Izdavač: Državni arhiv u Pazinu

Godina izdavanja: 2018.

ISBN: 978-953-7640-40-8

 

Preuzmite:

 

Predstavljanje izdanja održano je u Vijećnici grada Poreča 27. studenog 2018. godine.