U povodu Međunarodnog dana arhiva, Državni arhiv u Pazinu i ove se godine, 12. godinu zaredom, priključio ovoj međunarodnoj manifestaciji. Obilježavajući ovaj dan, hrvatska arhivska zajednica različitim kulturnim i promotivnim programima potiče i razvija svijest javnosti o arhivskom gradivu kao izuzetno vrijednom i bogatom spomeničkom blagu te ukazuje na važnost zaštite pisane kulturne baštine.

Ove je godine međunarodni dan arhiva posvećen sadržajima pod zajedničkom temom “Katastrofe u arhivima”. U skladu s temom Državni arhiv u Pazinu priredio je virtualnu izložbe pod nazivom “Prirodne nepogode i zarazne bolesti na području Pazinštine”. Autorice izložbe su Maja Milovan i Mirela Mrak koje predstavljaju zanimljive izvatke iz arhivskog gradiva vezane za razne prirodne nepogode (tuče, suše, požari, poplave i slično), zarazne bolesti (tifus, sifilis, kolera, šarlah, tuberkuloza, hripavac i drugo) te životinjske nametnike (bruceloza, slinavka i šap, goveđa kuga) koje su zadesile područje Pazina i Pazinštine tijekom 19. i 20. stoljeća.

Ovim se zainteresiranoj publici na uvid pružaju razmjere djelovanja samih katastrofa i nepogoda, koje su u većini slučajeva prouzročile veliku glad, bijedu i neimaštinu lokalnog stanovništva. S obzirom na veliku količinu gradiva pohranjenog u Državnom arhivu u Pazinu, prilikom postavljanja izložbe fokusirali smo se na područje Pazinštine i područja koja su tada teritorijalno pripadala Pazinu. Uzele smo vremenski okvir od dva stoljeća, 19. i 20. stoljeća. Željele smo, među ostalim, potaknuti naše korisnike na istraživanje povijesti koja je danas posebno zanimljiva zbog pandemije koja nas je nedavno pogodila. Naglašavamo da se u pazinskom arhivu, kako za Pazin tako i za područje čitave Istre, može pronaći čitav niz arhivskih dokumenata slične tematike, kaže Maja Milovan.

Izložba je tematski podijeljena u tri glavne cjeline: “Prirodne nepogode i požari”, “Zarazne bolesti” i “Bolesti životinja”, a unutar svake cjeline gradivo je složeno kronološkim redom. Najstariji dokument na izložbi datira iz 1805. godine, a riječ je propisanim kaznama za prekršitelje zakona o zaraznim bolestima. Najnoviji su prikazani dokumenti i fotografije poplave koja je 1993. zadesila Pazin. Na izložbi su predstavljeni dokumenti različitih sadržaja, ali većina se odnosi na razne molbe za pomoći, najčešće u vidu novčanih pomoći, zbog prirodnih nepogoda. U tom su pogledu predstavljeni i dokumenti u kojima se opisuje velika glad i neimaština na Pazinštini, primjerice ona iz 1904. godine uslijed nepovoljnih prirodnih okolnosti, što najbolje govori sljedeći zapis: “Biednome pučanstvu pripravlja se žalostna jesen i crna zima, te ga čeka najveća nevolja i glad, pošasti i pomor, koje su obične posliedice oskudice i biede”. Godine 1899. jedan općinski poglavar traži pomoć od Visokog kraljevskog namjesništva u Trstu potporu za stradajuće pučanstvo uslijed elementarnih nepogoda kroz “zlokobnih niza zadnjih 5–6 nezgodnih i gladnih godina”.

Među zanimljivijim je prikazanim dokumentima gradivo arhivskog fonda Pazinske knežije iz kojeg su prikazani izlošci vezani uz liječenje škrljevskog sifilisa u Gračišću 1825. godine te podaci o improviziranoj bolnici u Gračišću organiziranoj za potrebe liječenja spomenute bolesti što se, nažalost, vrlo lako može usporediti s današnjim improviziranim bolnicama za liječenje pandemije COVID-19. Istaknuli bismo i arhivski zapis iz 1930. godine koji svjedoči o doktoru, vrsnom poznavatelju kuge i kolere Gioseffi Mauru, rodom iz Pazina. U gradivu nailazimo također na zanimljive grafikone i tabele u kojima se točno može vidjeti i pratiti broj oboljelih od različitih zaraznih bolesti u Kotaru Pazin, dodaje Mirela Mrak. Kada je riječ o dokumentima koji prikazuju bolesti životinja, na izložbi su predstavljene informacije o raznim veterinarsko-sanitarnim mjerama za suzbijanje bolesti, na preporuke koje precizno opisuju što treba napraviti dođe li do zaraze (zabrana prodavanja zaraženih životinja, izolacija…) ili tomu slično.

Cjelokupno se gradivo prikazano na izložbi sastoji od zapisa i fotografija pohranjenih u Državnom arhivu u Pazinu. Iz fundusa knjižnične građe Državnog arhiva u Pazinu predstavljen je izbor članaka s foto-prilozima iz dnevnih novina Glas Istre, vele. Predstavljeni se članci odnose na velike poplave koje su zadesile Pazin i Pazinštinu 1964., 1974. i 1993. godine. Na izložbi su prikazana 124 izložaka, digitalizaciju je izloženog gradiva izvršio Jakov Kmet, a tehnički urednik izložbe je Sebastijan Legović. Fotografije su iz obiteljskih albuma obitelji Guštin, Gržetić i Pavlov iz Pazina. Lekturu legendi i teksta o izložbe odradila je Maja Milovan, napominje Mirela Mrak, ravnateljica Državnog arhiva u Pazinu i suautorica ove zanimljive izložbe.

(izvor: Glas Istre, M. RIMANIĆ, https://www.glasistre.hr/kultura/dan-arhiva-prirodne-nepogode-i-zarazne-bolesti-na-podrucju-pazinstine-648234, 11.06.2020.)

 

Preuzmite: