Dana 11. listopada 2017. godine održana je radionica za Javne bilježnike Javnobilježničkog zbora Istarske županije. Javnobilježničkim uredima je prezentirana nova struktura popisa gradiva za javne bilježnike te novine u samom informatičkom sustavu „ARHiSTVARATELJ“.

ARHISTVARATELJ je informatički arhivski sustav namijenjen i specijaliziran za kreiranje, ažuriranje, pohranu, te dostavu Popisa svih dokumentacijskih zbirki i cjelina nadležnom arhivu u xml datoteci.

Kroz radionicu  pobliže im je objašnjena izrada popisa svih dokumentacijskih zbirki i cjelina (zbirna evidencija gradiva) sukladno novoj strukturi kao i izrada xml datoteke putem navedenog Sustava, a u svrhu ispunjenja obaveze izrade i dostave popisa svih dokumentacijskih zbirki i cjelina gradiva sukladno čl. 3. – 6. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04) i čl. 1. Pravilnika o dopunama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 106/07).