Izdavač: “Josip Turčinović” Pazin, Državni arhiv u Pazinu

ISBN: 978-953-8031-82-3

Godina izdavanja: 2021.

Cijena: nije na prodaju