Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 18. rujna 2013. godine

Predavač: doc. dr. sc. Igor Duda

 

O predavaču:

Igor Duda (Pula, 1977.), docent je na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest i kroatistiku te magistrirao i doktorirao povijest. Područje njegova interesa su društvena povijest i povijest svakodnevice druge polovice XX. stoljeća, povijest potrošačke kulture te povijest dokolice i turizma. Na pulskom sveučilištu predaje više predmeta iz suvremene povijesti. Vanjski je suradnik na doktorskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je dvije knjige te niz znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama. Godine 2010. dobio je nagradu Kiklop za znanstvenu knjigu godine. Izlagao je na mnogim znanstvenim konferencijama i održao niz javnih predavanja. Član je više strukovnih udruga i sveučilišnih tijela. Istraživač je u sveučilišnom Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

 

Preuzmite:

 

 

Sažetak javnog predavanja: