Izdavač: Državni arhiv u Pazinu

Godina izdavanja: 1998.