Uništeno gradivo


 

Faze saniranja raznih oštećenja


 

Matična knjiga vjenčanih Rovinj 1872-1907


 

Matična knjiga krštenih Savičenta 1764-1791


 

Matična knjiga krštenih Vrsar 1815-1845


 

HR-DAPA-4 Općina Novigrad 60 akti


 

Uvezi


 

Ostalo