Povodom obilježavanja 8. međunarodnog dana arhiva, a na poticaj Hrvatskog arhivskog društva, Državni arhiv u Pazinu se i ove godine priključio mreži državnih arhiva Hrvatske kroz tematsku okosnicu Arhivi i katastar u hrvatskim krajevima. Budući da je tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana arhiva povezana s obljetničkim datumima koji se odnose na stvaranje temeljnih fundusa gradiva sustavne katastarske izmjere u hrvatskim krajevima, i to: 200 godina od objavljivanja Naredbe o uvođenju stabilnog katastra (Patent uber die Einfuhrung des stabilen Katastars) 23. prosinca 1817. godine, kojom je započela stabilna katastarska izmjera u jadranskoj Hrvatskoj (Austrijsko primorje i Dalmacija), 170 godina od početka (1847) i 140 godina od završetka (1877) stabilne katastarske izmjere u panonskoj Hrvatskoj (Hrvatska i Slavonija), odlučili smo izložiti ono gradivo iz zbirnog fonda HR-DAPA-800 Katastar Istre koje je nastalo upravo 1847, odnosno 1877. godine. Riječ je o katastarskom planu katastarske općine Brtonigla iz 1847. godine te indikacijskim skicama katastarskih općina Bale, Momjan, Sošići i Topolovac nastalih 1877. godine.

Osim gore navedenog, izložene su i indikacijske skice katastarske općine Kanfanar iz 1878. godine koje je upotpunilo izlaganje Marka Jelenića u srijedu 7.6.2017. na temu: Demografske, agrarne i klimatske prilike na Kanfanarštini u druga dva desteljeća XIX. stoljeća.

Ukratko je predstavljen i Projekt mikrofilmiranja i digitalizacije Franciskanskog katastra čiji se izvornici čuvaju u Državnom arhivu u Trstu. Projekt je 1998. godine započeo Hrvatski državni arhiv, a Državni arhiv u Pazinu uključen je 2000. godine. Gradivo je na optičkim medijima preuzeto od Hrvatskog državnog arhiva po službenoj dužnosti 19. svibnja 2003. godine i to ukupno 17 DVD-a i 33 CD-a koji sadrže 160 elaborata i 82 mape, odnosno 81 katastarsku općinu. Istraživači mogu navedene preslike dobiti na korištenje u čitaonici Državnog arhiva u Pazinu u digitalnom obliku, a cjelokupno gradivo se može pregledati on-line na službenim internetskim stranicama Državnog arhiva u Trstu.

Predstavljena su i tri najnovija izdanja Državnog arhiva u Pazinu. U svesku 22 Vjesnika istarskog arhiva objavljena su 2 arhivska obavijesna pomagala, 4 članaka te 16 prikaza/osvrta, a urednik je prof. dr. sc. Ivan Jurković. U svesku 23 Vjesnika istarskog arhiva objavljena su 3 arhivska obavijesna pomagala, 2 članak te 15 prikaza/osvrta, a urednik je prof. dr. sc. Ivan Jurković. Zbornik javnih predavanja 4 – svake dvije godine Državni arhiv u Pazinu u tiskanom obliku predstavlja čitateljskoj publici dio javnih predavanja održanih u arhivu. Sadržaji radova tematski nastavljaju tradiciju proširivanja spoznaja o lokalnoj, regionalnoj, ali i široj povijesti  – od razdoblja mletačke uprave do najmodernije povijesti, one vremenski vezane za Domovinski rat. Budući da su sama predavanja namijenjena široj publici, radovi objavljeni u Zborniku posljedično su različitog obujma i kvalitete. Međutim, svi oni upotpunjuju dosadašnja saznanja, čineći time vrijedne korake u stvaranju novih ideja o određenoj tematici.

Sama ideja o obilježavanju Međunarodnog dana arhiva pokrenuta je iz Međunarodnog arhivskog vijeća (ICA – International Council on Archives). Radi se o međunarodnoj strukovnoj neprofitnoj udruzi svjetske arhivske zajednice, koja je posvetila svoje djelovanje promicanju, čuvanju, zaštiti i korištenju svjetske arhivske baštine. Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana arhiva rodila se početkom ovog stoljeća. Na Kongresu arhivista u Beču 2004. godine sudionici su usvojili rezoluciju o osnivanju Međunarodnog dana arhiva koji bi se održavao svake godine 9. lipnja, na dan osnutka ICA-e. Prošlo je još nekoliko godina, prije nego je 9. lipnja 2008. prvi puta obilježen. Hrvatska arhivska zajednica priključila se obilježavanju 2009. godine, želeći time potaknuti i razviti svijest javnosti o arhivskom gradivu kao spomeničkom blagu Hrvatske.

 

Preuzmite: