Pojedini fondovi kojima je sjedište stvaratelja u prošlosti bilo na području današnje Istarske županije, obuhvaćaju i područja današnje Primorsko-goranske županije i Republike Slovenije. Zbog povijesnih okolnosti dio arhivskog gradiva značajnog za povijest Istre, a koje nadopunjuje arhivsko gradivo što se čuva u Državnom arhivu u Pazinu, nalazi se u drugim arhivskim i srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu.
 

 

ARHIVSKE USTANOVE U KOJIMA SE ČUVA GRADIVO KOJE SE ODNOSI NA PODRUČJE ISTRE


 • Iz razdoblja mletačke uprave na području Istre dio vrijednog gradiva nalazi u Državnom arhivu u Veneciji, te u arhivima na talijanskoj i hrvatskoj obali Jadrana.
 • Za područje Pazinske knežije dio vrijednog gradiva čuva se u Arhivu Republike Slovenije i u Štajerskome zemaljskom arhivu u Grazu.
 • Za razdoblje francuske uprave na području Istre važno je gradivo Kraljevstva Italije koje se čuva u Državnom arhivu u Milanu, te manjim dijelom u Parizu.
 • Za razdoblje Ilirskih pokrajina dio gradiva koje se odnosi na područje Istre čuva se u Arhivu Republike Slovenije i u francuskim arhivima u Parizu (Povijesni centar državnih arhiva, Ministarstvo vanjskih poslova i Arhiv obrane).
 • Gradivo iz razdoblja II. austrijske uprave na području Istre nalazi se u Državnom arhivu u Trstu (pokrajinska tijela uprave) i Austrijskome državnom arhivu u Beču.
 • Za razdoblje talijanske uprave na području Istre dio gradiva čuva se u Središnjem državnom arhivu u Rimu.
 • Dio gradiva nastalog nakon 1943. godine, kao i dio gradiva ranijih razdoblja, nalazi se u Hrvatskome državnom arhivu u Zagrebu i u Arhivu Srbije (Arhiv Jugoslavije).
 • U Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) čuvaju se brojni glagoljski rukopisi iz Istre.
 • Dio gradiva čuva se u Državom arhivu u Rijeci.

 

CRKVENI ARHIVI


Obilje gradiva za proučavanje crkvene povijesti Istre čuva se, kako u Biskupijskom arhivu u Poreču te u bogatim župnim arhivima diljem Istre, tako i izvan granica Hrvatske u Biskupijskom arhivu u Trstu, Tajnom Vatikanskom arhivu i vatikanskom Arhivu kongregacije za propagandu vjere.

 

KNJIŽNICE I MUZEJI


 • Istarski razvod, dio korespondencije istarskih preporodnih prvaka i drugi dokumenti čuvaju se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.
 • Dio gradiva nalazi se u Sveučilišnoj knjižnici u Puli, Povijesnome muzeju Istre i drugima istarskim muzejima i ustanovama.

 

PISMOHRANE


Gradivo nastalo nakon 1970. godine se nalazi u pismohranama stvaratelja (ili posjednika). Jednak je slučaj i s djelom gradiva iz razdoblja Druge austrijske uprave (npr. Općinski sud u Rovinju, Brodogradilište Uljanik, Istarski vodovod u Buzetu, itd.). Dio gradiva koje se odnosi na Istru te koje je od interesa za povijest Istre se čuva u knjižnicama, arhivima i privatnim zbirkama diljem Italije.