Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 30. travnja 2014. godine

Predavač: dr. sc. Milan Radošević

 

O predavaču:

Milan Radošević (Pula, 1983.) zaposlen je u zvanju višeg asistenta za znanstveno polje povijest u Zavodu za povijesne i društvene znanosti HAZU-a u Rijeci, Područnoj jedinici u Puli. Studij talijanskog jezika i književnosti te povijesti završio je na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Doktorirao je 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na poslijediplomskom doktorskom studiju hrvatske moderne i suvremene povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. Od 2008. u okviru znanstvenoga i stručnog djelovanja proučava povijest Istre i Kvarnerskog primorja u prvoj polovici XX. st., posebno njezinu socijalnu komponentu s naglaskom na teme iz povijesti zdravstva. Suosnivač je i prvi tajnik Istarskog povijesnog društva – Societa’ Storica Istriana. Član je  uredništva znanstvenoga časopisa Histria – godišnjaka Istarskog povijesnog društva te je član više strukovnih udruženja, među ostalim i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijest. Sudjelovao je na više znanstvenih i stručnih skupova, okruglih stolova i predavanja. U sklopu Istarskog povijesnog društva koordinator je više domaćih i međunarodnih projekata.

 

Preuzmite:

 

 

Sažetak javnog predavanja: