Izdavač: Državni arhiv u Pazinu, “Josip Turčinović” Pazin, Općina Motovun

ISBN: 978-953-8031-52-6

Godina izdavanja: 2019.

Cijena: nije na prodaju