Temeljem Odluke o privremenom zatvaranju čitaonice Državnog arhiva u Pazinu, KLASA: 501-05/20-02/01, URBROJ: 2163-56-01-20-4 od 10. ožujka 2020. godine obavještavamo cijenjene korisnike da je čitaonica Državnog arhiva u Pazinu zatvorena do daljnjega.

Odluka se temelji na preporuci nadležnih institucija radi sprečavanja epidemije bolesti uzrokovane koronavirusom COVID-19.

Stranke mogu svu komunikaciju za rješavanje zahtjeva vršiti elektroničkim putem na adresu dapa@dapa.hr.

Iste će biti riješene u zakonskom roku.

 

Hvala na razumijevanju!