U sklopu projekta Kreativna Europa CREARCH, ICARUS HR je pripremio program stručnih radionica i seminara vezanih uz javne aktivnosti arhiva i drugih ustanova koja se bave prikupljanjem i istraživanjem arhivskoga gradiva.

U Gospiću se 5. listopada održavao stručni seminar pod nazivom Arhivi i nakladništvo – izvori, baština, publika, s ciljem promoviranja arhiva i njihove izdavačke djelatnosti u široj javnosti. Na seminaru je sudjelovala i knjižničarka Anamarija Kurelić, predstavljajući izdavačku djelatnost naše Ustanove. Program seminara obuhvatio je nakladničke aktivnosti baštinskog sektora, potencijale arhivskih ustanova i zbirki, kreativne i inovacijske mogućnosti, analizu uspješnih rješenja te razradu i promišljanje novih programa i trendova vezanih uz objavu i predstavljanje arhivskih izvora ciljanim korisničkim skupinama i široj publici.