Izdavač: Državni arhiv u Pazinu, “Josip Turčinović” d.o.o. Pazin, Porečka i Pulska biskupija, Istarska županija, Arheološki muzej Istre

ISBN: 978-953-7640-48-4

Godina izdavanja: 2023.

Cijena: 60 eura