Izdavač: Državni arhiv u Pazinu

ISSN: 0353-7153

Godina izdavanja: 1998.

Svezak: 4-5 (1994-1995)

Sadržaj: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=7788

Izdvojeno: Sumarni inventar arhivskog fonda Bilježnici Pule za vrijeme Mletačke uprave (1626-1797/1826) – poseban otisak iz Vjesnika istarskog arhiva sv. 4-5 (1994-1995)

 

Predstavljanje izdanja održano je u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu 18. prosinca 1998. godine. u sklopu obilježavanja 40. godišnjice osnutka Arhiva.