Izdavač: Državni arhiv u Pazinu, Josip Turčinović, Općina Motovun

Godina izdavanja: 2020.