Izdavač: “Josip Turčinović” Pazin, Državni arhiv u Pazinu, Općina Motovun

ISBN: 978-953-8031-63-2

Godina izdavanja: 2022.

Cijena: nije na prodaju