Izdavač: Državni arhiv u Pazinu

ISSN: 0353-7153

Godina izdavanja: 2008.

Svezak: 11-13 (2004-2006)

Sadržaj: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=7792

 

Ovo izdanje Vjesnika Državnog arhiva u Pazinu posvećeno je crkvenim i državnim matičnim knjigama na području Istarske županije. Sastoji se od četiri dijela i priloga. U uvodnom dijelu autori Dražen Vlahov, Danijela Doblanović i Jakov Jelinčić govore o povijesti i značaju matičnih knjiga, te o njihovu vođenju u Istri. Drugi, najopsežniji dio, je Popis matičnih knjiga kojeg su autori Jakov Jelinčić, Branka Poropat i Danijela Doblanović. U njemu su po župama popisane sve matične knjige s naznakom vremenske odrednice na koju se odnose i naznakom gdje se pojedina knjiga čuva. Treći dio donosi popis parica, tj. prijepisa matičnih knjiga što su ih župnici bili dužni voditi od 1835. i slati u Biskupski ordinarijat. Zadnji dio čini popis kazala matičnih knjiga. U prilogu Jakov Jelinčić donosi Popis svih župa i kapelanija na području Porečke i Pulske biskupije, uz naznaku dekanatu kojem pojedine župe i kapelanije pripadaju ili su mu pripadale te popis svih mjesta u Porečkoj i Pulskoj biskupiji uz naznaku pripadnosti određenoj župi u sadašnjosti i eventualno u prošlosti.

 

Predstavljanje izdanja održano je 4. ožujka 2009. godine u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu.