U povodu Međunarodnog dana arhiva, Državni arhiv u Pazinu (dalje: DAPA) i ove se godine, 13. godinu zaredom, priključio ovoj međunarodnoj manifestaciji. Obilježavajući ovaj dan, hrvatska arhivska zajednica različitim kulturnim i promotivnim programima potiče i razvija svijest javnosti o arhivskom gradivu kao izuzetno vrijednom i bogatom spomeničkom blagu te ukazuje na važnost zaštite pisane kulturne baštine.

Međunarodni dan arhiva u Hrvatskoj se ove godine obilježava zajedničkom temom Digitalno naše svagdašnje koja je na tragu i korespondira s temom Međunarodnoga arhivskog vijeća: Jačanje arhivâ (Empowering Archives).

Tema je zamišljena kao okvir kojim se predstavljaju različiti sadržaji: prezentiranje digitaliziranih fondova i zbirki gradiva, promišljanje o digitalizaciji kao sigurnosnom i zaštitnom postupku, o digitalizaciji kao doprinosu dostupnosti, moguće i kao prisjećanje na početne pokušaje i pogreške te ukazivanje na posljedični napredak, predstavljanje raznosvrsnih virtualnih radionica, propitivanje pohrane i načina upravljanja digitalnim sadržajima, povezivanje digitaliziranoga gradiva sa značajnim događanjima/obljetnicama lokalne sredine ili pak ukazivanje na dobre primjere međuinstitucijske suradnje u tom kontekstu.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana arhiva djelatnici DAPA Gordan Grzunov i Vedran Dukovski predstavili su projekt Zapisnici sjednica Oblasnog narodnog odbora za Istru (1945.- 1947.) u Velikoj dvorani DAPA. Projekt objave transkripata zapisnika sjednica Oblasnog narodnog odbora za Istru (dalje: ONOI) osmišljen je u sklopu obilježavanja 75. godišnjice dolaska Međusavezničke komisije za razgraničenje s Italijom (ožujak/travanj 1946.) i odredbi Mirovne konferencije o priključenju Istre Jugoslaviji (listopad 1946.). Zapisnici sjednica ONOI-a podijeljeni su na zapisnike Izvršnoga odbora i zapisnike Oblasne skupštine za Istru. Oni vrlo zorno prikazuju društvene, gospodarske i političke procese s kojima su se ova tijela ONOI-a susretala. Jednako tako prikazuju i probleme na koje su nailazili, kako su ih rješavali ili pokušavali riješiti te u kojoj su mjeri uspjeli provesti određene gospodarske, društvene i političke reforme i procese. S obzirom da se radilo o razdoblju kada je državno-pravni status Istre bio vrlo neizvjestan, zapisnici svjedoče i o pripremama za dolazak Međusavezničke komisije za razgraničenje s Italijom u ožujku 1946., dokazivanju slavenstva Istre, skladnom suživotu Hrvata i Talijana u Istri, odnosno prikazuju proces priprema za teritorijalnu i nacionalnu integraciju Istre u sastav NRH u sklopu FNRJ. Jednako tako prikazuju unutrašnji ustroj i kadrovske probleme ONOI-a i nižih instanci vlasti kao što su kotarski, gradski, mjesni i seoski NO-i. Zapisnici također prikazuju međuodnos ONOI-a i nižih NO-a te međuodnos kotarskih, gradskih i mjesnih NO-a. Projekt prije svega cilja interesnu skupinu povjesničara-istraživača i entuzijasta zainteresiranih za poratno istarsko razdoblje. Objavom transkripata zapisnika ONOI-a omogućit će se i olakšati istraživačima i svima ostalima uvid u izvorne dokumente ONOI-a bez izdavanja originala – čime će se ujedno zaštiti izvorno gradivo.

U nastavku pogledajte digitalnu programsku knjižicu s podacima o svim događanjima kojima arhivske i druge ustanove u Hrvatskoj ove godine obilježavaju taj dan.

 

Preuzmite: