U okolnostima kada se većina kulturnih događanja odgađa ili potpuno seli u digitalne kanale komuniciranja i prijenosa sadržaja, po sadašnjim uvjetima koji su prvenstveno vezani za epidemiološke mjere pandemije COVIDA-19, 16. Noć muzeja održala se kao digitalna Noć muzeja, na način koji je imanentan vremenu i funkcioniranju muzeja u uvjetima globalne svjetske krize.

Na Youtube kanalu Državnog arhiva u Pazinu (na poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=xc8uCjh4iuM) postavljen je videoisječak u kojem su predstavljeni restaurirani predmeti iz fundusa Muzeja grada Pazina.

Nastavak je ovo uspješne suradnje između dviju ustanova iz područja kulture koje djeluju u Pazinu. Konzervatorsko-restauratorske zahvate na predmetima proveli su djelatnici iz Odjela za zaštitu arhivskog gradiva, konzervaciju i restauraciju Državnog arhiva u Pazinu. Riječ je o osobnim dokumentima i tiskovinama koje datiraju u 19. i 20. stoljeće te predstavljaju dio bogate Zbirke dokumenata Muzeja. Namjera je organizatora bila, prateći zajedničku temu ovogodišnje Noći muzeja, približiti posjetiteljima značaj očuvanja muzejskih predmeta za generacije koje dolaze upravo kroz konzervaciju i restauraciju istih.

 

Preuzmite: