Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 8. lipnja 2016. godine

Predavač: mr. sc. Jakov Jelinčić

 

O predavaču:

Jakov Jelinčić rođen je 1938. u Postirima na otoku Braču. Osnovnu školu završio je u Postirima i Supetru na otoku Braču. Biskupijsku klasičnu gimnaziju pohađao je u Splitu, a nakon što je ona, temeljem montiranog sudskog procesa, zatvorena, u Zadru, gdje je i maturirao. Nakon toga je služio dvogodišnji vojni rok u JNA i pohađao dvije godine teološkog studija. Akademske 1963/1964. upisuje se na Filozofski fakultet u Zagrebu. Studij završava 1969. godine u svojoj generaciji. U Historijskom arhivu u Pazinu (danas Državni arhiv u Pazinu) zaposlio se 1967. na radnom mjestu arhivista. Iste je godine postavljen na mjesto voditelja Odjela za stručno-arhivističku obradu starije arhivske građe. Od svibnja do rujna 1970., nakon odlaska Jovana Popovića s dužnosti direktora, a prije dolaska Dražena Vlahova, obavlja funkciju vršitelja dužnosti direktora. 1971. polaže stručni ispit te upisuje poslijediplomski studij iz pomoćnih povijesnih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru. Magistrirao je 1977. godine. 1988. stječe zvanje arhivskog savjetnika. Za ravnatelja Historijskog arhiva u Pazinu imenovan je u studenom 1991. Na istu dužnost ponovno je imenovan 1996. i 2000. Umirovljen je 15. kolovoza 2003. godine. U najveće zasluge Jakova Jelinčića arhivska struka nedvojbeno ubraja njegov rad na popisivanju arhivskog gradiva Porečke i Pulske biskupije, na čemu je sustavno radio u razdoblju od 1970. do 1980. zajedno s biskupijskim delegatom za crkvene arhive mons. Ivanom Grahom. Bio je to radni pothvat kakav je rijetko zabilježen na prostoru Republike Hrvatske i nekadašnje Jugoslavije. Mr. Jelinčić dobitnik je niza odlikovanja i priznanja kako državnih, lokalnih i vjerskih vlasti kao i struke. Koliko je bio plodan autor, svjedoče podaci da je u dugogodišnjoj karijeri objavio šest knjiga, osamdeset članaka u zbornicima radova, trideset pet priloga u znanstvenim i stručnim časopisima. U tom nizu valja naglasiti i njegov leksikografski rad: bio je suradnikom Hrvatskog biografskog leksikona i Istarske enciklopedije.

 

Preuzmite:

 

 

Sažetak javnog predavanja: