Dvodnevni Međunarodni znanstveni skup održavao se na trima lokacijama: u Pićnu, Gračišću i u Državnom arhivu u Pazinu, što inače nije uobičajena praksa u organiziranju takvih zbivanja. Odabirom upravo tih lokacija, vodilo se računa u rasporedu tema i izlagača, da se i na taj način sadržaji referata prezentiranih na Skupu što više tematski sažive s pripadajućim prostorom. Tako su na određeni način i Pićanska biskupija i Državni arhiv imali u svojim sjedištima izlagače s temama koje su se odnosile upravo na njih. Pokrovitelji skupa bili su gospoda mr. sc. Božo Biškupić, ministar kulture Republike Hrvatske te Ivan Jakovčić, župan Istarske županije. Kako se radilo o obilježavanju dviju visokih obljetnica ustanova nastalih djelovanjem svjetovne i crkvene vlasti, uz Državni su arhiv u Pazinu kao glavnog organizatora, obveze organizaranja Skupa preuzeli i Porečka i Pulska biskupija, Hrvatski institut za povijest, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli te Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU-a u Rijeci. Programski odbor Skupa činio je niz uglednih znanstvenika-povjesničara, koji su svojim sudjelovanjem Skup podigli na višu razinu.

Međunarodni znanstveni skup započeo je 23. listopada 2008. u Pićnu. Na kraju prvog radnog dana održana je i sveta misa koju je predvodio biskup mons. Ivan Milovan.

Drugi dan Skupa (24. listopada) odvijao se ujutro u Gračišću, a poslijepodnevni i završni dio održan je u Državnom arhivu u Pazinu.

 

Preuzmite:

 

Pićan, 23. listopada 2008.


Gračišće, 24. listopada 2008.


Pazin, 24. listopada 2008.