Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 15. studenog 2017. godine

Predavač: Doc. dr. sc. Evelina Rudan

 

O predavaču:

Doc. dr. sc. Evelina Rudan diplomirala je kroatistiku i južnoslavensku filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirala 2010. godine. Radila je u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti te u izdavačkom poduzeću „Josip Turčinović” d.o.o. Pazin, kao lektorica, novinarka i urednica. Radi kao docentica pri Katedri za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je ujedno predstojnica iste. Objavila je znanstvenu monografiju: Vile s Učke. Žanr, kontekst, izvedba i usmena bića predaja koja je ove godine dobila nagradu Filozofskoga fakulteta. Kao pjesnikinja objavila je nekoliko zbirki pjesama.

 

Preuzmite:

 

 

Sažetak javnog predavanja: