Obavještavamo Vas da je javno predavanje dr. sc. Ivana Jeličića

Uspostava talijanske vlasti u političkom kotaru Volosko-Opatija s posebnim osvrtom na Općinu Mošćenice (1918. – 1920.)

 koje se trebalo održati u srijedu, 9. rujna 2020. godine odgođeno do daljnjega.

 

Hvala na razumijevanju!