Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 30. ožujka 2011. godine

Predavač: doc. dr. sc. Sandra Tamaro

 

O predavaču:

Dr. sc. Sandra Tamaro doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Naslovna je docentica na Odsjeku za romansku i klasičnu filologiju Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, gdje predaje kolegije Semantika, Etimologija i Opća lingvistika. Glavno je područje njezina istraživanja etimologija romanskih posuđenica u čakavskim govorima Istre teromansko-hrvatsko jezično prožimanjena istarskom poluotoku.