Ovogodišnja tema Međunarodnog dana arhiva, manifestacije kojom se od 2009. godine u Hrvatskoj želi skrenuti pozornost javnosti i produbiti svijest o arhivima kao stručnim, kulturnim, znanstvenim i uslužnim ustanovama, ali i o vrijednosti arhivskog gradiva kao neizbježnog i neiscrpnog izvora za istraživanja mnogih područja, jest Službeno obavještavanje u prošlosti.

Tim je povodom 12 . lipnja 2013. godine u Državnom arhivu u Pazinu organizirano i održano predavanje mr. sc. Jakova Jelinčića, arhivskog savjetnika u m. na temu Zapisnici sjednica Vijeća labinske komune iz vremena Venecije. Uz navedeno predavanje, održana je i prigodna akcijska prodaja izdanja Državnog arhiva u Pazinu te je predstavljena izložba Naslijeđe prosvjetiteljstva: knjige 18. stoljeća u fundusu knjižnice Državnog arhiva u Pazinu, autorice Mladenke Hammer, više knjižničarke Državnog arhiva u Pazinu.

 

Preuzmite: