Izuzetna nam je čast pozvati Vas na međunarodni znanstveni skup Urbar Pazinske knežije 1571. – 2021.

Skup će se održati 13. i 14. listopada 2021. godine u Državnom arhivu u Pazinu.

 

Radujemo se Vašem dolasku!

 

Preuzmite: