Sukladno obavijestima Ministarstva uprave od 29. svibnja 2020. godine i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Državni arhiv u Pazinu do daljnjega radi s korisnicima kako slijedi:

  1. Zahtjevi za izdavanje ovjerenih preslika gradiva dostavljaju se osobno u DAPA, e-poštom (dapa@dapa.hr), telefaksom na 052 616 214 ili poštom (na adresu Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin).
  2. Radno vrijeme čitaonice je od ponedjeljka do petka od 8:00 do 14:00, a srijedom od 8:00 do 18:00.
  3. U čitaonici DAPA može boraviti najviše 4 (četiri) korisnika istovremeno. Za istraživački rad u čitaonici korisnici se moraju najaviti telefonski na broj 052/624 077 ili putem e-pošte (dapa@dapa.hr ili maja.milovan@dapa.hr) radi dogovora o terminu korištenja gradiva (molimo unaprijed najaviti koliko osoba dolazi istraživati).
  4. Kako bi se smanjila vjerojatnost sumnje na zarazu koronavirusom, svim djelatnicima, korisnicima i vanjskim suradnicima će se prilikom dolaska u ustanovu mjeriti temperatura. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi liječniku obiteljske medicine ili hitnoj medicinskoj službi u slučajevima kad je izravno ugrožen život ili teško narušeno zdravlje.
  5. Preporučuje se korisnicima da sa sobom donesu osobnu zaštitnu opremu (zaštitnu masku, jednokratne rukavice) i pisaći pribor (grafitnu olovku i gumicu) ako će im biti potreban.
  6. Provjetravanje čitaonice vršit će se svakodnevno od ponedjeljka do petka u razdoblju od 11:00 do 11:15 te srijedom dodatno i u popodnevnim satima od 15:00 do 15:15 te će prilikom provjetravanja svi korisnici biti privremeno udaljeni iz čitaonice.