Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 24. rujna 2014. godine

Predavač: dr. sc. Iva Milovan Delić

 

O predavaču:

Dr. sc. Iva Milovan Delić (Pula, 1977.) diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Puli dvopredmetni studij povijesti i hrvatskoga jezika i književnosti. Od rujna 2006. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Puli, današnjem Sveučilištu Jurja Dobrile, gdje danas radi kao viši asistent na Odsjeku za povijest Odjela za humanističke znanosti. Doktorsku disertaciju na temu Španjolska gripa 1918.-1919. u gradu Puli – socijalni aspekti mortaliteta od španjolske gripe i urbana anatomija pandemije obranila je 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje na znanstvenim skupovima te je autorica nekoliko radova u domaćim i znanstvenim publikacijama.

 

Preuzmite: