Nakladnici: Muzej grada Pazina, Državni arhiv u Pazinu

ISBN: 978-953-7640-52-1

Godina izdavanja: 2023.

Cijena: 13 eura