Mjesto i datum održavanja: Velika dvorana Državnog arhiva u Pazinu, 26. ožujka 2014. godine.

Predavač: dr. sc. Maja Ćutić Gorup

 

O predavaču:

Dr. sc. Maja Ćutić Gorup (Rijeka, 1974.) viša je asistentica na Odsjeku za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci gdje drži nastavu iz više kolegija te je mentorica studentima pri izradi završnih radova. Diplomirala je dvopredmetni studij njemačkog jezika i književnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2008. obranila je magistarski rad Paradoksija kao oblikovni princip romana “Čarobni brijeg” Thomasa Manna te stekla akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, grane germanistike. Godine 2013. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranila je doktorsku disertaciju na temu Protestantizam u Pazinskoj knežiji: odjeci ili pokret? te stekla akademski stupanj doktora znanosti. Sa znanstvenim je radovima sudjelovala na više međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, a u srpnju 2005. godine pohađala je Međunarodnu školu za edukaciju o holokaustu “Yad Vashem” u Jeruzalemu. Članica je Društva za hrvatsku povjesnicu i Matice Hrvatske te je članica uredništva Časopisa za povijest Zapadne Hrvatske.

 

Preuzmite:

 

 

Sažetak javnog predavanja: