" Rovinj1957-1962Dostupno
HR-DAPA-336Stolarska zadruga "Udarnik" Pula1950-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-338Opća poljoprivredna zadruga Cerovlje1947-1962Dostupno na upit
HR-DAPA-339Opća poljoprivredna zadruga Draguć1946-1959Dostupno
HR-DAPA-340Opća poljoprivredna zadruga Galižana1950/1961Nedostupno
HR-DAPA-341Opća poljoprivredna zadruga Karojba1951-1964Dostupno
HR-DAPA-342Opća poljoprivredna zadruga Lupoglav1946-1963Dostupno
HR-DAPA-343Opća poljoprivredna zadruga Motovun1946-1966Dostupno
HR-DAPA-344Opća poljoprivredna zadruga Pazin1945-1961Dostupno na upit
HR-DAPA-345Seljačka radna zadruga "Aleksandar Ranković" Batlug1950-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-346Seljačka radna zadruga "Veli Jože" Beletićev Brijeg1949-1953Nedostupno
HR-DAPA-347Seljačka radna zadruga "Bratstvo i jedinstvo" Bertoši1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-348Seljačka radna zadruga "Udarnik" Ćusi-Marečići1947-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-349Seljačka radna zadruga "Budućnost" Kanal-Galižana1947-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-350Seljačka radna zadruga "Uzor" Gračišće1949-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-351Seljačka radna zadruga "Branko Juričić" Grdoselo1950-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-352Seljačka radna zadruga "Vladimir Nazor" Ivoli1946-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-353Seljačka radna zadruga "Budućnost" Karojba[1949-1950] 1951-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-354Seljačka radna zadruga "1. Maj" Kašćerga1949-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-355Seljačka radna zadruga "Partizan" Kaštelir1948-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-356Seljačka radna zadruga "Kvarner" Kavran1949-1954Dostupno na upit
HR-DAPA-357Seljačka radna zadruga "Ivan Jelovac" Kringa1949-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-358Seljačka radna zadruga "Jadran" Lindar1950Dostupno na upit
HR-DAPA-359Seljačka radna zadruga "Sloga" Ližnjan1950-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-360Seljačka radna zadruga "Anton Biber Tehek" Motovun1952-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-361Seljačka radna zadruga "Veli Jože" Motovun1949-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-362Seljačka radna zadruga "Pali Borac" Muntrilj1949-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-363Seljačka radna zadruga "Veli Jože" Murari1949Dostupno na upit
HR-DAPA-364Seljačka radna zadruga "Učka" Novaki1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-365Seljačka radna zadruga "Dušan Diminić" Pazin1948/1952Dostupno na upit
HR-DAPA-366Seljačka radna zadruga "Pobjeda" Pićan1950-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-367Seljačka radna zadruga "29. Novembar" Režanci1949-1954Nedostupno
HR-DAPA-368Seljačka radna zadruga "Budućnost" Rojnići1947-1951Dostupno
HR-DAPA-369Seljačka radna zadruga "Pino Budičin" Rovinj1949-1953Nedostupno
HR-DAPA-370Seljačka radna zadruga "Pobjeda" Rovinjsko selo1949-1953Dostupno
HR-DAPA-371Seljačka radna zadruga "Planik" Semići1949-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-372Seljačka radna zadruga "Naprijed" Smoljanci1948-1953Dostupno
HR-DAPA-373Seljačka radna zadruga "Sloboda" Sošići1948-1953Dostupno
HR-DAPA-374Seljačka radna zadruga "Proleter" Srbinjak1947-1953Nedostupno
HR-DAPA-375Seljačka radna zadruga "Crvena Zvijezda" Sveta Katarina1950/1952Nedostupno
HR-DAPA-376Seljačka radna zadruga "Mirna" Sveti Ivan1947-1953Dostupno
HR-DAPA-377Seljačka radna zadruga "Vladimir Gortan" Španidiga1948/1953Nedostupno
HR-DAPA-378Seljačka radna zadruga "Joakim Rakovac" Šurani1947-1950Nedostupno
HR-DAPA-379Seljačka radna zadruga "Proleter" Tinjan1948-1952Nedostupno
HR-DAPA-380Seljačka radna zadruga "Prvoborac" Tupljak1950-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-381Seljačka radna zadruga "Red i Napredak" Umag1949-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-382Seljačka radna zadruga "Jadran" Valtura1949-1953Nedostupno
HR-DAPA-383Seljačka radna zadruga "Istra" Zarečje1949-1952Nedostupno
HR-DAPA-384Kotarski komitet saveza komunista Hrvatske Buje1946-1955Nedostupno
HR-DAPA-385Kotarski komitet saveza komunista Hrvatske Buzet1945-1955Dostupno
HR-DAPA-386Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Labin1945/1954Nedostupno
HR-DAPA-387Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Pazin1947-1955Nedostupno
HR-DAPA-388Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Poreč1945-1953Dostupno
HR-DAPA-389Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Pula1955-1965Dostupno
HR-DAPA-390Gradski komitet Saveza komunista Hrvatske Pula1945-1955 [1955/1958]Dostupno
HR-DAPA-391Gradski komitet Saveza komunista Hrvatske Rovinj1945/1955Dostupno
HR-DAPA-392Općinski komitet saveza komunista Hrvatske Buje1955-1964Nedostupno
HR-DAPA-393Općinski komitet saveza komunista Hrvatske Buzet1955-1963Dostupno
HR-DAPA-394Općinska konferencija Saveza komunista Hrvatske Pula1956-1990Dostupno
HR-DAPA-395Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Rovinj1955-1972Dostupno
HR-DAPA-396Rudarski komitet komunističke partije Hrvatske Raša1945/1952 [1958]Nedostupno
HR-DAPA-397Oblasni odbor jedinstvene narodnooslobodilačke fronte za Istru1944/1947Dostupno na upit
HR-DAPA-398Kotarski odbor socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Buzet1945/1962Nedostupno
HR-DAPA-399Kotarski odbor narodne fronte/saveza socijalističkog radnog naroda Hrvatske Pazin1947/1966Dostupno na upit
HR-DAPA-400Kotarski odbor socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Pula1947/1965Dostupno na upit
HR-DAPA-401Općinski odbor socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Buzet1955/1963Nedostupno
HR-DAPA-402Općinski odbor socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Motovun1954/1960Nedostupno
HR-DAPA-403Općinski odbor socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Pazin1951/1970Nedostupno
HR-DAPA-404Kotarski komitet saveza socijalističke omladine Hrvatske Pazin1949/1955Dostupno na upit
HR-DAPA-405Kotarski komitet saveza socijalističke omladine Hrvatske Pula1945/1965Nedostupno
HR-DAPA-406Kotarski odbor saveza udruženja boraca narodnog oslobodilačkog rata Pazin1943/1965Nedostupno
HR-DAPA-407Udruženje partizana Julijske Krajine podružnica Pula1945-1947Dostupno
HR-DAPA-408Društvo "Uzajamna pomoć" Grožnjan1880/1910Dostupno na upit
HR-DAPA-409Kulturno prosvjetno društvo "Jedinstvo" Motovun1954/1961Dostupno na upit
HR-DAPA-410Kulturno-umjetničko društvo "Jože Šuran" Višnjan1953-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-411Savez organizacija za fizičku kulturu Rovinj1965-1970Dostupno na upit
HR-DAPA-412Lovačko društvo "Sokol" Lupoglav1961-1964Nedostupno
HR-DAPA-413Kaptol u Puli1444-1850Dostupno na upit
HR-DAPA-414Pulska biskupija (Biskup Ivan Dominik Juras)1771/1782Nedostupno
HR-DAPA-415Pulski dekanat1822/1900Nedostupno
HR-DAPA-416Katedralni župni ured u Puli1795/1919Nedostupno
HR-DAPA-417Bratovštine Grožnjana1846/1902Dostupno na upit
HR-DAPA-418Bratovštine Labina i Plomina1602/1806Dostupno na upit
HR-DAPA-419Bratovštine Novigrada1501- 1900Nedostupno
HR-DAPA-420Bratovštine Vodnjana1761/1843Nedostupno
HR-DAPA-421Bratovštine Završja1616/1803Nedostupno
HR-DAPA-422Obitelj Scampicchio1536/1840Dostupno
HR-DAPA-423Obitelj Carli1530/1841Dostupno
HR-DAPA-424Zbirka statuta14.-19. st.Dostupno
HR-DAPA-425Zbirka fragmenata. Fragmenti upravnih fondova do 1945.1775/1937Dostupno na upit
HR-DAPA-426Zbirka planova i nacrta1763/1968Dostupno
HR-DAPA-429Zbirka matičnih knjiga1536/1923Dostupno
HR-DAPA-432Kotarski komesarijat u Belaju1814-1850Dostupno
HR-DAPA-433Kotarski komesarijat u Pazinu1814-1849Dostupno
HR-DAPA-434Kotarski komesarijat u Puli1814/1849 [1850]Dostupno na upit
HR-DAPA-435Kotarski komesarijat u Vodnjanu1814/1850Dostupno na upit
HR-DAPA-436Kotarski školski inspektorat u Puli1816/1869Nedostupno
HR-DAPA-437Kotarski ured (pretura) Buje1854-1868Dostupno na upit
HR-DAPA-438Kotarski ured (pretura) Pazin1854/1868Dostupno
HR-DAPA-439Kotarsko školsko vijeće u Pazinu1869/1917Dostupno na upit
HR-DAPA-440Oružnička postaja br.7 odjeljenje Trst br.4 služba Poreč br.121914-1918Dostupno na upit
HR-DAPA-441Privremena civilna uprava u Labinu i Plominu1813-1814Dostupno na upit
HR-DAPA-442Kotarsko školsko vijeće u Poreču1869/1918Dostupno
HR-DAPA-443Talijanska unija za Istru i Rijeku1950-1952Nedostupno
HR-DAPA-444Obitelj Štifanić19. st.-20. st.Nedostupno
HR-DAPA-445Kotarska šumska inspekcija u Pazinu1873/1893Dostupno
HR-DAPA-446Kotarski ured (pretura) Poreč1854-1868Dostupno
HR-DAPA-447Općina Draguć1812-1813 [1813/1929]Dostupno na upit
HR-DAPA-448Općina Nova Vas1829/1868 [1869]Dostupno na upit
HR-DAPA-449Podopćina Račice1846/1869Dostupno
HR-DAPA-450Josip Brnobić Humski1905-1984Dostupno
HR-DAPA-451Civilni komesarijat u Poreču1919-1922Dostupno
HR-DAPA-452Financijska uprava za Istru[1888/1922] 1923-1947Dostupno
HR-DAPA-453Civilni komesarijat u Pazinu1919-1922Dostupno
HR-DAPA-454Statistički ured Poreč1940-1941Nedostupno
HR-DAPA-455Općina Oprtalj1924/1940Dostupno na upit
HR-DAPA-456Podopćina Šušnjevica1926/1935Dostupno na upit
HR-DAPA-457Općina Vrsar1923/1941 [1948]Dostupno na upit
HR-DAPA-458Državni zavod za socijalno osiguranje Filijala Poreč1948-1958Nedostupno
HR-DAPA-459Gradski narodnooslobodilački odbor Pazina1946Dostupno na upit
HR-DAPA-460Gradski narodnooslobodilački odbor Poreča1945-1946Dostupno
HR-DAPA-461Gradski narodnooslobodilački odbor Pula1945-1947Dostupno
HR-DAPA-462Gradski narodnooslobodilački odbor Vodnjana1945-1946Nedostupno
HR-DAPA-463Kotarska agrarna komisija Buje1946-1949Dostupno
HR-DAPA-464Kotarski narodnooslobodilački odbor Žminj-Kanfanar1945-1946Dostupno na upit
HR-DAPA-465Narodni odbor kotara Pula1955-1965Dostupno na upit
HR-DAPA-466Gradski narodnooslobodilački odbor Buja1945-1946Dostupno
HR-DAPA-467Gradski narodnooslobodilački odbor Grožnjana1945-1946Dostupno na upit
HR-DAPA-468Gradski narodnooslobodilački odbor Novigrada1945-1946Dostupno
HR-DAPA-469Gradski narodnooslobodilački odbor Umag1945-1947Dostupno
HR-DAPA-470Gradski narodnooslobodilački odbor Vižinade1945-1946Nedostupno
HR-DAPA-471Gradski narodnooslobodilački odbor Vrsara1945-1946Nedostupno
HR-DAPA-472Narodni odbor gradske općine Rovinj1952-1955Nedostupno
HR-DAPA-473Narodni odbor Općine Brtonigla1952-1955Dostupno
HR-DAPA-474Narodni odbor općine Grožnjan1952-1955Dostupno
HR-DAPA-475Narodni odbor općine Kršan1952-1955Dostupno
HR-DAPA-476Narodni odbor općine Momjan1952-1955Dostupno
HR-DAPA-477Narodni odbor općine Motovun1955-1960Dostupno
HR-DAPA-478Narodni odbor općine Pićan1952-1955Dostupno
HR-DAPA-479Narodni odbor općine Pula-Vanjska1952-1955Dostupno
HR-DAPA-480Narodni odbor općine Višnjan1955-1960Nedostupno
HR-DAPA-481Narodni odbor općine Vodnjan1955-1960Dostupno
HR-DAPA-482Narodni odbor općine Vrsar1952-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-483Narodni odbor općine Žminj1952-1955Dostupno
HR-DAPA-484Narodni odbor općine Žminj1955-1960Dostupno
HR-DAPA-485Općinski narodnooslobodilački odbor Momjan1945-1946Dostupno na upit
HR-DAPA-486Općinski narodnooslobodilački odbor Nova Vas1945-1946Nedostupno
HR-DAPA-487Narodni odbor općine Rovinj1955-1963Dostupno
HR-DAPA-488Stambena zajednica Labin1947-1965Dostupno
HR-DAPA-489Stambena zajednica Motovun1958-1960Dostupno na upit
HR-DAPA-490Stambena zajednica Pazin1954-1960Nedostupno
HR-DAPA-492Stambena zajednica Vodnjan1954-1964Dostupno
HR-DAPA-493Stambena zajednica Žminj1955-1960Dostupno na upit
HR-DAPA-494Tehnički ured stambene zajednice Pula1956-1960Dostupno
HR-DAPA-495Ured za katastar Buje1946-1958Dostupno
HR-DAPA-496Ured za katastar Poreč1947-1966Dostupno na upit
HR-DAPA-497Zavod za statistiku1948-1973Dostupno
HR-DAPA-498Mjesni narodni odbor Kaldanija-Gamboci1947Dostupno na upit
HR-DAPA-499Mjesni narodni odbor Bibali1947Dostupno na upit
HR-DAPA-500Mjesni narodni odbor Brda1947Dostupno na upit
HR-DAPA-501Mjesni narodni odbor Brgod1948-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-502Mjesni narodni odbor Brtonigla1950-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-503Mjesni narodni odbor Čepić1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-504Mjesni narodni odbor Grožnjan1948-1952Dostupno
HR-DAPA-505Mjesni narodni odbor Kaštel1947-1952Dostupno
HR-DAPA-506Mjesni narodni odbor Krasica1947-1952Dostupno
HR-DAPA-507Mjesni narodni odbor Krbune1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-508Mjesni narodni odbor Kringa1948-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-509Mjesni narodni odbor Kršan1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-510Mjesni narodni odbor Martinčići1947Dostupno na upit
HR-DAPA-511Mjesni narodni odbor Marušići1948-1952Dostupno
HR-DAPA-512Mjesni narodni odbor Momjan1947-1952Dostupno
HR-DAPA-513Mjesni narodni odbor Muntrilj1947-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-514Mjesni narodni odbor Pićan1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-515Mjesni narodni odbor Plomin1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-516Mjesni narodni odbor Sušnjevica1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-517Mjesni narodni odbor Sveta Katarina1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-518Mjesni narodni odbor Sveti Ivanac1947-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-519Mjesni narodni odbor Sveti Matej1948-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-520Mjesni narodni odbor Svetvinčenat1947Dostupno na upit
HR-DAPA-521Mjesni narodni odbor Završje1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-522Mjesni narodni odbor Žminj1947-1952Dostupno
HR-DAPA-523Bilježnici Bala[1758] 1759-1797 [1798-1810]Nedostupno
HR-DAPA-524Bilježnici Brtonigle1580-1612Dostupno na upit
HR-DAPA-525Bilježnici Buja1612-1797 [1798/1817]Dostupno na upit
HR-DAPA-526Bilježnici Grožnjana1691/1797 [1798 - 1818]Dostupno na upit
HR-DAPA-527Bilježnici Kanfanara-Dvigrada1765/1797 [1797/1812]Dostupno na upit
HR-DAPA-528Bilježnici Kostanjice1700-1797 [1797/1820]Dostupno na upit
HR-DAPA-529Bilježnici Momjana[1773] 1778/1817 [1828]Dostupno na upit
HR-DAPA-530Bilježnici Motovuna1726-1759Dostupno na upit
HR-DAPA-531Bilježnici Pule1626/1797 [1797/1826]Dostupno
HR-DAPA-532Bilježnici Rovinja1597-1797Dostupno
HR-DAPA-533Bilježnici Umaga1741-1797 [1797-1818]Dostupno na upit
HR-DAPA-534Bilježnici Završja1535/1818Dostupno na upit
HR-DAPA-535Kotarski sud u Belaju1814/1847Nedostupno
HR-DAPA-536Bilježnici Brtonigle1797/1819Dostupno na upit
HR-DAPA-537Bilježnici Buja1860-1927Dostupno na upit
HR-DAPA-538Bilježnici Labina1869/1942 [1943-1954]Dostupno
HR-DAPA-539Bilježnici Motovuna18.581.944Dostupno
HR-DAPA-540Bilježnici Poreča1852/1944 [1947]Dostupno
HR-DAPA-541Bilježnici Pule1797-1947 [1947/1954]Dostupno na upit
HR-DAPA-542Bilježnici Rovinja1797-1805 [1806/1816]Dostupno na upit
HR-DAPA-544Bilježnici Vodnjana1857-1945Dostupno
HR-DAPA-545Kotarski sud u Buzetu[1946] 1947/1958Nedostupno
HR-DAPA-546Kotarski sudac za prekršaje Poreč1950-1955Nedostupno
HR-DAPA-547Sudac za prekršaje gradskog narodnog odbora Pula1948-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-548Sudac za prekršaje narodnog odbora kotara Pula1955-1965Dostupno na upit
HR-DAPA-549Javno pravobranilaštvo narodnog odbora kotara Pula1956-1965Nedostupno
HR-DAPA-550Javno pravobranilaštvo općine Umag1961-1974Dostupno na upit
HR-DAPA-551Srednja škola Pazin1947/1953Dostupno na upit
HR-DAPA-552Općinska realna gimnazija u Rovinju1913/1923Dostupno
HR-DAPA-553Talijanska realna gimnazija "Gian Rinaldo Carli" u Pazinu1903/1946Dostupno na upit
HR-DAPA-554Kraljevski tehničko-trgovački institut upravnog smjera "Armando Diaz" u Rovinju1923- 1946Nedostupno
HR-DAPA-555Centralna škola učenika u privredi Buje1954-1967 [1968]Dostupno na upit
HR-DAPA-556Ekonomska škola Pula. Područno odjeljenje Buje1960-1965Nedostupno
HR-DAPA-557Škola učenika u privredi Pazin1949-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-558Škola za profesionalnu izobrazbu Rovinj1931/1943Dostupno
HR-DAPA-559Stručna škola "Fratelli Liani" Pula1925/1945Dostupno na upit
HR-DAPA-560Stručna škola "G. Grion" Pula1922-1945Dostupno na upit
HR-DAPA-561Dopunska škola za naučnike Labin1922/1945 [1946]Dostupno na upit
HR-DAPA-562Tehnička škola Labin1960-1962Dostupno na upit
HR-DAPA-563Domaćinska škola Pazin1953-1956Dostupno na upit
HR-DAPA-564Gospodarska škola Vodnjan1954-1956Dostupno na upit
HR-DAPA-565Narodno sveučilište Buje1954-1972Dostupno na upit
HR-DAPA-566Narodno sveučilište Pazin. Ogranak Lupoglav1960-1962Nedostupno
HR-DAPA-567Niža domaćinska škola Vodnjan1947-1956Dostupno na upit
HR-DAPA-568Rudarski školski centar Labin1962-1966Nedostupno
HR-DAPA-569Seljačko-gospodarska škola Pazin1955-1956Nedostupno
HR-DAPA-570Zadružno-poljoprivredna škola Pazin1955-1956Nedostupno
HR-DAPA-571Niža srednja škola Rovinj1940-1945Nedostupno
HR-DAPA-572Niža srednja škola Pazin1945/1953Nedostupno
HR-DAPA-573Osnovna škola Barban1924/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-574Osnovna škola Bokordići1922/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-575Osnovna škola Brijuni1913/1945Dostupno na upit
HR-DAPA-576Osnovna škola Butkovići1935/1943Nedostupno
HR-DAPA-577Osnovna škola Cere1925/1942Dostupno na upit
HR-DAPA-578Osnovna škola Damjanići1933-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-579Osnovna škola Divišići - Filipana1920-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-580Osnovna škola Svetvinčenat. Podružnica Čabrunići1930/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-581Osnovna škola "Principe Umberto" Fažana1924-1944Dostupno na upit
HR-DAPA-582Osnovna škola "Vincenzo Monti" Galižana1939/1942Dostupno na upit
HR-DAPA-583Osnovna škola Grizili1933-1942Dostupno na upit
HR-DAPA-584Osnovna škola Grožnjan1922/1944Dostupno na upit
HR-DAPA-585Osnovna škola "B. V. della Salute" Hreljići1925-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-586Osnovna škola Jadreški1921-1944Dostupno na upit
HR-DAPA-587Osnovna škola u Roveriji-Juršići1878-1919Dostupno na upit
HR-DAPA-588Osnovna škola "Teodoro Lazzari" Kavran1921/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-589Osnovna škola Križanci1935/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-590Osnovna škola Kringa1910/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-591Osnovna škola Krnica1890/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-592Osnovna škola Ližnjan1920-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-593Osnovna škola "Martino Uravi" Loborika1925-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-594Osnovna škola Marčana1900-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-595Osnovna škola "Principessa Maria di Piemonte" Medulin1920-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-596Osnovna škola Modrušani1926-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-597Osnovna škola Muntić1920-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-598Osnovna škola Mutvoran1927-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-599Osnovna škola "Milan Šorgo"1965-1966Dostupno na upit
HR-DAPA-600Osnovna škola Orbanići1936/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-601Osnovna škola Peruški1925/1926Dostupno na upit
HR-DAPA-602Osnovna škola Petercoli1929/1941Dostupno na upit
HR-DAPA-603Osnovna škola Pifari1936/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-604Osnovna škola "Principessa Jolanda" Pomer1919-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-605Osnovna škola "Edmondo de Amicis" Premantura1919-1944Dostupno na upit
HR-DAPA-606Osnovna škola Prnjani1924-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-607Osnovna škola "Alessandro Manzoni" Pula1919-1944Dostupno na upit
HR-DAPA-608Osnovna škola "Borgo San Martino" Pula1886-1913Dostupno na upit
HR-DAPA-609Osnovna škola "Dante Aligieri" Pula1873-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-610Osnovna škola "Francesco Petrarca" Pula1905-1944Dostupno na upit
HR-DAPA-611Osnovna škola "Giuseppe Giusti" Pula1914-1946Dostupno na upit
HR-DAPA-612Osnovna škola Pusti1939-1941Dostupno na upit
HR-DAPA-613Osnovna škola Rakalj1920-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-614Osnovna škola Režanci1941-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-615Osnovna škola Šajini1929 -1943Dostupno na upit
HR-DAPA-616Osnovna škola Šegotići1919/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-617Osnovna škola "E. Grammaticopoli" Šikići1925-1944Dostupno na upit
HR-DAPA-618Osnovna škola Šišan1918-1944Dostupno na upit
HR-DAPA-619Osnovna škola Smoljanci1937-1938Dostupno na upit
HR-DAPA-620Osnovna škola Štinjan1919-1944Dostupno na upit
HR-DAPA-621Osnovna škola Štokovci1927-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-622Osnovna škola Sutivanac i Rudani1925-1942Dostupno na upit
HR-DAPA-623Osnovna škola Sveti Petar u Šumi1895/1946Dostupno na upit
HR-DAPA-624Osnovna škola Svetvinčenat1887-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-625Osnovna škola Tinjan1890-1918Dostupno na upit
HR-DAPA-626Osnovna škola Valdebek1922/1942Dostupno na upit
HR-DAPA-627Osnovna škola "Alessandro Manzoni" Valtura1923-1942Dostupno na upit
HR-DAPA-628Osnovna škola Vinkuran1921/1942Dostupno na upit
HR-DAPA-629Osnovna škola Žbandaj1925/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-630Osnovna škola Žminj1918-1942Dostupno na upit
HR-DAPA-631Dječje jaslice Rovinj1952-1962Dostupno
HR-DAPA-632Dječji vrtić Rovinj1951-1962Dostupno na upit
HR-DAPA-633Hrvatski đački dom Buje1947-1967Nedostupno
HR-DAPA-634Đački dom poljoprivredne škole Pazin1952-1959Nedostupno
HR-DAPA-635Srednjoškolski đački dom Pazin1956-1971Dostupno na upit
HR-DAPA-636Đački dom poljoprivredne škole Poreč1945-1957Nedostupno
HR-DAPA-637Sveučilišna knjižnica u Puli1906/1956Nedostupno
HR-DAPA-638Hrvatsko kazalište Buje1953-1960Dostupno na upit
HR-DAPA-639Kino "Verdi"1951-1952Nedostupno
HR-DAPA-640Kino "Pula"1950-1952Nedostupno
HR-DAPA-641Radio televizija Zagreb. Radio stanica Pula1964/1985Dostupno
HR-DAPA-642Razglasna stanica Rovinj[1957] 1958 -1959Nedostupno
HR-DAPA-643Starački dom Vodnjan1946-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-644Fašističko udruženje industrijskih radnika-Pula1925-1945Dostupno na upit
HR-DAPA-645Medulinsko-ližnjansko društvo za štednju i zajmove1898/1925Nedostupno
HR-DAPA-646Seoska štedionica Višnjan1899-1945Nedostupno
HR-DAPA-647Štedionica Pula. Podružnica Poreč1925/1946Nedostupno
HR-DAPA-648Štedno-kreditna zadruga Pazin1922/1945Nedostupno
HR-DAPA-649Istarski ugljenokopi Raša1870/1945 [1946/1949]Dostupno
HR-DAPA-650Brodogradilište "Uljanik"-Pula20.stNedostupno
HR-DAPA-651Zadružno poslovni stočarski savez Pazin1956-1960Nedostupno
HR-DAPA-652Zadružno vinogradarski voćarski poslovni savez Pazin1958-1961Nedostupno
HR-DAPA-653Biro za knjigovodstvo Labin1954-1958Dostupno na upit
HR-DAPA-654Biro za računovodstvo Pazin1956-1960Nedostupno
HR-DAPA-655Biro za knjigovodstvo Buje1952-1957Nedostupno
HR-DAPA-656Nabavljačko-potrošačka zadruga Karojba1945Nedostupno
HR-DAPA-657Nabavljačko-potrošačka zadruga Kašćerga1946Nedostupno
HR-DAPA-658Nabavljačko-potrošačka zadruga Sveta Lucija1945Nedostupno
HR-DAPA-659Nabavno-prodajna zadruga Rovinj1952-1953Nedostupno
HR-DAPA-660Nabavno-potrošačka zadruga Livade1945Nedostupno
HR-DAPA-661Nabavno-prodajna zadruga obrtnika "Obrtni centar" Umag1972-1976Dostupno na upit
HR-DAPA-662Obrtničko-nabavno prodajna zadruga1951-1956Dostupno na upit
HR-DAPA-663Opća poljoprivredna zadruga Brtonigla1956-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-664Opća poljoprivredna zadruga Gračišće1955-1958Nedostupno
HR-DAPA-665Opća poljoprivredna zadruga Katun Trviški1945-1961Dostupno na upit
HR-DAPA-666Opća poljoprivredna zadruga Krasica1951-1954Dostupno na upit
HR-DAPA-667Opća poljoprivredna zadruga Momjan1959/1965Nedostupno
HR-DAPA-668Opća poljoprivredna zadruga Sveti Petar u Šumi1956-1960Dostupno na upit
HR-DAPA-669Opća poljoprivredna zadruga Tinjan1946-1961Nedostupno
HR-DAPA-670Soboslikarska i ličilačka zadruga "Bratstvo" Pula1959-1961Dostupno na upit
HR-DAPA-671Zanatsko-nabavno prodajna zadruga Pula1954-1959Dostupno na upit
HR-DAPA-672"Istarska exportna banka d.d." Buje1953-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-673Gradsko poduzeće "Školjkaš" Pula1947-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-674Kotarsko poljoprivredno dobro Vodnjan1950-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-675Mjesna ekonomija Fažana1948Nedostupno
HR-DAPA-676Poljoprivredna stanica Buje1955-1956Dostupno na upit
HR-DAPA-677Poljoprivredna stanica Labin1955-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-678Poljoprivredno poduzeće "Vladimir Gortan" Pazin1955-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-679Poduzeće za proizvodnju namještaja i preradu plastičnih masa "Industroplastika" Buzet1961-1964Dostupno na upit
HR-DAPA-680Tvornica konzerviranja ribe "Istra" Banjole1954-1955Nedostupno
HR-DAPA-681Zanatsko poduzeće za proizvodnju cementnih prefabrikata "Istrabeton" Buje1956-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-682"Istravino" Rijeka. Podrum Pazin1954/1957Nedostupno
HR-DAPA-683Industrija ukrasnog kamena i betonskih prefabrikata "Kamenolom" Buje[1951-1952] 1953-1965Nedostupno
HR-DAPA-684Kemijsko industrijsko poduzeće "KIB" Buje1960-1962Dostupno na upit
HR-DAPA-685Poduzeće za metalnu, plastičnu i kemijsku proizvodnju "Kovinoplast" Brtonigla1961-1963Dostupno na upit
HR-DAPA-686Poduzeće za obradu ribe "Mirna" Rovinj1951-1958Nedostupno
HR-DAPA-687Tvornica montažnih elemenata "Siporex" Pula1973/1987Dostupno na upit
HR-DAPA-688Brodogradilište Rovinj1950-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-689Gradsko poduzeće "Pekarna, soda, voda" Poreč1952Dostupno na upit
HR-DAPA-690Kotarsko mlinsko uljarsko poduzeće Pula1950-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-691Tvornica likera i destilerija Fažana1948-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-692Tvornica za preradu žuke i užarije Fažana1950-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-693Trgovačko poduzeće za izvoz-uvoz "Agroimpex" Buje1951-1963Dostupno na upit
HR-DAPA-694Poduzeće za malogranični promet, zastupanje domaćih i inostranih firmi i unutrašnji promet "Amospromet" Buje1972-1975 [1976-1979]Dostupno na upit
HR-DAPA-695Trgovačko poduzeće "Opskrba" Buje1954-1956Nedostupno
HR-DAPA-696Trgovačko poduzeće "Opskrba" Umag1954-1956Dostupno na upit
HR-DAPA-697Poduzeće za promet voćem i zemaljskim plodinama na malo "Povrćar" Labin1953-1959Dostupno na upit
HR-DAPA-698Export-import poduzeće "Sljeme" Umag1970-1975Nedostupno
HR-DAPA-699Trgovinska radnja živežnim namirnicama "Sloboda" Rovinj 1953-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-700Trgovačko poduzeće na veliko i malo "Trgoistra" Umag1971-1978Nedostupno
HR-DAPA-701Trgovačko poduzeće "Velebit" Labin1955-1956Nedostupno
HR-DAPA-702Gradsko trgovačko poduzeće Rovinj1954Dostupno na upit
HR-DAPA-703Kotarsko opskrbno poduzeće Labin1946-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-704Kotarsko opskrbno poduzeće Poreč1951Dostupno na upit
HR-DAPA-705Kotarsko otkupno poduzeće Poreč1950Dostupno na upit
HR-DAPA-706Kotarsko poduzeće za otkup otpadaka Labin1951-1954Nedostupno
HR-DAPA-707Trgovačko poduzeće "9. Septembar" Pazin1953-1954Nedostupno
HR-DAPA-708Općina Završje1642/1797 [1797/1805]Nedostupno
HR-DAPA-709Gradsko ugostiteljsko poduzeće "Riviera" Pula1952-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-710Kotarsko hotelsko poduzeće Poreč1947-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-711Mjesno privredno ugostiteljsko poduzeće Juršići1948Dostupno na upit
HR-DAPA-712Odmaralište Ministarstva poljoprivrede Poreč1948-1951Nedostupno
HR-DAPA-713Ugostiteljska radnja "Gostiona" Karojba1959-1960Nedostupno
HR-DAPA-714Ugostiteljska radnja "Gostiona" Motovun1958-1960Nedostupno
HR-DAPA-715Ugostiteljska radnja "Kanal" Motovun1959-1962Nedostupno
HR-DAPA-716Ugostiteljska radnja "Partizan" Pazin[1957] 1958 -1961Nedostupno
HR-DAPA-717Ugostiteljska radnja "Planik" Lupoglav1960Nedostupno
HR-DAPA-718Sekcija za održavanje pruga Pula1949/1968Dostupno na upit
HR-DAPA-719Građevno poduzeće "Učka" Labin1964Nedostupno
HR-DAPA-720Gradsko građevno poduzeće "Aldo Rismondo" Rovinj1949Nedostupno
HR-DAPA-721Građevno poduzeće "Građevinar" Buje1955-1960Nedostupno
HR-DAPA-722Kotarsko građevno poduzeće Buzet1946-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-723Kotarsko auto poduzeće Buzet1948-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-724Kotarsko auto-prometno poduzeće Poreč[1947] 1948-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-725Foto centar Pula1960-1963Dostupno na upit
HR-DAPA-726Kotarsko stolarsko poduzeće Pula1949-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-727Samostalna zanatska radnja "Foto-Istra" Buje1954-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-728Ustanova za komunalne službe "Komunalac" Pazin1953-1955Nedostupno
HR-DAPA-729"Komunalna usluga" Vodnjan1956-1957Dostupno
HR-DAPA-730"Uslužni servis" stambene zajednice Labin1961-1965Dostupno na upit
HR-DAPA-731Mjesno hotelsko poduzeće Vodnjan1947-1948Nedostupno
HR-DAPA-732Mjesno gospodarsko poduzeće Vodnjan1950Nedostupno
HR-DAPA-733Mjesno privredno poduzeće Barban1948Nedostupno
HR-DAPA-734Mjesno privredno poduzeće Galižana1949Nedostupno
HR-DAPA-735Mjesno privredno poduzeće Kanfanar1948-1949Dostupno na upit
HR-DAPA-736Mjesno privredno poduzeće Krnica1948-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-737Mjesno privredno poduzeće Ližnjan1949-1950Nedostupno
HR-DAPA-738Mjesno privredno poduzeće Marčana1949Dostupno na upit
HR-DAPA-739Mjesno privredno poduzeće Medulin1949-1950Nedostupno
HR-DAPA-740Mjesno privredno poduzeće Šišan1948-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-741Mjesno privredno poduzeće Svetvinčenat1948-1949Nedostupno
HR-DAPA-742"Offset" Tiskara Buje1976-1995Dostupno na upit
HR-DAPA-743Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Pula1946-1955Dostupno
HR-DAPA-744Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Žminj[1951] 1952-1960Dostupno na upit
HR-DAPA-745Općinski komitet saveza komunista Hrvatske Lupoglav1952-1954Dostupno na upit
HR-DAPA-746Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Motovun1952/1960 [1961]Dostupno na upit
HR-DAPA-747Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Novigrad1955-1963Dostupno na upit
HR-DAPA-748Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Višnjan1950-1959Dostupno na upit
HR-DAPA-749Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Pazin1955-1974Dostupno na upit
HR-DAPA-750Mjesni komitet komunističke partije Hrvatske Poreč1947-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-751Pružni komitet komunističke partije Hrvatske Lupoglav-Štalije1949-1959Nedostupno
HR-DAPA-755Gradski odbor socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Rovinj1945-1955Dostupno na upit
HR-DAPA-756Općinski odbor socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Pula1946/1971Nedostupno
HR-DAPA-757Općinski odbor socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Rovinj1955/1971Nedostupno
HR-DAPA-758Općinski odbor socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Višnjan1953-1954Dostupno na upit
HR-DAPA-759Gradski komitet saveza socijalističke omladine Hrvatske Rovinj1950/1955Dostupno na upit
HR-DAPA-760Općinski komitet saveza socijalističke omladine Hrvatske Podpićan1957-1961Dostupno na upit
HR-DAPA-761Općinski komitet saveza socijalističke omladine Hrvatske Rovinj1956-1959Dostupno na upit
HR-DAPA-762Općinski komitet saveza socijalističke omladine Hrvatske Višnjan[1948] 1952-1957Dostupno na upit
HR-DAPA-763Gradski odbor antifašističke fronte žena Rovinj1945-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-764Gradski odbor saveza boraca narodnoslobodilačkog rata Rovinj1948-1952 [1962]Nedostupno
HR-DAPA-765Osnovna organizacija saveza boraca narodnooslobodilačkog rata Motovun1960-1961Dostupno na upit
HR-DAPA-766Gradski odbor ratnih vojnih invalida Hrvatske Rovinj1946/1961 [1962]Nedostupno
HR-DAPA-767Mjesno sindikalno vijeće Poreč1948Dostupno na upit
HR-DAPA-768Općinsko sindikalno vijeće Motovun1958-1960Dostupno na upit
HR-DAPA-769Općinsko sindikalno vijeće Rovinj1962/1965Dostupno na upit
HR-DAPA-770Općinsko sindikalno vijeće Poreč1956-1960Nedostupno
HR-DAPA-771Sindikalna podružnica prosvjetnih radnika Poreč1948-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-772Sindikalna podružnica ugostiteljske i turističke privrede Poreč1948-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-773Sindikat službenika državnih ustanova Hrvatske. Podružnica Poreč1948-1961Dostupno na upit
HR-DAPA-774Sindikat službenika državnih ustanova Hrvatske. Podružnica Rovinj1951- 1962Dostupno na upit
HR-DAPA-775Udruženje umirovljenika narodne republike Hrvatske. Podružnica Rovinj1954/1962Dostupno na upit
HR-DAPA-776Društvo "Naša djeca" Višnjan1955/1958Nedostupno
HR-DAPA-777Gradski odbor Crvenog križa Rovinj1949-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-778Hrvatska đačka matica1947-1950Dostupno na upit
HR-DAPA-779Općinski odbor Crvenog križa Višnjan1955-1963Dostupno na upit
HR-DAPA-780Savez hrvatskih kulturno prosvjetnih društava kotara Buje1946-1955Dostupno
HR-DAPA-781Savez kulturno prosvjetnih društava Poreč1950-1951Dostupno na upit
HR-DAPA-782Društvo za povijest i kulturna pitanja Istre. Podružnica Pazin1954-1966Dostupno na upit
HR-DAPA-783Kulturno-umjetničko društvo "Braća Brajković" Rovinj 196.119.641.966Dostupno na upit
HR-DAPA-784Društvo tjelesnog odgoja "Partizan" Poreč1954-1958Dostupno na upit
HR-DAPA-785Gimnastičko društvo "Jadran" Poreč1948-1952Dostupno na upit
HR-DAPA-786Autoklub Rovinj1952-1954Dostupno na upit
HR-DAPA-787Sportsko društvo "Pazin"[1946-1948] 1949-1968Dostupno
HR-DAPA-788Streljačko društvo Rovinj[1948] 1950, s.a.Dostupno na upit
HR-DAPA-789Veslački klub "Viktorija" Pula1950-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-790Amaterska društva Poreč1951/1959Dostupno na upit
HR-DAPA-791Turističko društvo Rovinj1963-1965Dostupno na upit
HR-DAPA-792Benediktinski samostan Sv. Ivana Krstitelja1837/1934Dostupno na upit
HR-DAPA-793Feudalna uprava Svetvinčenat1687/1815 [1816/1817.1834-1838]Dostupno
HR-DAPA-794Obitelj Corva-Spinotti1744/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-795Obitelj Červar1777/1942Dostupno na upit
HR-DAPA-796Srećko Dobrila1951-1983Dostupno na upit
HR-DAPA-797Zbirka isprava1200/1842Dostupno na upit
HR-DAPA-798Zbirka zemljopisnih karataXIX/XX st.Dostupno na upit
HR-DAPA-799Zbirka plakata i drugih tiskovina1734/1988Nedostupno
HR-DAPA-800Katastar Istre1817-1960Dostupno
HR-DAPA-801Uboške zaklade i zavodi1899/1921Dostupno na upit
HR-DAPA-802Zbirka neotvorenih oporuka istarskih bilježnika1712/1947Dostupno na upit
HR-DAPA-803Zbirka osobnih listova1936/1945Dostupno na upit
HR-DAPA-806Obitelj Hütterott[1862] 1890–1945Dostupno
HR-DAPA-811Podestat općina Labin i Plomin1512/1797 [1797/1814]Dostupno
HR-DAPA-812Općina Grožnjan1710/1797 [1797/1806]Nedostupno
HR-DAPA-813Općina Višnjan1807/1813Nedostupno
HR-DAPA-814Bilježnici Višnjana1677/1795Nedostupno
HR-DAPA-815Općina Vodnjan1780/1797 [1797/1813]Nedostupno
HR-DAPA-816Skupština općine Buje1963-1973Dostupno na upit
HR-DAPA-817Osnovna škola Jakovici1929/1942Dostupno na upit
HR-DAPA-819Osnovna škola Završje1877/1932Nedostupno
HR-DAPA-820Osnovna škola Nova Vas (Porečka)1942/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-821Osnovna škola Lovreč1932/1944Dostupno na upit
HR-DAPA-822Osnovna škola Lozari1939/1940Dostupno na upit
HR-DAPA-823Osnovna škola Krasica1943/1944Dostupno na upit
HR-DAPA-824Osnovna škola Kršanija1933/1934Dostupno na upit
HR-DAPA-825Osnovna škola Materada1943/1945Dostupno na upit
HR-DAPA-826Osnovna škola Golzan1935/1942Dostupno na upit
HR-DAPA-827Dopunska škola za naučnike Rovinj1943/1944Nedostupno
HR-DAPA-828Obitelj De Franceschi1765/1956Dostupno na upit
HR-DAPA-829Slavko Zlatić1917/1993Dostupno na upit
HR-DAPA-830Skupština općine Buzet1963-1966Nedostupno
HR-DAPA-831Mjesni ured Tinjan1955Nedostupno
HR-DAPA-832Skupština općine Labin1963-1969Nedostupno
HR-DAPA-833Mjesni ured Grožnjan1955-1964Nedostupno
HR-DAPA-834Mjesni ured Brtonigla1956-1964Nedostupno
HR-DAPA-835Mjesni ured Oprtalj1955-1956Nedostupno
HR-DAPA-836Mjesni ured Momjan1955-1964Nedostupno
HR-DAPA-837Mjesni ured Vižinada1956Nedostupno
HR-DAPA-839Kotarski odbor saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Pula1950/1965Dostupno na upit
HR-DAPA-840Općinski odbor saveza ženskih društava Rovinj1958-1962Nedostupno
HR-DAPA-841Obitelj Škabić1785-1933Dostupno na upit
HR-DAPA-842Općinska konferencija socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Labin1950/1989Nedostupno
HR-DAPA-843Poduzeće za ulov i promet ribom "Školjka" Poreč[1946-1959] 1959-2000Dostupno na upit
HR-DAPA-844Poljoprivredni prehrambeni kombinat Pazin (Puris d.d.)1961-1970Dostupno na upit
HR-DAPA-845Kemijsko-tekstilna industrija Pazinka1958-1985Nedostupno
HR-DAPA-846Povjerenik prefekta Istarskog departmana u Općini i Kotaru Labin1806-1807Dostupno
HR-DAPA-847Kotarski kapetanat u Pazinu1849/1854Dostupno na upit
HR-DAPA-848Matko Laginja1893/1914Nedostupno
HR-DAPA-849Željeznice u Istri1871/1978Dostupno
HR-DAPA-850Bilježnici Rovinja1852-1918 [1919/1942]Dostupno na upit
HR-DAPA-851Bilježnici Rovinja1922/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-852Bilježnici Rovinja1806-1813 [1813-1821]Dostupno na upit
HR-DAPA-853Pomirdbeni sudac Novigrad1806-1807Nedostupno
HR-DAPA-854Kotar Rovinj1809-1813 [1813-1820]Nedostupno
HR-DAPA-855Skupština Općine Pazin1963-1964Nedostupno
HR-DAPA-856Skupština Općine Poreč1963-1964Nedostupno
HR-DAPA-857Skupština Općine Rovinj1961-1973Dostupno na upit
HR-DAPA-858Skupština općine Pula1963-1965Dostupno na upit
HR-DAPA-859Skupština Općine Umag1963-1975Nedostupno
HR-DAPA-860Državni arhiv u Pazinu1960-1993Dostupno na upit
HR-DAPA-861Zbirka preslika gradiva iz arhiva i ustanova Republike Hrvatske1971-2005Dostupno
HR-DAPA-862Zbirka preslika gradiva iz inozemnih arhiva i ustanova1960/2007Dostupno
HR-DAPA-863Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Poreč1957/1989Dostupno
HR-DAPA-864Općinski odbor saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske Poreč1951/1963Nedostupno
HR-DAPA-865Kotarski odbor saveza ratnih vojnih invalida Pazin1949Nedostupno
HR-DAPA-866Kotarski odbor Savez ratnih vojnih invalida Pula1949/1950Nedostupno
HR-DAPA-867Kotarski odbor saveza ratnih vojnih invalida Poreč1949/1950Nedostupno
HR-DAPA-868Kotarski narodnooslobodilački odbor Buje1944/1945Nedostupno
HR-DAPA-869Kotarski narodnooslobodilački odbor Buzet1944/1945Nedostupno
HR-DAPA-870Kotarski narodnooslobodilački odbor Čepić1944/1945Nedostupno
HR-DAPA-871Kotarski narodnooslobodilački odbor Labin1944/1945Nedostupno
HR-DAPA-872Kotarski narodnooslobodilački odbor Pazin1944/1945Nedostupno
HR-DAPA-873Kotarski narodnooslobodilački odbor Poreč1944/1945Nedostupno
HR-DAPA-874Kotarski narodnooslobodilački odbor Pula1944/1945Dostupno na upit
HR-DAPA-875Kotarski narodnooslobodilački odbor Rovinj1944Nedostupno
HR-DAPA-876Općinski narodnooslobodilački odbor Lovreč1944 /1945Nedostupno
HR-DAPA-877Općinski narodnooslobodilački odbor Sveti Martin1944Nedostupno
HR-DAPA-878Općinski i mjesni narodnooslobodilački odbori 1943-19451943/1945Nedostupno
HR-DAPA-881Gradski komitet saveza komunista Hrvatske Buzet1949-1950Nedostupno
HR-DAPA-882Općinski komitet saveza komunista Hrvatske Raša1954Nedostupno
HR-DAPA-883Gradski komitet saveza komunista Hrvatske Poreč1949/1958Nedostupno
HR-DAPA-884Gradski komitet saveza komunista Hrvatske Pazin1958Nedostupno
HR-DAPA-885Kotarski komitet komunističke partije Hrvatske Rovinj1945/1950Nedostupno
HR-DAPA-886Općinski komitet saveza komunista Hrvatske Umag1958/1985Nedostupno
HR-DAPA-887Općinski komitet saveza komunista Hrvatske Podpićan1959Nedostupno
HR-DAPA-888Kotarski komitet komunističke partije Hrvatske Vodnjan1946Nedostupno
HR-DAPA-889Općinski odbor savez boraca narodnooslobodilačkog rata Buje1963Nedostupno
HR-DAPA-890Kotarski odbor saveza ratnih vojnih invalida Rovinj1949/1950Nedostupno
HR-DAPA-891Kotarski odbor saveza ratnih vojnih invalida Labin1949/1950Nedostupno
HR-DAPA-892Kotarski odbor saveza ratnih vojnih invalida Buzet1949/1950Dostupno na upit
HR-DAPA-893Bilježnici Savičente1671/1820Dostupno na upit
HR-DAPA-894Katastar MotovunDostupno na upit
HR-DAPA-895Obitelj Tomassi1677/20.st.Dostupno na upit
HR-DAPA-896Istarski vodovod1879/1950Dostupno na upit
HR-DAPA-897Pomirbeni sudac Savičenta1806-1813Dostupno na upit
HR-DAPA-898Bilježnici Motovuna1813/1814Dostupno na upit
HR-DAPA-899Zbirka pisama1824/1913Dostupno na upit
HR-DAPA-900Općina Raša1936/1943Nedostupno
HR-DAPA-901Mjesno školsko vijeće Buzet1906-1918 [1918-1923]Dostupno na upit
HR-DAPA-902Mjesni ured Kršan1951/1956Dostupno na upit
HR-DAPA-903Bilježnički arhiv u Puli1645/1954Dostupno na upit
HR-DAPA-904Osobni fond Antun Hrvatin1890/1940Dostupno
HR-DAPA-905Zbirka notnih zapisaXV/XIX st.Nedostupno
HR-DAPA-906Bilježnici Roča1547/1566Dostupno na upit
HR-DAPA-907Okružni narodni sud za Istru1945/1949 [1950]Dostupno na upit
HR-DAPA-908Osnovna škola Kanfanar1863/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-909Osnovna škola Barat1926/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-910Osnovna škola Kurili-Okreti1935/1941Dostupno na upit
HR-DAPA-911Osnovna škola Mrgani1929-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-912Osnovna škola Šošići1923-1943Dostupno na upit
HR-DAPA-913Petogodišnja ženska škola u Rovinju1913/1914Dostupno na upit
HR-DAPA-914Bilježnička komora u Puli1864/1872Dostupno na upit
HR-DAPA-915Ured za katastar Buje1918/1945Dostupno na upit
HR-DAPA-916Odvjetnička pisarnica Giovanni, Stefani1918/1943Nedostupno
HR-DAPA-917Bratulić, Vjekoslav1911/1983Nedostupno
HR-DAPA-918Kotarski komesarijat u Buzetu1818/1845Dostupno na upit
HR-DAPA-919Pomirbeni sudac Buzet1808/1809Dostupno na upit
HR-DAPA-920Zadružni vinski podrum u Bujama1905/1930Nedostupno
HR-DAPA-921Kotarski komesarijat u Rovinju1814-1849 [1850/1884]Dostupno na upit
HR-DAPA-922Sudac za prekršaje narodnog odbora općine Žminj1955-1960Dostupno na upit
HR-DAPA-923Okružni sud Pula1951-1958Dostupno na upit
HR-DAPA-924Kotarski sud u Labinu1946/1951Nedostupno
HR-DAPA-925Katarina Ščuka ud. Kukec9.4.1901Dostupno na upit
HR-DAPA-926Oblasni odbor antifašističke fronte žena1945/1946Nedostupno
HR-DAPA-927Osobni fond Ante Dobrila1879/1991Dostupno na upit
HR-DAPA-928Općinsko sindikalno vijeće Pazin1948/1966Dostupno na upit
HR-DAPA-929Društvo partizanskih boraca Pula1945Nedostupno
HR-DAPA-930Streljački savez Hrvatske. Streljačko društvo Pazin1951/1955Nedostupno
HR-DAPA-931Općinski odbor Crvenog križa Motovun1959/1960Nedostupno
HR-DAPA-932Općinski odbor Crvenog križa Pazin1959/1965Nedostupno
HR-DAPA-933Društvo "Matica iseljenika Hrvatske". Kotarski odbor pula1959/1961Nedostupno
HR-DAPA-934Obitelj UjčićDostupno na upit
HR-DAPA-935Općinski odbor saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Pula1950/1964Dostupno na upit
HR-DAPA-936Liga za borbu protiv raka Hrvatske. Odbor Labin1977/1986Dostupno na upit
HR-DAPA-937Općina Umag1924/1945Dostupno na upit
HR-DAPA-938Općinski odbor socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Vodnjan1955/1960Dostupno na upit
HR-DAPA-939Kotarski odbor saveza ženskih društava Pula1956/1962Dostupno na upit
HR-DAPA-940Općinski odbor saveza ženskih društava Pula[1952] 1958/1964Dostupno na upit
HR-DAPA-941Općinski odbor za društvenu aktivnost žena labin1960/1989Dostupno na upit
HR-DAPA-942Kotarski odbori udruženja rezervnih oficira Jugoslavije1955/1963Dostupno na upit
HR-DAPA-943Kotarski komitet komunističke partije Hrvatske Tinjan1943/1945Dostupno na upit
HR-DAPA-944Host, Antun1947Dostupno na upit
HR-DAPA-945Kotarski narodni sud Motovun1945/1947Dostupno na upit
HR-DAPA-946Kotarski sud Poreč1961Dostupno na upit
HR-DAPA-947Općina Pazin1810/1811Dostupno na upit
HR-DAPA-948Općina Poreč1934Dostupno na upit
HR-DAPA-949Istarski internat "Fabio Filzi" Pazin1937/1941Dostupno na upit
HR-DAPA-950Industrijsko-tehnička škola rudarskog smjera Labin1925/1946Dostupno na upit
HR-DAPA-951Zapovjedništvo kraljevske mornarice u Puli1858/1924Dostupno na upit
HR-DAPA-952Sud općine Labin i pomirbeni sudac Labin1801/1812Dostupno na upit
HR-DAPA-953Gradski odbor antifašističke fronte žena Pazin1948/1950Nedostupno
HR-DAPA-954Općinski sud u Puli1965/1966Dostupno na upit
HR-DAPA-955Zbirka fragmenata. Javna uprava nakon 1945.1943/1949Dostupno na upit
HR-DAPA-956Zbirka fragmenata. Pravosuđe.1926/1947Dostupno na upit
HR-DAPA-957Zbirka Fragmenata. Odgoj i obrazovanje; zdravstvo; dobrotvorne i socijalne ustanove; kultura; znanost i informiranje 1944/1962Dostupno na upit
HR-DAPA-958Zbirka fragmenata. Gospodarstvo i bankarstvo1907/1929Dostupno na upit
HR-DAPA-959Zbirka fragmenata. Osobe, obitelji i vlastelinstva1717/1950Dostupno na upit
HR-DAPA-960Zbirka fragmenata. Ostalo1902/1944Dostupno na upit
HR-DAPA-961Zbirka fragmenata. Vjerske ustanove.1904Dostupno na upit
HR-DAPA-962Zbirka dokumenata i fotografija iz narodnooslobodilačkog rata na području Istre1943/1945Nedostupno
HR-DAPA-963Okružni narodnooslobodilački odbor Buzet1944/1945Dostupno na upit
HR-DAPA-964Okružni narodnooslobodilački odbor Pazin1944Dostupno na upit
HR-DAPA-965Okružni narodnooslobodilački odbor Pula14.1.1944. - srpanj 1945.Dostupno na upit
HR-DAPA-966Okružni narodnooslobodilački odbor Porečlistopad 1944.-srpanj 1945.Dostupno na upit
HR-DAPA-967Općinski komitet saveza komunista Hrvatske Vodnjan1951/1960Nedostupno
HR-DAPA-968Osnovna škola Martinčići1931/1943Dostupno
HR-DAPA-969Kotarski narodnooslobodilački odbor ProdolNedostupno
HR-DAPA-970Notni zapisi dirigenta, skladatelja i glazbenog pedagoga Nella Milottija20. i 21. st.Dostupno na upit
HR-DAPA-971Osnovna škola Vabriga1942/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-972Osnovna škola Gornji Picudo1943/1944Dostupno na upit
HR-DAPA-973Osnovna škola Kuberton1942/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-974Osnovna škola Oskoruš1942/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-975Osnovna škola Radini1942/1943Dostupno na upit
HR-DAPA-976Osnovna škola Vareški1918/1928Dostupno na upit
HR-DAPA-977Zbirka dnevnika i imenika osnovnih škola s područja Republike Slovenije1942/1944Dostupno na upit
HR-DAPA-978Školski komitet Komunističke partije Hrvatske Željeznički tehnikum Pula1947-1953Dostupno na upit
HR-DAPA-979Povjerenik prefekta Istarskog departmana u općini i kotaru Poreč1805-1807Dostupno
HR-DAPA-980Državna gimnazija u Puli1891/1914 [1936/1939]Dostupno na upit
HR-DAPA-981Znanstveni licej "Gian Rinaldo Carli" u Pazinu1903/1946Nedostupno
HR-DAPA-982Obitelj Fiori1728-1896Dostupno na upit
HR-DAPA-983Poduzeće Tila Labin1957-2000Dostupno na upit
HR-DAPA-984Obitelj Battiala1420/1903Nedostupno
HR-DAPA-985Radničko udruženje za uzajamnu pomoć Labin1913-1914.1919–1946.Dostupno na upit
HR-DAPA-986Feudalna uprava Barban1576-1767Dostupno na upit
HR-DAPA-987Pićanska biskupija1781-1784Dostupno na upit
HR-DAPA-988Zbirka Depiera Carmen1850/2013Dostupno
HR-DAPA-989Osnovna škola Juršići1939-1943.1945-1947Dostupno na upit
HR-DAPA-990Viša poljoprivredna škola u Poreču1899/1961Dostupno na upit
HR-DAPA-991Narodna škola Pazin1955-1956Nedostupno
HR-DAPA-992Omladinski filatelistički klub Vladimir Gortan Pazin1963/1972Nedostupno
HR-DAPA-993Talijanska sedmogodišnja škola Pazin1949/1952Nedostupno
HR-DAPA-994Osnovna škola Ježenj1933/1936Dostupno na upit
HR-DAPA-995Zbirka fotografijaXX. st.Dostupno
HR-DAPA-996Poljoprivredna škola "A. Cecon" Vodnjan1937Dostupno na upit
HR-DAPA-997Komisija za priznavanje radnog staža1952-1955Nedostupno
HR-DAPA-998Zavod za katastar i zemljišno-imovinske poslove Općine Pula1962-1965Dostupno
HR-DAPA-999Osnovna škola Vodnjan1891-1944Nedostupno
HR-DAPA-1000Skupština općine Novigrad1969-1973Nedostupno
HR-DAPA-1001Stojan Brajša1874/2012, s.a.Dostupno
HR-DAPA-1002Osnovna škola Bale1892-1932Dostupno na upit