Dana 9. lipnja 2011. godine državni su arhivi diljem Republike Hrvatske obilježili Međunarodni dan arhiva. Povodom obilježavanja trećeg međunarodnog dana arhiva, Državni arhiv u Pazinu otvara izložbu na temu matičarstvo. Budući da Ustanova skrbi o preko 6 stotina matičnih knjiga iz razdoblja od 16. do 20. stoljeća, sam se po sebi nametnuo segment matičarstva koji valja prikazati javnosti. Sve matične knjige pripadaju Zbirci matičnih knjiga unutar koje se dijele u dvije serije (cjeline): Crkvene matične knjige i Državne matične knjige. Matične su knjige nepresušno vrelo za istraživanja u raznim granama znanosti, što njihovu važnost i vrijednost čini neprocjenjivom. Cilj je izložbe prikazati povijesni razvoj matičnih knjiga; od evidencija o vjernicima do evidencija o građanima i vjernicima stavljajući naglasak na starost knjiga, način njihova vođenja (u narativnom obliku, odnosno u obliku obrasca) i tip (rođenih/krštenih, vjenčanih, umrlih, stanje duša…). Bogatstvo koje smo od predaka naslijedili ovim matičnim knjigama, želimo ostaviti pokoljenjima koji dolaze. Kako bismo u tome uspjeli potrebno je skrbiti o njima na propisane načine. Naime, velik je broj knjiga u Arhiv došao sa znatnim oštećenjima uzrokovanim različitim uzročnicima i bilo ih je potrebno, ako ne u cijelosti restaurirati, onda bar preventivno zaštititi kako bi se spriječilo daljnje propadanje. Budući da je konzervacija i restauracija kako matičnih knjiga tako i arhivskog gradiva uopće, vrlo važan segment arhivske djelatnosti i očuvanja kulturne baštine, dio izložbenog prostora posvećen je upravo ovoj tematici.

 

Preuzmite: