Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (NN 50/2020) i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Državni arhiv u Pazinu do daljnjega radi s korisnicima kako slijedi:

  1. Zahtjevi za izdavanje ovjerenih preslika gradiva dostavljaju se e-poštom (dapa@dapa.hr), telefaksom na 052 616 214 ili poštom (na adresu Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin).
  2. Tijekom trajanja novih mjera i preporuka nadležnih tijela radno vrijeme čitaonice je od ponedjeljka do petka od 8:30 do 13:30.
  3. Sukladno preporukama HZJZ u čitaonici DAPA može boraviti 4 (četiri) korisnika dnevno. Za istraživački rad u čitaonici korisnici se moraju najaviti putem e-pošte (dapa@dapa.hr ili maja.milovan@dapa.hr) radi dogovora o terminu korištenja gradiva.
  4. Kako bi se smanjila vjerojatnost izravnog kontakta sa zaposlenicima u čitaonici, nakon potvrde termina korisnik e-poštom dostavlja ispunjeni Zahtjev za pristup gradivu. Zahtjev je objavljen na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Pazinu i možete ga preuzeti ovdje.
  5. Kako bi se smanjila vjerojatnost o sumnje na zarazu koronavirusom svim djelatnicima, korisnicima i vanjskim suradnicima će se prilikom dolasaka u Ustanovu mjeriti temperatura. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi u slučajevima kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno.
  6. Preporučuje se korisnicima da sa sobom donesu osobnu zaštitnu opremu (zaštitnu masku, jednokratne rukavice) i pisaći pribor (grafitnu olovku i gumicu) ako će im biti potreban.