Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 30. studenog 2011. godine.

Predavač: prof. dr. sc. Alojz Jembrih

 

O predavaču:

Prof. dr. sc. Alojz Jembrih redoviti je profesor na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Doktorat iz slavenske filologije stekao je na Filozofskom fakultetu Sveueilišta u Beču. Znanstvenoistraživački interes prof. dr. sc. Jembriha usmjeren je na slavističku i dijalektološku problematiku te na povijest hrvatske književnosti, jezika i kulture općenito. Bio je nositelj i suradnik nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata te urednik više zbornika i znanstvenih edicija. Sudjelovao je na više od četrdeset znanstvenih skupova. Objavio je trinaest knjiga te niz stručnih i znanstvenih radova.

 

 

Sažetak javnog predavanja: